Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання


      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
             Р І Ш Е Н Н Я
           31.10.2002 N 10/6-19
 
      Про стан навчально-методичного забезпечення
        початкової школи в період переходу
          на новий зміст, структуру
          та 12-річний термін навчання
 
   Заслухавши і  обговоривши  доповідну записку Департаменту
розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти,
Науково-методичного  центру  середньої  освіти  "Про  стан
навчально-методичного забезпечення початкової школи в  період
переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання"
колегія У Х В А Л Ю Є:
   1. Доповідну  записку  "Про  стан  навчально-методичного
забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст,
структуру та 12-річний термін навчання" взяти до відома.
   2. Науково-методичному   центру   середньої   освіти
(Завалевський Ю.І.), Методично-видавничому  центру  організації
випуску та доставки освітянської літератури (Харламова Т.Б.):
   2.1. Забезпечити  до 01.07.2003 року видання і доставку
навчальних програм (3 - 4 класи) та підручників для 3 класу
загальноосвітніх навчальних закладів.
   2.2. Спільно  з  Академією  педагогічних  наук  України
забезпечити відповідність змісту підручників вимогам Державного
стандарту початкової загальної освіти,  Державним  санітарним
правилам і нормам та гігієнічним вимогам до друкованої продукції.
   2.3. Підготувати та провести Всеукраїнську науково-практичну
конференцію "Основні напрямки оптимізації навчально-методичного
забезпечення початкової освіти" у травні 2003 року, м. Чернігів.
   3. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступника Державного секретаря Науменка Г.Г.
 
 Голова колегії, Міністр                В.Г.Кремень
 
            ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
       "Стан навчально-методичного забезпечення
    початкової школи в період переходу на новий зміст,
       структуру та 12-річний термін навчання"
 
   На виконання Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р.
N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних
закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання",
реалізації завдань Національної доктрини розвитку  освіти  і
Комплексного плану заходів, спрямованих на забезпечення і науковий
супровід навчально-виховного процесу, Міністерство освіти і науки
України спільно з науковими установами Академії педагогічних наук
України провело значну роботу щодо забезпечення початкової школи
навчальними програмами, підручниками, методичними рекомендаціями
та іншою науково-методичною продукцією.
   В цілому реалізація інваріантної частини Типового навчального
плану  в  1 - 2 класах здійснюється за 20 програмами, що
відповідають новому змісту і 12-річному терміну навчання, та 34
підручниками. Особливістю навчально-методичного забезпечення є
урахування принципу диференціації та особистісно-зорієнтованого
навчання.
   Затверджено 18 навчальних програм для 3 - 4 класів, ведеться
цілеспрямована робота для їх навчально-методичного забезпечення.
   Для більш  якісного  навчально-методичного  забезпечення
початкової школи запроваджено Всеукраїнський конкурс навчальних
програм та підручників. За період  оголошення  конкурсу  до
оргкомітету Міністерства освіти і науки України надійшло 14
навчальних програм, 37 підручників та навчальних посібників.
   З метою підвищення якості  та  удосконалення  змістового
наповнення навчальних книг, урахування досягнень педагогічної
науки та новітніх технологій навчання здійснюється їх апробація.
Так, лише у 2001/2002 навчальному році відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України "Про проведення апробації
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у
2001/2002 навчальному році" від 26.07.2001 року N 558 у початковій
школі апробувалось 18 підручників та навчальних посібників. Для
цієї роботи було задіяно 434 середніх загальноосвітніх шкіл 17
областей України та Автономної Республіки Крим. За наслідками
апробації рекомендовано до  видання  з  грифом  "Затверджено
Міністерством освіти і науки України" три підручники, 11 назвам
навчальної літератури рекомендовано продовжити апробацію, 4 -
направлено на доопрацювання. У поточному навчальному році згідно
відповідного наказу Міністерства освіти і науки України 52 назви
навчальної літератури для 1 - 2 класів проходять експериментальні
випробування у всіх регіонах України.
   Для створення   високоякісного    навчально-методичного
забезпечення Міністерством освіти і науки України спільно з
науковими установами Академії педагогічних наук України проведено
низку всеукраїнських науково-методичних семінарів та конференцій.
Так, лише у поточному навчальному році на 5 вищезазначених заходах
обговорювалися проблеми забезпечення інтегративних процесів у
початковій  школі,  розглядалися  моделі  науково-методичного
забезпечення  інтеграції  змісту  освіти,  її  теоретичні та
методологічні засади, інші актуальні питання.
   Особливо ретельно підійшли для обговорення цих проблем на
конференції "Сучасні вимоги до створення та видання навчальної
літератури нового покоління для молодших школярів", яка відбулась
в поточному році в м. Львові.
   Нині організація навчально-виховного процесу загальноосвітніх
навчальних закладах з українською мовою навчання забезпечена
новоствореними підручниками і навчальними посібниками. Так, для 1
класу створено 12 підручників і 15 навчальних книг для 2 класу. З
них за рахунок державного фінансування станом на 01.09.2002 року
було видано і доставлено на місця 9 - для першого класу та 12 -
для другого класу (додаток 1). Предмети Рідна мова, Математика,
Основи здоров'я, Трудове навчання,  Я  і  Україна,  Музика,
Образотворче  мистецтво  у  першому класі забезпечені новими
підручниками, які вимагає сьогодення, від 39,6% до 110%. Предмети
Математика, Музика забезпечені на 100% за рахунок минулорічних
видань. У другому класі предмети Рідна мова, Читання, Математика,
Я і Україна, Трудове навчання забезпечені від 94% до 110%.
   Для шкіл з російською мовою навчання створено 8 підручників
для 1 класу та 9 підручників для 2 класу. За рахунок державного
фінансування станом на 01.09.2002 року було видано і доставлено на
місця шість підручників для першого класу та сім - для другого
класу  (додаток  2).  Предмета Українська мова як державна,
Математика у першому класі забезпечені на 100% з урахуванням
минулорічних видань, всі інші предмети у 1 - 2 класах забезпечені
від 41% до 100%.
   Причина недостатнього державного фінансування вплинула також
на навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів з викладанням мовами національних меншин. Для  цих
закладів  із  передбачених планом видань 30 назв навчальної
літератури видано лише 7 підручників (4 - з рідних мов та 3 -
перекладних).
   З 1  вересня  2002  року  вивчення  іноземних  мов  в
загальноосвітніх навчальних закладах розпочалося з 2  класу.
Викладання іноземних мов проводиться за новоствореними навчальними
програмами, які враховують сучасні досягнення в проектуванні
мовних програм та рекомендацій Комітету з питань освіти Ради
Європи.
   Особливістю навчально-методичного забезпечення іноземних мов
є  їх  комунікативна  спрямованість,  орієнтація на розвиток
особистості в процесі навчання та урахування вікових особливостей
дітей.  іншим позитивним моментом підручників є їх змістове
наповнення ігровими методами, що сприяє інтерактивному режиму
навчання.
   Разом з тим у виконанні законодавства про загальну середню
освіту існують проблеми, які потребують вирішення. Насамперед це
стосується  своєчасного  забезпечення  державного фінансування
створення, видання, науковий супровід та апробація навчальної
літератури.
 
 Директор Науково-методичного
 центру середньої освіти             Ю.І.Завалевський
 
                   Додаток 1
 
      Навчально-методичне забезпечення 1 - 2 класу
          з українською мовою навчання
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Предмет   |   Підручник,  | Клас |  Кількість   |  Тираж   | Видавництво |  Рік  | % забезп. | Термін доставки |
| п/п |          |    автор    |   |   учнів    |       |       | видання |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 1 | Рідна мова    | Буквар      | 1  |   453000   |  300000  |  Освіта  |  2002 |      |         |
|   |          | Вашуленко М.С.,  |   | на 01.09.2002 р. |       |       |     |      | до 01.09.2002  |
|   |          | Скрипченко Н.Ф.  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------|      |         |
|   |          | Буквар      | 1  |         |  50000   |   Світ  |  2002 |  100,0  |         |
|   |          | Луцик Д.В.    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------|      |         |
|   |          | Буквар      | 1  |         |  100000  |  Форум  |  2002 |      |         |
|   |          | Прищепа К.С.,   |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Колесніченко В.І. |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 2 | Математика    | Математика    | 1  |         |  300000  |  Освіта  |  2001 |  |   |         |
|   |          | Богданович М.В.  |   |         |  150000  |       |---------+----|   |         |
|   |          |          |   |         |       |       |  2002 | 33 |   |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+----| 135,8| до 01.09.2002  |
|   |          | Математика    | 1  |         |  135000  |       |  2001 |  |   |         |
|   |          | Кочина Л.П.,   |   |         |  30000   | Літера ЛТД |---------+----|   |         |
|   |          | Листопад Н.П.   |   |         |       |       |  2002 | 6,6|   |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 3 | Основи здоров'я і | Основи      | 1  |         |  225000  | Навчальна  |  2002 |  49,7  | здано 75000   |
|   | фізична культура | здоров'я     |   |         |       | книга    |     |      |         |
|   |          | Бойченко Т.Є.,  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Савченко О. Я.  |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 4 | Трудове навчання | Стежинка до    | 1  |         |  400000  | Педагогічна |  2002 |  88,3  | здано 100000 до |
|   |          | майстерності   |   |         |       | думка    |     |      | 01.09.2002   |
|   |          | Веремійчик І.М.  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |          |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 5 | Я і Україна    | Віконечко     | 1  |         |  475000  |  А.С.К.  |  2002 |  104,9  | здано 135000 до |
|   |          | Бібік Н.М.,    |   |         |       |       |     |      | 15.09.2002   |
|   |          | Коваль Н.С.    |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 6 | Музика      | Музика      | 1  |         |  500000  | Педагогічна |  2001 |  110,4  |         |
|   |          | Лужний В.М.    |   |         |       |  думка  |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 7 | Образотворче   | Образотворче   | 1  |         |  500000  |  Форум  |  2002 |  110,4  | до 01.09.2002  |
|   | мистецтво     | мистецтво     |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Любарська Л.Н.,  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Резниченко М.І.  |   |         |       |       |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Рідна мова    | Рідна мова    | 2  |   475000   |  100000  |  Освіта  | 2001  |  |   |         |
|   |          | Вашуленко М.С.,  |   |         | I ч. 450000 |       |---------+----| 121,4| до 01.09.2002  |
|   |          | Білецька М.А.   |   |         | II ч. 100000 |       | 2002  | 94 |   |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 2 | Іноземна мова   | Англійська мова  | 2  |         |  300000  | Навчальна | 2002  |  100,0  | до 01.09.2002  |
|   |          | Карп'юк О.Д.   |   |         |       |  книга  |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
|   |          | Англійська мова  | 2  |         |  150000  |  Прем'єр  | 2002  |  100,0  | до 01.09.2002  |
|   |          | Горець І.Г.,   |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Щупак І.К.    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
|   |          | Німецька мова   | 2  |         |  100000  | Навчальна | 2002  |  100,0  | до 01.10.2002  |
|   |          | Павлюк З.Л.    |   |         |       |  книга  |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
|   |          | Французька мова  | 2  |         |   30000  |  Перун  | 2002  |  100,0  | до 01.09.2002  |
|   |          | Чумак Н.П.,    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Голуб Т.В.    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
|   |          | Іспанська мова  | 2  |         |   10000  |  Генеза  | 2002  |  100,0  | до 01.10.2002  |
|   |          | Редько В.Г.    |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 3 | Читання      | Читання      | 2  |         |   50000  |  Освіта  | 2001  |  |   |         |
|   |          | Савченко О.Я.,  |   |         |       |       |     |  |   |         |
|   |          | Скрипченко Н.Ф.  |   |         |       |       |     |  | 110,4|         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+----|   |-----------------|
|   |          | Читання      | 2  |         | I ч. 450000 |  Освіта  | 2002  | 94 |   | до 01.09.2002  |
|   |          | Савченко О.Я.   |   |         | II ч. 225000 |       |     |  |   | до 01.10.2002  |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 4 | Математика    | Математика    | 2  |         |  420000  |  Освіта  | 2002  |      |         |
|   |          | Богданович М.В.  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------|  110,4  | до 01.09.2002  |
|   |          | Математика    | 2  |         |   80000  | Літера ЛТД | 2002  |      |         |
|   |          | Кочина Л.П.,   |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Листопад Н.П.   |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 5 | Трудове навчання | Майстрик і    | 2  |         |  450000  | Педагогічна | 2002  |  99,3  | здано 150000  |
|   |          | майстринка    |   |         |       |  думка  |     |      | до 01.09.2002  |
|   |          | Веремійчик І.М.  |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 6 | Я і Україна    | Я і Україна    | 2  |         |  500000  |  Форум  |  2002 |  110,4  | до 15.09.2002  |
|   |          | Бібік Н.М.,    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Коваль Н.С.    |   |         |       |       |     |      |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
 
      Навчально-методичне забезпечення 1 - 2 класу
          з російською мовою навчання
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Предмет   |   Підручник,  | Клас |   Кількість  |   Тираж  | Видавництво |  Рік  | % забезп. | Термін доставки |
| п/п |          |    автор    |   |    учнів   |       |       | видання |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 1 | Російська мова  | Букварь      | 1  |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Вашуленко М.С.,  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Матвєєва А.М.,  |   |   100000   |   63000  |  Освіта  | 2002  |      |         |
|   |          | Назарова Л.К.,  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Скрипченко Н.Ф.  |   |         |       |       |     |  100  | до 01.09.2002  |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------|      |         |
|   |          | Букварь      | 1  |         |   30000  |  Форум  | 2002  |      |         |
|   |          | Прищепа К.С.,   |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Колесніченко В.І. |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
|   |          | Русский язык   | 1  |         |   50000  | Навчальна | 2001  |  50   |         |
|   |          | Малихіна О.В.   |   |         |       |  книга  |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 2 | Українська мова  | Українська мова  | 1  |         |  135000  |  Освіта  | 2001  |  135  |         |
|   |          | Хорошковська О.Н.,|   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Охота Г.І.    |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 3 | Математика    | Математика    | 1  |         |  135000  | Літера ЛТД | 2001  |  135  |         |
|   |          | Кочина Л.П.,   |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Листопад Н.П.   |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 4 | Основи здоров'я і | Основи здоров'я | 1  |         |  50000   | Навчальна | 2002  |  50   | до 01.11.2002  |
|   | фізична культура | Бойченко Т.Є.,  |   |         |       |  книга  |     |      |         |
|   |          | Савченко О.Я.   |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 5 | Трудове навчання | Тропинка к    | 1  |         |  100000  | Педагогічна | 2002  |  100  | до 01.09.2002  |
|   |          | мастерству    |   |         |       |  думка  |     |      |         |
|   |          | Веремійчик І.М.  |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 6 | Я і Україна    | Окошечко     | 1  |         |  100000  |  А.С.К.  | 2002  |  100  | до 01.09.2002  |
|   |          | Бібік Н.М.,    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Коваль Н.С.    |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 7 | Образотворче   | Образотворче   | 1  |         |  100000  |  Форум  | 2002  |  100  | до 01.09.2002  |
|   | мистецтво     | мистецтво     |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Любарська Л.Н.,  |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Резниченко М.І.  |   |         |       |       |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Російська мова  | Русский язык   | 2  |   120000   | I ч. 50000 | Навчальна | 2002  | 41 |   | до 01.09.2002  |
|   |          | Малихіна О.В.   |   | на 01.09.2002 р. | II ч. 50000 |  книга   |     |  |   |         |
|   |          |-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+----|   |-----------------|
|   |          | Русский язык   | 2  |         |   70000  |  Освіта  | 2002  | 59 | 100 |         |
|   |          | Сільнова Є.С.,  |   |         |       |       |     |  |   | до 01.11.2002  |
|   |          | Каневська Н.Г.,  |   |         |       |       |     |  |   |         |
|   |          | Олійник Н.Ф.   |   |         |       |       |     |  |   |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 2 | Читання      | Книга для чтения | 2  |         | I ч. 100000 |  Освіта  | 2002  |  102  | до 01.11.2002  |
|   |          | Лапшина І.М.,   |   |         | II ч. 100000 |       |     |      |         |
|   |          | Попова Т.Д.    |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 3 | Українська мова  | Українська мова  | 2  |         |  130000  |  Освіта  | 2002  |  108  | до 01.09.2002  |
|   |          | Хорошковська О.Н.,|   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Охота Г.І.    |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 4 | Математика    | Математика    | 2  |         |  130000  | Літера ЛТД | 2002  |  108  | до 01.09.2002  |
|   |          | Кочина Л.П.,   |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Листопад Н.П.   |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 5 | Трудове навчання | Майстер и     | 2  |         |  120000  | Педагогічна | 2002  |  100  | до 01.11.2002  |
|   |          | мастерица     |   |         |       |  думка  |     |      |         |
|   |          | Веремійчик І.М.  |   |         |       |       |     |      |         |
|-----+-------------------+-------------------+------+------------------+--------------+-------------+---------+-----------+-----------------|
| 6 | Я і Україна    | Я і Україна    | 2  |         |  120000  |  Форум  | 2002  |  100  | до 15.09.2002  |
|   |          | Бібік Н.М.,    |   |         |       |       |     |      |         |
|   |          | Коваль Н.С.    |   |         |       |       |     |      |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
 N 1, січень, 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка