Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками державного відкритого акціонерного товариства "Автобаза" дочірнього підприємства державної холдингової компанії "Луганськвугілля" міста Перевальська Луганської області т...


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            23.12.2002 N 479-р
 
   Про відмову в реєстрації колективного трудового спору
     між найманими працівниками державного відкритого
     акціонерного товариства "Автобаза" дочірнього
      підприємства державної холдингової компанії
     "Луганськвугілля" міста Перевальська Луганської
     області та адміністрацією державної холдингової
      компанії "Луганськвугілля" міста Луганська
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок  вирішення  колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-вр ) Національна служба посередництва і  примирення
розглянула  інформацію, подану відділенням НСПП в Луганській
області, щодо виникнення колективного трудового спору у державному
відкритому  акціонерному  товаристві  "Автобаза"  дочірньому
підприємстві державної холдингової компанії  "Луганськвугілля"
міста Перевальська Луганської області.
   В результаті проведеного вивчення матеріалів, представлених
відділенням НСПП в Луганській області, встановлено, що  при
формуванні і затвердженні на профспілковій конференції працівників
вимог найманих працівників державного відкритого акціонерного
товариства  "Автобаза"  дочірнього  підприємства  державної
холдингової  компанії  "Луганськвугілля"  міста  Перевальська
Луганської області до адміністрації державної холдингової компанії
"Луганськвугілля" міста Луганська та прийнятті  рішення  про
виникнення  колективного  трудового  спору не були дотримані
положення частини першої статті 3, статей 4 та 6 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-вр ).
   Частиною першою  статті  3  Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-вр )
визначено, що сторонами колективного трудового спору (конфлікту)
на виробничому рівні є "наймані працівники (окремі категорії
найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена
найманими працівниками організація та  власник  підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган чи представник".
Таким чином, щоб бути стороною колективного трудового спору
(конфлікту) на виробничому рівні, профспілці державного відкритого
акціонерного  товариства  "Автобаза"  дочірнього  підприємства
державної  холдингової  компанії  "Луганськвугілля"  міста
Перевальська  Луганської  області  необхідно  було  отримати
повноваження  від  найманих працівників державного відкритого
акціонерного  товариства  "Автобаза"  дочірнього  підприємства
державної  холдингової  компанії  "Луганськвугілля"  міста
Перевальська Луганської області. Окрім того, частиною другою
статті  3 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)"  визначено,  що  "Уповноважений
найманими  працівниками  на  представництво  орган  є єдиним
повноважним представником  найманих  працівників  до  моменту
припинення такого спору (конфлікту)".
   Затвердження рішенням профспілкової конференції працівників
державного  відкритого  акціонерного  товариства  "Автобаза"
дочірнього  підприємства  державної  холдингової  компанії
"Луганськвугілля" міста Перевальська Луганської  області  від
29.11.2002 року вимог суперечить положенням частини першої статті
4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)" ( 137/98-вр ), якою передбачено, що "Вимоги
найманих  працівників  на  виробничому  рівні  формуються  і
затверджуються  загальними  зборами  (конференцією)  найманих
працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються
чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового
колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного
підрозділу. Разом із висуненням вимог збори (конференція) найманих
працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти їх
інтереси."
   Штабом по вирішенню трудових спорів колективу державного
відкритого  акціонерного  товариства  "Автобаза"  дочірнього
підприємства  державної холдингової компанії "Луганськвугілля"
міста Перевальська Луганської області не були дотримані також
положення частини першої статті 6 Закону України "Про порядок
вирішення колективних   трудових   спорів   (конфліктів)"
( 137/98-вр ), якими визначено, що "Колективний трудовий спір
(конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький
орган  найманих  працівників, категорії найманих працівників,
колективу працівників або профспілки одержав від власника чи
уповноваженого ним органу повідомлення про повну або часткову
відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про
незгоду  з  рішенням  власника чи уповноваженого ним органу
(представника) або коли строки розгляду вимог, передбачені цим
Законом, закінчилися, а відповіді від власника не надійшло".
   Виходячи із вищевикладеного,
   1. Відмовити в реєстрації колективного трудового спору між
найманими  працівниками  державного  відкритого  акціонерного
товариства  "Автобаза"  дочірнього  підприємства  державної
холдингової  компанії  "Луганськвугілля"  міста  Перевальська
Луганської області та  адміністрацією  державної  холдингової
компанії "Луганськвугілля" міста Луганська у зв'язку із порушенням
при формуванні і затвердженні вимог, а також при прийнятті рішення
щодо виникнення колективного трудового спору положень частини
першої статті 3, частини першої статті 4 та частини першої 6
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-вр ).
   2. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
в Луганській області в межах повноважень, визначених Законом
України "Про порядок вирішення колективних  трудових  спорів
(конфліктів)" ( 137/98-вр ) та Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ), надати відповідні роз'яснення найманим
працівникам  державного  відкритого  акціонерного  товариства
"Автобаза" дочірнього підприємства державної холдингової компанії
"Луганськвугілля" міста Перевальська Луганської області.
   3. Дане розпорядження  надіслати  органу,  уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників державного відкритого
акціонерного  товариства  "Автобаза"  дочірнього  підприємства
державної  холдингової  компанії  "Луганськвугілля"  міста
Перевальська  Луганської  області,  адміністрації  державної
холдингової  компанії  "Луганськвугілля"  міста  Луганська,
Перевальському міському голові Луганської області, Луганській
обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби
посередництва і примирення в Луганській області.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка