Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між профспілковою організацією відкритого акціонерного товариства "Волиньобленерго" Всеукраїнської профспілки "Столиця-Регіони" міста Луцька Волинської області та правлінням відкритого акціонерног...


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            23.12.2002 N 481-р
 
   Про відмову в реєстрації колективного трудового спору
   між профспілковою організацією відкритого акціонерного
   товариства "Волиньобленерго" Всеукраїнської профспілки
    "Столиця-Регіони" міста Луцька Волинської області
     та правлінням відкритого акціонерного товариства
    "Волиньобленерго" міста Луцька Волинської області
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових  спорів  (конфліктів)"
( 137/98-вр ) Національна служба посередництва і примирення (далі
- НСПП) розглянула подані відділенням НСПП у Волинській області
матеріали  про  реєстрацію  колективного трудового спору між
профспілковою організацією відкритого акціонерного  товариства
"Волиньобленерго"  Всеукраїнської  профспілки "Столиця-Регіони"
міста Луцька Волинської  області  та  правлінням  відкритого
акціонерного товариства "Волиньобленерго" міста Луцька Волинської
області (далі - ВАТ "Волиньобленерго").
   В результаті вивчення представлених відділенням  НСПП  у
Волинській області матеріалів встановлено наступне.
   4 грудня 2002 року у відкритому акціонерному товаристві
"Волиньобленерго" відбулось засідання профспілкового  комітету
Всеукраїнської  профспілки  "Столиця-Регіони",  на якому були
висунуті такі вимоги до правління товариства:
   "1. В  десятиденний  термін  з дня отримання цих вимог
донарахувати і виплатити найманим працівникам премію за вересень і
жовтень 2002 року згідно з "Положенням про преміювання працівників
ВАТ "Волиньобленерго" за результатами господарської діяльності,"
визначеним додатком 16 до розділу 2 колективного договору на
2001-2002 роки (реєстраційний номер 118 від 19.06.2001 року);
   2. Відповідно  до  зазначеного  Положення  нарахувати  і
виплачувати працівникам премію за листопад 2002 року і наступні
місяці до введення нових умов преміювання з дотриманням вимог
чинного законодавства, норм діючого колективного договору".
   13 грудня 2002 року уповноважений представник профспілки
"Столиця-Регіони" у зв'язку із закінченням строків розгляду вимог
профспілки "Столиця-Регіони" представником власників відкритого
акціонерного товариства "Волиньобленерго" та ненадходженням від
нього відповіді прийняв рішення про вступ в колективний трудовий
спір.
   В результаті  проведеного  вивчення  матеріалів  також
встановлено, що при формуванні і затвердженні вимог профспілки
"Столиця-Регіони"   відкритого   акціонерного   товариства
"Волиньобленерго"  до  адміністрації  відкритого  акціонерного
товариства "Волиньобленерго" не були дотримані положення частини
першої статті 3 і частини першої статті 4 Закону України "Про
порядок вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"
( 137/98-вр ).
   Зокрема, частиною першою статті 3 Закону України "Про порядок
вирішення колективних   трудових   спорів   (конфліктів)"
( 137/98-вр ) визначено, що сторонами колективного трудового спору
(конфлікту) на виробничому рівні є "наймані працівники (окремі
категорії  найманих  працівників)  підприємства,  установи,
організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи інша
уповноважена  найманими  працівниками  організація та власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи
представник".
   Отже, щоб  бути  стороною  колективного  трудового спору
(конфлікту) на виробничому рівні, профспілці "Столиця-Регіони"
відкритого акціонерного товариства "Волиньобленерго" необхідно
було отримати повноваження від найманих працівників відкритого
акціонерного товариства "Волиньобленерго". Окрім того, частиною
другою статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів  (конфліктів)"  (  137/98-вр ) визначено, що
"Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є
єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту
припинення такого спору (конфлікту)".
   Затвердження рішенням профспілки "Столиця-Регіони" відкритого
акціонерного товариства "Волиньобленерго" 09.12.2002 року вимог
суперечить положенням частини першої статті 4 Закону України "Про
порядок вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"
( 137/98-вр ), якою передбачено, що "Вимоги найманих працівників
на виробничому рівні формуються і затверджуються  загальними
зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом
збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини
підписів  членів  трудового колективу підприємства, установи,
організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням
вимог збори (конференція) найманих працівників визначають орган чи
особу, які будуть представляти їх інтереси."
   Враховуючи вищенаведене,
   1. Відмовити в реєстрації колективного трудового спору між
профспілковою організацією відкритого акціонерного  товариства
"Волиньобленерго"  Всеукраїнської  профспілки "Столиця-Регіони"
міста Луцька Волинської  області  та  правлінням  відкритого
акціонерного товариства "Волиньобленерго" міста Луцька Волинської
області у зв'язку з тим, що при формуванні і затвердженні вимог
профспілки "Столиця-Регіони" відкритого акціонерного товариства
"Волиньобленерго"  до  адміністрації  відкритого  акціонерного
товариства "Волиньобленерго" не були дотримані положення частини
першої статті 3 і частини першої статті 4 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)"
( 137/98-вр ).
   2. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
у Волинській області в межах повноважень, визначених Законом
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-вр ) та Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000  (  1393/2000  ),  надати відповідні роз'яснення
профспілковій   організації   Всеукраїнської   профспілки
"Столиця-Регіони"   відкритого   акціонерного   товариства
"Волиньобленерго" міста Луцька Волинської області.
   3. Дане   розпорядження   уповноваженому   представнику
профспілкової   організації   Всеукраїнської   профспілки
"Столиця-Регіони"   відкритого   акціонерного   товариства
"Волиньобленерго"  міста Луцька Волинської області, правлінню
відкритого акціонерного товариства "Волиньобленерго" міста Луцька
Волинської області, Луцькому міському голові, Волинській обласній
державній  адміністрації,  відділенню  Національної  служби
посередництва і примирення у Волинській області.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка