Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування 2002/2003 навчального року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            23.12.2002 N 740
 
         Про проведення Всеукраїнської
       студентської олімпіади з програмування
          2002/2003 навчального року
 
   На виконання "Програми роботи з обдарованою молоддю на
2001-2005 роки",  затвердженої  Указом Президента України від
8 лютого 2001 р. N 78/2001 ( 78/2001 ) та Положення  про
Всеукраїнську студентську олімпіаду з програмування, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2002 р.
N 147 ( v0147290-02 ) Н А К А З У Ю:
   1. Провести  у  2002/2003 навчальному році Всеукраїнську
студентську олімпіаду з програмування (далі - Олімпіада).
   2. Затвердити:
   2.1. Склад Всеукраїнського оргкомітету Олімпіади (додаток 1).
   2.3. Перелік регіональних базових вищих навчальних закладів,
список голів оргкомітетів II етапу Олімпіади (додаток 2).
   3. Олімпіаду провести в три етапи:
   I етап - у січні - березні 2003 року в межах кожного вищого
навчального закладу;
   II етап (регіональний) - 2-5 квітня 2003 року в базових вищих
навчальних закладах.
   III етап (фінальний) - 10-13 вересня 2003 року на базі
Вінницького державного технічного університету.
   4. Ректорам вищих навчальних закладів:
   4.1. Забезпечити проведення I етапу Олімпіади з програмування
у зазначений термін.
   4.2. До 20 березня 2003 року надіслати до регіональних
базових вищих навчальних закладів анкети студентів - учасників
II етапу Олімпіади (додаток 1 Положення).
   4.3. Відрядити членів журі, керівників команд студентів та
учасників відповідно II та III етапів Олімпіади у терміни,
визначені пунктом 3 наказу.
   5. Оргкомітетам базових вищих навчальних закладів II етапу
Олімпіади:
   5.1. До 20 січня 2003 року надіслати до вищих навчальних
закладів  відповідних регіонів листи-запрошення з умовами та
терміном проведення II етапу Олімпіади.
   5.2. До 1 травня 2003 року подати звіти про проведення
II етапу Олімпіади на адресу Науково-методичного центру вищої
освіти Міністерства освіти і науки України за встановленою формою
(додаток 2 Положення).
   6. Вінницькому   державному   технічному   університету
(Мокін Б.І.) провести III етап Олімпіади в зазначений термін та
подати до 20 вересня 2003 року на адресу Науково-методичного
центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України звіти про
проведення III етапу Олімпіади і пропозиції щодо складу 3-х команд
студентів-переможців III етапу Олімпіади в Міжнародній олімпіаді з
програмування.
   7. Студентам-переможцям Олімпіади взяти  участь  в  28-й
Міжнародній олімпіаді з програмування, що відбудеться у жовтні
2003 р. в м. Бухаресті (Румунія).
   8. Призначити відповідальними за проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади, підготовку студентів до 28-ї Міжнародної
олімпіади з програмування та участь в ній Журавльову Н.В., зав.
сектором Науково-методичного центру вищої освіти та Месюру В.І.,
доцента Вінницького державного технічного університету.
   9. Дозволити використовувати  позабюджетні  кошти  вищого
навчального закладу на організацію та проведення кожного з етапів
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.
   10. Розміщення учасників II та III етапів Олімпіади  з
програмування здійснюють базові вищі навчальні заклади.
   11. Ректорам базових вищих навчальних закладів передбачити
компенсацію робочого  часу,  витраченого  науково-педагогічними
працівниками на науково-методичне забезпечення II та III етапів
Олімпіади, на умовах погодинної оплати відповідно до обсягу
виконаної роботи.
   12. Оплату відряджень учасників II та III етапів Олімпіади,
керівників команд, членів Всеукраїнського оргкомітету та журі
здійснити за рахунок навчальних закладів, в яких вони відповідно
навчаються або працюють.
   13. Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства
освіти  і  науки  України  (Левківський  К.М.)  забезпечити
організаційне,  науково-методичне  керівництво  Всеукраїнської
студентської олімпіади та підготовку команди України для участі в
Міжнародній олімпіаді з програмування.
   14. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та
участь студентів - переможців III (фінального) етапу олімпіади в
28-й Міжнародній олімпіаді з програмування здійснити за рахунок
коштів загального фонду Міністерства освіти і науки України згідно
з затвердженим кошторисом.
   15. Департаменту  економіки  та  соціального  розвитку
(Куліков П.М.)  виділити фінансування на проведення олімпіади
згідно бюджетних видатків.
   16. Всеукраїнському оргкомітету студентської олімпіади з
програмування (Степко М.Ф.) спільно з департаментом вищої освіти
(Дмитриченко  М.Ф.),  Науково-методичним центром вищої освіти
(Левківський К.М.) підвести підсумки Олімпіади та довести їх до
відома вищих навчальних закладів.
   17. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
державного секретаря Степка М.Ф.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   23.12.2002 N 740
 
               СКЛАД
       Всеукраїнського оргкомітету Олімпіади
 
 
1. Степко М.Ф.    - заступник державного секретаря України,
           голова оргкомітету
 
2. Болюбаш Я.Я.    - перший заступник начальника департаменту
           вищої освіти Міністерства освіти і науки
           України, заступник голови оргкомітету
 
3. Левківський К.М.  - директор Науково-методичного центру вищої
           освіти, заступник голови оргкомітету
 
4. Месюра В.І.    - доцент Вінницького державного технічного
           університету, координатор Олімпіади
 
5. Журавльова Н.В.  - зав. сектором Науково-методичного центру
           вищої освіти, відповідальний секретар
           оргкомітету
 
6. Башков Є.О.    - проректор Донецького національного
           технічного університету
 
7. Харченко В.П.   - проректор Національного авіаційного
           університету
 
8. Грабко В.В.    - проректор Вінницького державного
           технічного університету
 
9. Дорошенко Т.М.   - методист вищої кваліфікаційної категорії
           Науково-методичного центру вищої освіти
 
10. Зорі С.А.     - доцент Донецького національного
           технічного університету
 
11. Каплун В.Г    - проректор Технологічного університету
           Поділля
 
12. Кудерметов Р.К.  - доцент Запорізького національного
           технічного університету
 
13. Ковальчук С.С.  - доцент Технологічного університету
           Поділля
 
14. Медвєдєв М.Г.   - доцент Київського національного
           університету імені Тараса Шевченка
 
15. Піза Д.М.     - проректор Запорізького національного
           технічного університету
 
16. Радішевський М.Ф. - доцент Національного авіаційного
           університету
 
17. Юхимчук С.В.   - зав. кафедрою Вінницького державного
           технічного університету
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   23.12.2002 N 740
 
               ПЕРЕЛІК
     базових вищих навчальних закладів, список голів
       оргкомітетів II та III етапів Олімпіади
 
            II етап Олімпіади
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Області    | Регіон |  Базовий  |   Голова   |  Відповідальний секретар  |
|            |     | навчальний  |  оргкомітету |               |
|            |     |  заклад   |        |               |
|-----------------------+----------+---------------+----------------+------------------------------|
|Вінницька, Волинська, |Західний |Технологічний |Проректор Каплун|Ковальчук Сергій Станіславович|
|Житомирська,      |     |університет  |Віталій     |т. (03822) 2-13-56      |
|Закарпатська,     |     |Поділля    |Григорович   |E-mail: fiit@mailhub.tup.km.ua|
|Івано-Франківська,   |     |        |т. (03822)   |Тимофєєва Людмила Василівна  |
|Львівська, Рівненська, |     |        |  2-32-54   |т. (03822) 2-51-08      |
|Тернопільська,     |     |        |        |               |
|Хмельницька,      |     |        |        |               |
|Чернівецька      |     |        |        |               |
|-----------------------+----------+---------------+----------------+------------------------------|
|Дніпропетровська,   |Східний  |Донецький   |Проректор Башков|Зорі Сергій Анатолійович   |
|Донецька, Луганська,  |     |національний  |Євген      |т. (0622) 91-08-56      |
|Харківська       |     |технічний   |Олександрович  |E-mail: info@dgtu.donetsk.ua |
|            |     |університет  |т. (0622)    |Павлова Галина Іванівна    |
|            |     |        |  93-35-67   |т. (0622) 91-08-29      |
|-----------------------+----------+---------------+----------------+------------------------------|
|Запорізька,      |Південний |Запорізький  |Проректор Піза |Кудерметов Равіль Камілович  |
|Кіровоградська,    |     |національний  |Дмитро Макарович|т. (0612) 69-83-29      |
|Кримська, Миколаївська,|     |технічний   |т. (0612)    |E-mail: rektor@zstu.     |
|Одеська, Херсонська  |     |університет  |  69-83-71   |zaporizhzhe.ua        |
|            |     |        |        |Ушакова Неоніла Миколаївна  |
|            |     |        |        |т. (0612) 69-83-93      |
|-----------------------+----------+---------------+----------------+------------------------------|
|Київська, Полтавська, |Північний |Київський   |Проректор    |Радішевський Микола Федорович |
|Сумська, Черкаська,  |     |національний  |Харченко    |т. (044) 484-90-98, 484-96-41 |
|Чернігівська      |     |авіаційний   |Володимир    |E-mail: post@nau.edu.ua    |
|            |     |університет  |Петрович    |Шевченко Олександр Тимофійович|
|            |     |        |т. (044)    |т. (044) 484-92-87      |
|            |     |        |  488-53-33  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    III етап Олімпіади                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Базовий навчальний заклад    |Голова оргкомітету       |Координатор II та III етапів  |
|                 |                |Олімпіади           |
|---------------------------------+--------------------------------+-------------------------------|
|Вінницький державний технічний  |Проректор Грабко Володимир   |Доцент Месюра Володимир    |
|університет           |Віталійович           |Іванович            |
|                 |т. (0432) 44-02-06, 46-76-47  |т. (0432) 43-78-80,      |
|                 |                |Факс: (0432) 46-76-47,     |
|                 |                |E-mail:contest@vstu, vinnica.ua|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка