Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду заступників керівників підприємств, які виконують обов"язки керівників підприємств у разі їх відсутності, головних бухгалтерів та начальників юридичних підрозділів підприємств


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            29.12.2002 N 955
 
       Про затвердження Положення про порядок
      призначення на посаду заступників керівників
     підприємств, які виконують обов'язки керівників
      підприємств у разі їх відсутності, головних
        бухгалтерів та начальників юридичних
           підрозділів підприємств
 
   З метою  посилення  відповідальності керівних працівників
підприємств транспортної галузі за доручену ділянку  роботи,
упорядкування питань про призначення на посади та оцінки рівня їх
кваліфікації щодо   забезпечення   ефективності   діяльності
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду
заступників керівників підприємств, які  виконують  обов'язки
керівників підприємств у разі їх відсутності, головних бухгалтерів
та начальників юридичних підрозділів підприємств, що додається.
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т. в. о. Міністра                  Е.Ф.Абдуллаєв
 
                   Додаток
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок призначення на посаду заступників
     керівників підприємств, які виконують обов'язки
     керівників підприємств у разі їх відсутності,
     головних бухгалтерів та начальників юридичних
           підрозділів підприємств
 
   1. Положення про порядок призначення на посаду заступників
керівників  підприємств,  які  виконують обов'язки керівників
підприємств у разі їх відсутності, головних бухгалтерів  та
начальників  юридичних  підрозділів  підприємств  (надалі  -
Положення), встановлює порядок призначення на посаду відповідних
заступників  керівників  підприємств, головних бухгалтерів та
начальників юридичних підрозділів  підприємств,  контракти  з
керівниками яких укладає Міністерство транспорту України, державні
департаменти транспорту та Укрзалізниця.
   2. Питання про призначення на відповідну посаду розглядається
на підставі подання керівника підприємства, матеріалів особової
справи кандидата та за результатами співбесіди з ним.
   3. Подання керівника підприємства  щодо  призначення  на
відповідну  посаду  надається  до  Державного  департаменту
авіаційного, автомобільного, морського і річкового транспорту,
Укрзалізниці,  Укрзалізреммашу,  Укрпромзалізтрансу  та  до
Міністерства транспорту України (у разі,  коли  підприємство
безпосередньо підпорядковане Міністерству).
   До подання  додаються наступні документи особової справи
кандидата:
   - біографічна довідка;
   - копії  документів про освіту, науковий ступінь, вчене
звання, підвищення кваліфікації тощо;
   - довідка  встановленої  форми про наявність допуску до
державної таємниці (у разі необхідності).
   4. Після  попереднього  розгляду  наданих  матеріалів  у
Державному департаменті авіаційного, автомобільного, морського і
річкового   транспорту,   Укрзалізниці,   Укрзалізреммаші,
Укрпромзалізтрансі  та  прийняття  позитивного  рішення  щодо
відповідності кандидата запропонованій посаді документи кандидата
з висновками Державного департаменту авіаційного, автомобільного,
морського і річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрзалізреммашу,
Укрпромзалізтрансу надаються до Міністерства транспорту України.
   5. Відділ кадрової політики транспортно-дорожнього комплексу
Департаменту соціальної та кадрової  політики  готує  надані
матеріали для їх подальшого опрацювання відповідними підрозділами
Міністерства.
   У разі   необхідності   відділ   кадрової   політики
транспортно-дорожнього комплексу запрошує від підприємств або від
Державного департаменту авіаційного, автомобільного, морського і
річкового   транспорту,   Укрзалізниці,   Укрзалізреммашу,
Укрпромзалізтрансу  додаткові документи стосовно кандидата на
відповідну посаду.
   5.1. Документи кандидата на посаду заступника  керівника
підприємства, що виконує обов'язки керівника підприємства у разі
його відсутності, розглядають:
   - Департамент  економічного  аналізу  та  стратегічного
планування;
   - Департамент контрольно-ревізійної роботи та запобігання
корупційним і економічним правопорушенням;
   - Управління безпеки транспорту.
   5.2. Документи  кандидата на посаду головного бухгалтера
підприємства розглядають:
   - Департамент  економічного  аналізу  та  стратегічного
планування;
   - Департамент контрольно-ревізійної роботи та запобігання
корупційним і економічним правопорушенням;
   - Управління бухгалтерського обліку, бюджетного фінансування
і звітності.
   5.3. Документи кандидата на посаду начальника юридичного
підрозділу підприємства розглядають:
   - Департамент контрольно-ревізійної роботи та запобігання
корупційним і економічним правопорушенням;
   - Департамент нормативно-правового забезпечення.
   6. Результати розгляду документів кандидатів на відповідну
посаду заносяться до картки погодження, що додається.
   7. Усі кандидати на відповідні посади проходять співбесіду із
Державним секретарем Міністерства транспорту України та його
заступниками відповідно до розподілу обов'язків.
   8. Остаточне рішення про доцільність призначення на посаду
заступників керівників підприємств, які  виконують  обов'язки
керівників підприємств у разі їх відсутності, головних бухгалтерів
та начальників юридичних підрозділів підприємств, контракти з
керівниками яких укладає Міністерство транспорту України, приймає
Міністр  транспорту  України  шляхом  надання  погодження
(непогодження) щодо призначення кандидата на відповідну посаду.
   9. Питання щодо призначення на посади заступників керівників
підприємств, які виконують обов'язки керівників підприємств у разі
їх відсутності, головних бухгалтерів та начальників юридичних
підрозділів підприємств, контракти з керівниками яких укладають
Державний департамент авіаційного, автомобільного, морського і
річкового транспорту, розглядається на підставі подання керівника
підприємства до Державного департаменту транспорту, матеріалів
особової справи кандидата та за результатами співбесіди з ним.
   10. Розгляд документів кандидатів на посади у державних
департаментах транспорту проводиться у відповідності із даним
Положенням.
   11. Остаточне рішення про доцільність призначення на посаду
заступників  керівників  підприємств, які виконують обов'язки
керівників підприємств у разі їх відсутності, головних бухгалтерів
та начальників юридичних підрозділів підприємств, контракти з
керівниками яких укладають Державний департамент авіаційного,
автомобільного, морського і річкового транспорту, приймає директор
Державного департаменту авіаційного, автомобільного, морського і
річкового транспорту шляхом надання погодження (непогодження) щодо
призначення кандидата на відповідну посаду.
 
 Керівник Департаменту соціальної
 та кадрової політики                 С.В.Черкашин
 
 "Транспорт України - нормативне регулювання",
 N 2, 31 січня 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка