Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань продажу по дрібному опту товарів ринкового фонду


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
         від 25 листопада 1988 р. N 365
                Київ
      Про визнання такими, що втратили чинність,
      деяких рішень Уряду УРСР з питань продажу
       по дрібному опту товарів ринкового фонду
 
   У зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 5 лютого
1988 р. N 155 "Про вдосконалення порядку продажу по дрібному опту
товарів ринкового фонду установам, організаціям і підприємствам"
(ЗП СРСР, 1988 р., N 8, ст. 21), відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 4 серпня 1988 р. N 958 Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
4 серпня 1988 р. N 958 визнала такими, що втратили чинність,
рішення Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 23
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                  від 25 листопада 1988 р. N 365
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1948 р. N 268
"Про  заборону  державним,  кооперативним  і  громадським
підприємствам,  установам  та  організаціям провадити купівлю
промислових товарів і матеріалів за готівку".
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1948 р. N 604
"Про закупку лікарнями, санаторіями, будинками відпочинку  й
дитячими закладами  незернових сільськогосподарських продуктів"
(ЗП УРСР, 1948 р., N 8, ст. 30).
   3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1948 р.
N 1223.
   4. Підпункт "б" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 вересня 1949 р. N 2507 "Про заходи по забезпеченню виконання
плодоконсервними заводами Міністерства харчової промисловості УРСР
плану переробки плодів і овочів урожаю 1949 року та поліпшення
збуту консервів".
   5. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 червня 1950 р.
N 1653 "Про заходи по поліпшенню споживчою кооперацією УРСР
торгівлі будівельними матеріалами".
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1951 р. N 1042
"Про виробництво спортивного інвентаря в 1951 році".
   7. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1954 р.
N 1183.
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 березня 1956 р. N 279
"Про забезпечення колективів художньої самодіяльності товарами та
виробами театральної техніки".
   9. Підпункт "г" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
17 квітня 1956 р. N 433 "Про поліпшення роботи санаторіїв і
будинків відпочинку".
   10. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1957 р.
N 9 "Про заходи поліпшення та впорядкування постачання сільського
господарства" (ЗП УРСР, 1957 р., N 1-2, ст. 2).
   11. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1957 р.
N 159 (ЗП УРСР, 1957 р., N 3-4, ст. 45).
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1959 р. N 317
"Про порядок матеріально-технічного постачання науково-дослідних
установ  Академії будівництва і архітектури УРСР" в частині
порядку, передбаченого підпунктом "в" пункту 2 постанови Ради
Міністрів УРСР від 27 серпня 1958 р. N 1182.
   13. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 липня 1959 р.
N 887.
   14. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 червня
1960 р. N 964 "Про стан і заходи по поліпшенню науково-дослідної
роботи та впровадження в народне господарство закінчених наукових
робіт вищими учбовими закладами Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР".
   15. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1961 р.
N 656.
   16. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 квітня
1962 р. N 419 "Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по
Українській РСР на II квартал 1962 року".
   17. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 вересня
1962 р. N 1039 "Про заходи по підвищенню технічного рівня і
ефективності геологорозвідувальних робіт".
   18. Абзац третій пункту 14 постанови Ради Міністрів УРСР від
12 вересня 1962 р. N 1063 "Про заходи по поліпшенню якості і
розширенню асортименту швейних виробів в Українській РСР".
   19. Пункти 4 і 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня
1965 р. N 602 "Про заходи по поліпшенню роботи підприємств
побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1965 р., N 6,
ст. 76).
   20. Абзац другий пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 7 травня 1967 р. N 291 "Про забезпечення колгоспів
республіки спеціальним одягом з тканин різних видів просочення"
(ЗП УРСР, 1967 р., N 5, ст. 48).
   21. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1967 р.
N 1080 (ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 109).
   22. Пункт 12 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня
1967 р. N 653 "Про розповсюдження газет, журналів, книг та інших
друкованих видань підприємствами зв'язку" (ЗП УРСР, 1967 р., N 10,
ст. 118).
   23. Пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 листопада
1967 р. N 731 ( 731-67-п ) "Про заходи по поліпшенню експлуатації
житлового фонду і об'єктів комунального господарства" (ЗП УРСР,
1967 р., N 11, ст. 155).
   24. Пункт 2 і підпункт 1 пункту 8 постанови Ради Міністрів
УРСР від 25 квітня 1968 р. N 211 "Про заходи по зміцненню
матеріально-фінансової бази сільських і селищних Рад народних
депутатів" (ЗП УРСР, 1968 р., N 5, ст. 59).
   25. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1968 р.
N 625 (ЗП УРСР, 1968 р., N 6, ст. 91).
   26. Пункт 16 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 вересня
1968 р. N 494 "Про заходи по дальшому розвитку народних художніх
промислів" (ЗП УРСР, 1968 р., N 9, ст. 124).
   27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1972 р. N 259
"Про зміну пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня
1965 р. N 602 "Про заходи по поліпшенню роботи підприємств
побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1972 р., N 6, ст.
44).
   28. Пункт 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 травня
1984 р. N 220.
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 4 серпня 1988 р. N 958
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
 
               (Витяг)
   1. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1949 р.
N 263 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1949 р. N 40
- ЗП УРСР, 1949 р., N 1-2, ст. 1).
   2. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 12 квітня
1956 р. N 456 "Про заходи щодо поліпшення науково-дослідної роботи
у вищих учбових закладах" (пункт 10 вступної частини постанови
Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1956 р. N 657 - ЗП УРСР,
1956 р., N 11-12, ст. 119).
   3. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 серпня 1958 р.
N 851 "Про заходи по поліпшенню матеріально-технічного постачання
науково-дослідних установ Академії наук СРСР, академій  наук
союзних республік і Міністерства вищої освіти СРСР" (підпункт "в"
пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1958 р.
N 1182).
   4. Постанова Ради Міністрів СРСР від 16 вересня 1958 р.
N 1049  "Про  порядок  матеріально-технічного   постачання
науково-дослідних    установ    Всесоюзної    академії
сільськогосподарських  наук  імені В.І.  Леніна  і  академій
сільськогосподарських наук союзних республік" (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 7 жовтня 1958 р. N 1258) в частині порядку,
передбаченого пунктом 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 серпня
1958 р. N 851.
   5. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 22 липня 1968 р.
N 1530 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1968 р.
N 737 - ЗП УРСР, 1968 р., N 8, ст. 115).
   6. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 жовтня
1968 р. N 790 "Про заходи по поліпшенню організації технічного
обслуговування і ремонту транспортних засобів,  що  належать
громадянам" - ЗП СРСР, 1968 р., N 19, ст. 137 (підпункт 8 пункту
15 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1969 р. N 87 - ЗП
УРСР, 1969 р., N 2, ст. 17) в частині поширення пункту 10
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1967 р.
N 822.
   7. Пункт 12 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 січня
1969 р. N 39 "Про заходи по поліпшенню організації масового
відпочинку і культурного обслуговування населення" (підпункт 6
пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1969 р.
N 189).
   8. Пункт 14 постанови Ради Міністрів СРСР від 11 серпня
1970 р. N 653 "Про заходи по  поліпшенню  умов  роботи  і
матеріально-технічного забезпечення судів, органів прокуратури і
нотаріальних контор" (підпункт 7 пункту 12  постанови  Ради
Міністрів УРСР від 17 вересня 1970 р. N 501 - ЗП УРСР, 1970 р.,
N 9, ст. 103).
   9. Пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 5 березня
1971 р. N 157 "Про заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази
виконкомів районних і міських Рад народних депутатів" - ЗП СРСР,
1971 р., N 5, ст. 37 (підпункт 2 пункту 7 постанови Ради Міністрів
УРСР від 26 квітня 1971 р. N 189 - ЗП УРСР, 1971 р., N 5, ст. 44).
   10. Пункт 11 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 серпня
1978 р.  N  707  "Про  заходи  по  дальшому  зміцненню
навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл для поліпшення
трудового навчання учнів" (підпункт 4 пункту 11 постанови Ради
Міністрів УРСР від 26 вересня 1978 р. N 474 - ЗП УРСР, 1978 р.,
N 10, ст. 75).
   11. Абзац другий пункту 7 постанови Ради Міністрів СРСР від
25  травня  1984  р.  N  495  "Про  заходи  по  зміцненню
матеріально-технічної  бази  об'єднаних, окружних, районних і
міських газет" (підпункт 6 пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР
від 19 червня 1984 р. N 257).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка