Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції та деяких інших питань


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 31 жовтня 1988 р. N 335
                Київ
      Про визнання такими, що втратили чинність,
    деяких рішень Уряду УРСР з питань науково-технічного
    прогресу, якості продукції та деяких інших питань
 
   У зв'язку  з  Законом  СРСР  "Про державне підприємство
(об'єднання)"  ( v7284400-87 )  і  з  метою  систематизації
законодавства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від
4 червня 1988 р. N 712  Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з
питань науково-технічного прогресу, якості продукції, обліку і
звітності, діяльності підприємств і організацій республіканського
та місцевого підпорядкування згідно з переліками N 1-4, що
додаються.
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
4 червня 1988 р. N 712 визнала такими, що втратили чинність,
рішення Уряду СРСР з питань науково-технічного прогресу, якості
продукції,  обліку  і  звітності,  діяльності  підприємств і
організацій республіканського підпорядкування згідно з переліком,
що додається.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
   Заст. Керуючого Справами
    Ради Міністрів УРСР                В.НЕСМІХ
   Інд. 25
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 31 жовтня 1988 р. N 335
              ПЕРЕЛІК N 1
    рішень Уряду УРСР, що втратили чинність, з питань
          науково-технічного прогресу
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1949 р. N 2037
"Про механізацію обліку і обчислювальних робіт у республіканському
господарстві УРСР".
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1951 р.
N 3381 "Про недоліки в системі оплати праці інженерно-технічних
працівників науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро
міністерств і відомств УРСР".
   3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1957 р.
N 478.
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960 р. N 110
"Про    дальший    розвиток    механізації    обліку,
проектно-конструкторських і інженерно-технічних робіт".
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 березня 1960 р. N 346
"Про  стан  винахідництва  і раціоналізації на підприємствах
Дніпропетровського та Одеського раднаргоспів" (ЗП УРСР, 1960 р.,
N 3, ст. 33).
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1961 р. N 52
"Про недоліки у виконанні постанови Ради Міністрів УРСР від
30 січня 1960 року N 110 "Про дальший розвиток механізації обліку,
проектно-конструкторських і інженерно-технічних робіт".
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1961 р. N 591
"Про  перевод  галузевих науково-дослідних і конструкторських
організацій на господарський розрахунок" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4,
ст. 64).
   8. Підпункт "б" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від
19 вересня 1961 р. N 1364 "Про зміну та визнання такими, що
втратили силу, рішень Уряду Української РСР  у  зв'язку  з
переведенням  галузевих  науково-дослідних  і конструкторських
організацій на господарський розрахунок" (ЗП УРСР, 1961 р., N 9,
ст. 118).
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. N 1446
"Про хід виконання постанов Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960
р. N 110 і від 23 січня 1961 р. N 52 про дальший розвиток
механізації    обліку,    проектно-конструкторських    та
інженерно-технічних робіт".
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1965 р. N 618
"Про заходи по підвищенню ефективності використання електронних
цифрових обчислювальних машин в Українській РСР".
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1969 р. N 78
"Про заходи по поліпшенню продажу радянських ліцензій за кордон,
закупки іноземних ліцензій і зразків нових виробів та використання
їх у народному господарстві республіки" в частині продажу ліцензій
при здійсненні прямих закордонних виробничих і науково-технічних
зв'язків відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 27 липня
1987 р. N 846, а також закупки іноземних ліцензій і зразків нових
виробів  за  рахунок  валютних фондів міністерств, відомств,
підприємств та організацій.
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1971 р. N 232
"Про заходи по дальшому розвитку економічного і науково-технічного
прогнозування в Українській РСР".
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1977 р. N 440
"Про підвищення  ролі  і  ефективності  роботи  наукових  і
експериментальних  підрозділів  на  промислових  підприємствах
республіки".
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1984 р. N 298
"Про заходи по створенню і впровадженню в народне господарство
ресурсо-  та  енергозберігаючих  технологій,  більш  повному
використанню вторинних ресурсів і відходів, поліпшенню екологічної
обстановки".
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 31 жовтня 1988 р. N 335
              ПЕРЕЛІК N 2
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність,
          з питань якості продукції
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1951 р. N 1669
"Про виробництво магнітофонів на  підприємствах  Міністерства
місцевої промисловості УРСР".
   2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1951 р.
N 1459.
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 березня 1953 р. N 606
"Про  внесення зміни до загальносоюзного стандарту "Газ для
комунально-побутового споживання".
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1959 р. N 1229
"Про збільшення виробництва і заготівель зерна круп'яних і бобових
культур і поліпшення якості крупи".
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1962 р. N 137
"Про збільшення виробництва широкомовних радіоприймачів і радіол
на напівпровідникових приладах".
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 травня 1977 р. N 299
"Про  роботу  міністерств  і  відомств УРСР по впровадженню
комплексних систем управління якістю продукції і  проведенню
атестації промислових виробів".
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1980 р. N 341
"Про поліпшення роботи міністерств і відомств УРСР по підвищенню
якості продукції відповідно до вимог листопадового (1979 р.)
Пленуму ЦК КПРС і грудневого (1979 р.) Пленуму ЦК Компартії
України".
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 31 жовтня 1988 р. N 335
              ПЕРЕЛІК N 3
     рішень Уряду УРСР з питань обліку та звітності,
            що втратили чинність
 
   1. Постанова ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 13 вересня 1927 р.
"Про порядок одержання звітних відомостей від державних органів,
кооперативних  організацій  та  акційних  товариств з участю
державного й кооперативного  капіталу"  (Протокол  N  47/526,
пункт 2 "б").
   2. Постанова Раднаркому УРСР від 21 травня 1934 р. N 445 "Про
скорочення звітності".
   3. Постанова Раднаркому УРСР від 7 квітня 1935 р. N 344 "Про
квартальні обслідування динаміки елементів вартості будівництва
республіканського значення".
   4. Постанова Раднаркому УРСР від 19 липня 1935 р. N 860
"Затвердження скороченої звітності системи Українського товариства
"Друзі Дітей".
   5. Постанова Раднаркому УРСР від 19 липня 1935 р. N 862
"Затвердження звітності по Народному комісаріату освіти УСРР".
   6. Постанова Економнаради УРСР від 20 серпня 1935 р. N 39
"Про систему звітності по НКМісцевпрому УСРР" (Протокол УЕН,
N 8/736).
   7. Постанова Раднаркому УРСР від 21 листопада 1935 р. N 1575
"Про підготування до парникової кампанії 1936 р.".
   8. Постанова Раднаркому УРСР від 29 червня 1936 р. N 839 "Про
облік урожайності по Київській і Чернігівській областях".
   9. Постанова Раднаркому УРСР від 11 липня 1936 р. N 912 "Про
зміни в звітності по Народному комісаріату освіти УСРР".
   10. Постанова Раднаркому УРСР від 4 листопада 1938 р. N 1509
"Про  планування  і  використання продукції, що виробляється
промисловою кооперацією та кооперацією інвалідів з державної
сировини".
   11. Постанова Раднаркому УРСР від 9 березня 1944 р. N 190
"Про налагодження обліку праці в наркоматах, громадських  і
кооперативних підприємствах, установах та організаціях УРСР".
   12. Постанова Раднаркому УРСР від 25 березня 1944 р. N 279
"Про стан обліку і статистичної звітності у наркоматах, відомствах
і на підприємствах УРСР".
   13. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 листопада 1947 р.
N 1357.
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1948 р.
N 2097 "Про введення індивідуального обліку норм виробітку кожним
робітником на підприємствах Міністерства місцевої промисловості,
Укрпромради, Укоопінради і Укоопромлісспілки".
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1949 р. N 1810
"Про порядок планування обліку і звітності по бавовняній, льняній,
шерстяній і шовковій пряжі".
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1949 р.
N 2721 "Про приписки та порушення в колгоспній звітності".
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1949 р. N 3533
"Про впорядкування в колгоспах обліку колгоспного населення".
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1950 р. N 2332
"Про закупки і використання грибів та дикоростучих ягід урожаю
1950 року".
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1951 р. N 1272
"Про  виконання  будівельними  організаціями  Міністерства
житлово-цивільного  будівництва  УРСР  непланових,  а  також
незабезпечених кошторисно-технічною документацією і коштами робіт
та завишення звітних даних про виконання плану".
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1951 р.
N 3131  "Про  впорядкування  обліку  перевезень  вантажів  у
контейнерах".
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1951 р.
N 3743 "Про поліпшення обліку керівних кадрів колгоспів".
   22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1952 р. N 1346
"Про облік робітників і службовців за статевим і віковим складом,
за стажем роботи, тарифними розрядами і професіями".
   23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1952 р.
N 3773 "Про організацію обліку спеціалістів, які мають середню
спеціальну освіту".
   24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1953 р.
N 227.
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1954 р. N 1096
"Про перепис худоби за станом на 1 жовтня 1954 року".
   26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1954 р.
N 1317 "Про факти запровадження незаконної звітності окремими
міністерствами і відомствами УРСР".
   27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1956 р. N 775
"Про поліпшення роботи Статистичного управління УРСР та обласних
статистичних управлінь".
   28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960 р. N 98
"Про  заходи  по зниженню затрат на перевозку вантажів для
будівництва і про  впорядкування  зберігання  та  витрачання
будівельних матеріалів".
   29. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1962 р.
N 375.
   30. Пункти 2 і 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня
1963 р. N 1361 "Про поліпшення трудовлаштування підлітків".
   31. Пункт 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 травня
1964 р. N 451 "Про поліпшення охорони природи,  раціональне
використання і відтворення природних багатств Української РСР"
(ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 59).
   32. Пункт 2, підпункт "а" пункту 15 постанови Ради Міністрів
УРСР від 30 листопада 1964 р. N 1205 "Про заходи по усуненню
серйозних недоліків в організації бухгалтерського  обліку  і
посиленню  його  ролі  у  здійсненні  контролю  в народному
господарстві" (ЗП УРСР, 1964 р., N 11, ст. 156), а також абзац
другий  пункту  1  цієї  постанови в частині покладення на
машинолічильні  станції  ЦСУ  УРСР  обробки  обліково-звітної
документації централізованих бухгалтерій.
   33. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 червня
1965 р. N 618 "Про заходи по підвищенню ефективності використання
електронних цифрових обчислювальних машин в Українській РСР".
   34. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 липня
1965 р. N 687 "Про поліпшення роботи спеціалізованих колгоспів по
відгодівлі великої рогатої худоби і свиней".
   35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1969 р. N 327
"Про поліпшення організації  роботи  в  органах  соціального
забезпечення".
   36. Останній абзац пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
29 вересня 1970 р. N 520 "Про заходи по прискоренню будівництва
об'єктів,  які споруджуються на базі комплектного імпортного
устаткування".
   37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1971 р. N 368
"Про заходи по дальшому поліпшенню організації обліку і звітності
в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1971 р., N 8, ст. 76), крім
підпункту "і" пункту 5.
   38. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня
1977 р. N 326 "Про заходи по захисту повітряного басейну від
забруднення  шкідливими  викидами  промислових  підприємств і
автотранспорту".
   39. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1982 р. N 420
"Про поліпшення обліку і звітності по витрачанню та економії
матеріальних ресурсів" (ЗП УРСР, 1982 р., N 9, ст. 78).
   40. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня
1984 р.  N 395 "Про заходи по дальшому розвитку державного
страхування і підвищенню  якості  роботи  страхових  органів"
(ЗП УРСР, 1984 р., N 11, ст. 74).
   41. Розпорядження  Ради Міністрів УРСР від 27 листопада
1984 р. N 630.
   42. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 9 червня 1987 р. N 213 (ЗП УРСР, 1987 р., N 10, ст. 64).
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 31 жовтня 1988 р. N 335
              ПЕРЕЛІК N 4
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність,
     з питань діяльності підприємств і організацій
     республіканського та місцевого підпорядкування
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 25 лютого 1933 р. "Про
встановлення лімітного тарифу на гужове транспортування місцевих
будматеріалів по м. Харкову" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 11, ст. 137).
   2. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1940
р. N 517 "Про державний бюджет УРСР на 1940 рік".
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 квітня 1947 р. N 518
"Про затвердження тарифів на перевезення вантажів і пасажирів
транспортом Управління по транспортному освоєнню малих річок при
Раді Міністрів Української РСР" (ЗП УРСР, 1947 р., N 8, ст. 44).
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1948 р. N 208
"Про хід відбудови промисловості пластичних мас Міністерства
місцевої промисловості УРСР".
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1948 р. N 1779
"Про  хід впровадження середньопрогресивних норм використання
устаткування, сировини, палива і електроенергії на підприємствах
Міністерства місцевої промисловості УРСР".
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 квітня 1950 р. N 1112
"Про затвердження плати за провіз пасажирів на переправі через р.
Південний Буг у м. Вінниці" (ЗП УРСР, 1950 р., N 8, ст. 20).
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1950 р. N 1580
"Про затвердження плати за провіз пасажирів на переправі через р.
Стир у м. Луцьку" (ЗП УРСР, 1950 р., N 9-10, ст. 29).
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1950 р. N 1634
"Про роботу Головсільмашу Міністерства місцевої промисловості
УРСР".
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 березня 1951 р. N 584
"Про доповнення і часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від
18 квітня 1949 року N 836".
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1951 р. N 2889
"Про заходи по зниженню втрат у виробництві і  мобілізації
внутрішніх  ресурсів  на  підприємствах Міністерства місцевої
промисловості Української РСР".
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1952 р.
N 1377 "Про зниження тарифів на перевезення будівельних матеріалів
флотом Управління по транспортному освоєнню малих річок при Раді
Міністрів УРСР".
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1952 р. N 1618
"Про дальший розвиток в 1952-1955 роках перевезень вантажів у
контейнерах  в  прямому  водному  і  в  прямому  змішаному,
залізнично-водному сполученнях".
   13. Підпункт "г" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від
7 липня 1952 р. N 2141 "Про заходи щодо поліпшення якості
верхнього одягу та головних уборів", а також підпункт "з" пункту 2
цієї постанови в частині виплати заохочення художникам-модельєрам
підприємствами  Міністерства  місцевої  промисловості  УРСР,
Укрпромради і Укоопінради.
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 березня 1953 р.
N 594 "Про підготовку Управління по транспортному освоєнню малих
річок при Раді Міністрів УРСР до навігації 1953 року".
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1953 р.
N 1266 "Про незадовільне виконання плану поставки торговельним
організаціям товарної продукції Міністерствами місцевої і паливної
промисловості УРСР, легкої і харчової промисловості УРСР та
Укрпромрадою".
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 березня 1954 р.
N 363 "Про заходи по забезпеченню проведення річковим транспортом
навігації 1954 року".
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1954 р. N 957
"Про розвиток судноплавства і збільшення перевозок на малих річках
Української РСР".
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 серпня 1954 р.
N 1187 "Про хід виконання плану поставки лісових матеріалів
Міністерством лісової промисловості УРСР в 1954 році".
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1954 р.
N 1346 "Про заходи по розширенню виробництва навчально-наочного
приладдя для шкіл Української РСР".
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1955 р. N 826
"Про зниження тарифів на перевозку вантажів і пасажирів флотом
Управління річкового транспорту при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР,
1955 р., N 13-14, ст. 64).
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1955 р.
N 1346 "Про встановлення тарифів на перевозки пасажирів і вантажів
по озеру Кагул та річці Південний Буг флотом Управління річкового
транспорту при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1955 р., N 21-22,
ст. 121).
   22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26  листопада
1956 р. N 1164 (ЗП УРСР, 1956 р., N 21-22, ст. 230).
   23. Розпорядження  Ради Міністрів УРСР від 29 листопада
1956 р. N 1181.
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1956 р.
N 1268 "Про тарифи на перевозку вантажів річковим транспортом"
(ЗП УРСР, 1956 р., N 19-20, ст. 202).
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1956 р.
N 1476 "Про тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи в портах і
пристанях, на буксировку суден та інших плавучих об'єктів і про
збори  на  експедиційні  операції  по  Головному  управлінню
Дніпровського річкового пароплавства при Раді Міністрів УРСР"
(ЗП УРСР, 1956 р., N 23-24, ст. 235).
   26. Розпорядження  Ради Міністрів УРСР від 16 листопада
1957 р. N 1287 (ЗП УРСР, 1957 р., N 15, ст. 218).
   27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1958 р.
N 1596 "Про заходи по впорядкуванню і благоустрою автомобільних
шляхів, що пролягають через сільські населені пункти" (ЗП УРСР,
1958 р., N 11, ст. 208).
   28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1959 р. N 25
"Про заходи по поліпшенню будівництва  і  ремонту  місцевих
автомобільних шляхів" (ЗП УРСР, 1959 р., N 1, ст. 5).
   29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 червня 1959 р. N 803
"Про заходи боротьби  з  приписками  невиконаних  робіт  на
автомобільному транспорті і розкраданням автомобільного бензину".
   30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1959 р.
N 1953 "Про упорядкування і розвиток сітки бензозаправних станцій
загального користування в 1960-1965 роках".
   31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1960 р.
N 1913  "Про  організацію  нормативно-дослідної  роботи  в
промисловості місцевого підпорядкування УРСР".
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1961 р. N 49
"Про збільшення випуску, розширення асортименту і поліпшення
якості товарів побутової хімії і дитячих колясок".
   33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1961 р.
N 1300 "Про заходи по дальшому збільшенню виробництва, розширенню
асортименту  і поліпшенню якості товарів побутової хімії на
1962-1965 роки".
   34. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1962 р. N 512
"Про розширення використання зрідженого газу для побутових потреб
населення в 1962-1965 рр." (ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 71).
   35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1962 р. N 1366
"Про  заходи  по дальшому укрупненню вантажних автомобільних
господарств і  розвитку  централізованих  перевозок  вантажів
автомобільним транспортом" (ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 172).
   36. Пункти  26 і 27 постанови Ради Міністрів УРСР від
24 червня 1965 р. N 602 "Про заходи по поліпшенню  роботи
підприємств побутового  обслуговування  населення"  (ЗП  УРСР,
1965 р., N 6, ст. 76).
   37. Підпункт "л" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 листопада 1967 р. N 731 ( 731-67-п ) "Про заходи по поліпшенню
експлуатації житлового фонду і об'єктів комунального господарства"
(ЗП УРСР, 1967 р., N 11, ст. 155).
   38. Абзац перший пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 березня 1968 р. N 109 "Про заходи по поліпшенню обслуговування
населення міським пасажирським транспортом" (ЗП УРСР, 1968 р.,
N 3, ст. 32).
   39. Пункт 9, абзац третій пункту 14, підпункт "є" пункту 17
постанови Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1968 р. N 494 "Про
заходи по дальшому розвитку народних художніх промислів" (ЗП УРСР,
1968 р., N 9, ст. 124), а також пункт 15 і підпункт "б" пункту 17
цієї постанови в частині підприємств, об'єднань і організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.
   40. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1969 р.
N 458 (ЗП УРСР, 1969 р., N 5, ст. 65).
   41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1970 р. N 113
"Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази і
поліпшенню побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1970 р.,
N 3, ст. 31).
   42. Абзац четвертий пункту 1, пункт 5 та підпункт 1 пункту 8
постанови Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1971 р. N 511 "Про
заходи по дальшому розвитку контейнерних і пакетних перевезень
вантажів".
   43. Абзац другий підпункту "б" пункту 1 постанови Ради
Міністрів УРСР від 13 серпня 1973 р. N 366 "Про додаткові заходи
по поліпшенню використання вантажного автомобільного транспорту в
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1973 р., N 8, ст. 63) в частині прав,
передбачених підпунктами "а", "в" і "ж" пункту 14 постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1968 р. N 598 (ЗП СРСР,
1968 р., N 15, ст. 99).
   44. Підпункт "б" пункту 2, абзац третій пункту 6, підпункт
"б" і абзац другий підпункту "в" пункту 11 постанови Ради
Міністрів УРСР від 14 липня 1977 р. N 364 "Про заходи по посиленню
боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним
транспортом, з втратами і розкраданням автомобільного бензину та
інших пально-мастильних  матеріалів  і  по  поліпшенню роботи
автозаправних станцій".
   45. Пункт 2 і підпункт 5 пункту 6 постанови Ради Міністрів
УРСР від 17 лютого 1981 р. N 96 "Про заходи по дальшому розвитку
виробництва товарів народного споживання з місцевої сировини і
відходів на підприємствах республіканських міністерств і відомств
УРСР та споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1981 р., N 4, ст. 25).
   46. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 вересня
1985 р. N 347 "Про заходи по розширенню платних послуг населенню,
що надаються підприємствами й організаціями, для яких надання цих
послуг не є основною діяльністю" (ЗП УРСР, 1985 р., N 10, ст. 78).
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 4 червня 1988 р. N 712
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність,
   з питань науково-технічного прогресу, якості продукції,
   обліку і звітності, діяльності підприємств і організацій
        республіканського підпорядкування
 
               (Витяг)
   1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 серпня 1948 р. N 3181
"Про впорядкування обліку роботи вантажних автомобілів" (постанова
Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1948 р. N 1996).
   2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1950 р. N 3576
"Про найменування сортів бавовни радянської селекції" (постанова
Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1950 р. N 2646).
   3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 вересня 1950 р.
N 3896 "Про затвердження Державного загальносоюзного стандарту
"Газ  для  комунально-побутового  споживання" (постанова Ради
Міністрів УРСР від 20 вересня 1950 р. N 2890).
   4. Постанова Ради Міністрів СРСР від 18 січня 1951 р. N 141
"Про затвердження Державного загальносоюзного стандарту "Приймачі
радіомовні  лампові.  Класифікація.   Основні   параметри"
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1951 р. N 171).
   5. Пункт 1 і підпункт "в" пункту 6 постанови Ради Міністрів
СРСР від 3 листопада 1951 р. N 4354 "Про поліпшення статистики
бюджетів робітників, службовців і колгоспників" (абзаци другий і
третій вступної частини постанови Ради  Міністрів  УРСР  від
21 листопада 1951 р. N 3457).
   6. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 4 вересня 1951 р.
N 16193 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1951 р.
N 1251).
   7. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1957 р.
N 2253 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1957 р.
N 909 - ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 174).
   8. Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1957 р.
N 1283 "Про розширення прав директорів  науково-дослідних  і
проектних  інститутів" - ЗП СРСР, 1957 р., N 15, ст. 143
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1957 р. N 1378 -
ЗП УРСР, 1957 р., N 16, ст. 236).
   9. Пункт 14 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 липня
1959 р.  N  793  "Про  посилення боротьби з аварійністю на
автомобільному транспорті" (останній абзац пункту 12 постанови
Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1959 р. N 1377).
   10. Постанова Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1961 р.
N 1159 "Про виключення з середньоспискової чисельності працівників
підприємств і будов підлітків, які проходять виробниче навчання"
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1962 р. N 37).
   11. Пункт 7 розпорядження ВРНГ СРСР Ради Міністрів СРСР від
16 січня 1965 р. N 5 (підпункт "в" пункту 3 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 15 лютого 1965 р. N 143).
   12. Постанова Ради Міністрів СРСР від 5 вересня 1966 р. N 725
"Про порядок  проектування  і  будівництва  підприємств,  що
споруджуються по іноземних ліцензіях та на базі комплектного
імпортного устаткування" (постанова Ради Міністрів  УРСР  від
1 жовтня 1966 р. N 746 - ЗП УРСР, 1966 р., N 10, ст. 104) в
частині  закупки  комплектного  імпортного   устаткування,
технологічних процесів, ліцензій і технічної документації за
рахунок валютних фондів міністерств і відомств, підприємств та
організацій.
   13. Абзац другий пункту 9, пункт 14 постанови Ради Міністрів
СРСР від 30 вересня 1966 р. N 794 "Про заходи по дальшому розвитку
місцевої промисловості і художніх промислів", а також пункт 2 цієї
постанови  в  частині  підприємств, об'єднань і організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування
(абзац перший підпункту "г", підпункт "д" пункту 22 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1966 р.
N 835 - ЗП УРСР, 1966 р., N 11, ст. 112, а також підпункт "а"
пункту 22 цієї постанови у відповідній частині).
   14. Пункти 4 і 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 травня
1967 р. N 449 "Про заходи по поліпшенню патентно-ліцензійної
роботи в країні", а також пункт 6 цієї постанови в частині продажу
ліцензій  при  здійсненні  прямих  закордонних виробничих та
науково-технічних зв'язків відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 27 липня 1987 р. N 846, а також закупки іноземних
ліцензій за рахунок валютних фондів міністерств і відомств,
підприємств і організацій (підпункт "в" пункту 6 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 липня 1967 р. N 440 - ЗП УРСР, 1967 р., N 7,
ст. 74 у відповідній частині).
   15. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня
1968 р. N 821 "Про поліпшення використання досягнень технічної
естетики в народному господарстві" - ЗП СРСР, 1968 р., N 20,
ст. 142 (підпункт 2 пункту 4 постанови  Ради Міністрів УРСР від
28 листопада 1968 р. N 609).
   16. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 березня 1969 р.
N 546 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1971 р.
N 886).
   17. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 4 червня 1974
р. N 465 "Про заходи по поліпшенню організації ремонту побутових
машин і приладів, що належать громадянам" - ЗП СРСР, 1974 р.,
N 13, ст. 73 (підпункт 2 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР
від 5 липня 1974 р. N 358).
   18. Пункт 4 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 липня
1974 р. N 1881 (пункт 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР від
5 серпня 1974 р. N 619).
   19. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1979 р.
N 2385 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1979 р.
N 673).
   20. Пункт 2, абзаци третій і четвертий підпункту "б" пункту 4
Змін і доповнень, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від
22 лютого 1985 р. N 181 "Про зміну, доповнення та визнання такими,
що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР" - ЗП СРСР, 1985
р., N 8, ст. 29 (пункт 2, абзаци третій і четвертий підпункту "б"
пункту 3 Змін і доповнень, доведених постановою Ради Міністрів
УРСР від 26 березня 1985 р. N 124 - ЗП УРСР, 1985 р., N 5,
ст. 32).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка