Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Плану підготовки нормативних актів з питань діяльності Національної служби посередництва і примирення та здійснення примирних процедур на 2002-2003 роки


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
            28.11.2002 N 383
 
     Про затвердження Плану підготовки нормативних
  актів з питань діяльності Національної служби посередництва
     і примирення та здійснення примирних процедур
            на 2002-2003 роки
 
   Відповідно  до  Закону  України  "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-вр  )  та
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, затвердженими Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), з метою
нормативно-правового забезпечення діяльності Національної служби
посередництва і примирення та здійснення примирних процедур по
вирішенню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити План підготовки нормативних актів з питань
діяльності Національної служби посередництва і примирення та
здійснення примирних процедур на 2002-2003 роки (додається).
   2. Посадовим особам Національної служби посередництва  і
примирення, які визначені затвердженим пунктом 1 цього наказу
Планом відповідальними за підготовку нормативних актів з питань
діяльності Національної служби посередництва і примирення та
здійснення примирних процедур на 2002-2003 роки, забезпечити
дотримання в процесі підготовки нормативних актів і подання їх на
затвердження вимог Положення про порядок підготовки, затвердження
та обліку нормативних актів Національної служби посередництва і
примирення,  затвердженого  наказом  Національної   служби
посередництва і примирення від 21 листопада 2002 року N 380
( v0380299-02 ).
   3. Встановити, що підготовлені відповідно до затвердженого
пунктом 1 цього наказу Плану підготовки нормативних актів з питань
діяльності Національної служби посередництва і примирення та
здійснення  примирних  процедур  на  2002-2003  роки проекти
нормативних  актів надсилаються для їх попереднього розгляду
відділу Національної служби посередництва і примирення по роботі в
містах Києві та Севастополя, відділенням Національної служби
посередництва  і примирення в Автономній Республіці Крим та
областях, які в тижневий термін розглядають їх і надсилають свої
зауваження та пропозиції в юридичний відділ Національної служби
посередництва і примирення.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Національної
                   служби посередництва і
                   примирення
                   28.11.2002 N 383
 
                ПЛАН
     підготовки нормативних актів з питань діяльності
     Національної служби посередництва і примирення
         та здійснення примирних процедур
            на 2002-2003 роки
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN | Назва нормативного акта | Термін |Відповідальні | Відмітка|
|п/п|             |виконання|   за    |  про  |
|  |             |     | виконання  |виконання|
|----------------------------------------------------------------|
|       Підготовка нових нормативних актів         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Положення про порядок  | Перший |Оршак Г.В.  |     |
|  |визначення сторін    | квартал |       |     |
|  |колективного трудового  | 2003  |       |     |
|  |спору (конфлікту)    |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|2. |Положення про порядок  | Перший |Оршак Г.В.  |     |
|  |визначення уповноваженого| квартал |       |     |
|  |найманими працівниками  | 2003  |       |     |
|  |на представництво органу |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|3. |Положення про порядок  | Перший |Бабич Т.Л.  |     |
|  |формування і затвердження| квартал |       |     |
|  |вимог найманих      | 2003  |       |     |
|  |працівників       |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|4. |Положення про порядок і | Перший |Сидоряк І.Г. |     |
|  |строки розгляду власником| квартал |       |     |
|  |або уповноваженим ним  | 2003  |       |     |
|  |органом (представником) |     |       |     |
|  |вимог найманих      |     |       |     |
|  |працівників або     |     |       |     |
|  |профспілок        |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|5. |Положення про порядок  | Другий |Зуєва О.О.  |     |
|  |прийняття уповноваженим | квартал |       |     |
|  |найманими працівниками  | 2003  |       |     |
|  |органом рішення про вступ|     |       |     |
|  |в колективний трудовий  |     |       |     |
|  |спір (конфлікт)     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|6. |Положення про права і  | Другий |Оршак Г.В.  |     |
|  |обов'язки сторін     | квартал |       |     |
|  |колективного трудового  | 2003  |       |     |
|  |спору (конфлікту)    |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|7. |Положення про порядок  | Третій |Оршак Г.В.  |     |
|  |надання гарантій     | квартал |       |     |
|  |незалежним посередникам, | 2003  |       |     |
|  |членам примирних комісій |     |       |     |
|  |та трудових арбітражів  |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|8. |Положення про порядок  | Другий |Бабич Т.Л.  |     |
|  |здійснення Національною | квартал |       |     |
|  |службою посередництва і | 2003  |       |     |
|  |примирення сприяння   |     |       |     |
|  |вирішенню колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів)       |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|9. |Положення про порядок  | Другий |Бабич Т.Л.  |     |
|  |здійснення Національною | квартал |       |     |
|  |службою посередництва і | 2003  |       |     |
|  |примирення посередництва |     |       |     |
|  |у вирішенні колективних |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів)       |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|10.|Положення про порядок  | Третій |Зуєва О.О.  |     |
|  |підготовки пропозицій для| квартал |       |     |
|  |усунення причин     | 2003  |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів)   |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|11.|Положення про порядок  | Другий |Кравченко О.В.|     |
|  |залучення до участі в  | квартал |       |     |
|  |примирних процедурах   | 2003  |       |     |
|  |народних депутатів    |     |       |     |
|  |України         |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|12.|Положення про порядок  | Другий |Кравченко О.В.|     |
|  |залучення до участі в  | квартал |       |     |
|  |примирних процедурах   | 2003  |       |     |
|  |представників органів  |     |       |     |
|  |державної влади, органів |     |       |     |
|  |місцевого самоврядування |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|13.|Положення про порядок  | Третій |Оршак Г.В.  |     |
|  |здійснення Національною | квартал |       |     |
|  |службою посередництва і | 2003  |       |     |
|  |примирення координації  |     |       |     |
|  |роботи трудового     |     |       |     |
|  |арбітражу        |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|14.|Положення про порядок  | Другий |Сидоряк І.Г. |     |
|  |участі представників   | квартал |       |     |
|  |Національної служби   | 2003  |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення у вирішенні  |     |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту)    |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|15.|Положення про порядок  | Третій |Зуєва О.О.  |     |
|  |здійснення працівниками | квартал |       |     |
|  |Національної служби   | 2003  |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення заходів щодо |     |       |     |
|  |запобігання виникненню  |     |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів)   |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|16.|Положення про порядок  | Третій |Кравченко О.В.|     |
|  |проведення примирних   | квартал |       |     |
|  |процедур по вирішенню  | 2003  |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту) під час|     |       |     |
|  |страйку         |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|17.|Положення про порядок  | Третій |Кравченко О.В.|     |
|  |підготовки рішення    | квартал |       |     |
|  |найманих працівників про | 2003  |       |     |
|  |оголошення страйку    |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|18.|Положення про порядок  | Третій |Кравченко О.В.|     |
|  |підготовки і укладення  | квартал |       |     |
|  |угоди про вирішення   | 2003  |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту) під час|     |       |     |
|  |страйку та здійснення  |     |       |     |
|  |контролю за її виконанням|     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|19.|Положення про порядок  | Третій |Кравченко О.В.|     |
|  |підготовки і подання   | квартал |       |     |
|  |власником або      | 2003  |       |     |
|  |уповноваженим ним органом|     |       |     |
|  |(представником) заяви до |     |       |     |
|  |суду про визнання страйку|     |       |     |
|  |незаконним        |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|20.|Положення про      | Третій |Кравченко О.В.|     |
|  |забезпечення       | квартал |       |     |
|  |життєдіяльності     | 2003  |       |     |
|  |підприємства під час   |     |       |     |
|  |страйку         |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|21.|Положення про порядок  | Третій |Кравченко О.В.|     |
|  |реалізації гарантій для | квартал |       |     |
|  |найманих працівників під | 2003  |       |     |
|  |час страйку       |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|22.|Інструкція про порядок  | Перший |Кравченко О.В.|     |
|  |здійснення вивчення стану| квартал |       |     |
|  |дотримання законодавства | 2003  |       |     |
|  |про колективні трудові  |     |       |     |
|  |спори (конфлікти)    |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|23.|Інструкція про порядок  | Перший |Климов В.В.  |     |
|  |проведення аналізу вимог | квартал |       |     |
|  |найманих працівників або | 2003  |       |     |
|  |профспілки        |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|24.|Інструкція про порядок  |Четвертий|Кравченко О.В.|     |
|  |обліку роботи незалежних | квартал |       |     |
|  |посередників, членів   | 2003  |       |     |
|  |примирної комісії та   |     |       |     |
|  |трудового арбітражу   |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|25.|Інструкція про порядок  | Перший |Сидоряк І.Г. |     |
|  |підготовки власником або | квартал |       |     |
|  |уповноваженим ним органом| 2003  |       |     |
|  |(представником) рішення |     |       |     |
|  |по розгляду вимог    |     |       |     |
|  |найманих працівників або |     |       |     |
|  |профспілки та його    |     |       |     |
|  |соціально-економічного  |     |       |     |
|  |обгрунтування      |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|26.|Правила поведінки сторін | Грудень |Зуєва О.О.  |     |
|  |соціально-трудових    | 2002  |       |     |
|  |відносин, фахівців    |     |       |     |
|  |Національної служби   |     |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення, спостерігачів|     |       |     |
|  |в ході застосування   |     |       |     |
|  |колективного голодування |     |       |     |
|  |з метою виконання вимог, |     |       |     |
|  |висунутих в колективних |     |       |     |
|  |трудових спорах     |     |       |     |
|  |(конфліктах)       |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|27.|Правила поведінки    | Перший |Зуєва О.О.  |     |
|  |працівників Національної | квартал |       |     |
|  |служби посередництва і  | 2003  |       |     |
|  |примирення при здійсненні|     |       |     |
|  |посередництва у вирішенні|     |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту) під час|     |       |     |
|  |страйку та при проведенні|     |       |     |
|  |найманими працівниками  |     |       |     |
|  |акцій протесту в рамках |     |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту)    |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|28.|Правила поведінки    | Перший |Зуєва О.О.  |     |
|  |найманих працівників,  | квартал |       |     |
|  |профспілки, власника або | 2003  |       |     |
|  |уповноваженого ним органу|     |       |     |
|  |(представника) під час  |     |       |     |
|  |страйку         |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|29.|Правила поведінки    | Перший |Зуєва О.О.  |     |
|  |найманих працівників,  | квартал |       |     |
|  |профспілки, власника або | 2003  |       |     |
|  |уповноваженого ним органу|     |       |     |
|  |(представника) при    |     |       |     |
|  |проведенні найманими   |     |       |     |
|  |працівниками акцій    |     |       |     |
|  |протесту під час     |     |       |     |
|  |проведення примирних   |     |       |     |
|  |процедур         |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|30.|Інструкція про порядок  | Грудень |Климов В.В.  |     |
|  |здійснення оперативного | 2002  |       |     |
|  |інформування Національної|     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення        |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|31.|Інструкція про порядок  | Другий |Кравченко О.В.|     |
|  |взаємодії Національної  | квартал |       |     |
|  |служби посередництва і  | 2003  |       |     |
|  |примирення із      |     |       |     |
|  |правоохоронними органами |     |       |     |
|  |в процесі запобігання  |     |       |     |
|  |виникненню колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) та сприяння |     |       |     |
|  |своєчасному їх вирішенню |     |       |     |
|----------------------------------------------------------------|
|  Внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Інструкція про порядок  | Грудень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |зняття Національною   | 2002  |       |     |
|  |службою посередництва і |     |       |     |
|  |примирення з реєстрації і|     |       |     |
|  |контролю колективних   |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) та висунутих|     |       |     |
|  |найманими працівниками  |     |       |     |
|  |або профспілкою вимог  |     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |17.12.2001 року N 239  |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|2. |Інструкція про      | Грудень |Кравченко О.В.|     |
|  |організацію роботи з   | 2002  |       |     |
|  |кадрами у відділеннях  |     |       |     |
|  |Національної служби   |     |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення в Автономній |     |       |     |
|  |Республіці Крим та    |     |       |     |
|  |областях (наказ НСПП від |     |       |     |
|  |27.03.2001 року N 83   |     |       |     |
|  |( v0083299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|3. |Інструкція про порядок  | Грудень |Кравченко О.В.|     |
|  |розгляду пропозицій,   | 2002  |       |     |
|  |заяв, скарг та      |     |       |     |
|  |організацію особистого  |     |       |     |
|  |прийому громадян в    |     |       |     |
|  |Національній службі   |     |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення (наказ НСПП  |     |       |     |
|  |від 12.06.2001 року N 116|     |       |     |
|  |( v0116299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|4. |Типова інструкція з   | Грудень |Кравченко О.В.|     |
|  |діловодства у відділеннях| 2002  |       |     |
|  |Національної служби   |     |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення в Автономній |     |       |     |
|  |Республіці Крим та    |     |       |     |
|  |областях (наказ НСПП від |     |       |     |
|  |20.03.2001 року N 80   |     |       |     |
|  |( va080299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|5. |Інструкція про порядок  | Січень |Кравченко О.В.|     |
|  |підготовки та подання до | 2002  |       |     |
|  |суду заяви Національної |     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення про вирішення |     |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів)   |     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |16.11.2000 року N 96   |     |       |     |
|  |( v0096299-00 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|6. |Інструкція про порядок  | Грудень |Климов В.В.  |     |
|  |підготовки структурними | 2002  |       |     |
|  |підрозділами Національної|     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення звітів про  |     |       |     |
|  |результати діяльності  |     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |29.01.2001 року N 56   |     |       |     |
|  |( v0056299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|7. |Інструкція про порядок  | Грудень |Климов В.В.  |     |
|  |здійснення Національною | 2002  |       |     |
|  |службою посередництва і |     |       |     |
|  |примирення прогнозування |     |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів) та  |     |       |     |
|  |сприяння своєчасному їх |     |       |     |
|  |вирішенню (наказ НСПП від|     |       |     |
|  |03.07.2000 року N 55   |     |       |     |
|  |( v0055299-00 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|8. |Інструкція про порядок  | Грудень |Климов В.В.  |     |
|  |здійснення        | 2002  |       |     |
|  |аналітично-інформаційної |     |       |     |
|  |діяльності Національної |     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення (наказ НСПП  |     |       |     |
|  |від 03.05.1999 року N 35 |     |       |     |
|  |( v0035299-99 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|9. |Інструкція про порядок  | Грудень |Климов В.В.  |     |
|  |здійснення аналізу    | 2002  |       |     |
|  |висунутих найманими   |     |       |     |
|  |працівниками вимог,   |     |       |     |
|  |виявлення та узагальнення|     |       |     |
|  |причин колективних    |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) (наказ НСПП |     |       |     |
|  |від 22.05.2000 року N 39)|     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|10.|Інструкція по опрацюванню| Грудень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |документів та матеріалів | 2002  |       |     |
|  |стосовно колективних   |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів), що     |     |       |     |
|  |надходять до Національної|     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення (наказ НСПП  |     |       |     |
|  |від 23.07.1999 року N 68)|     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|11.|Інструкція про порядок  | Січень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |ведення Книги реєстрації | 2003  |       |     |
|  |висунутих найманими   |     |       |     |
|  |працівниками вимог та  |     |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів)   |     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |29.01.2001 року N 55   |     |       |     |
|  |( v0055299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|12.|Положення про порядок  | Січень |Кравченко О.В.|     |
|  |формування і ведення   | 2003  |       |     |
|  |Списку посередників   |     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |04.04.2000 року N 27   |     |       |     |
|  |( v0027299-00 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|13.|Положення про порядок  | Січень |Кравченко О.В.|     |
|  |формування і ведення   | 2003  |       |     |
|  |Списку арбітрів (наказ  |     |       |     |
|  |НСПП від 04.04.2000 року |     |       |     |
|  |N 28 ( v0028299-00 )   |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|14.|Регламент роботи     | Лютий |Кравченко О.В.|     |
|  |примирної комісії по   | 2003  |       |     |
|  |вирішенню колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) (наказ НСПП |     |       |     |
|  |від 28.02.2002 року N 91 |     |       |     |
|  |( v0091299-02 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|15.|Регламент роботи     | Лютий |Кравченко О.В.|     |
|  |трудового арбітражу по  | 2003  |       |     |
|  |вирішенню колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) (наказ НСПП |     |       |     |
|  |від 14.03.2002 року   |     |       |     |
|  |N 122)          |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|16.|Положення про підготовку | Січень |Кравченко О.В.|     |
|  |проектів наказів та   | 2002  |       |     |
|  |розпоряджень Національної|     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення (наказ НСПП  |     |       |     |
|  |від 13.05.1999 року N 43)|     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|17.|Положення про службові  | Грудень |Сухенко М.В. |     |
|  |відрядження в межах   | 2002  |       |     |
|  |України працівників   |     |       |     |
|  |Національної служби   |     |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення (наказ НСПП  |     |       |     |
|  |від 03.04.2002 року   |     |       |     |
|  |N 118)          |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|18.|Положення про порядок  | Грудень |Кравченко О.В.|     |
|  |вивчення стану додержання| 2002  |       |     |
|  |законодавства України про|     |       |     |
|  |вирішення колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) (наказ НСПП |     |       |     |
|  |від 22.03.2002 року N 107|     |       |     |
|  |( v0107299-02 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|19.|Положення про порядок  | Лютий |Сидоряк І.Г. |     |
|  |проведення примирних   | 2003  |       |     |
|  |процедур по вирішенню  |     |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів) у  |     |       |     |
|  |випадках         |     |       |     |
|  |неплатоспроможності   |     |       |     |
|  |власника або       |     |       |     |
|  |уповноваженого ним органу|     |       |     |
|  |(представника) (наказ  |     |       |     |
|  |НСПП від 30.11.2001 року |     |       |     |
|  |N 230 ( v0230299-01 )  |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|20.|Положення про      | Лютий |Кравченко О.В.|     |
|  |позаштатного радника   | 2003  |       |     |
|  |Національної служби   |     |       |     |
|  |посередництва і     |     |       |     |
|  |примирення (наказ НСПП  |     |       |     |
|  |від 24.01.2001 року N 46 |     |       |     |
|  |( v0046299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|21.|Положення про      | Лютий |Сухенко М.В. |     |
|  |відшкодування витрат,  | 2003  |       |     |
|  |пов'язаних з участю у  |     |       |     |
|  |примирній процедурі по  |     |       |     |
|  |вирішенню колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) незалежного |     |       |     |
|  |посередника, членів   |     |       |     |
|  |примирної комісії і   |     |       |     |
|  |трудового арбітражу   |     |       |     |
|  |(наказ від        |     |       |     |
|  |01.12.1999 року     |     |       |     |
|  |N 116/308/210      |     |       |     |
|  |( v0116299-99 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|22.|Положення про порядок  | Грудень |Климов В.В.  |     |
|  |здійснення Націнальною  | 2002  |       |     |
|  |службою посередництва і |     |       |     |
|  |примирення запобігання  |     |       |     |
|  |виникненню колективних  |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) (наказ НСПП |     |       |     |
|  |від 12.06.2001 року N 115|     |       |     |
|  |( v0115299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|23.|Положення про порядок  | Січень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |підготовки та прийняття | 2003  |       |     |
|  |рішення Національної   |     |       |     |
|  |служби посередництва і  |     |       |     |
|  |примирення по      |     |       |     |
|  |колективному трудовому  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту) у разі |     |       |     |
|  |звернення сторін     |     |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту) по   |     |       |     |
|  |сприянню у його вирішенні|     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |05.06.2000 року N 42   |     |       |     |
|  |( v0042299-00 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|24.|Положення про порядок  | Грудень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |реєстрації Національною | 2002  |       |     |
|  |службою посередництва і |     |       |     |
|  |примирення висунутих   |     |       |     |
|  |найманими працівниками  |     |       |     |
|  |вимог та колективних   |     |       |     |
|  |трудових спорів     |     |       |     |
|  |(конфліктів) (наказ НСПП |     |       |     |
|  |від 06.04.2000 року N 29 |     |       |     |
|  |( v0029299-00 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|25.|Положення про порядок  | Січень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |підготовки та прийняття | 2003  |       |     |
|  |рішення трудового    |     |       |     |
|  |арбітражу при вирішенні |     |       |     |
|  |колективного трудового  |     |       |     |
|  |спору (конфлікту) (наказ |     |       |     |
|  |НСПП від 20.09.1999 року |     |       |     |
|  |N 80)          |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|26.|Положення про порядок  | Січень |Сидоряк І.Г. |     |
|  |проведення примирних   | 2003  |       |     |
|  |процедур по вирішенню  |     |       |     |
|  |колективних трудових   |     |       |     |
|  |спорів (конфліктів)   |     |       |     |
|  |(наказ НСПП від     |     |       |     |
|  |24.01.2001 року N 92   |     |       |     |
|  |( v0092299-01 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|27.|Положення про примирну  | Лютий |Сидоряк І.Г. |     |
|  |комісію (наказ НСПП від | 2003  |       |     |
|  |04.05.1999 року N 36   |     |       |     |
|  |( v0036299-99 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|28.|Положення про трудовий  | Лютий |Сидоряк І.Г. |     |
|  |арбітраж (наказ НСПП від | 2003  |       |     |
|  |04.05.1999 року N 37   |     |       |     |
|  |( v0037299-99 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|29.|Положення про посередника| Січень |Кравченко О.В.|     |
|  |(наказ НСПП від     | 2003  |       |     |
|  |11.11.1999 року N 106  |     |       |     |
|  |( v0106299-99 )     |     |       |     |
|---+-------------------------+---------+--------------+---------|
|30.|Положення про арбітра  | Січень |Кравченко О.В.|     |
|  |(наказ НСПП від     | 2003  |       |     |
|  |11.11.1999 року N 105  |     |       |     |
|  |( v0105299-99 )     |     |       |     |
|----------------------------------------------------------------|
|       Підготовка методичних рекомендацій         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Методичні рекомендації  | Другий |Оршак Г.В.  |     |
|  |щодо проведення вивчення | квартал |       |     |
|  |повноважень представників| 2003  |       |     |
|  |сторін колективного   |     |       |     |
|  |трудового спору     |     |       |     |
|  |(конфлікту) у разі    |     |       |     |
|  |звернення однієї із   |     |       |     |
|  |сторін спору       |     |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка