Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо мобілізації коштів до бюджету


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
         04.11.2002 N 16966/7/15-2317
 
               (Витяг)
   ...
   На забезпечення достатніх надходжень до податку на прибуток
суттєво впливає наявність значної кількості платників податків, що
користуються пільгами в оподаткуванні, і їх  кількість  має
тенденцію до збільшення. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року кількість пільговиків збільшилась на 13,6 відсотка.
   Тому на сьогодні має бути приділена особлива увага питанню
правомірності надання податкових пільг суб'єктам підприємницької
діяльності - юридичним особам, зокрема щодо податку на прибуток.
   Законом України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-вр )
"Про оподаткування прибутку  підприємства"  (зі  змінами  та
доповненнями) (далі - Закон) передбачено ряд податкових пільг,
зокрема встановлено пільговий порядок оподаткування неприбуткових
установ і організацій.
   А саме, пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-вр ) визначено
перелік установ і організацій, які може бути включено до Реєстру
неприбуткових  установ  і  організацій  (далі - Реєстр), та
перераховані види доходів, які звільняються від оподаткування у
разі  їх  отримання відповідними неприбутковими установами й
організаціями. Поряд із цим установлено інші вимоги, за умови
дотримання яких установа чи організація може бути включена до
Реєстру.
   Отже, своєчасність контролю за правомірністю надання пільг
неприбутковим організаціям та використання  їх  за  цільовим
призначенням, а також правомірність включення їх до реєстру
неприбуткових установ та організацій з метою упередження втрат
бюджету набуває ще більшого значення.
   За зведеними  даними  в Реєстрі неприбуткових установ і
організацій на рівні ДПА України  станом  на  01.10.02  р.
обліковується  121487  неприбуткових  установ  і організацій,
кількість яких постійно зростає та по відношенню до 01.07.01 р.
складає 112,6 відсотків.
   У зв'язку із цим зауважимо, що після введення у новій
редакції Податкового звіту про використання коштів неприбуткових
організацій, затвердженого наказом від  29.04.02  р.  N  203
( z0443-02 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.05.02 р. за N 443/6731 (далі - Податковий звіт), цей документ
набув статусу податкової декларації.
   Податковий звіт подається до контролюючого органу у терміни
та за формою, установленими законодавством, на підставі якого
здійснюється нарахування та сплата податку (п.1.11 статті 1 Закону
України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами") (далі - Закон N 2181).
   При цьому слід звернути увагу на те, що за  порушення
встановлених термінів подання Податкового звіту згідно зі статтею
17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) передбачено застосування штрафних
санкцій у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за кожне таке неподання або затримку.
   З метою  недопущення випадків незаконного звільнення від
оподаткування доходів, отриманих неприбутковими організаціями, при
поданні Податкового звіту органи на місцях мають перевіряти
правомірність такого звільнення.
   На підставі пункту 2 статті 11 Закону України "Про Державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), яким передбачено, що
органи державної податкової служби мають право одержувати від
установ  і  організацій  довідки,  копії  документів  про
фінансово-господарську  діяльність,  отримані  доходи та іншу
інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, будь-яка
сума коштів, занесена неприбутковою установою до Податкового
звіту, якщо вона викликає сумнів у перевіряючих при камеральній
перевірці  податкової  звітності,  повинна  бути підтверджена
відповідними документами.
   Особливу увагу слід приділити доходам з інших джерел, що
підлягають  оподаткуванню,  з  метою  недопущення  уникнення
оподаткування шляхом занесення цих сум до доходів, отриманих від
проведення основної діяльності.
   Також підлягають   аналізу   сплачені   неприбутковими
організаціями витрати, прямо пов'язані з отриманням доходів з
інших джерел. Зауважимо, що з метою оподаткування на зменшення
суми інших доходів приймається тільки та частина загальних витрат
неприбуткової організації, що безпосередньо пов'язана з отриманням
таких доходів.
   Крім того, необхідно відзначити, що пунктом 7.11 статті 7
Закону  (  283/97-вр  )  податкові  пільги  встановлено для
неприбуткових установ і організацій, а не для їх структурних
підрозділів. Тобто до Реєстру неприбуткових установ і організацій
може бути включено за умови дотримання вимог, установлених пунктом
7.11 Закону, лише установи й організації, які є юридичними
особами.
   Одночасно... просимо звернути увагу на такі питання.
   1. Відображення  в  Податковому звіті власних надходжень
бюджетних установ.
   Власні надходження бюджетних установ з ознакою з 0001 по
0004, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів, у разі якщо
такі надходження передбачені кошторисом, що затверджується у
встановленому  порядку,  у  повному  обсязі зараховуються до
спеціального фонду відповідних бюджетів і відображаються у рядку
1.3.4  Податкового звіту "Доходи від надання платних послуг
бюджетною установою (організацією)".
   При цьому податкове роз'яснення "Про порядок оподаткування
власних надходжень бюджетних установ і організацій у 2000 - 2001
роках", затверджене наказом ДПА України від 11.10.01 р. N 409
( v0409225-01 ), діє також у 2002 році.
   2. Відображення  у  Податковому  звіті  сум  бюджетного
фінансування установами з ознакою неприбутковості 0014 та 0009.
   Відповідно до абзацу "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті
7 Закону ( 283/97-вр ) до неприбуткових установ і організацій
віднесено науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади
III-IV рівнів акредитації, унесені до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави (ознака неприбутковості
- 0014). У Податковому звіті доходи зазначених установ передбачено
відображати в рядку 2.
   Оскільки кошти загального та спеціального фондів бюджету
згідно з виділеними лімітами асигнувань та затвердженого кошторису
використовуються на підготовку фахівців у межах держзамовлення,
проведення науково-дослідних робіт та інші видатки, необхідні для
виконання договірних зобов'язань з юридичними та фізичними особами
(тобто на проведення основної діяльності), то і відображати
наведені суми слід у рядку 2.3 Податкового звіту "Доходи, отримані
від проведення основної діяльності".
   Відповідно і видатки на проведення  основної  діяльності
науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III
- IV рівнів акредитації, унесеними до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави, згідно із затвердженим
кошторисом слід відображати в Податковому звіті у рядку 9.2
"Витрати, що здійснюються неприбутковою установою (організацією)
для виконання статутних завдань (проведення основної діяльності)".
   Аналогічно відображаються  суми  отриманого  бюджетного
фінансування та профінансованих видатків згідно із затвердженими
кошторисами пенсійними фондами з ознакою 0009, а саме: доходи цих
установ  підлягають  відображенню у рядку 3.1.1 "Кошти, які
надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на додаткове
пенсійне забезпечення, у тому числі і внески на інші потреби,
передбачені законодавством", а профінансовані  видатки  -  у
вищеназваному рядку 9.2.
 
 Заступник голови                    Г.Оперенко
 
 "Баланс", N 48 (433), 26 листопада 2002 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка