Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            13.11.2002 N 539
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2002 р.
                   за N 912/7200
 
      Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного
        державного реєстру місць зберігання
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29
серпня 2002 року N 1266 ( 1266-2002-п ) "Про затвердження Порядку
здійснення контролю за обігом спирту" Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру
місць зберігання, затвердженого  наказом Державної податкової
адміністрації України від 28 травня 2002 року N 251 ( z0670-02 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року
за N 670/6958, що додаються.
   2. Начальнику Департаменту з питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів
Чабаненку В.В.:
   забезпечити проведення реєстрації існуючих місць зберігання
спирту та видачу Довідок про внесення таких місць зберігання до
Єдиного реєстру до 1 квітня 2003 року;
   подати цей  наказ до Міністерства юстиції  України для
державної реєстрації.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Оперенка Г.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   13.11.2002 N 539
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2002 р.
                   за N 912/7200
 
               ЗМІНИ
       до Порядку ведення Єдиного державного
           реєстру місць зберігання
              ( z0670-02 )
 
   1. Пункт 2.1 доповнити абзацами першим, другим, третім та
четвертим такого змісту:
   "До Єдиного реєстру вносяться:
   місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
   місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності
- виробників спирту та алкогольних напоїв;
   місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності,
які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб,
якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал".
   У зв'язку з цим абзаци перший та другий уважати відповідно
абзацами п'ятим та шостим.
   2. Абзац третій пункту 2.2 після слів "видана Департаментом"
доповнити словами "або його регіональними управліннями".
   3. Пункт 2.3 викласти в новій редакції:
   "2.3. Довідка видається Департаментом або його регіональним
управлінням, до якого була подана заява про внесення місця
зберігання  до Єдиного  реєстру, уповноваженому  представнику
заявника  (керівнику  чи іншій  особі за  довіреністю)  або
надсилається рекомендованим листом на адресу заявника. Довідка про
внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається
протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви, а довідка
про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів до Єдиного реєстру - протягом семи календарних днів від
дати подання заяви.  Про видачу довідки Департамент або його
регіональне управління повідомляє  орган державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та
за місцезнаходженням місця зберігання".
   4. Абзац перший пункту 3.1 після слів "установлених для цього
виду продукції" доповнити словами "та вимогам до місць зберігання
спирту, що встановлюються ДПА України"; та реченням такого змісту:
"Невідповідність місця зберігання спирту зазначеним вимогам є
підставою для відмови у видачі довідки про відповідність місця
зберігання спирту установленим вимогам".
   5. Пункт 3.1 після абзацу першого доповнити абзацом другим
такого змісту:
   "Для отримання довідки про відповідність місця зберігання
спирту установленим вимогам суб'єкт підприємницької діяльності
звертається до Департаменту. Протягом п'ятнадцяти днів від дати
звернення Департамент (або його регіональне управління) здійснює
видачу  довідки про  відповідність  місця зберігання  спирту
установленим вимогам або надає вмотивовану відмову у видачі такої
довідки".
   У зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий, п'ятий
уважати відповідно третім, четвертим, п'ятим, шостим.
   6. Абзац  третій  пункту 3.1 після слів "складається у
довільній формі" доповнити словами "один раз на 5 років".
   7. В абзаці четвертому пункту 3.1  слова  "затвердженої
Мінхарчопромом СРСР від 25.09.85" замінити на слова "затвердженої
Мінхарчопромом СРСР 25.09.85".
   8. Абзаци п'ятий та шостий пункту 3.1 вилучити.
   9. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
   "3.2. Місця зберігання  спирту  повинні  бути  обладнані
необхідними  засобами  вимірювальної  техніки,  повіреними
територіальними органами Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики України, та мати
відповідні умови для проведення інвентаризації спирту".
   10. Розділ 3 доповнити пунктом 3.3 такого змісту:
   "3.3. Спирт повинен зберігатися та обліковуватися орендарем
спиртосховища (спиртобази) окремо від продукції орендодавця. У
спиртосховищі (на спиртобазі) повинні бути належні умови для
проведення інвентаризації та обліку спирту окремо орендарем і
орендодавцем.
   Спирт неденатурований,  денатурований  і спирт етиловий
технічний повинні зберігатися та обліковуватися роздільно. У
спиртосховищі (на  спиртобазі) повинні бути  окремі ємності,
комунікації, мірники для цих спиртів".
 
 В.о. Начальника Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору і
 контролю за виробництвом та обігом
 підакцизних товарів ДПА України            Г.М.Синиця
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка