Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
         Про Рекомендації парламентських
     слухань про взаємовідносини та співробітництво
             України з НАТО
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити  Рекомендації  парламентських  слухань  про
взаємовідносини  та  співробітництво України з НАТО (далі -
Рекомендації парламентських слухань), що додаються.
   2. Комітетам Верховної Ради України:
   з питань Європейської інтеграції -  вжити  заходів  для
забезпечення виконання пункту 1.5 Рекомендацій парламентських
слухань;
   з питань національної безпеки і оборони - вжити заходів для
забезпечення  виконання  пунктів  1.6  та  3.3  Рекомендацій
парламентських слухань.
   3. Комітетам Верховної Ради України з питань Європейської
інтеграції, з питань національної безпеки і оборони, у закордонних
справах у другому півріччі 2004 року поінформувати Верховну Раду
України про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань.
   4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції.
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 21 листопада 2002 року
     N 233-IV
 
                       СХВАЛЕНО
                  Постановою Верховної Ради
                України від 21 листопада 2002 року
                       N 233-IV
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
      парламентських слухань про взаємовідносини
        та співробітництво України з НАТО
 
   Заслухавши та  проаналізувавши  питання взаємовідносин та
співробітництва України  з  Організацією  Північноатлантичного
договору (НАТО), учасники парламентських слухань, які відбулися
23 жовтня 2002 року, відзначають, що євроатлантична інтеграція
України є суттєвим фактором зміцнення її національної безпеки,
покликаним  сприяти  розвитку  демократичних   інститутів,
громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини, і, таким
чином, відповідає життєво важливим інтересам Українського народу.
   Геостратегічне і геополітичне становище України як складника
єдиного європейського простору визначає її місце в європейських
справах, зумовлює вагому роль Української держави у створенні
нової архітектури загальноконтинентальної безпеки, серцевиною якої
покликана стати Організація Північноатлантичного договору.
   Євроатлантична інтеграція України має на меті гарантувати її
незалежність,  територіальну  цілісність,  суспільний прогрес,
запобігати виникненню нових загроз стабільності і безпеці на
європейському континенті.
   Визначальними чинниками  успішного просування України цим
курсом є:
   досягнення відповідності політичним критеріям підготовки до
членства  та  базовим принципам держав - членів Організації
Північноатлантичного договору, таким як плюралістична демократія,
верховенство права, дотримання прав людини, та іншим відповідним
положенням, викладеним у Плані дій щодо членства, схваленому
Вашингтонським самітом НАТО в 1999 році;
   послідовна, ефективна та повна реалізація Державної програми
співробітництва України  з  Організацією  Північноатлантичного
Договору (НАТО)  на  2001-2004 роки ( 58/2001 ), документів
двостороннього співробітництва України з НАТО;
   розвиток і поглиблення співпраці України з НАТО на основі
стратегії інтеграції;
   розширення участі України в Програмі "Партнерство заради
миру", роботі Ради євроатлантичного партнерства;
   інтенсифікація процесу підготовки України до членства в НАТО
відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 23 травня 2002 року "Про Стратегію України щодо Організації
Північноатлантичного  договору  (НАТО)" та відповідного Указу
Президента України від 8 липня 2002 року ( 627/2002 ).
   З метою прискорення розвитку та якісного піднесення рівня
взаємовідносин, поглиблення співробітництва України з НАТО та
виходячи з необхідності консолідації основних політичних сил і
досягнення скоординованого підходу законодавчої і виконавчої гілок
влади до  цього  питання,  учасники  парламентських  слухань
р е к о м е н д у ю т ь:
   1. Верховній Раді України:
   1.1. Підтримати курс України на євроатлантичну інтеграцію,
кінцевою метою якого є набуття повноправного членства в НАТО, та
законодавчо закріпити відповідне положення.
   1.2. Здійснювати належне і своєчасне законодавче забезпечення
взаємовідносин та співробітництва України  з  НАТО,  зокрема
актуалізувати законодавчі акти, які є базовими для політики
національної безпеки і оборони України:
   до кінця третьої сесії Верховної Ради України четвертого
скликання  розглянути і прийняти у новій редакції Концепцію
національної безпеки України та Воєнну доктрину України, Основні
напрями зовнішньої політики України, внести зміни до законів
України "Про оборону України", "Про Збройні Сили  України",
прийняти закон про демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією та правоохоронними органами держави.
   1.3. При затвердженні Державного бюджету України на 2003 рік
передбачити  в повному обсязі фінансування заходів Державної
програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період
до 2005 року.
   1.4. Поглиблювати співробітництво з Парламентською асамблеєю
НАТО через розширення участі в роботі її структурних підрозділів
та  робочих  органів,  інтенсифікацію  діяльності  Спільної
моніторингової групи Верховної Ради України та Парламентської
асамблеї НАТО.
   1.5. До  лютого  2003  року  провести  інвентаризацію
договірно-правової бази між Україною  і  НАТО,  розробити  і
реалізувати  план  необхідних  парламентських  процедур  для
імплементації відповідних угод, у тому числі шляхом включення
питань  їхньої ратифікації до порядку денного третьої сесії
Верховної Ради України четвертого скликання.
   1.6. Протягом  першого  півріччя  2003  року  провести
парламентські слухання з порядком денним "Реформування та розвиток
правоохоронних  органів  і  спецслужб  України  в  контексті
євроатлантичної інтеграції".
   2. Президентові України:
   2.1. Посилити контроль за своєчасним і повним виконанням
актів  законодавства  України  з  питань  взаємовідносин  та
співробітництва  України з НАТО, положень Державної програми
співробітництва України  з  Організацією  Північноатлантичного
Договору (НАТО) на 2001-2004 роки ( 58/2001 ), спільних документів
співробітництва Україна - НАТО, а також за діяльністю Державної
міжвідомчої комісії з питань співробітництва України з НАТО.
   2.2. Активізувати  діяльність  Державної  ради  з питань
європейської і євроатлантичної інтеграції.
   2.3. Вжити до кінця 2002 року додаткових  заходів  для
забезпечення  реалізації  Стратегії  України щодо Організації
Північноатлантичного договору (НАТО), зокрема стосовно створення
Україною і НАТО Спільної робочої групи з питань реформування сфери
безпеки на базі існуючої Спільної робочої групи з питань воєнної
реформи.
   2.4. Оприлюднити до 1 грудня 2002 року Стратегію України щодо
Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
   2.5. Затвердити План дій Україна - НАТО як документ, що
виводить двосторонні відносини на якісно новий рівень, відповідний
євроатлантичним прагненням України.
   2.6. Домогтися якнайскорішого залучення України до програм
НАТО з підготовки до членства в Організації Північноатлантичного
договору, зокрема до Інтенсифікованого діалогу з питань членства
та Плану дій щодо членства.
   2.7. Вжити заходів для подолання наявної кризи відносин між
Україною та НАТО, сприяти усуненню факторів недовіри та поверненню
до конструктивного діалогу щодо майбутнього членства України в
НАТО.
   2.8. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України
призначити міністром оборони цивільну особу.
   3. Кабінету Міністрів України:
   3.1. Визначити  протягом  першого  півріччя  2003  року
першочергові кроки з реалізації рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 23 травня 2002 року "Про Стратегію України
щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО)"; визнати
при цьому як пріоритети:
   а) якнайшвидше впровадження дієвого демократичного контролю
над силовими структурами, в тому числі практики призначення
цивільних  службовців  на  відповідні  ключові посади в цих
структурах;
   б) забезпечення  максимальної  прозорості  бюджетів  на
національну оборону, правоохоронну діяльність та інформаційну
підтримку програм співробітництва України з НАТО;
   в) активізацію співробітництва у боротьбі з  міжнародним
тероризмом;
   г) розширення роботи з досягнення сумісності Збройних Сил
України та збройних сил держав - членів НАТО;
   ґ) поглиблення співробітництва у сфері миротворчих операцій;
   д) поглиблення співробітництва у військово-технічній сфері.
   З цією метою до березня 2003 року провести  спеціальні
засідання   Урядового   комітету   з   питань   оборони,
оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності та
Урядової комісії з реформування та розвитку Збройних Сил України,
інших військових формувань, озброєння та військової техніки.
   3.2. Забезпечити публічний характер вироблення та реалізації
державної політики інтеграції України до НАТО, включаючи широке
інформування громадськості з цих питань; внести до січня 2003 року
на  розгляд  Верховної  Ради України Програму інформаційного
забезпечення співробітництва України з НАТО  для  поліпшення
обізнаності населення України про діяльність НАТО, формування в
українському суспільстві об'єктивного сприйняття цієї структури та
здобутків   співробітництва   України   з   Організацією
Північноатлантичного договору шляхом:
   а) координації діяльності органів виконавчої влади, державних
засобів масової інформації з питань співробітництва з НАТО в
інформаційній сфері;
   б) відкриття громадського центру "Співробітництво Україна -
НАТО";
   в) відкриття загальнодержавного веб-порталу "Співробітництво
Україна - НАТО".
   3.3. Активізувати роботу, в тому числі шляхом проведення
спільних з Комітетом Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони засідань, Урядової комісії з реформування та
розвитку  Збройних  Сил України, інших військових формувань,
озброєння та військової техніки, маючи на  увазі  розпочати
практичне виконання заходів з оборонного огляду в Україні та
публікації Кабінетом Міністрів України Білої книги "Оборонна
політика України", зокрема з використанням досвіду провідних
держав - членів євроатлантичних структур безпеки.
   3.4. Забезпечити поглиблення співробітництва України з НАТО в
галузі надзвичайного цивільного планування шляхом:
   а) створення  спільної інформаційно-аналітичної системи з
надзвичайних ситуацій на основі вже існуючих в державах - членах
НАТО  та  урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій України;
   б) організації інформаційної взаємодії кризових центрів за
відповідним регламентом з метою можливого взаємного залучення до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у будь-якій країні сил,
засобів, матеріальних ресурсів та резервів;
   в) реалізації спільного проекту Україна - НАТО із запобігання
паводкам у Карпатському регіоні та готовності до них як одного із
заходів створення ефективної системи реагування та підвищення
рівня готовності до цієї ситуації;
   г) проведення спільних командно-штабних та польових навчань з
питань управління кризами та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню; залучення
українських  підрозділів, заявлених для участі у відповідних
заходах Програми "Партнерство заради миру",  до  міжнародних
операцій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
   ґ) розвитку  науково-технічного  співробітництва  у сфері
попередження та реагування на надзвичайні ситуації природного та
техногенного  характеру  через  розроблення спільної наукової
тематики, проведення наукових досліджень у  рамках  спільних
проектів;
   д) участі  українських  представників  та  підрозділів у
міжнародних операціях з підтримання миру.
   3.5. До 21 грудня 2002 року  прийняти  постанову  щодо
реалізації Рекомендацій парламентських слухань про взаємовідносини
та співробітництво України з НАТО.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка