Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про передачу на баланс професійних навчально-виховних закладів будівель і споруд


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 1 вересня 1993 р. N 689
                Київ
        Про передачу на баланс професійних
        навчально-виховних закладів будівель
               і споруд
 
   З метою  збереження  майна професійних навчально-виховних
закладів, недопущення використання їхніх навчальних і побутових
приміщень підприємствами,  організаціями  для  виробничих і
комерційних цілей та більш ефективного  розв'язання  проблем
підготовки робітничих  кадрів  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерствам, відомствам, корпораціям забезпечити  до
1 жовтня  1993 р. передачу підпорядкованими підприємствами й
організаціями на баланс професійних навчально-виховних закладів
будівель і споруд згідно з додатками N 1 і 2.
   2. Міністерству освіти провадити витрати на утримання в
1993 році  зазначених  будівель  і  споруд   професійних
навчально-виховних закладів у межах коштів, передбачених на освіту
державним бюджетом ( 3091-12 ).
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 28
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 1 вересня 1993 р. N 689
               ПЕРЕЛІК
    будівель і споруд, що передаються підприємствами,
        організаціями на баланс професійних
          навчально-виховних закладів
 
 
------------------------------------------------------------------
           |Найменування підприємства,|Найменування
Найменування об'єкта,|організації, що передає  |професійного
 що передається*  |об'єкт зі свого балансу  |навчально-
           |             |виховного
           |             |закладу, що
           |             |приймає об'єкт
           |             |на свій баланс
------------------------------------------------------------------
         Міністерство машинобудування,
      військово-промислового комплексу і конверсії
 
Навчальний корпус,
майстерні,
гуртожиток:
 
ПТУ N 11       виробниче об'єднання    ПТУ N 11
           "Жовтень"         м. Вінниці
 
ПТУ N 16       завод цивільної      ПТУ N 16
           авіації N 421       м. Вінниці
 
ПТУ N 5        завод газотранспортних   ПТУ N 5
           турбоустановок міждержав- м. Ужгорода
           ного акціонерного това-
           риства "Газпром"
 
ПТУ N 11       завод "Залив"       ПТУ N 11
                         м. Керчі
 
ПТУ N 20       завод "Радар"       ПТУ N 20
                         м. Шепетівки
 
ВПУ N 40       завод тракторних      ВПУ N 40
           агрегатів         м. Мелітополя
 
Навчальний корпус,
майстерні, побутовий
комплекс, гуртожиток:
 
ПТУ N 13       концерн "Родон"      ПТУ N 13
                         м. Івано-
                         Франківська
 
ПТУ N 40       виробниче об'єднання    ПТУ N 40
           "Донецький машинобудів-  м. Донецька
           ний завод"
 
ВПУ N 17       завод верстатів-автоматів ВПУ N 17
           виробничого об'єднання   м. Житомира
           "Південмашзавод"
 
ПТУ N 21       виробниче об'єднання    ПТУ N 21
           "Полярон"         м. Львова
 
ВПУ N 27       ливарний завод       ВПУ N 27
                         м. Куп'янська
 
ПТУ N 1        виробниче об'єднання    ПТУ N 1
           "Херсонський        м. Херсона
           комбайновий завод"
 
ПТУ N 5        суднобудівне виробниче   ПТУ N 5
           об'єднання         м. Херсона
 
ПТУ N 20       завод "Мотордеталь"    ПТУ N 20
                         м. Конотопа
 
ПТУ N 31       завод "Аметист"      ПТУ N 31
                         м. Цюрупинська
 
ПТУ N 18       виробниче об'єднання    ПТУ N 18
           "Катіон"          м. Хмельницького
 
ПТУ N 25       завод "Темп"        ПТУ N 25
                         м. Хмельницького
 
ПТУ N 13       завод "Гравітон"      ПТУ N 13
                         м. Чернівців
 
ПТУ N 15       завод "Кварц"       ПТУ N 15
                         м. Чернівців
 
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок, їдальня:
 
ПТУ N 9        державний підшипниковий  ПТУ N 9
           завод N 28         м. Луцька
 
ПТУ N 5        радіозавод "Орізон"    ПТУ N 5
                         м. Сміли
 
ПТУ N 11       машинобудівний завод    ПТУ N 11
                         м. Сміли
 
Навчальний корпус,  науково-виробниче     ПТУ N 2
побутовий комплекс,  об'єднання імені Фрунзе  м. Сум
гуртожиток ПТУ N 2
 
Майстерні, їдальня  виробниче об'єднання    ПТУ N 34
ПТУ N 34       "Одеський завод      м. Одеси
           сільськогосподарського
           машинобудування"
 
Навчальний корпус,
гуртожиток:
 
ПТУ N 10       науково-виробниче     ПТУ N 10
           об'єднання "ХЕМЗ"     м. Харкова
 
ПТУ N 17       абразивний комбінат    ПТУ N 17
           "Запоріжабразив"      м. Запоріжжя
 
Навчальний корпус,
майстерні:
 
ПТУ N 22       виробниче об'єднання    ПТУ N 22
           імені Артема        м. Києва
 
 
ПТУ N 11       виробничі об'єднання    ПТУ N 11
           "Арсенал", "Прогрес"    м. Ніжина
 
ВПУ N 17       виробниче об'єднання    ВПУ N 17
           "Південмашзавод"      м. Дніпро-
                         петровська
 
Навчальний корпус,  завод "Сокіл"       ПТУ N 14
майстерні, побу-                 м. Нової Каховки
товий комплекс
ПТУ N 14
 
Навчальний корпус:
 
ПТУ N 1        завод імені        ПТУ N 1
           Петровського        м. Києва
 
ПТУ N 4        завод верстатів-      ПТУ N 4
           автоматів імені      м. Києва
           Горького
 
ПТУ N 10       завод "Ленінська      ПТУ N 10
           кузня"           м. Києва
 
ПТУ N 11       виробниче об'єднання    ПТУ N 11
           імені Корольова      м. Києва
 
ПТУ N 13       виробниче об'єднання    ПТУ N 13
           "Реле і автоматики"    м. Києва
 
ПТУ N 7        завод імені В.І. Леніна  ПТУ N 7
                         м. Луганська
 
Гуртожиток:
 
ПТУ N 11       виробниче об'єднання    ПТУ N 11
           "Оснащення"        м. Нововолинська
 
ПТУ N 8        виробниче об'єднання    ПТУ N 8
           "Севморзавод"       м. Севастополя
 
ПТУ N 64       завод "Красний Луч"    ПТУ N 64
                         м. Красного Луча
 
Громадсько-      виробниче об'єднання    ПТУ N 4
побутовий                    м. Маріуполя
комплекс ПТУ N 4
 
Адміністративний   Жовтоводське управління  ПТУ N 16
корпус, складське   будівництва (Дніпропет-  м. Малої Виски
приміщення      ровська область)      Кіровоградської
           ПТУ N 16          області
 
Тир ПТУ N 11     виробниче об'єднання    ПТУ N 11
           "Південшляхмаш"      м. Бердянська
          Міністерство промисловості
 
Навчальний корпус,  гірничо-металургійний   ПТУ N 4
їдальня ПТУ N 4    комбінат          м. Вільногірська
                         Дніпропетровської
                         області
 
Навчальний корпус:
 
ПТУ N 31       комбінат "Криворіжсталь"  ПТУ N 31
                         м. Кривого Рогу
 
ПТУ N 36       виробниче об'єднання    ПТУ N 36
           "Хімволокно"        м. Києва
 
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок:
 
ПТУ N 34       південнотрубний завод   ПТУ N 34
                         м. Нікополя
 
ПТУ N 123       завод "Енергомашспец-   ВПУ N 123
           сталь"           м. Краматорська
 
ПТУ N 1        виробниче об'єднання    ПТУ N 1
           "Хімволокно"        м. Чернігова
 
Навчальний корпус,  комбінат "Криворіжсталь"  ПТУ N 45
майстерні, побутовий               м. Кривого Рогу
комплекс, гуртожиток
спортзал, стадіон
ПТУ N 45
 
Навчальний корпус,  комбінат "Криворіжсталь"  ПТУ N 66
майстерні, побутовий               м. Кривого Рогу
комплекс ПТУ N 66
 
гуртожиток ПТУ N 51  трест "Укренерго-     ПТУ N 51
           чормет"          м. Донецька
 
Навчальний корпус,  об'єднання "Хімпром"    ПТУ N 57
гуртожиток ПТУ N 57               м. Слов'янська
 
Навчальний корпус,  виробниче об'єднання    ПТУ N 8
майстерні, побутовий "Хімволокно"        м. Житомира
комплекс, гуртожиток
ПТУ N 8
         Державний комітет по вугільній
             промисловості
 
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок:
 
ПТУ N 40       виробниче об'єднання    ПТУ N 40
           "Павлоградвугілля"     м. Першо-
                         травенська
 
ПТУ N 41       виробниче об'єднання    ПТУ N 41
           "Павлоградвугілля"     м. Тернівки
 
Навчальний корпус,  машинобудівний завод    ПТУ N 35
майстерні ПТУ N 35  імені С.М. Кірова     м. Горлівки
       Міністерство енергетики і електрифікації
 
Навчальний корпус,  Курахівське монтажне    ПТУ N 79
майстерні, гурто-   управління         с. Нового Світу
житок ПТУ N 79                  Донецької області
 
Навчальний корпус   трест "Електро-      ПТУ N 7
ПТУ N 7        південзахідмонтаж"     м. Борислава
            Міністерство оборони
 
Навчальні корпуси,  військова частина 53074  ПТУ N 2
майстерні, гуртожи-               м. Севастополя
ток, побутовий
корпус, котельні
ПТУ N 2
 
Навчальні корпуси,  військова частина 52714  ПТУ N 1
майстерні, гуртожи-               м. Сімферополя
ток ПТУ N 1
          Державний комітет - з легкої
          і текстильної промисловості
 
Навчальний корпус,  виробниче шкіряне     ПТУ N 12
майстерні, гуртожи-  об'єднання         м. Бердичева
ток ПТУ N 12
 
Навчальний корпус   льонокомбінат       ПТУ N 9
ПТУ N 9                     м. Житомира
 
Навчальний корпус   фабрика технічних     ПТУ N 33
гуртожиток ПТУ N 33  тканин           м. Одеси
 
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок, побутовий
комплекс:
 
ПТУ N 5        державне підприємство   ПТУ N 5
           "Рівнельон"        м. Рівного
 
ПТУ N 44       швейна фабрика імені    ПТУ N 44
           Тенякова          м. Харкова
 
ПТУ N 18       бавовняний комбінат    ПТУ N 18
                         м. Херсона
          Державна корпорація "Укрбуд"
 
Гуртожиток:      трест "Дніпротяжбуд"    ПТУ N 5
ПТУ N 5                     м. Дніпро-
                         петровська
 
ПТУ N 6        трест "Запоріжжяжитло-   ПТУ N 6
           цивільбуд"         м. Запоріжжя
 
Навчальний      завод "Зоря"        ПТУ N 13
корпус, гурто-                  м. Рубіжного
житок, їдальня
ПТУ N 13
 
Навчальний корпус   трест "Донецькміськбуд"  ПТУ N 29
ПТУ N 29                     м. Донецька
 
Навчальний корпус,  трест "Дніпрохімбуд"    ПТУ N 25
майстерні,                    м. Дніпродзер-
побутовий комплекс                жинська
гуртожиток ПТУ N 25
       Державна корпорація "Укрмонтажспецбуд"
 
Гуртожиток, їдальня  завод імені Бабушкіна   ПТУ N 21
ПТУ N 21                     м. Дніпропет-
                         ровська
 
Навчальний корпус,
майстерні, побу-
товий комплекс,
гуртожиток:
 
ПТУ N 39       трест "Дніпрометалург-   ПТУ N 39
           монтаж"          м. Кривого
                         Рогу
 
ПТУ N 25       трест "Промхіммонтаж"   ПТУ N 25
                         м. Луганська
 
Навчальний корпус,  трест "Запоріжелектро-   ПТУ N 38
майстерні, гурто-   монтаж"          м. Запоріжжя
житок ПТУ N 38
 
Навчальний корпус,  трест "Промхіммонтаж"   ПТУ N 99
їдальня, гуртожиток               м. Сєверо-
ПТУ N 9                     донецька
       Державна корпорація "Укрбудматеріали"
 
Навчальний корпус,  виробниче об'єднання    ПТУ N 20
їдальня ПТУ N 20   "Автоскло"         м. Костянтинівки
                         Донецької області
         Державно-кооперативна корпорація
             "Украгропромбуд"
 
Навчально-виробничий об'єднання         ПТУ N 8
корпус, майстерні,  "Волиньагробуд"      м. Любомля
актовий і спортив-
ний зали, їдальня
ПТУ N 8
        Державна корпорація "Укртрансбуд"
 
Навчальний корпус,  трест "Південтрансбуд"   ПТУ N 47
майстерні, побутовий               м. Харкова
комплекс, гуртожиток
ПТУ N 47
 
_______________
   * Без зміни статусу та функцій.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 1 вересня 1993 р. N 689
               ПЕРЕЛІК
    об'єктів незавершеного будівництва, що передаються
    підприємствами, організаціями на баланс професійних
          навчально-виховних закладів
 
 
------------------------------------------------------------------
           |Найменування підприємства,|Найменування
Найменування об'єкта,|організації, що передає  |професійного
 що передається*  |об'єкт зі свого балансу  |навчально-
           |             |виховного
           |             |закладу, що
           |             |приймає об'єкт
           |             |на свій баланс
------------------------------------------------------------------
         Державно-кооперативна корпорація
             "Украгропромбуд"
 
Навчальний корпус   об'єднання         ПТУ N 10
ПТУ N 10       "Житомирсільбуд"      смт Олевська
 
Навчальний      -"-            ПТУ N 5
полігон ПТУ N 5                 м. Житомира
 
Громадсько-побутовий
корпус:
 
ПТУ N 9        об'єднання "Сумобл-    ПТУ N 9
           агробуд"          м. Путивля
 
ПТУ N 12       об'єднання "Прикарпат-   ПТУ N 12
           облагробуд"        смт Богородчан
 
 
Гуртожиток      асоціація "Хмельницьк-   ПТУ N 3
ПТУ N 3        сільбуд"          смт Базалії
 
_______________
   * Без зміни статусу та функцій.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка