Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ фомопсису (сірої плямистості) соняшника


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ
              Н А К А З
             12.11.2002 N 86
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2002 р.
                   за N 939/7227
 
       Про затвердження Інструкції з виявлення,
      локалізації та ліквідації вогнищ фомопсису
         (сірої плямистості) соняшника
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  карантин  рослин"
( 3348-12 ) та Статуту Державної служби з карантину рослин
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1993 року N 892 ( 892-93-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Інструкцію  з  виявлення,  локалізації та
ліквідації вогнищ  фомопсису  (сірої  плямистості)  соняшника
(додається).
   2. Заступникам Головного державного інспектора з карантину
рослин України,  головним  державним  інспекторам  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя виконувати
Інструкцію з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ фомопсису
(сірої плямистості) соняшника.
   3. У зв'язку із затвердженням цієї Інструкції визнати такою,
що втратила чинність, Інструкцію з виявлення, локалізації та
ліквідації  вогнищ  фомопсису  (сірої плямистості) соняшника,
затверджену наказом Головної державної інспекції з карантину
рослин України від 29 вересня 1997 року N 56 ( z0472-97 ),
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1997 року
за N 472/2276.
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Начальник                       О.М.Мовчан
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головної державної
                   інспекції з карантину
                   рослин України
                   12.11.2002 N 86
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2002 р.
                   за N 939/7227
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ
       фомопсису (сірої плямистості) соняшника
 
   Ця Інструкція  визначає  порядок  здійснення  комплексу
карантинних заходів з виявлення, локалізації і ліквідації вогнищ
небезпечного карантинного захворювання - фомопсису соняшника.
           1. Терміни і визначення
   Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
   1.1. Фомопсис соняшника - небезпечне карантинне захворювання
культурних та дикорослих видів роду соняшника, а також деяких
бур'янів (род. Asteraceae).
   1.2. Локалізаційні  заходи  -  це  здійснення  комплексу
карантинних заходів, які запобігають подальшому розповсюдженню
фомопсису соняшника з вогнища.
   1.3. Ліквідаційні  заходи  -  це  знищення  карантинного
захворювання  фомопсису  соняшника - у вогнищах зараження з
використанням радикальних, механічних, біологічних  та  інших
заходів боротьби.
   1.4. Карантинний організм - шкідник, збудник хвороби рослин
чи бур'ян, який відсутній або обмежено поширений на території
України і може завдати значної шкоди рослинам або рослинній
продукції.
   1.5. Карантинне вогнище - це територія, на якій присутній
карантинний  організм,  помічений  чи  непомічений,  локальна
територія, на якій виявлений карантинний організм, плюс територія,
на якій він залишається присутнім, але не виявленим.
   1.6. Особливий карантинний режим - особливий правовий режим
діяльності державних органів, органів місцевого і регіонального
самоврядування, підприємств, установ і організацій, спрямований на
локалізацію та ліквідацію вогнищ карантинних організмів, який
допускає тимчасове встановлення передбачених Законом України "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ) обмежень у здійсненні прав громадян,
а також юридичних осіб та покладає на них додаткові зобов'язання.
           2. Загальні положення
   2.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ) та Статуту Державної служби з
карантину рослин України ( 892-93-п ), є  обов'язковою  для
виконання всіма державними органами, підприємствами, установами,
організаціями, господарствами (далі - підприємствами) незалежно
від  їх  форми  власності  та  громадянами,  які займаються
вирощуванням, заготівлею, переробкою, перевезенням, зберіганням та
реалізацією  підкарантинної рослинної продукції, і встановлює
порядок здійснення карантинних  заходів,  що  спрямовані  на
запобігання  розповсюдженню і на ліквідацію вогнищ фомопсису
соняшника.
   2.2. Ця Інструкція обов'язкова для  виконання  головними
державними інспекторами з карантину рослин, їх заступниками і
державними інспекторами з карантину рослин (далі - державний
інспектор з карантину рослин), які здійснюють державний контроль
під час проведення заходів з карантину рослин під час вирощування,
заготівлі,  вивезення,  перевезення,  зберігання,  переробки,
реалізації та використання підкарантинної продукції підприємствами
та громадянами.
       3. Виявлення вогнищ фомопсису соняшника
   3.1. З метою виявлення вогнищ карантинного захворювання -
фомопсису соняшника та здійснення своєчасних заходів з локалізації
і ліквідації його вогнищ проводяться обстеження рослин соняшника
шляхом візуального огляду рослин та відбору зразків рослин і
насіння для експертизи.
   3.2. Обстеженню  підлягають:  посіви  соняшнику,  засіяні
вітчизняним та імпортним насінням у насінницьких господарствах, на
держсортодільницях, посіви науково-дослідних та дослідних установ,
а також посіви фермерських господарств; території пунктів увезення
імпортної та вітчизняної підкарантинної продукції, яка надходить з
карантинних зон, а також інтродукційно-карантинних розсадників.
Обстеження проводять у період вегетації кожної декади.
   3.3. Контрольне вибіркове обстеження проводять у терміни:
перше - у фазу бутонізації та цвітіння, при цьому плямистість
утворюється на листі, черешках та стеблах, друге - перед збиранням
врожаю, коли характерні ознаки хвороби проявляються на стеблах та
кошиках.
   3.4. Для визначення карантинного стану посівів соняшника
підприємства проводять постійні обстеження.
   3.5. Обстеження посівів здійснюють по  одній  східчастій
діагоналі. З площі до 10 га береться 10 проб (по 10 уражених
рослин в кожній), з площі 11-25 га - 20 проб, з 25-30 га - 30 проб
і 51-100 га - 50 проб. Першу пробу відбирають, відступаючи на
10-15 м усередину посіву, а наступні проби -  з  однаковим
інтервалом. На кожних наступних 50 га обстежуються додатково по
100 рослин.
   3.6. Денна норма для державного інспектора з карантину рослин
при суцільному обстеженні становить - 3-5 га, при контрольному
обстеженні - 20-25 га.
   3.7. Під час огляду насіннєвого матеріалу в сховищах відбір
зразків здійснюється відповідно до чинного законодавства.
   3.8. На зібрані зразки з характерними ознаками ураження
наклеюють етикетку (додаток 1) і відсилають до  карантинних
лабораторій для встановлення видової належності збудника хвороби.
   3.9. Після  обстеження  в кожному господарстві державний
інспектор з карантину рослин складає акт, у якому вказує: назву
населеного пункту, назву господарства, площу посівів, обстежену
площу та інше. Акт обстеження на виявлення фомопсису соняшника
складається за формою (додаток 2) та підписується представником
господарства, представником органу місцевого самоврядування і
державним інспектором з карантину рослин.
     4. Запровадження особливого карантинного режиму
   4.1. Особливий карантинний режим здійснюється відповідно до
порядку, визначеного статтею 8 Закону України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ).
   4.2. Розробка комплексу карантинних заходів залежить від
правильного визначення  карантинного  організму  -  фомопсису
соняшника, який виявлений при обстеженні й огляді підкарантинної
рослинної продукції.
   4.3. У разі встановлення карантинною експертизою наявності
карантинного організму - фомопсису соняшника державний інспектор з
карантину рослин негайно повідомляє головну й обласну державні
інспекції з карантину рослин та відповідний орган місцевого
самоврядування або місцеву державну адміністрацію.
   4.4. При виявленні вогнища карантинного організму державний
інспектор з карантину рослин разом із спеціалістом господарства
організовує здійснення  необхідних  заходів  щодо  проведення
додаткових обстежень для уточнення зараженості площ, що межують з
вогнищем фомопсису соняшника.
   4.5. Державний інспектор з карантину рослин протягом 24 годин
розробляє  та  подає  до  відповідного  органу  місцевого
самоврядування, державної адміністрації або Кабінету Міністрів
України подання, про запровадження особливого карантинного режиму,
у якому обов'язково повинні зазначатись: обставини, що спричинили
запровадження особливого карантинного режиму; межі території, на
якій запроваджується особливий карантинний режим; час, з якого
запроваджується особливий карантинний режим, а також перелік
карантинних обмежень та комплекс  карантинних  заходів  щодо
локалізації і ліквідації фомопсису соняшника.
   5. Локалізація та ліквідація вогнищ фомопсису соняшника
   5.1. Згідно із статтею 20 Закону України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ) заходи щодо запобігання поширенню, локалізації
та  ліквідації  карантинних  організмів,  а також контрольні
обстеження сільськогосподарських угідь фінансуються з  коштів
державного бюджету.
   5.2. Вогнищем  фомопсису  соняшника  вважається  заклад,
присадибна ділянка, господарство, на земельних угіддях якого
виявлено хворобу, незалежно від розмірів зараженої площі.
   5.3. Підкарантинні  матеріали, які вивозяться з України,
повинні  супроводжуватись  фітосанітарним  сертифікатом,  який
видається державним інспектором з карантину рослин.
   5.4. Адміністрація  залізниць,  аеропортів,  річкових  та
морських портів, автогосподарств може приймати і  перевозити
підкарантинні матеріали з районів поширення вогнищ фомопсису
соняшника тільки за  наявності  у  відправника  карантинного
сертифіката.
   5.5. У  районах  поширення фомопсису соняшника керівники
транспортних,  торговельних,  заготівельних  організацій  і
промислових підприємств, які переробляють рослинну продукцію,
зобов'язані: суворо дотримуватись карантинних вимог на своїх
територіях та на територіях своїх структурних підрозділів при
транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції
рослинного  походження,  на  яку  розповсюджуються карантинні
обмеження щодо зараження карантинною хворобою  -  фомопсисом
соняшника.
   5.6. Організації, що імпортують насіння соняшника в Україну,
зобов'язані суворо дотримуватися  вимог,  що  передбачені  в
карантинному дозволі на імпорт та в карантинному сертифікаті.
   5.7. Забороняється:
   Завозити не стійкі до ураження фомопсисом соняшника гібриди
та сорти насіння соняшника.
   Використовувати для сівби насіння соняшника з карантинних зон
та заражених партій.
   Вивозити і використовувати насіння та рослинні рештки з
полів, де виявлено захворювання, за межі господарства.
   Вирощувати сорти та гібриди,  не  стійкі  до  зараження
карантинною хворобою - фомопсисом соняшника.
   Висівати соняшник на полях, де виявлено вогнище фомопсису
протягом 6 років.
   5.8. З метою попередження розповсюдження фомопсису соняшника
та зниження фітосанітарного ризику проникнення карантинної хвороби
запроваджується вирощування стійких сортів та гібридів соняшника,
а також агротехнічні і хімічні заходи, які включають:
   5.8.1. Дотримання сівозміни.
   5.8.2. Протруєння насіння соняшника.
   5.8.3. Висів  соняшника в оптимальні строки та в добре
прогрітий грунт (10 С).
   5.8.4. Збирання з низьким зрізанням стебла.
   5.8.5. Ретельне подрібнення рослинних решток з  глибоким
загортанням у грунт (на 15 - 30 см).
   5.8.6. Ретельне  очищення  та  калібрування  насіннєвого
матеріалу.
   5.8.7. Своєчасну  боротьбу  з  бур'янами  та  самосійним
соняшником.
   5.9. У  вогнищах  фомопсису  соняшника  для  боротьби
використовуються фунгіциди, дозволені до використання в Україні.
   5.10. Обов'язки щодо проведення  боротьби  з  фомопсисом
соняшника  покладено  на підприємства, установи, організації,
посадових осіб та громадян,  діяльність  яких  пов'язана  з
виробництвом,  переробкою,  зберіганням,  транспортуванням  і
торгівлею соняшником.
   5.11. Службові особи та громадяни, які порушують комплекс
установлених  карантинних заходів щодо боротьби з фомопсисом
соняшника, притягаються до  адміністративної  відповідальності
згідно із законодавством України.
      6. Скасування особливого карантинного режиму
   6.1. Після  проведення комплексу встановлених карантинних
заходів і повної ліквідації вогнищ фомопсису соняшника державний
інспектор з карантину рослин продовжує проводити спостереження за
вогнищем наступні чотири роки.
   6.2. При виявленні рецидивів розвитку фомопсису соняшника
державний інспектор з карантину рослин організовує здійснення
усього комплексу карантинних заходів до повного знищення вогнища.
   6.3. Особливий карантинний режим у зв'язку з фомопсисом
соняшника знімається після повної ліквідації вогнища захворювання
та якщо збудник фомопсису соняшника не виявлявся протягом 4 років.
   6.4. У поданні про скасування особливого карантинного режиму
зазначаються:
   6.4.1. Підстава та обгрунтування щодо скасування особливого
карантинного режиму.
   6.4.2. Площа або територія,  де  скасовується  особливий
карантинний режим.
   6.4.3. Час, з якого скасовується особливий карантинний режим.
   6.5. Особливий карантинний режим може бути скасований тільки
за поданням головного державного інспектора з карантину рослин
Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.
   6.6. Про скасування особливого карантинного режиму державний
інспектор  з  карантину  рослин  зобов'язаний повідомити всі
підприємства й організації, розташовані на цій території, та
громадян, які там проживають.
 
 Завідувач Центральною науково-дослідною
 карантинною лабораторією               Устінов І.Д.
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції з виявлення,
                   локалізації та ліквідації
                   вогнищ фомопсису (сірої
                   плямистості) соняшника
 
               ЕТИКЕТКА
 
   1. Область __________________________________________________
   2. Район ____________________________________________________
   3. Населений пункт __________________________________________
   4. Назва підприємства, організації, установи тощо ___________
__________________________________________________________________
   5. Відділення, поле сівозміни і ін. _________________________
__________________________________________________________________
   6. Площа поля _______________________________________________
   7. Сорт соняшника його походження ___________________________
__________________________________________________________________
   8. Обстежена площа __________________________________________
   9. Відсоток уражених рослин _________________________________
   10. Характер і ступінь ураження рослин ______________________
__________________________________________________________________
   11. Дата відбору рослин _____________________________________
   12. Прізвище, ім'я, по батькові особи, що відібрала рослини
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
 Державний інспектор
 з карантину рослин ______________________________________________
            (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
                   Додаток 2
                   до Інструкції з виявлення,
                   локалізації та ліквідації
                   вогнищ фомопсису (сірої
                   плямистості) соняшника
 
             АКТ N ________
      обстеження на виявлення фомопсису соняшника
 
                "___" ____________________ 20__ р.
   1. Область __________________________________________________
   2. Район ____________________________________________________
   3. Населений пункт __________________________________________
   4. Назва підприємства, організації, установи тощо ___________
__________________________________________________________________
   5. Загальна площа (га) ______________________________________
   6. Обстежено (га) ___________________________________________
   7. Виявлено уражених рослин _________________________________
   8. Відібрано рослин в кількості _____________________________
__________________________________________________________________
   9. Прізвище, ім'я, по батькові особи, що відібрала рослини
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   10. Уражені рослини направленні в карантинну лабораторію
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
 Керівник підприємства,
 організації, установи тощо
 або представник органу
 місцевого самоврядування ________________________________________
              (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
 Державний інспектор
 з карантину рослин ______________________________________________
             (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка