Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про план роботи Верховної Ради України (березень-червень 1993 року)


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
       Про план роботи Верховної Ради України
          (березень-червень 1993 року)
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   План роботи  Верховної  Ради  України  (березень-червень
1993 року) схвалити (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 15 березня 1993 року
     N З049а-XII
 
              ПЛАН РОБОТИ
           Верховної Ради України
          (березень-червень 1993 року)
 
   1. Розгляд  проектів  законодавчих  актів  на  пленарних
засіданнях
               Березень
   Доповідь Президента України про становище України та програми
внутрішньополітичної і зовнішньополітичної діяльності Президента
та Уряду України (ст. 114-5 п. 5 Конституції України ( 888-09 )
   Про державні нагороди України
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях заснування державних
                   нагород
                   ГРИНЬОВ В.Б.
   Про проект Закону про постійні комісії Верховної Ради України
(друге читання)
   Про забезпечення діяльності Конституційного Суду України
   Про проект Закону про акти громадянського стану
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях законодавства і
                   законності
                   КОЦЮБА О.П.
   Про Державний бюджет України на 1993 рік
   Про індикативний план розвитку народного господарства на
1993 рік
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань планування, бюджету,
                   фінансів та цін
                   ПЕЧЕРОВ А.В.
   Про проект Закону про охорону нових сортів рослин (друге
читання)
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань агропромислового
                   комплексу
                   ЧЕПУРНИЙ А.Г.
   Про проект Закону про охорону і використання тваринного світу
(друге читання)
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях екології та
                   раціонального
                   природокористування
                   ДОРОГУНЦОВ С.І.
   Про Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про Представника Президента України" і "Про внесення змін
і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів
та місцеве і регіональне самоврядування"
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях діяльності Рад
                   народних депутатів, розвитку
                   місцевого самоврядування
                   ГРИШКО М.В.
   Про заснування посольств України
                   Відповідає: Голова комісії у
                   закордонних справах
                   ПАВЛИЧКО Д.В.
   Про проект Повітряного кодексу України
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань розвитку базових
                   галузей народного
                   господарства
                   ПОПОВ М.М.
   Про проект Закону про біженців
                   Відповідає: Голова комісії у
                   правах людини
                   БАТЮШКО С.В.
   Про проект Закону про систему науково-технічної інформації
                   Відповідають: Голови комісій
                   з питань народної освіти і
                   науки
                   КИСЛИЙ П.С.,
                   з питань гласності та засобів
                   масової інформації
                   СПИС М.М.
   Про проект Закону про національний архівний фонд і архівні
установи (друге читання)
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань культури та духовного
                   відродження
                   ТАНЮК Л.С.
               Квітень
   Про проект нової Конституції України
                   Відповідає: Комісія Верховної
                   Ради України по розробці
                   нової Конституції України
   Про проект Закону про конституційне судочинство
   Про проект Закону про судоустрій
   Про проект Закону про нормативно-правові акти
   Про проект Закону про нотаріат (друге читання)
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях законодавства і
                   законності КОЦЮБА О.П.
   Про проект Закону про Антимонопольний комітет України
   Про проект Закону про аудиторську діяльність (друге читання)
   Про проект Закону про кредитні спілки (друге читання)
   Про склад Антимонопольного комітету
   Проект Положення про Контрольну комісію  Верховної  Ради
України з питань приватизації
   Про проект Закону про концесії
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань економічної реформи і
                   управління народним
                   господарством
                   ПИЛИПЧУК В.М.
   Про розподіл активів і пасивів колишнього Союзу РСР
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань планування, бюджету,
                   фінансів та цін
                   ПЕЧЕРОВ А.В.
   Про проект Закону про транспорт
   Про проект Закону про зв'язок
   Про проект Закону про енергозбереження
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань розвитку базових
                   галузей народного
                   господарства
                   ПОПОВ М.М.
   Про Концепцію Національної програми відродження села  на
1995-2005 роки
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань відродження та
                   соціального розвитку села
                   СУХИЙ В.В.
   Про проект Концепції ядерного регулювання в Україні
   Про Концепцію національної програми ліквідації  наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань Чорнобильської
                   катастрофи
                   ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.
   Про проект Закону про державну та іншу таємниці
                   Відповідають: Голови комісій
                   з питань оборони і державної
                   безпеки
                   ЛЕМІШ В.П.,
                   з питань гласності та засобів
                   масової інформації
                   СПИС М.М.
   Про проект Закону про правовий режим воєнного стану
   Про воєнну доктрину України
   Про структуру і чисельність Збройних Сил України та обсяг
бюджетних асигнувань на їх утримання
   Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
   Про дисциплінарний статут Збройних Сил України
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань оборони і державної
                   безпеки
                   ЛЕМІШ В.П.
   Про проект Лісового Кодексу України
   Про проект Водного кодексу України
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях екології та
                   раціонального
                   природокористування
                   ДОРОГУНЦОВ С.І.
   Про проект Закону про боротьбу з організованою злочинною
діяльністю
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань правопорядку та
                   боротьби із злочинністю
                   КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.
   Про проект Основних правил депутатської етики
                   Відповідає: Голова комісії
                   мандатної і з питань
                   депутатської етики
                   РЯБОКОНЬ В.П.
   Про Положення про збори територіальної общини в Україні
   Про проект Закону про статус депутатів місцевих Рад народних
депутатів України
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях діяльності Рад
                   народних депутатів розвитку
                   місцевого самоврядування
                   ГРИШКО М.В.
   Про проект Закону про угоди і колективні договори
   Про проект Закону про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів) (ст. 6,23 і 24  - третє читання) та про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях соціальної політики
                   та праці
                   БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П.
   Про проект Закону про державну службу
                   Відповідають: Голови комісій
                   у питаннях соціальної
                   політики та праці
                   БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П.,
                   у питаннях законодавства і
                   законності
                   КОЦЮБА О.П.
   Про проект закону про захист інформації (в автоматизованих
системах)
                   Відповідають: Голови комісій
                   з питань народної освіти і
                   науки
                   КИСЛИЙ П.С.,
                   з питань гласності та засобів
                   масової інформації
                   СПИС М.М.
   Про проект Закону про телебачення і радіомовлення (друге
читання)
   Про проект Закону про інформаційні агенства
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань гласності та засобів
                   масової інформації
                   СПИС М.М.
   Про проект Закону про міграцію
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань державного
                   суверенітету
                   міжреспубліканських і
                   міжнаціональних відносин
                   ШУЛЬГА М.О.
   Про ратифікацію  Договору  про  скорочення  та обмеження
стратегічних наступальних озброєнь
   Про приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
   Про членство України у Міжпарламентському Союзі
                   Відповідає: Голова комісії у
                   закордонних справах
                   ПАВЛИЧКО Д.В.
   Про проект Закону про статус ветеранів війни і  праці,
гарантії їх соціального захисту (друге читання)
                   Відповідає: Голова комісії у
                   справах ветеранів,
                   пенсіонерів, інвалідів,
                   репресованих,
                   малозабезпечених і
                   воїнів-інтернаціоналістів
                   НАУМЕНКО М.В.
   Про проект Закону про інтелектуальну власність і авторське
право
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань культури та духовного
                   відродження
                   ТАНЮК Л.С.
               Травень
   Спільне засідання Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України за участю Президента України
                   Відповідає: Президія
                   Верховної Ради України
   Про проект Закону про контрольну палату України
   Про проект Закону про судові експертизи
   Про проект Цивільно-процесуального Кодексу України
   Про проект Регламенту Верховної Ради України (друге читання)
   Про проект  Положення  про  порядок  розробки  проектів
законодавчих актів та вимоги щодо їхньої структури і змісту
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях законодавства і
                   законності
                   КОЦЮБА О.П.
   Про проект Закону про електронний грошовий обіг
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань економічної реформи і
                   управління народним
                   господарством
                   ПИЛИПЧУК В.М.
   Про проект Закону про державний бюджетний контроль
   Про розподіл прибутку Національного банку України за 1992 рік
   Про баланс Національного банку України та зведений баланс
банкової системи України за 1992 рік
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань планування, бюджету,
                   фінансів та цін
                   ПЕЧЕРОВ А.В.
   Про проект Закону про використання атомної енергії
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань розвитку базових
                   галузей народного
                   господарства
                   ПОПОВ М.М.
   Про проект Закону про карантин рослин в Україні
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань агропромислового
                   комплексу
                   ЧЕПУРНИЙ А.Г.
   Про проект Закону про сільську поселенську мережу
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань відродження та
                   соціального розвитку села
                   СУХИЙ В.В.
   Про проект Кодексу України про надра
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях екології та
                   раціонального
                   природокористування
                   ДОРОГУНЦОВ С.І.
   Про порядок проведення мобілізації
   Про Статут гарнізонної і караульної служби Збройних Сил
України
   Про проект Закону про зовнішню розвідку
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань оборони і державної
                   безпеки
                   ЛЕМІШ В.П.
   Про проект  Державної  програми боротьби з організованою
злочинністю
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань правопорядку та
                   боротьби із злочинністю
                   КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.
   Про проект Закону про правовий статус іноземних громадян в
Україні
                   Відповідає: Голова комісії у
                   правах людини
                   БАТЮШКО С.В.
   Про проект Закону про основні засади соціального захисту
громадян похилого віку в Україні
                   Відповідає: Голова комісії у
                   справах ветеранів,
                   пенсіонерів, інвалідів,
                   репресованих,
                   малозабезпечених і
                   воїнів-інтернаціоналістів
                   НАУМЕНКО М.В.
   Про проект Закону про права дитини
                   Відповідає: Голова комісії у
                   справах жінок, охорони сім'ї
                   материнства і дитинства
                   ЄЩЕНКО В.М.
   Про проект Закону про благодійні фонди
                   Відповідає: Голова комісії у
                   справах молоді
                   МАТВІЄНКО А.С.
   Про проект Закону про санітарно-епідеміологічне благополуччя
населення України
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань здоров'я людини
                   ВІЦЯК П.І.
   Про міжнародні договори
                   Відповідає: Голова комісії у
                   закордонних справах
                   ПАВЛИЧКО Д.В.
               Червень
   Про проект Закону про конференції і з'їзди суддів
   Про проект Закону про кваліфікаційні Комісії суддів
   Про Проект Закону  про  атестаційно-дисціплінарні  Комісії
суддів
   Про проект Закону про порядок оскарження в суд дій органів
державної виконавчої влади і службових осіб, що ущемлюють права
громадян
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях законодавства і
                   законності
                   КОЦЮБА О.П.
   Про проект Державної програми демонополізації виробництва на
1993-1997 роки
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань економічної реформи і
                   управління народним
                   господарством
                   ПИЛИПЧУК В.М.
   Про квоти на видобуток корисних копалин
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань розвитку базових
                   галузей народного
                   господарства
                   ПОПОВ М.М.
   Про проект Закону про земельний банк
   Про проект Закону про племінне тваринництво
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань агропромислового
                   комплексу
                   ЧЕПУРНИЙ А.Г.
   Про порядок здійснення заходів, пов'язаних з економічним
стимулюванням раціонального використання і охорони земель
                   Відповідають: Голови комісій
                   з питань агропромислового
                   комплексу
                   ЧЕПУРНИЙ А.Г.,
                   у питаннях екології та
                   раціонального
                   природокористування
                   ДОРОГУНЦОВ С.І.
   Про проект Закону про архітектуру
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань будівництва,
                   архітектури та
                   житлово-комунального
                   господарства
                   ЧЕРЕП В.І.
   Про порядок охорони земель
   Про проект Закону про охорону та використання рослинного
світу
   Про проект Закону про державну екологічну експертизу  в
Україні
   Про проект Закону про курортно-рекреаційні території
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях екології та
                   раціонального
                   природокористування
                   ДОРОГУНЦОВ О.І.
   Про проект Закону про безпечне поводження з радіоактивними
відходами
   Про Національну програму захисту населення  України  від
наслідків Чорнобильської катастрофи до 2000 року
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань Чорнобильської
                   катастрофи
                   ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.
   Про програму конверсії
   Про проект Закону про військову міліцію в Збройних Силах
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань оборони і державної
                   безпеки
                   ЛЕМІШ В.П.
   Про профілактику правопорушень
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань правопорядку та
                   боротьби із злочинністю
                   КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.
   Про проект Закону про відпустки
   Про проект Закону про професійні спілки України
   Про проект Закону про державне соціальне страхування
                   Відповідає: Голова комісії у
                   питаннях соціальної політики
                   та праці
                   БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П.
   Про проект Закону про мови (нова редакція)
                   Відповідають: Голови комісій
                   з питань народної освіти і
                   науки
                   КИСЛИЙ П.С.,
                   з питань культури та
                   духовного відродження
                   ТАНЮК Л.С.
   Про проект Закону про видавничу справу
   Про проект Закону про бібліотеки і бібліотечну діяльність
                   Відповідають: Голови комісій
                   з питань культури та
                   духовного відродження
                   ТАНЮК Л.С.,
                   з питань гласності та
                   засобів масової інформації
                   СПИС М.М.
   Про проект  Закону  про  охорону  пам'яток  культури та
історичного середовища
   Про проект Закону про музеї
   Про проект Закону про Державний прапор
   Про проект Закону про Державний гімн
   Про проект Закону про Державний герб
   Про прапори і вимпели державних органів, організацій та їхніх
посадових осіб
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань культури та духовного
                   відродження
                   ТАНЮК Л.С.
   Про проект Кодексу про шлюб та сім'ю України (нова редакція)
                   Відповідає: Голова комісії у
                   справах жінок, охорони сім'ї
                   материнства і дитинства
                   ЄЩЕНКО В.М.
   Про проект Закону про донорство
   Про проект Закону про ліки та фармацевтичну діяльність
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань здоров'я людини
                   ВІЦЯК П.І.
   Про проект Закону про забезпечення прав малочисельних народів
в Україні
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань державного
                   суверенітету
                   міжреспубліканських і
                   міжнаціональних відносин
                   ШУЛЬГА М.О.
   Про проект Закону про порядок виїзду з України та в'їзду в
Україну
                   Відповідає: Голова комісії у
                   закордонних справах
                   ПАВЛИЧКО Д.В.
   2. Контрольна діяльність Верховної Ради України
               Квітень
   Звіт фонду державного майна України про виконання програми
приватизації в 1992 році
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань економічної реформи і
                   управління народним
                   господарством
                   ПИЛИПЧУК В.М.
   Інформація Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради
України з питань виготовлення національних грошей
                   Відповідає: Голова комісії
                   ДУРДИНЕЦЬ В.В.
   Звіт Кабінету  Міністрів  України  про виконання програм
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань Чорнобильської,
                   катастрофи
                   ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.
               Травень
   Про хід  виконання Постанови Верховної Ради України від
13 березня 1992 року "Про прискорення земельної реформи  та
приватизації землі" ( 2200-12 )
                   Відповідає: Голова комісії з
                   питань агропромислового
                   комплексу
                   ЧЕПУРНИЙ А.Г.
   Про роботу Генеральної Прокуратури України
   3. Організаційні заходи
   Нарада представників місцевих Рад народних депутатів
                   Відповідає: Оргкомітет
   4. Постійні та інші Комісії Верховної Ради України
   проводять роботу відповідно своїх планів
 
ПРИМІТКА
   Дати щоквартального  інформування  Кабінетом  Міністрів,
Національним  банком України народних депутатів з актуальних
проблем соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої
політики (День Уряду), а також строки розгляду питань ратифікації
договорів і угод, внесення змін  і  доповнень  до  чинного
законодавства,  адміністративно-територіального  поділу та про
вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських
потреб визначаються Президією в оперативному порядку.
   Передбачити, що двічі на місяць на пленарних засіданнях
заслуховуються звіти Голів Комісій про свою роботу. На сьомій
сесії пропонується розглянути звіти Коцюби О.П., Павличка Д.В.,
Науменка М.В., Пилипчука В.М., Чепурного А.Г., Танюка  Л.С.,
Списа М.М., Білоблоцького М.П., Кислого П.С.
   Зауваження до Декретів Урядів будуть розглядатися в міру їх
надходження відповідно до Закону України  від  12  листопада
1992 року "Про порядок застосування Закону України "Про Тимчасове
зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом
13  статті 97 Конституції України, і повноважень Президента
України, передбачених пунктом 7-4 статті  114-5  Конституції
України" ( 2813-12 ).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка