Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок встановлення причинного зв"язку інвалідності у колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 16-01/220 від 20.11.92
 
 ЗАТВЕРДЖУЮ               ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заступник Міністра           Заступник Міністра оборони
 охорони здоров'я України        України генерал-лейтенант
 В.І.Мальцева              А.В.Лопата
 
              Інструкція
   про порядок встановлення причинного зв'язку інвалідності
   у колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 210 ( z0064-96 ) від 22.11.95 )
 
   Інструкція визначає порядок встановлення причинного зв'язку
інвалідності з перебуванням на фронті у осіб, які проходили службу
в складі Збройних Сил СРСР * та звільнених з військової служби за
станом здоров'я.
 ______________
 * В подальшому в тексті Інструкції іменуватимуться "колишні
  військовослужбовці".
   Вони повинні мати висновок військово-лікарської комісії (ВЛК)
про причинний зв'язок, вказаний у свідоцтві про хворобу, в довідці
по  формі  N  16,  або  постанови  окружної  (центральної)
військово-лікарської комісії (ОВЛК, ЦВЛК), а також інші документи,
що їх замінюють.
   Ці документи повинні свідчити про звільнення з військової
служби військовослужбовця за станом здоров'я та іншими причинами,
але які не мають військово-медичних документів.
   Зв'язок   інвалідності  з  перебуванням  на  фронті
медико-соціальні експертні комісії встановлюють як по прямих
наслідках поранення, каліцтва, контузії або захворювання, так і по
різних їх ускладненнях або віддалених наслідках незалежно від
терміну звернення на МСЕК.
   I. Колишнім  військовослужбовцям, звільненим з служби за
станом здоров'я, які мають висновки військово-лікарської комісії з
причинного зв'язку захворювання (поранення, каліцтва, контузії),
при встановленні інвалідності питання про її причину МСЕК визначає
відповідно до формулювання постанови ВЛК (ОВЛК, ЦВЛК). Змінювати
ці висновки МСЕК неправомірна.
   При  відсутності в свідоцтвах про хворобу або в інших
військово-медичних документах постанов ВЛК про причинний зв'язок
захворювання (поранення, каліцтва, контузії) або незгодою з цією
постановою  документи колишніх військовослужбовців МСЕК через
районні  військкомати направляють на розгляд ВЛК військового
округу, на території якого вони проживають, а у випадку незгоди з
постановою ВЛК військового округу - в ЦВЛК.
   II. Колишні військовослужбовці, звільнені зі служби за станом
здоров'я, у яких відсутні військово-медичні документи, МСЕК,
встановивши інвалідність, визначає її причину  тільки  після
отримання висновків ВЛК, затверджених ОВЛК.
   III. Колишнім військовослужбовцям, звільненим зі служби не за
станом  здоров'я,  питання  зв'язку  причини  інвалідності з
перебуванням на фронті вирішується в такому порядку:
   1. При встановленні інвалідності по наслідках поранення,
каліцтва, контузії або захворювання, що мали місце в період
перебування на  фронті  і  підтверджених  військово-медичними
документами, МСЕК правомірні вирішувати питання про її причинний
зв'язок незалежно від терміну звернення інваліда.
   До уваги можуть бути прийняті різні документи: свідоцтво про
хворобу, довідка по формі N  16,  постанова  ВЛК,  довідки
військово-медичних    установ   (санчастини,   госпіталю,
військово-медичного музею, ВЛК, ЦВЛК) та ін.
   При відсутності військово-медичних документів у колишніх
військовослужбовців, котрі в період проходження військової служби
визнавались ВЛК обмежено придатними до служби або потребували
відпустки по хворобі, МСЕК повинна надсилати їх документи на
розгляд у ВЛК військового округу.
   2. МСЕК  можуть  вирішувати питання про зв'язок причини
інвалідності з перебуванням на фронті у випадках відсутності у
колишніх військовослужбовців військово-медичних документів або при
їх неналежному оформленні:
   а) при хронічних, помірно прогресуючих захворюваннях, які не
були виявлені в період військової служби.
   При цьому подаються документи, видані лікувальними закладами
в перші десять років після звільнення з діючої армії, або пізніше,
але за даними за вказані 10 років, які дають підстави віднести
початок захворювання до періоду перебування на фронті, або у
випадках, коли у військово-медичних документах вказані задавнені
симптоми захворювання, які призвели до інвалідності;
   б) при наслідках поранення, каліцтва, контузії, якщо факт їх
отримання зазначений в  графі  "анамнез"  військово-медичного
документа, або в графі "діагноз" зазначені тільки задавнені
симптоми захворювання, які призвели до інвалідності;
   в) при  наслідках  черепно-мозкової  травми,  якщо  у
військово-медичному документі є дані  про  поранення  голови
(обличчя), шиї або отримання численного осколкового поранення
будь-якої локалізації;
   г) при  наслідках  поранення,  каліцтва,  контузії  або
захворювання, якщо у військово-медичному або іншому військовому
документі (бойова характеристика, подання до нагороди, військового
звання, атестації, військовий квиток та ін.) є ці дані.
   У випадках, вказаних в п. 2 даного розділу, до МСЕК повинні
подаватися такі документи:
   військові  документи, що підтверджують службу колишнього
військовослужбовця у діючій армії;
   дані лікувального  закладу  про стан здоров'я колишнього
військовослужбовця, як правило, в період 10 років після вибуття з
діючої армії та на час огляду.
   При  встановленні  причини  інвалідності,  пов'язаної  з
перебуванням на фронті, без військово-медичних документів в акті
огляду у МСЕК та у виписці з нього вказується, що висновок
зроблено без військово-медичних документів на підставі клінічних
даних, або військово-облікових документів, в яких є довідка про
захворювання (поранення, каліцтво, контузію).
   3. Питання   про   причину   інвалідності   колишніх
військовослужбовців, котрі перебували у полоні, вирішується на
підставі довідок військкомату з зазначенням дати призову на
військову службу і звільнення, часу перебування у полоні, дати
проходження військового переобліку або придатність до військової
служби при звільненні із Збройних Сил, а також у випадках надання
документів, виданих лікувальним закладом в період 10 років після
звільнення з полону, або дають  підставу  віднести  початок
захворювання до періоду перебування у полоні.
   4. При відсутності у колишніх військовослужбовців, а також
колишніх полонених будь-яких даних про огляд у ВЛК в період служби
у Збройних Силах, але які мають явні наслідки тілесних пошкоджень
(відсутність кінцівки, дефекти кісток  черепа,  рубці  після
поранення,  каліцтва, контузія з рубцями голови чи обличчя,
чужорідні тіла та ін.) незалежно від причини звільнення з армії,
питання про зв'язок отриманих поранень (каліцтва, контузії) з
перебуванням на фронті вирішується після огляду їх з участю
судово-медичного експерта в лікарській комісії при військкоматі
(без затвердження у ВЛК) та поданні довідки про перебування в
діючій армії з підтвердженням переліками  Генерального штабу.
( Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 210 ( z0064-96 ) від 22.11.95 )
   IV. Питання  про  причину інвалідності колишніх партизан
Вітчизняної війни вирішується в порядку, визначеному в розділі III
(пункти 1 і 2).
   При огляді у МСЕК колишніх партизан, підпільників, учасників
Європейського Руху Опору, які мають явні  наслідки  тілесних
ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепа, рубці
після поранень, металеві чужорідні тіла та ін.) факт поранення,
каліцтва, контузії з рубцями голови чи обличчя, отриманих у
період перебування в партизанському загоні, з'єднанні, підпільних
організаціях і групах та інших формуваннях може бути підтверджений
показаннями одного партизана (підпільника), які разом перебували в
партизанському загоні  (з'єднанні)  чи  підпільній організації
(групі). ( Абзац другий розділу IV в редакції Наказу МОЗ N 210
( z0064-96 ) від 22.11.95 )
   Питання   про   причину   інвалідності   учасників
підпільно-партизанської  боротьби громадян України, які брали
участь в антифашистському підпіллі і партизанському русі в 1941 -
1945 роках на території країн Європи, визначається на підставі
довідок про службу в партизанському загоні, копії партизанських
квитків, медичних документів лікувально-профілактичних закладів
про стан їх здоров'я.
   V. Вирішення питання про встановлення причинного зв'язку
інвалідності  у  колишніх  військовослужбовців  (партизан)  з
перебуванням на фронті по розділах III (пункти 2 і 3) та IV
доручено республіканським, обласним  та  центральним  міським
медико-соціальним експертним комісіям після всебічного медичного
обстеження в лікувальних закладах за направленням районних та
міських військкоматів та пред'явлення ними документів про строки
військової служби військовослужбовців, в тому числі і в діючій
армії.
   VI. Причина інвалідності, пов'язана з перебуванням на фронті,
зберігається у осіб, котрим підвищується група  інвалідності
внаслідок нових захворювань або наслідків поранення (каліцтва,
контузії), а також у тих випадках, коли наслідки поранення
(каліцтва, контузії), захворювання на період огляду не дають
підстав для обмеження працездатності, а  встановлення  групи
інвалідності зумовлено іншими захворюваннями.
 
 Погоджено:
 Заст. Міністра фінансів України           П.В.Сліпченко
 
 Заст. Міністра праці України              Н.М.Малиш
 
 Заст. Міністра соц. забезпечення
 України                        В.А.Гамачек
 
 Перший заступник голови Ради              Ф.К.Іщенко
 ветеранів України
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка