Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку отримання суб"єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та напівфабрик...


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 14 вересня 1998 р. N 1429
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
 
 Про затвердження Порядку отримання суб'єктами підприємницької
 діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними
 товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів,
    нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
   напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
           в роздрібній торгівлі
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  55 ( 55-99-п  ) від 18.01.99
      N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99
      N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 
      N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000
      N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
  ( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
   обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
   виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
   та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
   виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
   відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
   відповідному відмінку згідно з Постановою КМ  N 1002 
   ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
 
 
   Відповідно до статті 4 Закону України "Про ставки акцизного
збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити  Порядок  отримання суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними
товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів,
нітроцелюлози,  пектину,  есенції  і  оцту  харчових  та
напівфабрикатів:  спиртованих  соків,  морсів,  настоїв,  які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі (додається). ( Абзац другий із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від
22.11.99 )
 
   Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 22
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 вересня 1998 р. N 1429
               ПОРЯДОК
   отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту
      етилового, що використовується вітчизняними
   товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин,
  парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
   напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
   реалізуються для промислової переробки і не підлягають
         реалізації в роздрібній торгівлі
 
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   1.  Цей  Порядок визначає механізм отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин,
парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
напівфабрикатів:  спиртованих  соків,  морсів,  настоїв,  які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі, а також здійснення контролю за обігом цього
спирту. 
   Дія цього Порядку поширюється на оцет спиртовий харчовий
натуральний (ДСТУ 2450-94) (далі - оцет харчовий). ( Пункт 1
доповнено  абзацом  другим  згідно  з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   2.  Суб'єкти  підприємницької діяльності, які виробляють
вибухові речовини, парфуми, нітроцелюлозу, пектин, есенції і оцет
харчові та напівфабрикати: спиртовані соки, морси, настої з
використанням  спирту  етилового, в статуті яких передбачена
діяльність, пов'язана з виробництвом зазначеної продукції, для
отримання в Мінекономіки фондів на спирт етиловий повинні отримати
довідку  з  Укрхарчопрому,  якою підтверджується, що вони є
виробниками відповідної продукції, із зазначенням обсягу і мети
використання спирту. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   У разі  виготовлення  вибухових речовин та нітроцелюлози
підставою для отримання такої довідки є звернення уповноважених
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до
Укрхарчопрому, а в інших випадках - виконавчих комітетів органів
місцевого самоврядування.
   3.  Суб'єкти  підприємницької  діяльності  -  вітчизняні
товаровиробники  вибухових  речовин,  парфумів, нітроцелюлози,
пектину, есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих
соків, морсів, настоїв зобов'язані подати продавцю спирту: ( Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   виробники таких напівфабрикатів, як спиртовані соки, морси,
настої - копію ліцензії на виробництво алкогольних  напоїв;
виробники вибухових речовин - копію ліцензії на виготовлення
вибухових речовин; виробники нітроцелюлози, пектину, есенції і
оцту харчових, парфумів - копію статуту підприємства; ( Абзац
другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99; в редакції Постанови КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
   довідку органу  державної  податкової  служби  за місцем
реєстрації суб'єкта підприємницької  діяльності  як  платника
податків, в якій зазначено обсяги та мету використання спирту;
   довіреність покупця  установленої форми у разі вивезення
спирту безпосередньо представником покупця.
   4. Для отримання в органі державної податкової служби за
місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про
обсяг і мету використання спирту обов'язково подається:
   копія довідки на отримання фондів на спирт етиловий;
   розрахунок потреби у спирті етиловому згідно з нормами його
витрат з урахуванням обсягу виробництва, скріплений підписом
керівника підприємства та головного бухгалтера і печаткою;
   копія довідки про  реєстрацію  місць  зберігання  спирту
етилового.
   5. Виходячи з мети використання спирту етилового згідно з цим
Порядком уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на
його вимогу оформляє довідку у трьох примірниках згідно з додатком
1 або 3. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   Кожний примірник  довідки  підписується керівником органу
державної податкової служби (або його заступником), скріплюється
печаткою та реєструється в журналі вихідної кореспонденції. По
одному примірнику довідки видається під розписку уповноваженій
особі  суб'єкта  підприємницької  діяльності  і  надсилається
Мінфіну. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 55 ( 55-99-п ) від 18.01.99 )
 
   Один примірник довідки зберігається у  справі  споживача
(покупця) спирту, на якому робиться відмітка про отримання ним
довідки із зазначенням ініціалів, прізвища і посади уповноваженої
посадової особи споживача (покупця).
   Мінфін разом з нарядом на отримання спирту видає продавцю
спирту копію довідки, що надійшла від органу державної податкової
служби. ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 55 ( 55-99-п ) від 18.01.99 )
 
   6. Щомісяця суб'єкт підприємницької діяльності - виробник
вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і
оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
настоїв подає до органу державної податкової служби за місцем
своєї реєстрації Мінфіну, а також до уповноваженого міністерства
та  відповідного  органу  місцевого  самоврядування звіт про
надходження та використання спирту етилового для виготовлення
відповідної продукції за формою згідно з додатком 2 або 4. ( Пункт
6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 55 ( 55-99-п )
від 18.01.99, N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   7. У разі коли покупець спирту використовує його не для
виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину,
есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків,
морсів, настоїв, а для виготовлення іншої продукції, з якої
справляється  акцизний  збір  за  ставками,  визначеними
законодавством, орган державної податкової служби справляє з цього
суб'єкта підприємницької діяльності акцизний збір відповідно до
законодавства та вносить до органу, що видає покупцю ліцензію,
пропозицію щодо її анулювання. ( Пункт 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
   8.   Суб'єкти   підприємницької   діяльності   несуть
відповідальність  за  нецільове використання спирту етилового
відповідно до законодавства.
( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
 
 
                  Додаток 1
          до Порядку отримання суб'єктами підприємницької
         діяльності спирту етилового, що використовується
          вітчизняними товаровиробниками для виготовлення
           вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
            напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
        настоїв, які реалізуються для промислової переробки
         і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі
            ДОВІДКА N__________
 
Державна податкова інспекція в ___________________________________
повідомляє, що підприємство _________________________________,
           (повна назва суб'єкта)
 
яке зареєстроване за адресою _____________________________________
          (повна адреса реєстрації)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів виробництва продукції ____________________________________
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
     (повний перелік продукції, для виробництва якої
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
     потрібен спирт або сировина з вмістом спирту)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 1,2 гривні за 1 літр 100-відсоткового
спирту підлягає продажу для забезпечення виробничого процесу
протягом_____кварталу ________року
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      (обсяг спирту етилового словами та цифрами)
 
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"_____" ___________________року N_______________
 
Начальник інспекції       __________   ___________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
"_____"_________________року
 
    МП
 
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1129
( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
                   Додаток 2
          до Порядку отримання суб'єктами підприємницької
         діяльності спирту етилового, що використовується
          вітчизняними товаровиробниками для виготовлення
           вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
            напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
        настоїв, які реалізуються для промислової переробки
         і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі
 
 
Штамп підприємства
 
До державної податкової     Отримано "___"_______________р.
інспекції в ______________
——————————————————————————
                ЗВІТ
     про надходження та використання спирту етилового
     за _____________________________ _______ року
 
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
 
Форма власності __________________________________________________
   (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
 
Ідентифікаційний код _____________________________________________
 
Зареєстровано ____________________________________________________
       (назва органу, який здійснив реєстрацію)
 
Номер реєстрації________________ дата "___"__________________ року
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ліцензія на виробництво __________________________________________
       (назва продукції, для виробництва якої
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
             отримано спирт)
 
N_____________ від "___"____________ ______ року
 
видана ___________________________________________________________
       (повна назва органу, що видав ліцензію)
 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Показники        |На початок|За звітний|З початку року
               | року  | місяць |на звітну дату
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Залишок спирту із сплатою
акцизного збору за ставкою
1,2 гривні за 1 літр
100-відсоткового спирту            х      х
на початок звітного періоду:         х      х
 
тис.дал
 
тис.гривень
 
Отримано спирту етилового
із сплатою акцизного збору   х
за ставкою 1,2 гривні за
1 літр 100-відсоткового спирту х
 
тис.дал
 
тис. гривень
 
Використано спирту на
виготовлення:
 
спиртованих соків - тис.дал   х
 
морсів - тис.дал        х
 
настоїв - тис.дал        х
 
парфумів - тис.дал       х
 
вибухових речовин - тис.дал
 
нітроцелюлози - тис.дал
 
Залишки спирту:
 
тис.дал             х       х
 
тис. гривень
 
Директор (керівник підприємства) ___________  __________________
                  (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер _______________   _______________________
           (підпис)       (прізвище, ініціали)
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1129
( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
 
                    Додаток 3
               до  Порядку  отримання  суб'єктами
               підприємницької  діяльності спирту
               етилового,   що  використовується
               вітчизняними товаровиробниками  для
               виготовлення пектину, есенції і оцту
               харчових, та здійснення контролю за
               його цільовим використанням
 
            ДОВІДКА N __________
 
Державна податкова інспекція в ___________________________________
                    (місцезнаходження)
 
повідомляє, що підприємство _____________________________________,
              (повна назва суб'єкта господарювання)
 
яке зареєстроване за адресою______________________________________
                (повна адреса місця реєстрації)
 
і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів виробництва продукції_____________________________________
__________________________________________________________________
 (повний перелік продукції, для виробництва якої потрібен спирт)
 
На підставі планового розрахунку для  отримання  із  сплатою
акцизного збору за ставкою 0,12 гривні за 1 літр 100-відсоткового
спирту підлягає продажу для забезпечення виробничого процесу
протягом ______ кварталу _____________ року
 
__________________________________________________________________
      (обсяг спирту етилового цифрами та словами)
 
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"______" _______________________ року N _________
 
Начальник інспекції _____________________ _______________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
"______" __________________ року
 
   МП
 
( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
                     Додаток 4
              до  Порядку  отримання  суб'єктами
              підприємницької  діяльності  спирту
              етилового,   що   використовується
              вітчизняними  товаровиробниками  для
              виготовлення пектину, есенції і оцту
              харчових, та здійснення контролю за
              його цільовим використанням
                  Отримано "_____" ___________ р.
 
До державної податкової
інспекції в ___________________
_______________________________
До територіального управління 
Міністерства фінансів в
________________________________________
 
                ЗВІТ
     про надходження та використання спирту етилового
      за _________________________ __________ року
 
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
 
Форма власності___________________________________________________
__________________________________________________________________
   (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
 
Ідентифікаційний код______________________________________________
 
Зареєстровано_____________________________________________________
          (назва органу, який здійснив реєстрацію)
__________________________________________________________________
 
Номер реєстрації__________________ "_____"___________________ року
__________________________________________________________________
 (найменування продукції, для виробництва якої отримано спирт)
__________________________________________________________________
 
 
------------------------------------------------------------------
   Показники       | На початок | За звітний | З початку
              |  року  |  місяць  | року на
              |      |      |звітну дату
------------------------------------------------------------------
Залишок спирту етилового із
сплатою акцизного збору за
ставкою 0,12 гривні  за
1 літр  100-відсоткового
спирту на початок звітного
періоду:
тис. дал
 
тис. гривень
 
Отримано спирту етилового із
сплатою акцизного збору за
ставкою 0,12 гривні за 
1 літр 100-відсоткового
спирту
тис. дал
 
тис. гривень
 
Використано спирту етилового
на виготовлення:
 
пектину - тис. дал
есенції - тис. дал
оцту харчового - тис. дал
 
Залишок спирту етилового:
тис. дал
 
тис. гривень
 
Директор (керівник) підприємства _______________ ________________
                  (підпис)    (розшифрування)
 
Головний бухгалтер        _______________ ________________
                  (підпис)    (розшифрування)
 
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка