Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про прийняття пропозицій щодо фінансування основних напрямків науки і техніки в 1993 році


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 17 вересня 1993 р. N 733-р
                Київ
 
 
   Прийняти пропозицію Мінекономіки, ДКНТ і Мінфіну щодо обсягів
фінансування в 1993 році за рахунок державного бюджету основних
напрямів розвитку науки і техніки по міністерствах і відомствах
згідно з додатком.
   Дозволити Мінекономіки за поданням ДКНТ і за погодженням із
Мінфіном проводити уточнення затверджених показників за обсягами
фінансування науки на 1993 рік.
   Мінекономіки довести в тижневий термін до міністерств і
відомств вказані показники.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
   Інд.
 
                    Додаток N 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 17 вересня 1993 р. N 733-р
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
                       | Фінансуюча       | Обсяг
      Найменування розділу       | організація       | фінансування
                       |             | тис. крб.
-------------------------------------------------------------------------------------
  Всього                                 176997552
     із загального обсягу
 
1. Національні, галузеві (багатогалузеві)
  регіональні програми, всього
   в тому числі:                              17496073
 
а) на виконання програм:
 
  Розвиток медичної,  ветеринарної   та МОЗ               7021065
мікробіологічної промисловості, поліпшення Держмедбіопром         1441285
забезпечення населення і потреб тваринництва науково-виробнича
лікарськими   засобами,   медичною   і асоціація "Укрмедприлад"     787650
ветеринарною технікою             консорціум
                       "Укрфітотерапія"         25000
                       ДКНТ               120000
 
 
  Розв'язання проблем інвалідності     Українське товариство
                       сліпих              24780
                       Українське товариство
                       глухонімих            84960
  Забезпечення розвитку лісопромислового  корпорація "Укрліспром"      23200
комплексу                   Мінпром             305315
                       Держкомресурсів          26920
  Створення еталонної бази України     Держстандарт           800000
  Перехід на міжнародну систему обліку і
статистики                  Мінстат             1000000
  Критичні технології інформатизації    Мінмашпром            287000
 
  Нові хімічні  речовини  і  матеріали Мінпром             500000
малотонажного  виробництва  для  заміни
імпортованих
 
 
б) на розроблення програм:
  Розвиток лісового господарства і лісової
промисловості до 2010 року          Мінекономіки            4000
  Розвиток національного книговидання і
преси                     Держкомвидав           40000
  Соціально-економічний розвиток Донбасу  Мінекономіки           32000
  Тара і упаковка для харчових продуктів  Держхарчопром           2000
 
  Соціально-економічний      розвиток Мінекономіки           50000
Карпатського регіону
  Дослідження і  використання  ресурсів Національне агенство
Азово-Чорноморського басейну, інших районів морських досліджень і
Світового океану на період до 2000 року    технологій            15000
  Нафта і газ України до 2010 року     Академія наук           15930
  Економія  палива  та   раціональне
використання пально-мастильних матеріалів   ДКНТ               576560
 
в) на розробку  та  фінансування наукових
частин  програм, які  буде  затверджено
в 1993 році                  -"-               4313408
 
2. Державні і міждержавні науково-технічні
  програми, всього                             31990673
  в тому числі:
 
а) за пріоритетними напрямами розвитку науки
і техніки:                  ДКНТ              29999294
                       Промінвестбанк         2011379
  з них:
 
  здоров'я людини              ДКНТ              2009400
 
  охорона   природного   навколишнього -"-               1950000
середовища                  Промінвестбанк          345327
 
  виробництво,  переробка  та збереження
сільськогосподарської продукції        ДКНТ              3196700
 
  екологічно   чиста  енергетика   та ДКНТ              6980300
ресурсозберігаючі технології         Промінвестбанк         1479833
 
  перспективні інформаційні технології,   ДКНТ              4582400
прилади комплекної  автоматизації, системи Промінвестбанк*         186219
зв'язку
 
  нові речовини та матеріали         ДКНТ              3382300
 
  наукові проблеми розбудови державності
  України                  -"-               1236400
 
б) міждисциплінарні проблеми з пріоритетних  -"-               5161794
  напрямів розвитку науки і техніки
 
в) резерв                   -"-               1480000
 
3. Проведення  найважливіших   наукових                  395161
  досліджень, розроблення та освоєння нових ДКНТ               362205
  технологій і техніки (державний контракт) Академія наук           16851
                       Мінмашпром             3083
                       Мінпром              1022
                       МОЗ                12000
 
4. Дослідження із гуманітарних, природничих ДКНТ              4460400
  та технічних наук за рахунок  коштів
  Державного   фонду   фундаментальних
  досліджень
 
5. Інноваційні програми,  науково-технічні Держіннофонд          1942623
  проекти, освоєння передових  технологій
  та виробництво наукоємкої продукції  за
  рахунок коштів Державного  інноваційного
  фонду
 
6. Фундаментальні, прикладні  і  пошукові                110886906
  дослідження                Академія наук*         36807281
                       Українська академія
                       аграрних наук         18136915
                       Академія педагогічних наук    672203
                       Міносвіти*           15420496
                       МОЗ*              8017998
                       Мінмашпром           19100000
                       Мінсоцзахист           44872
                       Мін'юст             269614
                       Мінекономіки           619674
                       Мінбудархітектури        642557
                       Мінпраці             140727
                       Мінстат              23572
                       Мінмолодьспорт          41721
                       Мінлісгосп            184080
                       Київська міська державна
                       адміністрація          145074
                       Держжитлокомунгосп        801305
                       Мінкультури            42003
                       Держкомгідромет         145096
                       Мінприроди            371245
                       Держстандарт           496898
                       Мінфін*              23090
                       МЗЕЗ*               90000
                       Мінсільгосппрод         1749113
                       Держатомнагляд          111999
                       Національний інститут
                       стратегічних досліджень     180000
                       Науково-інженерний центр
                       "Відгук"             102716
                       ДКНТ*              2208516
                       Держхарчопром          777616
                       Держводгосп           398871
                       інститут державного
                       управління і
                       самоврядування           3625
                       Національний центр
                       технічної допомоги        42634
                       Страховий фонд
                       документації України      1416190
                       консорціум
                       "Укрфітотерапія"         71921
                       Держрибгосппром         605541
                       Держнаглядохоронпраці       50000
                       Служба безпеки          17702
                       Мінпром              24780
                       Мінтранс*            442669
                         в тому числі:
                       - корпорація
                        "Укравтотранс"         164538
                       - Укрзалізниця          230131
                       Держвуглепром          201807
                       корпорація
                       "Укрмонтажспецбуд"        57840
                       корпорація
                       "Украгропромбуд"          5000
                       концерн "Укрмісцевпром"      9000
                       Держкомресурсів         169393
                       Комітет по державних
                       преміях України в галузі
                       науки і техніки          3552
 
7. Розроблення стандартів           Держстандарт          2093213
                       Мінбудархітектури        444011
                       Мінприроди            83732
 
8. Витрати, пов'язані із закупівлею валюти
  для передплати  в  1993 році іноземної
  науково-технічної літератури для наукових
  установ України              ДКНТ              6000000
 
9. Резерв Кабінету Міністрів України     Кабінет Міністрів
                       України             1204760
 
 
______________
   * У тому числі фінансування робіт за рахунок коштів резерву
Кабінету Міністрів  по  Мінекономіки 50000 тис.крб., Академії
наук - 60000 тис., Міносвіти - 100000 тис., МОЗ - 50000 тис.,
Мінфін - 23090 тис., МЗЕЗ - 90000 тис., ДКНТ - 38000 тис.,
Мінтранс -  70000  тис.  корпорації  "Укрмонтажспецбуд"  -
15000 тис. карбованців.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка