Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Оперативну міжвідомчу комісію з питань подолання платіжної кризи та про деякі заходи щодо впорядкування розрахунків та платежів


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )     
      Про Оперативну міжвідомчу комісію з питань
    подолання платіжної кризи та про деякі заходи щодо
       впорядкування розрахунків та платежів
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 901/95 ( 901/95 ) від 03.10.95 
     N 377/96 ( 377/96 ) від 25.05.96 )
     
 
   З метою подолання платіжної кризи, забезпечення додержання
розрахунково-платіжної  дисципліни  суб'єктами  підприємницької
діяльності  України  всіх  форм  власності,  удосконалення
взаєморозрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності й
підвищення їх відповідальності за використання фінансових ресурсів
та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції України
( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити Оперативну міжвідомчу комісію з питань подолання
платіжної кризи (далі - Оперативна комісія).
   2. Призначити  РИЖОВА  Володимира  Леонідовича  Головою
Оперативної комісії.  
( Про призначення П.Лазаренка головою Оперативної міжвідомчої
комісії з питань подолання платіжної кризи див. Указ Президента
N 901/95 ( 901/95 ) від 03.10.95 )
   В.Рижову подати до 31 жовтня 1994 року пропозиції щодо
персонального складу  Оперативної  комісії та до 7 листопада
1994 року - проект Положення про Оперативну міжвідомчу комісію з
питань подолання платіжної кризи.
   3. Установити, що основними завданнями Оперативної комісії є:
   підготовка пропозицій щодо:
   - зменшення  абсолютних  показників  кредиторської  та
дебіторської заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності
України всіх форм власності;
   - достовірного та своєчасного оперативного бухгалтерського та
банківського обліку кредиторської та дебіторської заборгованості
суб'єктів підприємницької діяльності України всіх форм власності;
   - ліквідації заборгованості сторін за державним замовленням;
   - нормування   запасів  товарно-матеріальних  цінностей
господарюючих суб'єктів;
   - раціонального використання обігових  коштів  суб'єктами
підприємницької діяльності, заснованими на державній власності;
   узагальнення світової  практики  законодавчого регулювання
господарської діяльності, підготовка пропозицій щодо вдосконалення
законодавства України з питань здійснення розрахунків та платежів.
   Оперативна комісія має право:
   координувати діяльність органів державної виконавчої влади
відповідно до покладених на неї завдань;
   залучати спеціалістів  центральних  органів   державної
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду
питань, що належать до її повноважень;
   одержувати в  установленому  порядку  від центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної
Республіки Крим, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї
завдань.
( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно з Указом Президента
N 377/96 ( 377/96 ) від 25.05.96 )
   Рішення Оперативної комісії, прийняті в межах її повноважень,
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
державної виконавчої влади , Урядом Автономної Республіки Крим,
підприємствами, установами та організаціями. ( Статтю 3 доповнено
частиною третьою згідно з Указом Президента N 377/96 ( 377/96 )
від 25.05.96 )
   Формою роботи Оперативної комісії є засідання. ( Статтю 3
доповнено частиною четвертою згідно з Указом Президента N 377/96
( 377/96 ) від 25.05.96 )
   Рішення Оперативної комісії оформляються протоколом, який
підписується головою Оперативної комісії. ( Статтю 3 доповнено
частиною п'ятою згідно з Указом Президента N 377/96 ( 377/96 ) від
25.05.96 )
   4. Покласти на Оперативну міжвідомчу  комісію з  питань
подолання платіжної кризи забезпечення застосування встановлених
законодавством заходів впливу до підприємств і організацій, які
допустили неплатежі за наявності коштів на їхніх рахунках, грубі
порушення розрахунково-платіжної дисципліни та затримку виплати
заробітної плати, а також до керівників таких підприємств і
організацій. ( Указ доповнено статтею 4 згідно з Указом Президента
N 901/95 ( 901/95 ) від 03.10.95 )
   5. Установити, що заборгованістю є не виконане суб'єктом
підприємницької діяльності в установлений строк зобов'язання, що
виникло з договору або інших підстав, передбачених законодавством.
Довгостроковою визнається заборгованість, не погашена протягом
шістдесяти днів.
   6. Установити, що в разі наявності у суб'єкта підприємницької
діяльності України, заснованого на загальнодержавній власності,
довгострокової заборгованості орган державної виконавчої влади, до
сфери управління якого належить такий суб'єкт, визначає порядок
використання ним прибутку (доходу), який є обов'язковим для
відповідного суб'єкта підприємницької діяльності  до  повного
погашення довгострокової заборгованості.
   7. Продовжити до 7 листопада 1994 року строк проведення
взаємного заліку заборгованості юридичних осіб, а також громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності України та до 21 листопада
1994 року строк оформлення простроченої заборгованості простими
векселями, передбачені статтею 1 Указу Президента України від
14 вересня 1994 року N 530 ( 530/94 ) "Про випуск та обіг векселів
для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької
діяльності України".
   8. Установити, що юридичні особи, а також громадяни  -
суб'єкти підприємницької діяльності України, які не вимагали
оформлення векселем кредиторської заборгованості відповідно до
Указу Президента  України  від  14 вересня 1994 року N 530
( 530/94 ), втрачають право на повернення такої заборгованості без
будь-якого відшкодування та мають її списати на власні збитки.
   9. Доручити Національному банку України забезпечувати через
комерційні банки щомісячно до кінця 1994 року оформлення простими
векселями заборгованості юридичних осіб усіх форм власності, а
також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності України, що
виникла після 14 вересня 1994 року.
   10. Оперативній комісії підготувати та подати Президентові
України:
   проекти указів Президента України щодо:
   - порядку зберігання на банківських  рахунках  бюджетних
коштів та цільових кредитів,  наданих  Урядом  України, - до
17 листопада 1994 року;
   - порядку  формування  фондів  споживання   суб'єктів
підприємницької  діяльності  України, заснованих на державній
власності, що мають прострочену заборгованість за кредитами, - до
24 листопада 1994 року;
   - порядку цільового використання коштів фінансової підтримки,
що надається підприємствам, - до 21 листопада 1994 року;
   - передачі від суб'єктів підприємницької діяльності України,
заснованих на державній власності, до комунальної власності майна,
яке забезпечує соціально-економічні потреби жителів відповідних
населених пунктів, - до 30 листопада 1994 року;
   - випуску  державних  казначейських  зобов'язань  України
внутрішньої та зовнішньої позики - до 5 грудня 1994 року;
   - функціонування ринку цінних паперів -  до  9  грудня
1994 року;
   проекти законів щодо:
   - спрощення  порядку  порушення  та  розгляду справ про
банкрутство суб'єктів підприємницької діяльності - до 17 листопада
1994 року;
   - удосконалення порядку розгляду судами спорів з питань
оплати поставленої продукції - до 31 грудня 1994 року.
   11. Голові Оперативної комісії затвердити у десятиденний
строк регламент роботи Оперативної комісії.
   12. Голові  Оперативної  комісії  доповідати  щотижня
Президентові України та Прем'єр-міністрові України  про  стан
розрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності України та
заходи, ужиті Оперативною комісією щодо впорядкування розрахунків.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 жовтня 1994 року
     N 610/94
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка