Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (05.27.01 - твердотільна електроніка; 05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка; 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки)


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постанова президії
                   ВАК України
                   14.10.1998 N 19-08/7
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        05.27.01 - твердотільна електроніка
          I. Формула спеціальності:
   Спеціальність, предметом якої є використання фізичних явищ у
твердих тілах для побудови  приладів,  пристроїв  і  систем
напівпровідникової  та  діелектричної  електроніки.  включаючи
інтегральну напівпровідникову мікроелектроніку, акустоелектроніку.
оптоелектроніку, мікроелектроніку, кріоелектроніку, молекулярну
електроніку тощо.
           II. Напрямки досліджень:
   Елементний базис напівпровідникової електроніки. Прилади на
основі p-n структур, бар'єрів Шотки, структур типу МДН і МОН,
ефектів сильного електричного поля,  термоелектричного  поля,
термоелектричних,    тензорезистивних,    гальваномагнітних,
фотоелектричних та інших ефектів.
   Конструювання, технологічні  основи побудови гібридних та
інтегральних мікросхем різного ступеня інтеграції і призначення
(напівпровідникові, оптоелектронні, магнітооптичні і т.ін.).
   Розроблення приладів, пристроїв та систем  функціональної
електроніки. Використання об'ємних, поверхневих акустичних хвиль
(резонатори, лінії затримки, фільтри, дефлектори та модулятори
світла, логічні елементи, обробка цифрових сигналів тощо).
   Прилади на основі піроелектричних, сегнетоелектричних  та
магнітних матеріалів.
   Вплив зовнішніх факторів на матеріали і прилади твердотільної
електроніки.
   Елементна база та пристрої кріоелектроніки.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
   05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка
          I. Формула спеціальності:
   Змістом спеціальності є вивчення й застосування електронних,
іонних, плазмових, надвисокої частоти, квантових, оптоелектронних,
лазерних, кріогенних явищ у різноманітних середовищах та на їх
межах, а також моделювання, проектування, побудова, виготовлення,
ідентифікація, паспортизація і застосування в електроніці приладів
та пристроїв, робота яких грунтується на засадах цих явищ.
           II. Напрямки досліджень:
   Фізичні засади електронних, іонноплазмових, оптоелектронних,
лазерних, кріоелектронних,  квантових  явищ  у  різноманітних
середовищах, на їх межах, а також в інтегральній та хвильовій
оптиці.
   Створення електронних приладів та пристроїв на принципах цих
явищ.
   Моделювання та  ідентифікація  фізичних явищ, електронних
приладів та пристроїв.
   Автоматизація проектування електронних приладів і пристроїв.
   Паспортизація, дослідження надійності і радіаційної стійкості
електронних приладів та пристроїв.
   Застосування електронних приладів у різноманітних галузях
науки й техніки
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво
            електронної техніки
          I. Формула спеціальності:
   Змістом спеціальності є розроблення наукових основ технології
електронної техніки, виробництва матеріалів електронної техніки у
вигляді монокристалів, епітаксійних плівок,  композиційних  і
невпорядкованих  систем,  що  володіють  високою провідністю,
напівпровідниковими,  сегнетоелектричними,  п'єзоелектричними,
піроелектричними, магнітними та іншими властивостями, а також
створення технічної й технологічної бази для виробництва приладів
електронної техніки.
           II. Напрямки досліджень:
   Апаратура, устаткування  для  вирощування монокристалів і
епітаксійних шарів з розплаву, розплаву-розчину, газової фази
методами молекулярних пучків, піролізу метало-органіки, тліючого
розряду, газотранспортних реакцій, синтезу склоподібних, аморфних,
композиційних матеріалів та середовищ на базі органічних молекул,
одержання товстих, тонких і квантоворозмірних плівок.
   Нові технологічні  процеси,  апаратура  для  виробництва
приладів, гібридних та інтегральних  структур  функціональної
електроніки,  складання,  монтажу,  герметизації  інтегральних
мікросхем та приладів електронної техніки.
   Створення нових,  удосконалення  наявних  технологій  і
устаткування для літографічних робіт.
   Розроблення нових принципів, технологій та обладнання з метою
глибокого очищенню вихідних компонентів для синтезу матеріалів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
 N 1, 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка