Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про сертифікати на право здійснення суб"єктами підприємницької діяльності експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 324/96 ( 324/96 ) від 08.05.96 )
     Про сертифікати на право здійснення суб'єктами
     підприємницької діяльності експорту, імпорту,
     оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим,
      коньячним і плодовим, алкогольними напоями
           та тютюновими виробами
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 721/95 ( 721/95 ) від 09.08.95 
     N 1036/95 ( 1036/95 ) від 13.11.95 )
     
 
   На період  до  законодавчого  вирішення  питання  щодо
запровадження сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту,
оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим,  алкогольними  напоями  та  тютюновими виробами та
відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про
державну владу і місцеве самоврядування в Україні" ( 1к/95-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити, що експорт, імпорт, оптова торгівля спиртом
етиловим,  коньячним  і  плодовим  здійснюється  спеціально
уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України  суб'єктами
підприємницької діяльності, усіх форм власності, за наявності у
них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. ( Частина
перша статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 721/95 ( 721/95 ) від 09.08.95 )
   Експорт, імпорт, оптова торгівля алкогольними напоями та
тютюновими  виробами  здійснюється  суб'єктами підприємницької
діяльності всіх форм власності за наявності у них сертифікатів на
право здійснення такої діяльності, а роздрібна торгівля цими
товарами - за наявності на кожний об'єкт сертифікатів на право
здійснення роздрібної торгівлі.
   2. Строк  дії сертифікату на право здійснення експорту,
імпорту, оптової та роздрібної  торгівлі  спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
становить один рік, крім випадків, передбачених статтею 9 цього
Указу. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1036/95 ( 1036/95 ) від 13.11.95 )
   3. Установити, що сертифікати на право здійснення експорту,
імпорту,  оптової  та  роздрібної торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
реалізуються за плату Міністерством зовнішніх економічних зв'язків
України та уповноваженими ним органами.
   4. Реалізація сертифікатів на право здійснення у певному
населеному пункті роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами провадиться в обмеженій  кількості,  яка
залежить від чисельності населення цього пункту.
   Мінімальну чисельність населення, яка є розрахунковою для
обчислення кількості сертифікатів, що можуть бути видані для
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами у населеному пункті, визначає Кабінет Міністрів України.
Якщо чисельність населення відповідного населеного пункту є меншою
за мінімальну, у цьому населеному пункті реалізується  один
сертифікат.
   5. Розмір плати за сертифікат на право здійснення експорту,
імпорту, оптової та роздрібної  торгівлі  спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
залежить від обсягів експорту, імпорту, торгівлі відповідною
продукцією і визначається Кабінетом Міністрів України. При цьому
розмір плати за сертифікат на право здійснення:
   експорту, імпорту,  оптової  торгівлі  спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим за мінімальний обсяг відповідно експорту,
імпорту, торгівлі становить 500  неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян;
   експорту, імпорту, оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами за мінімальний обсяг відповідно експорту,
імпорту, торгівлі  з  кожного  виду  продукції  становить
300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на право
здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами у сільській місцевості - 60 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; ( Абзац третій частини першої статті 5 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 721/95 ( 721/95 )
від 09.08.95 )
   роздрібної торгівлі алкогольними  напоями  та  тютюновими
виробами за мінімальний обсяг торгівлі з кожного виду продукції
становить 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами у сільській місцевості - 6 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. ( Абзац четвертий частини першої
статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 721/95
( 721/95 ) від 09.08.95 )
   Мінімальні обсяги експорту, імпорту, оптової та роздрібної
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами, які застосовуються при визначенні
розміру плати за відповідний сертифікат, встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
   Суб'єктами, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю
алкогольними напоями  та  тютюновими  виробами  у  сільській
місцевості,  визнаються  зареєстровані  районними  державними
адміністраціями (виконавчими комітетами районних Рад) суб'єкти
підприємницької діяльності, які перебувають на обліку у районній
державній податковій інспекції, постійно діючі керівні органи яких
знаходяться або розміщені ( для громадян-підприємців: які мають
зареєстроване в установленому порядку постійне місце проживання) у
сільських населених пунктах, селищах міського типу та які мають
об'єкти оптової та роздрібної торгівлі (магазини, кіоски, оптові
бази, товарні склади, склади-магазини тощо) у цих населених
пунктах. ( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно з Указом
Президента N 721/95 ( 721/95 ) від 09.08.95 )
   6. Придбання сертифіката на право  здійснення  експорту,
імпорту,  оптової  та  роздрібної торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
здійснюється до початку відповідної підприємницької діяльності, а
надалі - до закінчення строку дії відповідного сертифіката.
   7. Установити, що 70 відсотків  коштів,  одержаних  від
реалізації сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту,
оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним та
плодовим,  алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами,
зараховуються до Державного бюджету України, 30 відсотків коштів -
до відповідних місцевих бюджетів.
   8. За здійснення оптової та роздрібної торгівлі спиртом
етиловим, коньячним та  плодовим,  алкогольними  напоями  та
тютюновими виробами без наявності відповідного сертифіката суб'єкт
підприємницької діяльності позбавляється  права  на  подальше
придбання  такого сертифіката, сплачує до бюджету суму, яка
дорівнює розміру плати за відповідний сертифікат, а також штраф у
п'ятикратному розмірі плати за такий сертифікат.
   9. Реалізація у 1995 році сертифікатів на право здійснення
експорту, імпорту, оптової та  роздрібної  торгівлі  спиртом
етиловим,  коньячним  та  плодовим,  алкогольними напоями та
тютюновими виробами провадиться до 15 грудня 1995 року. Строк дії
реалізованих  у  1995 році сертифікатів на право здійснення
експорту,  імпорту,  оптової  та роздрібної торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами закінчується 31 грудня 1996 року.
   Раніше видані ліцензії на здійснення видів підприємницької
діяльності,  передбачених  статтею 1 цього Указу, підлягають
переоформленню на відповідні сертифікати до 15 грудня 1995 року.
Після зазначеного строку такі ліцензії втрачають чинність.
( Стаття 9  із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 721/95 ( 721/95 ) від 09.08.95, N 1036/95 ( 1036/95 ) від
13.11.95 )
   10. Кабінету Міністрів України:
   затвердити Положення  про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької діяльності сертифікатів на  право  здійснення
експорту,  імпорту,  оптової  та роздрібної торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами;
   визначити мінімальну  чисельність  населення,  яка  є
розрахунковою для обчислення кількості сертифікатів, які можуть
бути  видані для здійснення роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами у населеному пункті;
   визначити розмір плати за сертифікат на право здійснення
експорту,  імпорту,  оптової  та роздрібної торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами;
   установити мінімальні обсяги експорту, імпорту, оптової та
роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і  плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, які застосовуються
при визначенні розміру плати за відповідний сертифікат.
   11. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 червня 1995 року
     N 469/95
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка