Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом України в забезпеченні розробки, спільного серійного виробництва та поставок в експлуатацію оперативно-тактичного військово-транспортного літака Ан- 70 та транспортного літака Ан-70Т з двигунами Д-27


               Угода
    між Урядом Російської Федерації та Урядом України в
   забезпеченні розробки, спільного серійного виробництва
     та поставок в експлуатацію оперативно-тактичного
   військово-транспортного літака Ан-70 та транспортного
         літака Ан-70Т з двигунами Д-27
            24 червня 1993 року
 
   Уряд Російської  Федерації  та Уряд України, які надалі
іменуються Сторонами,
   виходячи з  необхідності  поглиблення  та  вдосконалення
співробітництва  та  розвитку  інтеграції в галузі створення
авіаційної техніки,
   надаючи важливе значення подальшому розвитку економічного
співробітництва на користь обох Сторін,
   зважаючи на гостру необхідність в літаках Ан-70 та Ан-70Т в
зв'язку з наступним інтенсивним списанням літаків Ан-12, а також
на підставі Угоди про принципи забезпечення Збройних Сил держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав озброєнням, військовою
технікою  та  іншими  матеріальними  засобами,  організації
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт ( 997_451 ),
підписаної 20 березня 1992 р.,
   погодились на таке:
               Стаття 1
   Продовжити роботи по створенню літаків Ан-70 і Ан-70Т зі
збереженням системи прямих договірних зв'язків, що склалися між
АНТК ім. О.К. Антонова та   підприємствами - розробниками та
постачальниками  комплектуючих  виробів,   матеріалів   та
напівфабрикатів.
               Стаття 2
   Визначити замовниками  літака  Ан-70 Міністерство оборони
України та Міністерство оборони Російської  Федерації.  Уряд
Російської  Федерації та Уряд України цільовим фінансуванням
забезпечать проведення НДДКР по створенню, сертифікації літаків
Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27, бортових систем і матеріалів в
обсягах та в строки, зазначені в додатках NN 1 та 2, зі своїх
бюджетів наданням коштів головним замовникам програми.
               Стаття 3
   Уряд України через свої компетентні установи забезпечить
розробку та організацію серійного виробництва літаків Ан-70,
Ан-70Т, двигуна Д-27 та комплектуючих виробів до них, а також
підготовку до сертифікації цих літаків та двигуна на підприємствах
України. Уряд Російської Федерації через свої компетентні установи
забезпечить надання технічного сприяння Українській Стороні в
розробці, сертифікації літаків Ан-70 і Ан-70Т, двигуна Д-27 і
комплектуючих виробів до них та організує серійне виробництво їх
на підприємствах Росії.
   Серійний випуск літаків Ан-70 і Ан-70Т планується:
   - в  У країні: на Південному машинобудівному   заводі
м. Дніпропетровська та на інших підприємствах України;
   - в Росії: на ДАП м. Самари.
   Серійний випуск двигунів   Д-27 планується    спільним
виробництвом:
   - в Україні: на Запорізькому заводі "Мотор-Січ";
   - в Росії: на Уфимському виробничому об'єднанні.
   Серійний випуск пілотажно-навігаційних комплексів  (ПНПК),
електронних систем індикації (ЕСІ), систем управління обладнанням
літака (СУОЛ), агрегатів систем електропостачання (СЕП) планується
на підприємствах Росії та України згідно з додатком N 3.
               Стаття 4
   Уряд Російської  Федерації  та Уряд України забезпечують
надання цільових фінансових коштів своїм підприємствам пільговими
кредитами або з інших джерел, включно з галузевими позабюджетними
фондами, на підготовку та сертифікацію серійного виробництва
літаків Ан-70 та Ан-70Т на Державному авіаційному підприємстві м.
Самари та виробничому об'єднанні "Південмаш" м. Дніпропетровська
та серійного виробництва двигунів Д-27 на Запорізькому заводі
"Мотор-Січ"  та  на  Уфимському  моторобудівному  виробничому
об'єднанні,  а  також  на  підготовку  серійного виробництва
комплектуючих виробів, що виготовляються на заводах Росії та
України.
               Стаття 5
   Загальну координацію робіт, пов'язаних з проектуванням та
виготовленням літака, двигунів та іншої  авіаційної  техніки
відповідно до цієї Угоди доручено:
   в Російській Федерації - Комітету з  оборонних  галузей
промисловості спільно з акціонерним товариством "Авіапром" та
асоціацією "Союз авіаційного моторобудування";
   в Україні    -    Міністерству    машинобудування,
військово-промислового комплексу та конверсії в співдружності з
акціонерним товариством "Авіапром".
               Стаття 6
   Номенклатура, обсяг та строки поставок літаків Ан-70 та
Ан-70Т, включно з поставками на експорт, а також запасних частин,
наземного  обладнання,  контрольного  та  учбового майна для
забезпечення експлуатації та ремонту зазначеної техніки будуть
уточнюватись та узгоджуватись Сторонами при координації планів
взаємних поставок авіаційної техніки в установленому порядку.
   Авіаційна техніка,  що поставляється, повинна відповідати
технічним умовам на її поставку, що будуть узгоджуватись Сторонами
на  кожний  черговий  рік поставки.
   Сторони беруть на себе відповідальність за якість виробництва
агрегатів  та  систем  зазначеної  авіаційної  техніки,  що
виготовляються для літаків Ан-70 та Ан-70Т на власній території.
               Стаття 7
   Українська Сторона  через  свої  компетентні  установи
забезпечить серійне виробництво літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів
Д-27 комплектуючими виробами, матеріалами та напівфабрикатами, що
будуть виготовлятися в Україні. Такі ж зобов'язання бере на себе
Російська Сторона.
   Сторони забезпечують  безліцензійні  та  безмитні взаємні
поставки в межах зазначеної Угоди.
               Стаття 8
   Сторони постійно провадитимуть  роботи  з  удосконалення,
поліпшення якості, підвищення надійності, збільшення міжремонтних,
гарантованих та технічних ресурсів літаків Ан-70 та Ан-70Т та
комплектуючих виробів до них за узгодженими між Сторонами планами
та програмами.
               Стаття 9
   Ціни на авіаційну техніку, що передбачена до поставки згідно
з даною Угодою, будуть узгоджуватись відповідними установами
Сторін на етапах створення та відпрацювання технічних умов на її
постачання після отримання пропозиції та необхідної технічної
інформації.
              Стаття 10
   Протягом трьох місяців Уряди Росії та України через свої
компетентні установи розроблять та узгодять конкретний план-графік
співробітництва в галузі розробки та виробництва  авіаційної
техніки, визначеної цією Угодою, передбачивши у графіку:
   - початок спільних державних випробувань літака Ан-70 у 1993
році;
   - початок сертифікаційних випробувань літака Ан-70Т у 1994
році.
              Стаття 11
   Державні випробування  літака  Ан-70  Українська  Сторона
провадить спільно з Російською Стороною в обсягах та в строки за
погодженням Сторін.
   Сертифікація літака Ан-70Т, двигуна Д-27 буде проводитись за
єдиними нормами льотної придатності (НЛПЛ-3, АП-21) Державним
регістром Міждержавного авіаційного комітету.
   За сертифікацію типу літака, двигуна несуть відповідальність
їх розробники, за сертифікацію серійного виробництва - відповідні
виготовлювачі.
              Стаття 12
   Техніко-економічне супроводження (в т. ч. технічна прийомка)
авіаційної техніки, зазначеної в даній Угоді, на підприємствах
України буде проводитись фахівцями Міністерства оборони України, а
на підприємствах Росії - фахівцями Міністерства оборони Росії або
уповноваженими авіарегістром органами.
              Стаття 13
   Українська Сторона  разом з поставкою авіаційної техніки
забезпечить передачу Російській Стороні необхідної експлуатаційної
документації  російською  мовою  в обсязі та в термінах за
узгодженням Сторін. Аналогічне зобов'язання бере на себе Російська
Сторона.
   Передача однією  із  Сторін  робочої  конструкторської
документації на авіаційну техніку (літак, комплектуючі вироби,
бортові комплекси) з метою освоєння серійного виробництва їх
другою Стороною здійснюється на підставі договору між розробником
та виготовлювачем серійних виробів (без надання  "виключної"
ліцензії жодному виготовлювачу).
   Сторони зобов'язуються вжити всі необхідні заходи для охорони
прав на промислову та іншу інтелектуальну власність, що виникла як
наслідок виконання зазначеної Угоди.
              Стаття 14
   Ремонт літаків  Ан-70,  Ан-70Т  та  двигунів  Д-27 буде
провадитись   Російською   та   Українською   Сторонами.
Підприємства-виробники розроблять та передадуть необхідну ремонтну
документацію замовникам літаків та двигунів згідно з окремими
замовленнями та в погоджені терміни.
              Стаття 15
   При необхідності, для вирішення технічних питань, пов'язаних
з розробкою, проведенням випробувань та виробництвом літаків Ан-70
і Ан-70Т, їх систем, комплектуючих виробів та запасних частин до
них, Російська Сторона може мати в Україні, а Українська Сторона -
в Росії своїх фахівців Міністерств оборони та промисловості.
   Кількість фахівців, що відряджаються, місця їх розміщення,
строки перебування та умови їх праці будуть узгоджені Сторонами
додатково.
              Стаття 16
   Уряд Російської  Федерації  та  Уряд України забезпечать
гарантоване цільове фінансування на закупку літаків Ан-70 в
кількостях та в строки, зазначені в додатку N 1. Міністерство
оборони України та Міністерство оборони Росії складають контракти
з заводами-виробниками на закупку літаків Ан-70. Поставку літаків
Ан-70Т  заводи-виробники  забезпечать  за  договорами  з
авіатранспортними компаніями Росії та України в кількості та в
строки, зазначені в додатку N 2.
              Стаття 17
   Розрахунки за взаємні поставки майна, за надання технічного
сприяння, а також фактичні витрати Сторін будуть провадитись
рублями Російської Федерації та карбованцями України за умовами
окремих контрактів, для чого Міністерствам фінансів Росії та
України необхідно розробити механізм взаєморозрахунків.
              Стаття 18
   Для виробництва та реалізації літаків та двигунів та їх
технічного  обслуговування  в  ході експлуатації допускається
створення спільних підприємств (об'єднань).
              Стаття 19
   Українська Сторона забезпечить поставку Російській Стороні
необхідної кількості комплектуючих виробів, агрегатів та запасних
частин для експлуатації та ремонту літаків Ан-70 та Ан-70Т
протягом не менш як 20 років після припинення закупок цих літаків
Російською Стороною. Потреби Росії в зазначеному майні до кінця
експлуатації літаків будуть забезпечуватись за заявками Російської
Сторони.
   У випадку,  якщо виникне необхідність у виробництві або
постачанні запасних частин чи іншого  майна  по  закінченні
зазначеного періоду, Сторони розглянуть це питання додатково.
   Російська Сторона бере на себе такі ж зобов'язання.
              Стаття 20
   Російська та Українська Сторони без взаємної  згоди  не
використовуватимуть науково-технічні результати     розробок,
одержаних взаємно одна від одної відповідно з зазначеною Угодою,
для створення та виробництва інших типів авіаційної техніки.
   Російська Сторона бере на себе таке ж зобов'язання відносно
майна, документації та інформації, що постачаються з України.
   За погодженням Сторін для  розвитку  широкої  кооперації
допускається  передача  технічної документації на виробництво
агрегатів та літака в цілому на підприємствах інших держав.
              Стаття 21
   Всі питання, що  можуть  виникати  між  Російськими  та
Українськими організаціями при виконанні зазначеної Угоди, будуть
розв'язуватись шляхом взаємних консультацій.
              Стаття 22
   Зазначена Угода набирає чинності з дня її підписання.
   Кожна Сторона має право на вихід з Угоди через інформування
за 6 місяців до передбачуваного виходу за взаємною письмовою
згодою при наявності фактів порушення статей Угоди іншою Стороною,
а також у випадку припинення фінансування робіт. При припиненні
фінансування робіт, передбачуваних цією Угодою, однією з Сторін,
що домовляються, остання зобов'язана відшкодувати іншій Стороні
фактичні витрати, вчинені виконавцями робіт, та сплачує штраф у
розмірі 20 % від вчинених витрат після надання чинності Угоді.
   Суперечки, не врегульовані Сторонами, розв'язуються через
третейський суд.
              Стаття 23
   Зазначена Угода  чинна на весь період серійного випуску
літаків Ан-70 та Ан-70Т. Додатки*  є  невід'ємною  частиною
зазначеної Угоди.
---------------
   * Додатки не наводяться.
   Укладено в м. Києві 24 червня 1993 р. у двох  чинних
примірниках російською та українською мовами по одному примірнику
для кожної Сторони.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
 
 Л.КУЧМА                       В.ЧЕРНОМИРДІН
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка