Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом України про співробітництво в галузі створення близькомагістрального пасажирського літака Ту-334 та двигунів до нього, а також їх спільного серійного виробництва


               Угода
    між Урядом Російської Федерації та Урядом України
       про співробітництво в галузі створення
    близькомагістрального пасажирського літака Ту-334 та
    двигунів до нього, а також їх спільного серійного
              виробництва
            8 вересня 1993 року
 
   Неофіційний переклад з російської мови.
   Уряд Російської Федерації та Уряд України, беручи до уваги,
що  відповідно  до  раніше  прийнятих  рішень  Авіаційним
науково-технічним комплексом (АНТК) ім. А. М. Туполєва спільно із
Запорізьким  машинобудівним  конструкторським  бюро "Прогрес",
Запорізьким підприємством  "Мотор-Січ",  Київським  авіаційним
виробничим  об'єднанням  і Таганрозьким авіаційним виробничим
підприємством ведеться розробка і будівництво літаків Ту-334 та
їхніх модифікацій, двигунів Д-436Т та їхніх модифікацій, і бажаючи
сприяти розширенню й поглибленню торгово-економічних відносин між
обома країнами на основі рівності та взаємної вигоди, погодились
про таке:
               Стаття 1
   Уряд Російської Федерації та Уряд України співробітничатимуть
у галузі створення на АНТК ім. Туполєва близькомагістрального
пасажирського літака  Ту-334  та  його  спільного  серійного
виробництва  за  єдиною  програмою на Київському авіаційному
виробничому об'єднанні та Таганрозькому авіаційному виробничому
підприємстві з щорічним випуском до 30 - 35 літаків на кожному
заводі (див. Додаток)* і створення двигунів Д-436Т, Д-436Т1 та
їхніх модифікацій і їхнього серійного виробництва на засадах
кооперації на Запорізькому підприємстві "Мотор-Січ", Уфимському
моторобудівному   виробничому   об'єднанні,   Московському
машинобудівному виробничому підприємстві "Салют" та Самарському
машинобудівному виробничому об'єднанні "Металіст" за участю інших
підприємств Російської Федерації та України.
---------------
   * Додаток не наводиться.
               Стаття 2
   В цілях здійснення співробітництва, передбаченого у статті 1
цієї Угоди, Російська Сторона через свої компетентні організації
забезпечить:
   - проектування, виготовлення (у кооперації з Українською
Стороною), проведення випробувань літака типу Ту-334, двигунів
типу  Д-436  та  їхню  сертифікацію  за  участю українських
спеціалістів, а також проведення контрольно-здавальних випробувань
літаків і двигунів;
   - передачу необхідної технічної документації;
   - надання технічної допомоги у виробництві згаданих літаків,
двигунів до них та іншої авіаційної техніки;
   - підготовку виробництва та серійний випуск літаків Ту-334 і
двигунів до них;
   - відрядження в Україну російських спеціалістів та приймання
в Російській Федерації українських спеціалістів для вирішення
питань, пов'язаних з проектуванням, виробництвом, проведенням
випробувань та експлуатацією літака Ту-334 з вищезазначеними
двигунами;
   - поставку в Україну матеріалів, агрегатів і комплектуючих
виробів, які виготовляються в Росії, для виробництва літака Ту-334
на Київському авіаційному виробничому об'єднанні, двигунів Д-436Т1
на  Запорізькому підприємстві "Мотор-Січ", а також закупівлю
матеріалів та комплектуючих виробів, які виготовляються в Україні,
для  виробництва  літака Ту-334 на Таганрозькому авіаційному
виробничому  підприємстві  та  зазначених  двигунів,  які
виготовляються  на  Уфимському  моторобудівному  виробничому
об'єднанні,  на  Московському  машинобудівному  виробничому
підприємстві "Салют" і Самарському машинобудівному виробничому
об'єднанні "Металіст".
               Стаття 3
   В цілях здійснення співробітництва, передбаченого у статті 1
цієї Угоди, Українська Сторона через свої компетентні організації
забезпечить:
   - проектування  двигунів,  виготовлення  (у кооперації з
Російською Стороною), проведення випробувань  двигунів,  їхню
сертифікацію,  а  також  проведення  здавально-контрольних
випробувань;
   - передачу  Російській  Стороні  необхідної  технічної
документації;
   - підготовку виробництва, будівництво агрегатів і серійний
випуск Ту-334 та двигунів до них;
   - поставку в Російську Федерацію матеріалів та комплектуючих
виробів, які виготовляються в Україні, для виробництва літака
Ту-334  на  АНТК ім. Туполєва, на Таганрозькому авіаційному
виробничому підприємстві та двигунів до нього на Уфимському
моторобудівному   виробничому   об'єднанні,   Московському
машинобудівному виробничому підприємстві "Салют",  Самарському
машинобудівному  виробничому  об'єднанні  "Металіст", а також
закупівлю матеріалів і комплектуючих виробів, які виготовляються в
Російській Федерації, для виробництва літака Ту-334 на Київському
авіаційному виробничому об'єднанні та двигунів на Запорізькому
підприємстві "Мотор-Січ";
   - проведення приймально-здавальних, ресурсних і періодичних
випробувань літаків за участю російських спеціалістів відповідно
до технічних умов на випробування та погоджених технічних умов на
поставку літаків і двигунів до них;
   - відрядження в Російську Федерацію українських спеціалістів
та приймання в Україні російських спеціалістів для вирішення
питань, пов'язаних з проектуванням, виробництвом, проведенням
випробувань та експлуатацією літаків Ту-334 та двигунів до них.
               Стаття 4
   Враховуючи велику потребу експлуатуючих організацій Сторін у
літаку Ту-334, Сторони сприятимуть  широкій  кооперації  при
виготовленні  деталей, вузлів та агрегатів літака Ту-334 та
двигунів до нього на не зазначених у цій Угоді підприємствах
Російської Федерації та України, які вивільняються в результаті
конверсії.
               Стаття 5
   Російська Сторона забезпечує розробку конструкції  літака
Ту-334 та має право на внесення в технічну документацію змін,
спрямованих на забезпечення ресурсу та на поліпшення якості
літаків.  Зміни,  які  потребують великих додаткових витрат,
погоджуються з Українською Стороною.
   Українська Сторона  забезпечує  дотримання  технологічних
процесів, вимог конструкторської і технологічної документації при
виробництві літака Ту-334, розробку конструкції двигуна Д-436Т1,
та має право на внесення до технічної  документації  змін,
спрямованих на поліпшення якості двигунів. Зміни, які вимагають
великих додаткових витрат, погоджуються з Російською Стороною.
   Українська Сторона має право за погодженням з відповідною
російською організацією на внесення змін до технічної документації
по поліпшенню якості літаків.
   Російська Сторона має право за погодженням з відповідною
українською  організацією  на  внесення  змін  до  технічної
документації по поліпшенню якості двигунів.
   Сторони зобов'язуються  вносити  зміни  до  технічної
документації для забезпечення безпечної експлуатації літаків та
двигунів.
   Російська Сторона бере на себе витрати по науково-дослідним
роботам, по проектуванню і будівництву, доводці, сертифікації
літаків   Ту-334,   розробці    конструкторської    та
експлуатаційно-технічної документації для серійного виробництва
зазначених літаків і підготовки їх виготовлення на Таганрозькому
авіаційному  підприємстві,  а  також по підготовці серійного
виробництва двигунів на Уфимському моторобудівному виробничому
об'єднанні, Московському машинобудівному виробничому підприємстві
"Салют" і Самарському машинобудівному виробничому підприємстві
"Металіст" (по виготовленню вузлів двигуна), а також підготовці
серійного виробництва агрегатів, які виготовляються на російських
підприємствах.
   Українська Сторона бере на себе витрати  на  підготовку
виробництва до серійного випуску літаків на Київському авіаційному
виробничому об'єднанні та двигунів до них  на  Запорізькому
підприємстві  "Мотор-Січ",  а  також по підготовці серійного
виробництва  агрегатів,  які  виготовляються  на  українських
підприємствах.
   Сторони беруть на себе в  рівних  частках  витрати  на
дослідно-конструкторські   роботи   та   на   виготовлення
експериментальної  партії  двигунів,  стендів  по  проведенню
випробувань, довідці та сертифікації двигунів Д-436Т1, по розробці
конструкторської документації для їх серійного виробництва.
   Сторони передбачать для взаємних поставок по комплектації
виробництва літаків Ту-334 та двигунів пільгове оподаткування,
виключення податків на додану вартість, митних зборів та мита.
               Стаття 6
   Загальна координація робіт, пов'язаних з проектуванням та
виготовленням літаків, двигунів та іншої авіаційної  техніки
відповідно до цієї Угоди доручається:
   в Російській Федерації - Комітету Російської Федерації по
оборонних  галузях промисловості спільно з Російським союзом
"Авіапром" та асоціацією "Союз авіаційного моторобудування";
   в Україні    -    Міністерству    машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії спільно з Російським
союзом   "Авіапром"   та  асоціацією  "Союз  авіаційного
моторобудування".
   Зазначені організації відповідно забезпечать:
   - залучення до виконання робіт, обумовлених цією Угодою,
організацій і підприємств, участь яких буде необхідною;
   - укладення господарських договорів на поставку продукції
відповідно до цієї Угоди. Сторони домовились, що основне авторське
право на літак Ту-334 належить АНТК ім. Туполєва, а на двигун
Д-436Т1 для літака Ту-334 належить ЗМКБ "Прогрес" та ЦІАМ (в
частках за згодою сторін).
               Стаття 7
   Сторони зобов'язуються без взаємної згоди не  передавати
отриману технічну документацію та іншу інформацію по цій Угоді в
треті країни, так само як іноземним фізичним та юридичним особам,
а також не копіювати вузли та деталі двигуна, які виготовляються в
кооперації іншими підприємствами. Сторони забезпечать відповідний
режим зберігання та використання суворо обмеженим колом осіб
винаходів та інших видів промислової власності і "ноу-хау",
включаючи технічну документацію, пов'язану з виробництвом літака
Ту-334 та двигуна Д-436Т1.
   Без згоди  відповідних підприємств-розробників Сторони не
допустять патентування в своїй країні винаходів, які передаються
відповідним організаціям Сторін, та інших технічних рішень, які є
в переданій документації на виробництво літака Ту-334 та двигуна
Д-436Т1, і вживуть заходів, які виключають патентування їх в
третіх країнах, а також їх використання у виробництві інших
виробів.
   Сертифікація літака Ту-334, двигунів Д-436Т1,  агрегатів,
матеріалів буде проводитися за єдиними нормами льотної придатності
(НЛГС-3) Державним регістром Міждержавного авіаційного комітету.
Питання сертифікації літаків та двигунів за кордоном будуть
предметом окремої домовленості Сторін.
               Стаття 8
   Протягом строку дії цієї Угоди літаки Ту-334 та двигуни до
них, крім поставок в Російську Федерацію та для потреб України,
будуть поставлятися в треті країни.
   Умови поставки  матеріалів  та  комплектуючих  виробів з
Російської Федерації в Україну та з України в Російську Федерацію
для  виробництва  літаків Ту-334 та двигунів Д-436Т1 будуть
погоджуватися між російськими та українськими організаціями в
контрактах  відповідно до чинних російського та українського
законодавств, укладених контрактів та міжнародного приватного
права.
   Міністерству економіки видавати квоти, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків оформляти ліцензії відповідно до діючих
законодавчих та нормативних документів за переліками взаємних
поставок і комплектуючих.
   Взаємні поставки митом не обкладаються.
   На не зазначені у переліку комплектуючі, матеріали та послуги
ліцензії оформляються згідно із специфікацією (для літака Ту-334
та двигунів Д-436Т1) за договорами між  постачальниками  та
покупцями. Перелік до угоди є її невід'ємною частиною.
   Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє до її
відміни.
   Державному митному  комітету Росії та Державному митному
комітету України забезпечити пропуск товарів за рахунок виданих
ліцензій.
   При поставці на експорт літаків і двигунів з Російської
Федерації та України в треті країни відповідні російські та
українські компетентні організації погоджують умови  поставки
літаків та двигунів, а також матеріалів і комплектуючих виробів та
розміри ліцензійної плати ("роялті"), яка належить кожній із
Сторін за передану технічну документацію та за "ноу-хау" на нові
технологічні процеси.
               Стаття 9
   Для виробництва і реалізації літаків та двигунів і технічного
обслуговування їх в процесі експлуатації Сторони можуть створювати
спільні підприємства.
              Стаття 10
   Сторони забезпечать поставку запасних частин та комплектуючих
виробів, необхідних для експлуатації літаків і двигунів протягом
20 років після закінчення серійного  виробництва  зазначеної
авіаційної техніки.
   За два роки до закінчення серійного виробництва однією із
Сторін вона сповіщає про це іншу Сторону цієї Угоди.
              Стаття 11
   У процесі розробки, виготовлення і випробування літаків,
двигунів та комплектуючих виробів Сторони забезпечують контроль
якості  уповноваженими авіарегістром органами або військовими
представництвами в організаціях-виконавцях відповідно до діючих
нормативних і керівних документів.
              Стаття 12
   Ця Угода  набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття чинності цією Угодою. Не пізніше ніж за 24
місяці до закінчення строку дії цієї Угоди Сторони зустрінуться
для  обговорення заходів подальшого співробітництва в галузі
літакобудування.
   По закінченні  строку  дії  цієї Угоди її умови будуть
застосовуватися до всіх договорів і контрактів, укладених в період
її дії та не виконаних на момент закінчення строку дії Угоди.
 
 За Уряд Російської Федерації           За Уряд України
 
 Перший заступник Голови       Віце-прем'єр-міністр України
 Ради Міністрів Російської
 Федерації - Уряду РФ                  В.М.ШМАРОВ
 
 О.М.СОСКОВЕЦЬ                     10.09.93 р.
 
 08.09.93 р.
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр.".
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка