Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про війська внутрішньої та конвойної охорони"


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
     Про внесення змін і доповнень до Закону України
     "Про війська внутрішньої та конвойної охорони"
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 42, ст.304 )
 
 ( Вводиться в дію Постановою ВР
  N 408/95-ВР від 31.10.95, ВВР, 1995, N 42, ст.305 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Закону України "Про  війська  внутрішньої  та
конвойної охорони" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 29, ст.397) такі зміни і доповнення:
   1. Назву Закону викласти у такій редакції:
   "Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх
справ України".
   2. Статтю 1 викласти у такій редакції:
   "Стаття 1. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ
України (далі - внутрішні війська) входять до системи Міністерства
внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони
важливих державних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом
Міністрів України, охорони виправно-трудових і лікувально-трудових
установ, а також для участі в охороні громадського порядку та
боротьбі із злочинністю".
   3. Абзац дев'ятий частини першої статті 2 викласти в такій
редакції:
   "участь в  охороні  громадського порядку та боротьбі із
злочинністю".
   4. Частину першу статті 7 після слів "заарештованих  і
засуджених" доповнити словами "із військових частин спеціального
призначення та спеціальних  моторизованих  військових  частин
міліції".
   5. У статті 9:
   частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом
восьмим такого змісту:
   "брати участь в охороні громадського порядку та боротьбі із
злочинністю, забезпеченні громадської безпеки під час проведення
масових заходів, припиненні масових безпорядків у  населених
пунктах".
   У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;
   доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
   "У разі залучення до виконання завдань з охорони громадського
порядку  та  боротьби  із  злочинністю на внутрішні війська
поширюються також обов'язки, передбачені Законом України "Про
міліцію" ( 565-12 ) для підрозділів міліції при виконанні цих
завдань".
   6. Статтю 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом
третім такого змісту:
   "у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського
порядку та боротьби із злочинністю затримувати і доставляти в
органи  внутрішніх  справ  громадян, підозрюваних у вчиненні
злочинів, і тих, які вчинили адміністративні правопорушення, та
інші  права,  передбачені Законом України "Про міліцію" для
працівників міліції при виконанні цих завдань".
   У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - десятим.
   7. Статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту:
   "На військовослужбовців внутрішніх військ, які беруть участь
в охороні громадського порядку та боротьбі із  злочинністю,
поширюються гарантії правового і соціального захисту працівників
міліції".
   8. У тексті Закону слова "війська внутрішньої та конвойної
охорони", "військ внутрішньої та конвойної охорони", "військами
внутрішньої та конвойної охорони", "військах  внутрішньої  та
конвойної  охорони"  замінити  словами "внутрішні війська" у
відповідних відмінках.
   9. У статтях 2, 9 і 10 слова "охоронюваних об'єктах",
"охоронюваних об'єктів", "охоронюваний об'єкт" замінити словами
"об'єкти, що охороняються" у відповідних відмінках.
   10. У статті 12 слова "охоронювані цими військами об'єкти"
замінити словами "об'єкти, які охороняються цими військами".
 
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 жовтня 1995 року
     N 407/95-ВР
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка