Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"


           З А К О Н  У К Р А Ї Н И
       Про внесення змін і доповнень до Закону
       Української РСР "Про всеукраїнський та
            місцеві референдуми"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст.515 )
 
   Внести до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) від 3 липня 1991 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443) такі зміни і
доповнення:
   1. У назві і тексті слова "Українська РСР", "Кримська АРСР"
замінити відповідно словами "Україна", "Республіка Крим".
   2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
   "Порядок підготовки і проведення  республіканського  та
місцевих референдумів у Республіці Крим з питань, віднесених до її
відання, регулюються цим Законом і законодавством Республіки
Крим".
   3. Доповнити новими статтями 3-1, 6-1 такого змісту:
   "Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих
         референдумів у Республіці Крим
   Предметом республіканського (Республіки Крим) референдуму
може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань,
віднесених законодавством України до відання Республіки Крим.
   Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається
законодавством Республіки Крим".
   "Стаття 6-1. Обмеження на проведення референдумів
   Проведення референдумів з питань, що не відносяться до
відання Республіки Крим та органів місцевого і регіонального
самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні,
не допускається, а результати таких референдумів  визнаються
такими, що не мають юридичної сили".
   4. Статтю 10 доповнити частиною першою такого змісту:
   "Прийняття рішень про проведення референдумів з питань, що не
відносяться до відання Республіки Крим або до відання органів
місцевого і регіонального  самоврядування,  тягне  за  собою
відповідальність, передбачену законодавством".
   У зв'язку з цим частину першу статті 10 вважати частиною
другою.
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 19 червня 1992 року
   N 2481-XII
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка