Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
        "Про телебачення і радіомовлення"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 2, ст. 6 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10,
ст.43; 1996 р., N 5, ст.18) такі зміни:
   1. У статті 1:
   після абзацу третього  доповнити  статтю  новим  абзацом
четвертим такого змісту:
   "громадське телерадіомовлення  -  система  позабюджетного
неприбуткового загальнонаціонального, регіонального або місцевого
телерадіомовлення, що створюється засновниками - юридичними та/або
фізичними особами".
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять четвертий вважати
відповідно абзацами п'ятим - двадцять п'ятим;
   абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
   "суспільне телерадіомовлення - система неприбуткового єдиного
загальнонаціонального телебачення і радіомовлення, що має єдину
програмну концепцію, створюється та діє згідно із Законом України
"Про  систему  Суспільного  телебачення  і  радіомовлення"
( 485/97-ВР ).
   2. Статтю 11 викласти в такій редакції:
   "Стаття 11. Структура національного телебачення і
         радіомовлення України
   Структуру національного телебачення і радіомовлення України
складають державні,  недержавні  (приватні)  та  громадські
телерадіоорганізації, засновані  юридичними  та/або  фізичними
особами відповідно до чинного законодавства України, а також
система Суспільного телебачення і радіомовлення".
   3. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
   "Державні телерадіоорганізації  поряд   із   Суспільним
телебаченням і  радіомовленням становлять основу національного
телебачення і радіомовлення України. Вони утримуються на кошти
державного бюджету  і забезпечують телерадіотрансляцію на всю
територію чи відповідний регіон України і на зарубіжну аудиторію".
   4. Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
   "Для суспільного   мовлення   виділяється   один   із
загальнонаціональних теле- та радіоканалів. Рішення про заснування
телерадіоорганізацій Суспільного  телебачення  і  радіомовлення
приймається Верховною  Радою України. Суспільне телебачення і
радіомовлення має пріоритет в одержанні  ліцензії  на  право
користування загальнонаціональними теле- та радіоканалами. Статус
і діяльність системи Суспільного телебачення і  радіомовлення
визначаються окремим законом".
   5. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
   "Державні телерадіоорганізації, телерадіоорганізації системи
Суспільного телебачення і радіомовлення забезпечують відповідно на
загальнодержавному чи місцевому рівнях однакові можливості для
ведення передвиборної агітації  шляхом  безкоштовного  надання
однакового за обсягом і рівноцінного ефірного часу".
   6. Статтю 30 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
   "Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення
забороняється, за винятком спеціально  означених  у  програмі
комерційних презентацій,  обсяг  трансляції  яких  не  може
перевищувати трьох відсотків мовлення на добу".
   У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
   7. Статтю 44 доповнити частиною третьою такого змісту:
   "Фінансування системи Суспільного телебачення і радіомовлення
здійснюється відповідно до Закону України "Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 жовтня 1997 року
     N 595/97-ВР
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка