Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт"


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
       Про внесення змін і доповнень до деяких
    законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
     Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 45, ст.404 )
   ( Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 201/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.405 )
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" ( 3808-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести зміни і доповнення до таких  законодавчих  актів
України:
   1. У  Законі  Української  РСР  "Про  основи соціальної
захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
   статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності"
доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";
   статтю 41  після  слів  "протезно-ортопедичних  виробів"
доповнити  словами  "та  виробів  фізкультурно-спортивного
призначення".
   2. У Законі Української РСР "Про освіту" ( 1060-12  )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451):
   частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
   "Професійна освіта забезпечує здобуття громадянами робітничої
професії, перепідготовку, підвищення їх виробничої кваліфікації,
професійно-прикладну  фізичну  підготовку  відповідно  до  їх
покликання, інтересів, здібностей".
   3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4,
ст.19):
   частину першу  статті  32  після слів "розвиток мережі"
доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";
   частину першу статті 68 після слів "для відпочинку" доповнити
словами "фізкультурно-оздоровчих занять".
   4. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 27, ст.385):
   у статті 16 пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
   "фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки)";
   у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим;
   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "представник товариства сприяння обороні  України,  інших
організацій, підприємств і установ".
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 жовтня 1994 року
     N 200/94-ВР
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка