Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Представництво Президента України в Республіці Крим


         З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
( Закон втратив чинність на підставі Закону
 N 1524-III ( 1524-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.158 )
     
       Про Представництво Президента України
           в Республіці Крим
 
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 9, ст.58 )
 
 ( Вводиться в дію Постановою ВР
  N 2876-XII ( 2876-12 ) від 17.12.92, ВВР, 1993, N 9, ст.59 ) 
  
 
   Стаття 1. Представництво Президента України в Республіці Крим
є органом державної виконавчої влади України по  здійсненню
повноважень, передбачених Конституцією України ( 888-09 ), цим
Законом, іншими законодавчими актами України, в Республіці Крим.
   Стаття 2. Представництво Президента України в Республіці Крим
створюється Президентом України на строк його повноважень.
   Стаття 3. Представництво Президента України в Республіці Крим
очолює Постійний  Представник  Президента  України,  який
призначається на посаду і звільняється з посади Президентом
України.
   Постійний Представник Президента України в Республіці Крим
має заступника, який призначається і звільняється з  посади
Президентом України.
   Постійний Представник Президента України і його заступник
призначаються на строк повноважень Президента України.
   Стаття 4.  Постійний Представник Президента  України  в
Республіці Крим та його заступник не можуть бути народними
депутатами, займати керівні  посади  в  інших  державних,
господарських органах і організаціях, органах об'єднань громадян,
займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю.  Постійний
Представник Президента України та його заступник  на  час
перебування на цих посадах зупиняють своє членство в політичних
партіях.
   Стаття 5.  Постійний Представник Президента  України  в
Республіці Крим у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, указами і розпорядженнями Президента України.
   Стаття 6.  Основними завданнями Представництва Президента
України в Республіці Крим є:
   1) здійснення повноважень щодо забезпечення проведення в
життя Конституції і законів України з питань, що належать до
відання Президента України як глави держави і глави виконавчої
влади;
   2) забезпечення взаємодії органів державної виконавчої влади
України з відповідними органами Республіки Крим;
   3) сприяння однаковому застосуванню актів законодавства з
питань, віднесених до відання України;
   4) здійснення передбачених Конституцією України повноважень
щодо забезпечення прав і свобод громадян, державного суверенітету
України.
   Стаття 7.  На виконання основних завдань  Представництва
Президента України в Республіці Крим Постійний  Представник
Президента України:
   1) представляє Президента України у Верховній Раді та Уряді
Республіки Крим, у взаємовідносинах з органами самоврядування,
об'єднаннями громадян і громадянами  та  засобами  масової
інформації;
   2) сприяє всебічному розвитку господарських зв'язків між
підприємствами та організаціями, виконанню договірних зобов'язань,
розширенню культурного і науково-технічного співробітництва;
   3) входить з поданням з питань, що належать до відання
України, в органи законодавчої і виконавчої влади Республіки Крим
у разі прийняття ними актів, що суперечать Конституції і законам
України чи ущемлюють конституційні права і свободи громадян,
інформує з цих питань Президента України;
   4) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Уряду
Республіки Крим;
   5) одержує необхідні матеріали від посадових осіб державних
органів і громадських організацій Республіки Крим;
   6) виконує інші повноваження відповідно до законодавства
України.
   Стаття 8.  Постійний Представник Президента  України  в
Республіці Крим у межах своїх повноважень та відповідно до
законодавства України видає розпорядження.
   Розпорядження Постійного Представника Президента України в
Республіці Крим, які суперечать актам законодавства, скасовуються
Президентом України.
   Стаття 9.  Постійний Представник Президента  України  в
Республіці Крим формує апарат Представництва відповідно  до
структури, штатів, кошторису витрат, затверджених Президентом
України.
   Правовий статус Постійного Представника Президента України
в Республіці Крим визначається цим Законом.
   Стаття 10. Представництво Президента України в Республіці
Крим утримується за рахунок  Державного  бюджету  України.
Матеріально-технічне забезпечення Представництва  здійснюється
Кабінетом Міністрів України.
   Стаття 11. Представництво Президента України в Республіці
Крим є юридичною особою, має гербову печатку за  зразком,
затвердженим Президентом України, рахунки в установах банків.
   Стаття 12.  Постійний Представник Президента України  в
Республіці Крим не може бути притягнутий до кримінальної або
адміністративної відповідальності, що накладається в судовому
порядку, без згоди на те Президента України.
   Протиправні дії щодо Постійного Представника  Президента
України з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків
тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством
України.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 17 грудня 1992 року
   N 2875-XII
 
 Опубліковано: "Голос України", 27 січня 1993 року
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка