Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України"


           З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     ( Закон втратив чинність на підставі Закону
      N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
     Про внесення змін і доповнень до Закону України
        "Про Представника Президента України"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.197 )
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Внести до Закону України "Про  Представника  Президента
України" ( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 23, ст. 335, N 31, ст. 437) такі зміни і доповнення:
   1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
   "Представник Президента України є главою місцевої державної
адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі,
районі, районі міст Києва і Севастополя".
   2. У частині першій статті 2 виключити слово "лише".
   Доповнити статтю 2 після частини другої новими частинами
третьою і четвертою такого змісту:
   "Представники Президента України в областях, містах Києві і
Севастополі,  районах,  районах  міст  Києва  і  Севастополя
призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами
народних депутатів.
   Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України
розглядаються на пленарних засіданнях Ради. За  результатами
розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою
запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або
повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після
надходження пропозиції щодо кандидатури  засідання  Ради  не
відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього
питання,  Президент  України  має  право  призначити  свого
Представника на власний вибір".
   У зв'язку з цим частину третю статті 2 вважати частиною
п'ятою.
   3. Пункт 9 статті 6 викласти в такій редакції:
   "9) організує розробку проектів бюджету, програм економічного
і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних
програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує
виконання бюджету і цих програм, за рішенням Ради у встановлений
нею строк звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших
питань,  пов'язаних  із  здійсненням  місцевою  державною
адміністрацією повноважень,  переданих  їй Радою; забезпечує
підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з
питань регулювання земельних відносин, управління комунальною
власністю, з інших питань економічного і соціального розвитку
території та виконання прийнятих Радою рішень".
   Пункт 10 статті 6 виключити.
   4. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
   "Представник Президента України не має права вирішувати
питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального
самоврядування,  за  винятком  тих питань, які пов'язані із
здійсненням ним функцій виконавчо-розпорядчого характеру,  що
передаються  відповідній  місцевій  державній  адміністрації
обласними, Київською і Севастопольською міськими,  районними,
районними у містах Києві і Севастополі Радами народних депутатів".
   5. Статтю 8 викласти в такій редакції:
   "На пропозицію не менш як двох третин від загальної кількості
обраних депутатів відповідної Ради Президент України вирішує
питання про увільнення свого Представника".
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 березня 1993 року
     N 3066-XII
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка