Законы Украины

Новости Партнеров
 

Кабінет Міністрів України Розпорядження


         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            31.08.1993 N 195
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          статистики
    N 204 ( v0204207-94 ) від 16.09.1994 )
   Про затвердження форм державної статистичної звітності
            по закладах культури
   1. За поданням Міністерства культури України затвердити форми
державної статистичної звітності по закладах культури, інструкції
до їх заповнення і ввести їх в дію зі звіту за 1993 рік:
   N 7-нк "Звіт закладу культури клубного типу", річна;
   N 7-нк (зведена) "Зведений звіт про діяльність закладів
культури клубного типу", річна;
   N 11-нк  "Звіт  про роботу парку культури і відпочинку
(міського саду)", річна.
   2. Розповсюдити відповідні форми звітності на всі заклади
культури клубного типу і парки культури незалежно від відомчої
підпорядкованості і форм власності.
   3. Установити, що забезпечення інструментарієм, збір  та
розробка інформації здійснюється органами Міністерства культури
України.
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 09.09.92 N 146 ( v0146207-92 ) про затвердження форм державної
статистичної  звітності  для  закладів культури в частині форм
NN 7-нк, 80-б-рвк, 11-нк.
   5. Міністерству  культури  України  забезпечити  подання
Міністерству статистики України зведеної інформації в цілому по
Україні, Республіці Крим (включаючи м. Севастополь, а також окремо
по м. Севастополю), областях, м. Києву.
 
 Заступник Міністра                  В.П.Арендар
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------
|                КОДИ               |
|----------------------------------------------------------------|
|     |    |   |   |   |      |    |   |
|---------+-------+-----+-----+------+------------+-------+------|
|Форми  |Органі-|Тери-|Галу-|Форми |Міністерства|Вище- |Конт- |
|документа|зації- |торії|зі за|влас- |(відомства),|стоящої|рольна|
|за ЗКУД |скла- |за  |ЗКГНГ|ності |МДО, концер-|органі-|сума |
|     |дача  |СПАТО|   |за  |ну, асоціа- |зації |   |
|     |за ЗКПО|   |   |СКФВ |ції за СПОДУ|за ЗКПО|   |
|---------+-------+-----+-----+------+------------+-------+------|
|  1  |  2 | 3 | 4 | 5  |   6   |  7  | 8  |
------------------------------------------------------------------
 
 
Кому подається __________________   Форма N 7-нк
        (найменування та
_________________________________   ЗАТВЕРДЖЕНО
     адреса одержувача)      наказом Мінстату України
Ким подається ___________________   від 31.08.93 р. N 195
       (назва закладу
_________________________________   Поштова - річна
        культури)
Відомча підпорядкованість _______ Подають до 10 січня всі заклади
Адреса і поштовий індекс ________ культури клубного типу
_________________________________ незалежно від відомчої
                  підпорядкованості та форм
Форма власності (господарювання)  власності районному (міському)
_________________________________ відділу культури
 
Група по оплаті праці ___________
 
        ЗВІТ ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ
              за ____ рік
          I. Матеріально-технічна база
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|  |Технічна характеристика  |            Дозвіллєві об'єкти    |
| N |   будівлі       |                        |
|ряд-|---------------------------+------------------------------------------------|
|ка |присто- |потре-  |кіль-  |   |      |Примі-|   |   |  |  |
|  |сова-  |бує ка- |кість  |   | зали   |щення |Ві- |Спор- |Ат- |  |
|  |на - 1 |піталь- |місць в |ВСЬОГО|      |для  |део- |тивні |рак-|Інші|
|  |спеці- |ного ре- |лекцій- |   |-----------|гурт- |сало-|об'єк-|ціо-|  |
|  |ально  |монту - 1|них за- |   |Кіно-|Тан- |кової |ни  |ти  |ни |  |
|  |збудо- |в аварій-|лах та |   |кон- |цю- |робо- |   |   |  |  |
|  |вана - 2|ному ста-|залах  |   |церт-|валь-|ти  |   |   |  |  |
|  |    |ні - 2  |для гля-|   |ні  |ні  |   |   |   |  |  |
|  |    |     |дачів  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----+--------+---------+--------+------+-----+-----+------+-----+------+----+----|
| 0 |  1  |    2 |  3  | 4  |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 |
|----+--------+---------+--------+------+-----+-----+------+-----+------+----+----|
| 01 |    |     |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------------
                   Продовження
-----------------------------------------------------------------------------------
|             Технічна оснащеність              |Комп- |
|-------------------------------------------------------------------------|лекти |
| Ігрові  |Відеомаг-|Магніто-|Теле- |Кіно- |Розмножуваль-|Авто-  |Інші|музич- |
|автомати, |нітофони | фони  |візо- |камери,|на апаратура |транс-  |  |них  |
|комп'ютери|     |    |ри  |відео- | (ксерокс,  |порт   |  |інстру-|
|     |     |    |   |камери | ротатор)  |(одиниць)|  |ментів |
|----------+---------+--------+------+-------+-------------+---------+----+-------|
|  12   |  13  |  14  | 15 | 16  |   17   |  18  | 19 | 20  |
|----------+---------+--------+------+-------+-------------+---------+----+-------|
|     |     |    |   |    |       |     |  |    |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
  II. Клубні формування, любительські об'єднання, колективи
         та майстри художньої творчості
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      | N  | Разом  |  Любительські об'єднання та клуби за інтересами     |    Колективи художньої творчості
|      |рядка| клубних |----------------------------------------------------------+--------------------------------------------
|      |   |формувань|Всього|Громад-|Вироб- |Ху- |Природ-|Фізкуль-|Колек- |Інші|Всього|оркестри та інструментальні ансамблі|
|      |   |(сума гр.|(сума |сько- |ничо- |дож-|ничо- |турно- |ційно  |  |(сума |------------------------------------|
|      |   | 2, 10) |граф |полі- |техніч-|ні |наукові|оздоров-|збираль-|  |граф |Духові|Народних  |Симфо-|Естрадні |
|      |   |     |3-9) |тичні |ні   |  |    |чі   |ницькі |  |11-30)|   |інструментів|нічні |     |
|------------+-----+---------+------+-------+-------+----+-------+--------+--------+----+------+------+------------+------+---------|
|   А   | 0 |  1  | 2  |  3  |  4  |  5|  6  |  7  |  8  | 9 | 10 | 11 |   12   | 13 |  14  |
|------------+-----+---------+------+-------+-------+----+-------+--------+--------+----+------+------+------------+------+---------|
|Клубні   | 02 |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|формування |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|------------+-----+---------+------+-------+-------+----+-------+--------+--------+----+------+------+------------+------+---------|
|Із них для |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|дітей і   | 03 |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|підлітків  |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|------------+-----+---------+------+-------+-------+----+-------+--------+--------+----+------+------+------------+------+---------|
|Учасники  |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|клубних   | 04 |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|формувань  |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|------------+-----+---------+------+-------+-------+----+-------+--------+--------+----+------+------+------------+------+---------|
|Із них діти | 05 |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|і підлітки |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|------------+-----+---------+------+-------+-------+----+-------+--------+--------+----+------+------+------------+------+---------|
|Із загальної|   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|кількості  |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|клубних   |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|формувань  | 06 |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|мають звання|   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|"народний", |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
|"зразковий" |   |     |   |    |    |  |    |    |    |  |   |   |      |   |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Продовження
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Колективи художньої творчості                          |   |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |    |Майстри |
|   вокально-хорові   |Ансамблі|  Хореографічні  |   |   |   | Театральні       |  |   |Само- |декора- |
|-------------------------|пісні і |--------------------|Цирко-|Фоль-| Фото-|--------------------------|  |Диско-|діяльні|тивно- |
|Акаде-|Народ-|Капели|Інші|танцю  |Народ-|Естрад-|Баль-|ві  |клор-|студії|Драма-|Юного |Ляль-|Малі |  |теки |худож- |приклад-|
|мічно-|ного |банду-|  |    |ного |ного  |ного |   |ні  |   |тичні |гляда-|кові |теат- |Інші|   |ники  |ного  |
|го  |співу |ристів|  |    |танцю |танцю |танцю|   |   |   |   |ча  |   |ральні|  |   |    |мистец- |
|співу |   |   |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |форми |  |   |    |ва   |
|------+------+------+----+--------+------+-------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+----+------+-------+--------|
| 15 | 16 | 17 | 18 |  19  | 20 | 21  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32  |  33  |
|------+------+------+----+--------+------+-------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+----+------+-------+--------|
|   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  х  |  х  |
|------+------+------+----+--------+------+-------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+----+------+-------+--------|
|   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  х |  х  |  х  |
|------+------+------+----+--------+------+-------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+----+------+-------+--------|
|   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  х |    |    |
|------+------+------+----+--------+------+-------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+----+------+-------+--------|
|   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  х |    |    |
|------+------+------+----+--------+------+-------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+----+------+-------+--------|
|   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  х |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      III. Чисельність працівників клубних установ
 
---------------------------------------------------------------------------------
|   |   |з них  |  Працівники, які |      з графи 3 мають     |
|   |   |праців- |   забезпечують  |------------------------------------|
|   |   |ники,  | основну діяльність| Вищу освіту|Середню спеці-|    |
|   |   |які фі- |          |      |альну освіту |Стаж  |
|   |   |нансу- |--------------------+------------+--------------|культос-|
| N |   |ються  | З  |З графи 2  |   |   |   |    |вітньої |
|рядка|ВСЬОГО|за раху-|графи 1|працівники, |   |   |   |    |роботи |
|   |   |нок бюд-|всього |які фінансу-|Всього|З них|Всього|З них |понад  |
|   |   |жетних |    |ються за  |   |за  |   |за   |3 роки |
|   |   |коштів |    |рахунок   |   |фахом|   |фахом |    |
|   |   |    |    |бюджетних  |   |   |   |    |    |
|   |   |    |    |коштів   |   |   |   |    |    |
|-----+------+--------+-------+------------+------+-----+------+-------+--------|
| 0 | 1  |   2 |  3 |   4   | 5  |  6 | 7  |  8 |  9  |
|-----+------+--------+-------+------------+------+-----+------+-------+--------|
| 07 |   |    |    |      |   |   |   |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------
    IV. Надходження та використання фінансових коштів
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |            Надходження фінансових коштів            |  Використання фінансових коштів  |     |
|   |----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------|     |
|   |   |   |          надходження поточного року         |   |   із них використано на   |     |
|   |   |   |--------------------------------------------------------------|   |-------------------------------|     |
|   |   |в т.ч.|   |із фонду розвитку культури|від виробничої і    |  |   |мате- |оплату|творчо-виробничий|Контрольна|
| N |Всього|зали- |   |   та мистецтва    |комерційної діяльності |  |   |ріал. |праці |і соц. розвиток | сума  |
|рядка|   |шок  |   |--------------------------+-----------------------|  |   |і при-|   |-----------------|(гр. з 1 |
|   |   |на по-|Всього|ліміт |платежі |на кап. |   |  в т.ч.    |Інші|Всього|рівн. |   |всього|на кап.  | по 15) |
|   |   |чаток |   |бюджет-|за вико- |ремонт, |   |----------------|над-|   |до них|   |   |ремонт,  |     |
|   |   |року |   |ного  |нання  |рестав- |Всього|від плат.|від  |ход-|   |витра-|   |   |реставр., |     |
|   |   |   |   |фінан- |соц.-  |рацію, |   |послуг  |здачі |жен-|   |ти  |   |   |придбання |     |
|   |   |   |   |сування|творч.  |придбан.|   |населенню|в   |ня |   |   |   |   |обладнання|     |
|   |   |   |   |    |замовлень|обладн. |   |     |оренду|  |   |   |   |   |     |     |
|-----+------+------+------+-------+---------+--------+------+---------+------+----+------+------+------+------+----------+----------|
| 0 | 1  |  2 | 3  | 4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9 | 10 | 11 |  12| 13 | 14 |  15  |  16   |
|-----+------+------+------+-------+---------+--------+------+---------+------+----+------+------+------+------+----------+----------|
| 08 |   |   |   |    |     |    |   |     |   |  |   |   |   |   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 199_ р.      Керівник
 _______________________
 прізвище, N телефону         Головний бухгалтер
 виконавця
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   31.08.1993 N 195
 
              ІНСТРУКЦІЯ
        по заповненню звіту про діяльність
         закладу культури клубного типу
             (форма N 7-нк)
 
   1. Вказані в звіті дані подаються за станом на кінець
звітного року на основі документації, що велась протягом року. У
формі заповнюються всі наявні графи.
   Кодова зона бланку та графи "Контрольна сума" передбачені для
машинної обробки форми.
   2. Звіт за формою 7-нк складається всіма закладами культури
клубного типу, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства
культури України, профспілкових організацій, колгоспів, інших
відомств та організацій, а також закладів культури клубного типу,
що працюють на громадських засадах. До закладів культури клубного
типу відносяться об'єкти, які:
   а) функціонують за адміністративно-територіальною ознакою і
мають універсально-комплексний характер діяльності  (сільські,
селищні,  міські  клуби, сільські, районні, міські, обласні,
республіканські будинки і палаци культури);
   б) зорієнтовані на культурні інтереси певних професійних
національних, вікових та інших соціально-демографічних категорій
населення (клуби, центри і будинки культури за професійними
ознаками, естетичного виховання дітей, клуби жінок,  молоді,
пенсіонерів, музичної культури, фольклору, кіно, книги, технічної
творчості тощо).
   3. У рядку "Назва закладу культури клубного типу" вказати
повну назву, наприклад: Охтирський районний будинок культури, клуб
с. Діброва, Палац культури заводу "Хімпром".
   4. У рядку "Відомча підпорядкованість" вказується, у чиєму
підпорядкуванні  знаходиться  заклад клубного типу, наприклад
районний  (міський)  відділ  культури  відповідних  державних
адміністрацій, міністерство культури республіки, профспілковий
комітет (вказати  найменування  галузевої  профспілки),  ради
профспілок (обласна, республіканська) і т.д.
          I. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
   1. У графах 1, 2 проставляється один з передбачених кодів,
який відповідає технічному стану  будівлі.  Наприклад,  якщо
спеціально збудована будівля потребує капітального ремонту, у
графі 1 проставляється код "2", у графі 2 - код "1".
   2. Якщо на період складання звіту в залі ще не обладнанні
місця для глядачів, кількість місць визначається шляхом поділу
площі залу (крім зайнятої сценою чи естрадою) на норматив - 0,65
кв. м на 1 місце.
   3. В розділі "Дозвіллєві об'єкти" дані графи 4 повинні
дорівнювати сумі граф 5 - 11. В графі 11 вказуються дані про
дозвіллєві  об'єкти, які не перераховані в графах 5 - 10.
Наприклад: вітальні, кафе, кутки, салони, літні естради.
   4. До атракціонів та ігрових автоматів у клубах та приклубних
парках (графи 10, 12) відносяться механічні атракціони, ігрові
автомати та комп'ютерні ігри, інші малі форми, які знаходяться на
балансі клубного закладу.
   5. В графі 19 вказуються дані про техніку та обладнання, які
не перераховані в графах 12 - 18.
   6. В графі 20 вказуються дані про  комплекти  музичних
інструментів (духові, народні, естрадні та інші).
     II. КЛУБНІ ФОРМУВАННЯ, ЛЮБИТЕЛЬСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ,
       КОЛЕКТИВИ ТА МАЙСТРИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
   Дані розділу II заповнюються на основі журналів  обліку
любительських об'єднань, клубних формувань. Із загальної кількості
виділяються дитячі і підліткові формування (для дітей і підлітків
до 17 років).
   1. У графу 1 рядка 01 включаються всі клубні формуванні
(любительські  об'єднання  та клуби за інтересами, колективи
самодіяльної народної творчості, гуртки фізкультурно-оздоровчі,
виробничо-технічні та інші), що діють в клубному закладі та його
філіалах на кінець звітного року. Дані графи 1 повинні дорівнювати
сумі даних граф 2, 10.
   2. У графу 2 включаються всі дані про любительські об'єднання
та клуби за інтересами, що вказуються в графах 3 - 9.
   3. У графах 3 - 9 вказуються дані про кількість любительських
об'єднань і клубів за інтересами у відповідності до напрямків їх
практичної діяльності.
   4. У графі 3 подається інформація про об'єднання і клуби
історико-краєзнавчі, правові, патріотичні,  військових  знань,
дискусійні, народознавчі, по відродженню української мови і т.п.
   5. У графі 4: любителів різних видів технічної творчості,
раціоналізаторів, винахідників, моделювання,  конструювання  і
проектування (авіа, мото, кораблі), комп'ютерної техніки і т.п.
   6. У графі 5: любителів кіно, фотомистецтва, пісні, танцю,
самодіяльної  пісні,  поезії,  театру,  образотворчого  і
декоративно-прикладного  мистецтва  та інших видів мистецтва,
відродженню національної культури і т.п.
   7. У  графі 6: астрономічні, географічні, океанологічні,
любителів природи, акваріумістики, голубівництва, декоративного
птахівництва, кінології (собаківництва), мисливства, рибальства,
квітникарства, садівництва, городництва і т.п.
   8. У графі 7: любителів бігу, футболу, подорожей, туризму,
загартування, шахово-шашкові, болільників, історії олімпійського
руху.
   9. У графі 8: філателістів, філокартистів, філуменістів,
нумізматів, боністів, фалеристів і т.п.
   10. У графі 9: сімейні, вихідного дня, жіночі, молодіжні,
знайомств, пенсіонерів, ветеранів війни і праці, домоведення та
інші, що не ввійшли до граф 3 - 8.
   11. Дані графи 10 дорівнюють підсумки даних граф 11 - 30.
   12. У графі 11 вказуються дані про духові оркестри.
   13. У графі 12 вказуються дані про  оркестри  народних
інструментів, а також про ансамблі народної музики, ансамблі
сопілкарів, баяністів, "троїсті музики".
   14. У графі 13 вказуються дані про симфонічні оркестри,
камерні оркестри, ансамблі скрипалів, та ін.
   15. У графі 14 вказуються музичні колективи естрадного жанру,
а  саме:  вокально-інструментальні  ансамблі,  естрадні  та
естрадно-симфонічні оркестри, джазові колективи, рок-групи і т.ін.
   16. У графі 15 вказуються хорові колективи академічного
напрямку: капели жіночі, чоловічі, мішані, а також ансамблі (до 12
чол.).
   17. У графі 16 вказуються як хори, так і ансамблі, в програмі
яких переважають народні пісні.
   18. У графі 17 вказуються капели бандуристів як жіночі, так і
чоловічі, ансамблі, тріо бандуристів, тощо.
   19. У графі 18 (інші) вказуються музичні колективи, як то:
шумові оркестри, ансамблі виконавців на власних пристосуваннях
тощо.
   20. У графі 19 вказуються відомості про колективи, які
складаються з хору, інструментального оркестру або ансамблю і
танцювальної групи, які мають спільну програму виступу.
   21. У графі 20 вказуються дані про колективи народного танцю
(українського танцю, танців народів світу, національного танцю).
   22. У графі 21 вказуються дані про танцювальні колективи
естрадного напрямку, а саме: модерн, естрадно-класичний танець, а
також авангардних напрямків (рок, брейк, мерінга).
   23. У графі 22 вказуються дані про колективи та гуртки, які
орієнтовані в своїй роботі на конкурсне танцювання по міжнародній
програмі  (5  танців  за  європейською  програмою  і  5
латиноамериканських танців).
   24. У графі 23 вказати дані про циркові колективи, а також
окремі жанри: жонглери, еквілібристи, акробатика, дресура тварин і
т.ін.
   25. У графі 24 вказуються дані переважно про  вокальні
ансамблі народного напрямку, які працюють на основі місцевого
музичного матеріалу, зберігаючи манеру місцевого народного співу,
музикування, хореографії та сценічного дійства.
   26. У графі 25 вказуються дані про аматорські студії і
гуртки, які займаються кіно-відеозйомками, фото-слайдомистецтвом.
   27. У графі 26 вказуються дані про театральні колективи
драматичного напрямку.
   28. У графі 27 вказуються дані про театральні колективи для
юного глядача.
   29. У графі 28 вказуються дані про театральні колективи
лялькових театрів.
   30. У графі 29 вказуються дані про малі театральні форми
(агіткультбригади, гумору, мініатюри, сатири).
   34. У графі 30 вказуються дані про всі інші напрямки роботи
театральних колективів (театри  оперети,  опери  та  балету,
фольклорні театри, пантоміми, танцю та ін.).
   32. У графі 31 вказуються дані про розважально-танцювальні
форми роботи з використанням різної аудіо і відеоапаратури, та
світло-технічних засобів.
   33. В  графу  32,  рядків  04, 05 заносяться дані про
самодіяльних художників (живопису, графіки та ін.), які працюють
при клубній установі.
   34. В графу 33 рядків 04, 05 заносяться дані про майстрів з
різних видів мистецтва, до яких відносяться: гончарство, вишивка,
різьбярство,  ткацтво,  килимарство,  лозоплетіння,  кераміка,
декоративний розпис, аплікація соломкою, кружевоплетіння, художня
обробка металу і каміння, інші види художньої діяльності.
   35. В рядок 06 заносяться дані про кількість формувань
(колективів художньої творчості) із граф 10 - 30, що носять звання
"народний" - для дорослих колективів і "зразковий" - для дитячих.
   36. В рядок 06 граф 32, 33 заносяться дані про самодіяльних
художників і майстрів, які мають звання "народний".
      III. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ КЛУБНИХ УСТАНОВ
   1. В графі 1 вказуються дані про всіх працівників клубної
установи, що працюють на момент заповнення звіту.
   2. В графу 2 вносяться дані про працівників клубних установ,
що фінансуються за рахунок бюджету місцевих органів влади.
   3. До  працівників, які забезпечують основну діяльність,
відносяться культурно-освітні працівники та працівники творчих
професій (директор, художній керівник, режисер, балетмейстер,
художник, хормейстер, диригент, методист, керівники гуртків та
ін.).
    IV. НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (ТИС. КРБ.)
   1. У графі 1 вказується загальна сума фінансових коштів за
рік, яка включає графи 2, 3;
   1) графа 2 - залишок на початку року за попередній звітний
рік;
   2) графа 3 - надходження звітного року, що включає в себе
фонд розвитку культури і мистецтва (бюджетне фінансування), графа
4 (Ст. 1 (зарплата), Ст. 2, 3, 4, 14, 18); графа 6 (Ст. 12
(придбання обладнання), Ст. 16 (капремонт)); надходження  від
виробничої і комерційної діяльності - графа 7, та інші види
надходжень - графа 10.
   2. До загальної кількості використаних коштів (графа 11 рядка
08) відносяться:
   а) графа 12 - дані про фонд матеріальних та прирівнених до
них витрат (Ст. 2 (нарахування зарплати), Ст. 3 (канцелярські та
господарські витрати), Ст. 4 (відрядження), Ст. 14 (придбання
м'якого інвентарю), Ст. 18 (інші витрати));
   б) графа 13 - дані про єдиний фонд оплати праці;
   в) графа 14 - дані загальної суми фонду творчо-виробничого і
соціального розвитку, у тому числі затрати на капітальний ремонт,
придбання обладнання, інвентарю та реставрацію (графа 15, до якої
входять - Ст. 12, 16 та залишки минулого року без Ст. 1
(зарплата)).
   Примітка: Заповнення звіту має здійснюватись чорнилами чи
пастою кулькової ручки чітким розбірливим почерком або друкуватись
машинкою. При цьому підчистки в ньому не допускаються. Виправлення
допущених  помилок  проводиться  шляхом  закреслення  рискою
неправильного  тексту (так, щоб можна було прочитати раніше
написане) й написати над закресленим правильний текст. Виправлення
помилок  повинно бути обумовлено в документі і підтверджено
підписом керівника.
   Посадова особа,  що  підписує  звіт,  несе  персональну
відповідальність за достовірність вказаних в ньому даних.
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------
|                КОДИ              |
|----------------------------------------------------------------|
|    |    |   |   | |   |      |    |   |
|-------+-------+-----+-----+--+-----+------------+-------+------|
|Форми |Органі-|Тери-|Галу-| |Форми|Міністерства|Вище- |Конт- |
|доку- |зації- |торії|зі за| |влас-|(відомства),|стоящої|рольна|
|мента |скла- |за  |ЗКГНГ| |ності|МДО, концер-|органі-|сума |
|за ЗКУД|дача  |СПАТО|   | |за  |ну, асоціа- |зації |   |
|    |за ЗКПО|   |   | |СКФВ |ції за СПОДУ|за ЗКПО|   |
|-------+-------+-----+-----+--+-----+------------+-------+------|
|  1 |  2 | 3 | 4 |5 | 6 |   7   |  8  | 9  |
------------------------------------------------------------------
 
 
Кому подається __________________  Форма N 7-нк (зведена)
      (найменування, поштовий
_________________________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  індекс, адреса одержувача)    наказом Мінстату України
                   від 31.08.93 р. N 195
Ким подається ___________________
       (найменування,     Поштова - річна
_________________________________
 поштовий індекс, адреса)     Подають 20 січня районні
_________________________________ (міські) відділи культури:
                 районним (міським) відділам
                 статистики;
                 обласному управлінню культури.
                 Обласні управління культури
                 25 лютого:
                 управлінням статистики
                 Республіки Крим, обласним,
                 м.м. Києва та Севастополя,
                 Міністерству культури України.
                 Міністерство культури України
                 15 березня зведену інформацію
                 по регіонах Міністерства
                 статистики України.
 
             ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
     ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ
              за 199_ рік
      I. Мережа закладів культури клубного типу
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       |   |       |  Із загальної кількості закладів    | Кількість  | Чисельність |
|       |   | Кількість  |                     | місць в   |працівників, |
|       |   | закладів  |                     | залах для  |   які   |
|       |   |       |                     |глядачів та  |забезпечують |
|       |   |       |                     | лекційних  |  основну  |
|       |   |       |                     |  залах   | діяльність  |
|       |   |--------------+-----------------------------------------+--------------+--------------|
|       | N |   |із них |знахо- |потребу- |із них |знахо- |із них |   |із них |   |із них |
|       |рядка|   |в сіль-|дяться |ють капі-|в сіль-|дяться |в сіль-|   |в сіль-|   |в сіль-|
|       |   |Всього|ській |в прис-|тального |ській |в ава- |ській |Всього|ській |Всього|ській |
|       |   |   |місце- |тосова-|ремонту |місце- |рійному|місце- |   |місце- |   |місце- |
|       |   |   |вості |ному  |     |вості |стані |вості |   |вості |   |вості |
|       |   |   |    |примі- |     |    |    |    |   |    |   |    |
|       |   |   |    |щенні |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|   А    | 0 |  1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 |  9  | 10 |  11 |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Системи   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|Міністерства | 01 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|культури   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|України   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Колгоспів  | 02 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Профспілок  | 03 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Інших    |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|міністерств, | 04 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|відомств і  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|організацій |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Всього    |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|закладів   | 05 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|культури   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|клубного типу|   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|всіх відомств|   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Крім того,  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|громадські  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|заклади   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|культури, які| 06 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|не мають   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|бюджетних  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|асигнувань  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|Із загальної |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|кількості  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|закладів   |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|(рядок 05)  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|мають форму |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|власності:  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|- державну  | 07 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|- в т.ч.   | 08 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|комунальну  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|- колективну | 09 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
|-------------+-----+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------|
|- приватну  | 10 |   |    |    |     |    |    |    |   |    |   |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          II. Клубні формування
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|       |   | Число клубних|в них учасників|із них діти і |з графи 1 |     |
|       |   |  формувань |        |  підлітки |число   |     |
|       |   |--------------+---------------+--------------|колективів| в них |
|       | N  |   |із них |   |із них |   |із них |художньої |учасників|
|       |рядка|   |в сіль-|   |в сіль- |   |в сіль-|самодіяль-|     |
|       |   |Всього|ській |Всього|ській  |Всього|ській |ності   |     |
|       |   |   |місце- |   |місце- |   |місце- |     |     |
|       |   |   |вості |   |вості  |   |вості |     |     |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|   А    | 0 |  1 |  2  |  3 |  4  |  5 |  6  |  7   |  8  |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|Системи   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|Міністерства | 11 |   |    |   |    |   |    |     |     |
|культури   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|України   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|Колгоспів  | 12 |   |    |   |    |   |    |     |     |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|Профспілок  | 13 |   |    |   |    |   |    |     |     |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|Інших    |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|міністерств і|   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|відомств,  | 14 |   |    |   |    |   |    |     |     |
|організацій |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|Всього    |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|закладів   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|культури   | 15 |   |    |   |    |   |    |     |     |
|клубного   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|типу всіх  |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|відомств   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|-------------+-----+------+-------+------+--------+------+-------+----------+---------|
|Крім того,  |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|громадські  |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|заклади   |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|клубного типу| 16 |   |    |   |    |   |    |     |     |
|типу, які не |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|мають    |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|бюджетних  |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
|асигнувань  |   |   |    |   |    |   |    |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
    III. Надходження і використання фінансових коштів
  закладів культури клубного типу всіх міністерств і відомств,
        тис. крб. з одним десятковим знаком
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |             Надходження фінансових коштів          |     Використання коштів      |     |
|   |--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------|     |
|   |   |             в тому числі               |   |    в тому числі        |     |
|   |   |-------------------------------------------------------------------|   |----------------------------------|     |
|   |   |    |          Надходження звітного року        |   |   |   |фонду творчо-виробн.|     |
|   |   |    |-----------------------------------------------------------|   |   |   |та соціал. розвитку |     |
|   |   |    |   |          в тому числі           |   |   |   |--------------------|     |
|   |   |Залишок|   |----------------------------------------------------|Всього|фонду |єдино-|   |в т.ч. на  |     |
| N |   | на по-|   |Із фонду розвитку культури|від виробничої і ко-|  |вико- |мате- |го  |   |кап. ремонт |Контрольна|
|рядка|Всього| чаток |Всього|   та мистецтва    |мерційної діяльності|  |риста-|ріал. |фонду |Всього|та придбання | сума  |
|   |   | року |   |--------------------------+--------------------|  |но  |і при-|оплати|   |обладнання  |(гр. з 1 |
|   |   |    |   |ліміт |на вико- |на кап. |   |  Із них  |Інші|коштів|рівн. |праці |   |       | по 15) |
|   |   |    |   |бюджет-|нання  |ремонт, |   |-------------|над-|   |до них|   |   |       |     |
|   |   |    |   |ного  |соц.-  |придбан-|Всього|від  |від  |ход-|   |витрат|   |   |       |     |
|   |   |    |   |асигну-|творчих |ня обла-|   |плат- |здачі |жен-|   |   |   |   |       |     |
|   |   |    |   |вання |замовлень|днання |   |них  |в   |ня |   |   |   |   |       |     |
|   |   |    |   |    |     |    |   |послуг|оренду|  |   |   |   |   |       |     |
|-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+------+------+----+------+------+------+------+-------------+----------|
| 0 | 1  |  2  | 3  | 4  |  5  |  6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |  12| 13 | 14 |   15   |  16   |
|-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+------+------+----+------+------+------+------+-------------+----------|
| 17 |   |    |   |    |     |    |   |   |   |  |   |   |   |   |       |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 199_ р.      Керівник
 _______________________
 прізвище, N телефону         Головний бухгалтер
       виконавця
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   31.08.1993 N 195
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      по заповненню зведеного звіту про діяльність
         закладу культури клубного типу
           (форма N 7-нк (зведена)
 
   1. Зведений звіт за формою 7-нк (зведена) складається на
основі звітів форми 7-нк районними (міськими) відділами культури
клубного типу.
   2. Графи 1 - 2 рядків 01 - 10 розділу 1 заповнюються на
основі записів в адресній частині форми 7-нк. При заповненні графи
2 слід мати на увазі, що селища міського типу вважаються міськими
поселеннями.
   3. Для заповнення графи 3 сумується кількість звітів по формі
7-нк з кодом "1" графи 1.
   4. Для заповнення графи 4 - 7 сумується кількість звітів по
формі 7-нк відповідно з кодом "1", "2" графи 2.
   5. Усі інші графи звіту заповнюються відповідно до показників
форми 7-нк.
   6. Звіт  за  формою  7-нк (зведена) складений районними
(міськими) відділами культури, подається обласним управлінням
культури, які в свою чергу заповнюють відповідний звіт в цілому по
області.
 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка