Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік провідних установ для захисту дисертацій за спеціальностями


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановами президії ВАК
                   України
                   14.10.1998 N 13-08/7,
                   N 14-08/7, N 15-08/7
 
               ПЕРЕЛІК
       провідних установ для захисту дисертацій
            за спеціальностями
              (Доповнення)
 
             ТЕХНІЧНІ НАУКИ
   05.04.2 - Теплові двигуни
   Український транспортний університет (Київ)
   Харківський державний   автомобільно-дорожній   технічний
університет
   Харківська державна академія залізничного транспорту
   Виробниче об'єднання "Завод імені Малишева"  Міністерства
промислової політики України (Харків)
   05.04.3 -  Холодильна  та  кріогенна  техніка,  системи
кондиціювання
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Фізико-технічний інститут  низьких   температур   імені
Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
   Одеська державна академія холоду
   Одеський державний політехнічний університет
   Одеська державна академія харчових технологій
   Науково-виробниче об'єднання "Шторм" Міністерства промислової
політики України (Одеса)
   05.04.06 - Вакуумна та компресорна техніка
   Інститут гідромеханіки НАН України (Київ)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Одеська державна академія холоду
   Сумський державний університет
   Харківський державний політехнічний університет
   05.04.13 - Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
   Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН
України (Харків)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Сумський державний університет
   Харківський державний політехнічний університет
   Відкрите акціонерне    товариство    "Науково-дослідний
проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів та
гідроавтоматики Міністерства промислової політики України (Харків)
   05.04.15 - Суднові енергетичні установки
   Одеська державна морська академія
   Одеський державний морський університет
   Севастопольський державний технічний університет
   Український державний  морський  технічний  університет
(Миколаїв)
   Науково-виробниче об'єднання   "Машпроект"   Міністерства
промислової політики України (Миколаїв)
   05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Українська академія друкарства (Львів)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і
конструкцій
   Київський державний технічний університет  будівництва  і
архітектури
   Полтавський державний технічний  університет  імені  Юрія
Кондратюка
   Харківський державний технічний університет будівництва та
архітектури
   Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
Державного комітету України у справах будівництва, архітектури і
житлової політики (Київ)
   Орендне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва" Державного комітету України у справах будівництва,
архітектури і житлової політики (Київ)
   05.05.04 - Машини для земляних та дорожніх робіт
   Інститут машин та систем НАН України (Харків)
   Київський державний  технічний  університет будівництва і
архітектури
   Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
(Дніпропетровськ)
   Полтавський державний  технічний  університет  імені Юрія
Кондратюка
   Харківський державний технічний університет будівництва та
архітектури
   Харківський державний   автомобільно-дорожній   технічний
університет
   Українська державна академія водного господарства (Рівне)
   Український транспортний університет (Київ)
   05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
   Інститут геотехнічної механіки НАН України (Дніпропетровськ)
   Інститут гірничої механіки імені М.М.Федорова НАН України
(Донецьк)
   Київський державний технічний університет  будівництва  і
архітектури
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Національна гірнича академія України (Дніпропетровськ)
   Одеський державний політехнічний університет
   Одеський державний морський університет
   Східноукраїнський державний університет (Луганськ)
   Харківський державний політехнічний університет
   05.05.07 - Машини лісового комплексу
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Національний аграрний університет
   Український державний лісотехнічний університет (Львів)
   Український науково-дослідний  інститут механічної обробки
деревини Міністерства промислової політики України (Київ)
   05.05.10 - Машини легкої промисловості
   Державна академія легкої промисловості України (Київ)
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Чернігівський технологічний інститут
   Херсонський державний технічний університет
   Український науково-дослідний інститут по переробці штучних
та синтетичних волокон Міністерства промислової політики України
(Київ)
   05.05.11 - Сільськогосподарські машини
   Національний аграрний університет (Київ)
   Кіровоградський інститут        сільськогосподарського
машинобудування
   Львівський державний  аграрний  університет  Міністерства
агропромислового комплексу України (Дубляни Львівської обл.)
   Харківський державний  аграрний  університет  Міністерства
агропромислового комплексу України
   Кримський державний  аграрний  університет  Міністерства
агропромислового комплексу  України  (с.Аграрне,   Автономна
Республіка Крим)
   Луганський державний   сільськогосподарський   інститут
Міністерства агропромислового комплексу України
   Інститут механізації   та   електрифікації   сільського
господарства УААН (смт Глеваха Київської обл.)
   05.07.01 - Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів
   Київський міжнародний університет цивільної авіації
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Державний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний
інститут" імені М.Є.Жуковського
   АНТК "Антонов"  Міністерства промислової політики України
(Київ)
   Київський інститут  Військово-Повітряних  Сил Міністерства
оборони України (Київ)
   05.07.02 - Проектування літальних апаратів
   Дніпропетровський державний університет
   Київський міжнародний університет цивільної авіації
   Державний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний
інститут" імені М.Є.Жуковського
   АНТК "Антонов"  Міністерства промислової політики України
(Київ)
   Запорізьке машинобудівне  конструкторське  бюро  "Прогрес"
Міністерства промислової політики України
   Конструкторське бюро  "Південне"  Міністерства промислової
політики України (Дніпропетровськ)
   05.07.03 - Міцність літальних апаратів
   Інститут проблем міцності НАН України (Київ)
   Київський міжнародний університет цивільної авіації
   Дніпропетровський державний університет
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Державний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний
інститут" імені М.Є.Жуковського
   АНТК "Антонов" Міністерства промислової політики  України
(Київ)
   Запорізьке машинобудівне  конструкторське  бюро  "Прогрес"
Міністерства промислової політики України
   Конструкторське бюро "Південне"  Міністерства  промислової
політики України (Дніпропетровськ)
   05.07.04 - Технологія виробництва літальних апаратів
   Дніпропетровський державний університет
   Державний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний
інститут" імені М.Є.Жуковського
   Український науково-дослідний інститут авіаційної технології
Міністерства промислової політики України (Київ)
   Український науково-дослідний    інститут    технології
машинобудування  Міністерства  промислової  політики  України
(Дніпропетровськ)
   Закрите АТ  "Український  центральний  науково-дослідний
інститут  технології машинобудування" Міністерства промислової
політики України (Харків)
   Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро Міністерства
промислової політики України
   АНТК "Антонов"  Міністерства промислової політики України
(Київ)
   Конструкторське бюро  "Південне"  Міністерства промислової
політики України (Дніпропетровськ)
   05.07.09 - Динаміка, балістика та керування рухом літальних
апаратів
   Інститут космічних досліджень НАН України і Національного
космічного агентства України Київський міжнародний університет
цивільної авіації
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Державний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний
інститут" імені М.Є.Жуковського
   НВО "Хартрон"  Міністерства  промислової політики України
(Харків)
   АНТК "Антонов"  Міністерства промислової політики України
(Київ)
   05.08.03 - Механіка та конструювання суден
   Одеська державна морська академія
   Одеський державний морський університет
   Севастопольський державний технічний університет
   Український державний  морський  технічний  університет
(Миколаїв)
   05.08.04 - Технологія суднобудування та судноремонту
   Одеська державна морська академія
   Одеський державний морський університет
   Український державний  морський  технічний  університет
(Миколаїв)
   05.20.01 - Механізація сільськогосподарського виробництва
   Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства
агропромислового комплексу України
   Кіровоградський інститут        сільськогосподарського
машинобудування
   Львівський державний  аграрний  університет  Міністерства
агропромислового комплексу України (Дубляни Львівської обл.)
   Національний аграрний університет
   Харківський державний  аграрний  університет  Міністерства
агропромислового комплексу України
   Інститут механізації   та   електрифікації   сільського
господарства УААН (смт Глеваха Київської обл.)
   Український науково-дослідний інститут сільськогосподарського
машинобудування Міністерства промислової політики України (Харків)
   05.20.05 - Гідротехнічні меліорації
   Інститут гідромеханіки НАН України (Київ)
   Інститут гідротехніки і меліорації УААН (Київ)
   Одеська державна академія будівництва та архітектури
   Українська державна академія водного господарства (Рівне)
   05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Інститут газу НАН України (Київ)
   Донецький фізико-технічний інститут НАН України
   Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України
(Львів)
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківський державний політехнічний університет
   Державний науково-дослідний інститут металургії Міністерства
промислової політики України (Калуш)
   Український науково-дослідний інститут нафтопереробки "Масма"
Міністерства промислової політики України (Київ)
   Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний
і  конструкторський  інститут  хімічного  машинобудування"
Міністерства промислової політики України (Харків)
   Державний науково-дослідний та проектний інститут хімічних
технологій "Хімтехнологія" Міністерства  промислової  політики
України (Сєверодонецьк)
   05.17.01 - Технологія неорганічних речовин
   Інститут колоїдної хімії і хімії води імені А.В.Думанського
НАН України (Київ)
   Інститут загальної  та   неорганічної   хімії   імені
В.І.Вернадського НАН України (Київ)
   Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України (Київ)
   Інститут фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
(Київ)
   Інститут хімії поверхні НАН України (Київ)
   Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України (Київ)
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківський державний політехнічний університет
   Науково-дослідний інститут  основної  хімії  Міністерства
промислової політики України (Харків)
   Державний науково-дослідний інститут металургії Міністерства
промислової політики України (Калуш)
   Акціонерне товариство  закритого  типу  "ВНДІХІМПРОЕКТ"
Міністерства промислової політики України (Київ)
   Державний науково-дослідний та проектний інститут хімічних
технологій   Міністерства   промислової  політики  України
(Сєверодонецьк)
   05.13.03 - Технічна електрохімія
   Інститут загальної   та   неорганічної   хімії  імені
В.І.Вернадського НАН України (Київ)
   Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського
НАН України (Київ)
   Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України
(Львів)
   Дніпропетровський державний університет
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова
   Харківський державний політехнічний університет
   Український державний  хіміко-технологічний   університет
(Дніпропетровськ)
   Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича
   Державний науково-дослідний  та проектний інститут титану
Міністерства промислової політики України (Запоріжжя)
   05.17.04 - Технологія продуктів органічного синтезу
   Інститут фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
(Київ)
   Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України (Київ)
   Інститут органічної хімії НАН України (Київ)
   Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України
(Донецьк)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича
   Український державний  хіміко-технологічний   університет
(Дніпропетровськ)
   Український науково-дослідний інститут нафтопереробки "Масма"
Міністерства промислової політики України (Київ)
   Інститут прикладної хімії Міністерства промислової політики
України (Рубіжне Луганської обл.)
   05.17.06 - Технологія полімерних і композиційних матеріалів
   Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ)
   Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України (Київ)
   Донецький фізико-технічний інститут імені О.О.Галкіна НАН
України
   Національний технічний університет "Київський політехнічний
інститут"
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Дніпропетровський державний університет
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківський державний політехнічний університет
   Інститут прикладної хімії Міністерства промислової політики
України (Рубіжне Луганської обл.)
   Український науково-дослідний  інститут  пластичних  мас
Міністерства промислової політики України (Донецьк)
   05.17.07 - Хімічна технологія палива
   Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України
(Донецьк)
   Інститут фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
(Київ)
   Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України (Київ)
   Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
(Львів)
   Державна металургійна академія України (Дніпропетровськ)
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Дніпродзержинський державний технічний університет
   Донецький державний технічний університет
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківський державний політехнічний університет
   Український науково-дослідний інститут нафтопереробки "Масма"
Міністерства промислової політики України (Київ)
   Український державний   науково-дослідний   вуглехімічний
інститут Міністерства вугільної промисловості України (Харків)
   Державний проектний інститут "Діпрококс" (Харків)
   05.17.09 - Технологія лаків, фарб та органічних покриттів
   Інститут органічної хімії НАН України (Київ)
   Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ)
   Інститут фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
(Київ)
   Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України
(Донецьк)
   Інститут електрозварювання  імені  Є.О.Патона НАН України
(Київ)
   Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України (Київ)
   Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України
(Львів)
   Донецький фізико-технічний інститут імені О.О.Галкіна НАН
України
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Київський університет імені Тараса Шевченка
   Львівський державний університет імені Івана Франка
   Дніпропетровський державний університет
   Донецький державний університет
   Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова
   Харківський державний політехнічний університет
   Харківський технічний університет будівництва та архітектури
   Український державний   хіміко-технологічний   інститут
(Дніпропетровськ)
   05.17.11 - Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
   Інститут фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
(Київ)
   Інститут хімії поверхні НАН України (Київ)
   Інститут геохімії і фізики мінералів НАН України (Київ)
   Інститут електрозварювання  імені  Є.О.Патона НАН України
(Київ)
   Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України (Київ)
   Інститут надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України
(Київ)
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Донецький фізико-технічний інститут НАН України
   Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України
(Львів)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Київський університет імені Тараса Шевченка
   Львівський державний університет імені Івана Франка
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Донецький державний університет
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківський державний політехнічний університет
   Українська державна металургійна академія (Дніпропетровськ)
   05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
   Інститут загальної   та   неорганічної   хімії  імені
В.І.Вернадського НАН України (Київ)
   Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України
(Львів)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Харківський державний університет
   Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   05.17.15 - Технологія хімічних волокон
   Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ)
   Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України (Київ)
   Київський університет імені Тараса Шевченка
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Харківський державний політехнічний університет
   Державна академія легкої промисловості України (Київ)
   Український науково-дослідний інститут штучного волокна з
дослідним виробництвом Міністерства промислової політики України
(Київ)
   Відкрите акціонерне товариство "Хімтекстильмаш" Міністерства
промислової політики України (Чернігів)
   05.17.18 - Мембрани та мембранна технологія
   Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського
НАН України (Київ)
   Інститут біоколоїдної хімії НАН України (Київ)
   Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ)
   Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України (Київ)
   Національний науковий  центр "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
   Київський університет імені Тараса Шевченка
   Львівський державний університет імені Івана Франка
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Державна академія легкої промисловості України (Київ)
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Черкаський науково-дослідний інститут іонообмінних матеріалів
Міністерства промислової політики України
   05.17.21 - Технологія водоочистки
   Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського
НАН України (Київ)
   Інститут гідромеханіки НАН України (Київ)
   Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (Київ)
   Інститут гідротехніки та меліорації УААН (Київ)
   Український науково-гігієнічний центр Міністерства охорони
здоров'я України (Київ)
   Київський університет імені Тараса Шевченка
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Київський державний  технічний  університет будівництва і
архітектури
   Одеська державна академія будівництва та архітектури
   Харківський державний технічний університет будівництва та
архітектури
   Харківська державна академія міського господарства
   05.17.22 - Технологія та обладнання  хімічної  переробки
деревини
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Український державний  хіміко-технологічний   університет
(Дніпропетровськ)
   Український державний лісотехнічний університет (Львів)
   Український державний    науково-дослідний    інститут
целюлозно-паперової промисловості   Міністерства   промислової
політики України (Київ)
   Український науково-дослідний інститут механічної  обробки
деревини Міністерства промислової політики України (Київ)
   05.18.01 -  Технологія  хлібопекарських  продуктів  та
харчоконцентратів
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Донецький комерційний інститут
   Київський державний торговельно-економічний університет
   Львівська комерційна академія
   Одеська державна академія харчових технологій
   Полтавський кооперативний інститут
   Український державний університет харчових технологій (Київ)
   Український державний   хіміко-технологічний   інститут
(Дніпропетровськ)
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   05.18.2 - Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів
та комбікормів
   Інститут харчової хімії і  технології  НАН  України  та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Одеська державна академія харчових технологій
   Український державний університет харчових технологій
   Український державний   хіміко-технологічний   інститут
(Дніпропетровськ)
   Харківська державна академія  технології  та  організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   05.18.03 -  Первинна  обробка  та  зберігання  продуктів
рослинництва
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Одеська державна академія харчових технологій
   Український державний університет харчових технологій
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Херсонський державний технічний університет
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   05.18.04 - Технологія м'ясних, молочних та рибних продуктів
   Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного
НАН України (Київ)
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Київський державний торговельно-економічний університет
   Одеська державна академія харчових технологій
   Український державний університет харчових технологій
   Харківська державна академія  технології  та  організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Технологічний інститут молока та м'яса УААН (Київ)
   Інститут рибного господарства УААН (Київ)
   05.18.05 - Технологія цукристих речовин
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Український державний університет харчових технологій
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України (Київ)
   Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних
працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   05.18.06 -   Технологія   жирів,  ефірних  масел  і
парфумерно-косметичних продуктів
   Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ)
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Одеська державна академія харчових технологій
   Український державний університет харчових технологій
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Українська фармацевтична  академія  Міністерства  охорони
здоров'я України та Академії медичних наук України (Харків)
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Технологічний інститут молока та м'яса УААН (Київ)
   Інститут рибного господарства УААН (Київ)
   05.18.07 - Технологія продуктів бродіння
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного
НАН України (Київ)
   Київський державний торговельно-економічний університет
   Український державний університет харчових технологій
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Українська фармацевтична  академія  Міністерства  охорони
здоров'я України та Академії медичних наук України (Харків)
   Інститут винограду і вина "Магарач" УААН (Ялта)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України
   05.18.12 - Процеси та апарати харчових виробництв
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Інститут харчової хімії і  технології  НАН  України  та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Київський державний торговельно-економічний інститут
   Одеська державна академія холоду
   Одеська державна академія харчових технологій
   Національний аграрний університет (Київ)
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Український державний університет харчових технологій (Київ)
   Український державний  хіміко-технологічний   університет
(Дніпропетровськ)
   Харківська державна академія  технології  та  організації
харчування
   Технологічний інститут молока та м'яса УААН (Київ)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України (Київ)
   Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   05.18.13 - Технологія консервованих продуктів
   Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного
НАН України (Київ)
   Інститут харчової хімії і  технології  НАН  України  та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Одеська державна академія харчових технологій
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Український державний університет харчових технологій
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Технологічний інститут молока та м'яса УААН (Київ)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України (Київ)
   05.18.14 - Холодильна технологія харчових продуктів
   Інститут технічної теплофізики НАН України (Київ)
   Інститут харчової  хімії  і  технології  НАН України та
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Київський державний торговельно-економічний університет
   Одеська державна академія холоду
   Одеська державна академія харчових технологій
   Харківська державна академія  технології  та  організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Державний український науково-дослідний і конструкторський
інститут продовольчого машинобудування Міністерства промислової
політики України (Київ)
   05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів
   Донецький комерційний інститут
   Київський державний торговельно-економічний університет
   Львівська комерційна академія
   Одеська державна академія харчових технологій
   Український державний університет харчових технологій
   Харківська державна академія  технології  та  організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   05.18.16 - Технологія продуктів харчування
   Інститут харчової хімії і технології НАН України (Київ)
   Донецький комерційний інститут
   Київський державний торговельно-економічний інститут
   Одеська державна академія холоду
   Одеська державна академія харчових технологій
   Полтавський кооперативний інститут
   Український державний університет харчових технологій
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Український науково-дослідний    інститут    харчування
Міністерства охорони здоров'я України (Київ)
   Технологічний інститут молока та м'яса УААН (Київ)
   Інститут винограду і вина "Магарач" УААН (Ялта)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України (Київ)
   05.18.17 - Промисел продуктів морських та прісних водоймищ
   Одеська державна академія харчових технологій
   Одеська державна морська академія
   Одеський державний морський університет
   Харківська державна  академія  технології  та організації
харчування
   Інститут рибного господарства УААН (Київ)
   Керченський морський  технологічний  інститут  Державного
комітету рибного господарства України
   05.19.03 - Технологія текстильних матеріалів
   Державна академія легкої промисловості України (Київ)
   Львівська комерційна академія
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Харківський художньо-промисловий інститут
   Херсонський державний технічний університет
   Український державний   хіміко-технологічний  університет
(Дніпропетровськ)
   Український науково-дослідний    інститут   текстильної
промисловості Міністерства промислової політики України (Київ)
   05.19.04 - Технологія швейних виробів
   Львівська академія мистецтв
   Львівська комерційна академія
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Харківський художньо-промисловий інститут
   Херсонський державний технічний університет
   Український науково-дослідний   інститут    текстильної
промисловості Міністерства промислової політики України (Київ)
   05.19.05 - Технологія шкіри та хутра
   Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ)
   Львівська академія мистецтв
   Львівська комерційна академія
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Харківський художньо-промисловий інститут
   Херсонський державний технічний університет
   05.19.06 - Технологія взуттєвих та шкіряних виробів
   Державна академія легкої промисловості
   Львівська комерційна академія
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Харківський художньо-промисловий інститут
   Херсонський державний технічний університет
   Український хіміко-технологічний         університет
(Дніпропетровськ)
   05.19.08 - Товарознавство промислових товарів
   Київський державний торговельно-економічний університет
   Львівська комерційна академія
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Харківський художньо-промисловий інститут
   Херсонський державний технічний університет
   05.05.09 -   Машини   харчової,  мікробіологічної  та
фармацевтичної промисловості
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Одеська державна академія харчових технологій
   Одеська державна академія холоду
   Національний технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут"
   Технічний університет Поділля (Хмельницький)
   Тернопільський  державний  технічний  університет імені
Івана Пулюя
   Український державний університет харчових технологій (Київ)
   Український хіміко-технологічний         університет
(Дніпропетровськ)
   Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості
Міністерства агропромислового комплексу України (Київ)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України (Київ)
   Українська фармацевтична  академія  Міністерства  охорони
здоров'я України та Академії медичних наук України (Харків)
   03.00.20 - Біотехнологія (технічні науки)
   Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного
НАН України (Київ)
   Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (Київ)
   Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського
НАН України (Київ)
   Інститут клітинної  біології та генетичної інженерії НАН
України (Київ)
   Державний університет "Львівська політехніка"
   Київський університет імені Тараса Шевченка
   Одеська державна академія харчових технологій
   Технологічний університет Поділля (Хмельницький)
   Українська фармацевтична  академія  Міністерства  охорони
здоров'я України та Академія медичних наук України
   Технологічний інститут молока та м'яса УААН (Київ)
   Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Міністерства агропромислового комплексу
України (Київ).
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
 N 4, 1998 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка