Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік бланків бухгалтерської звітності за 2001 рік


             РЕДАКЦІЇ ВИДАНЬ
 
 від 25.12.2001
 
    Перелік бланків бухгалтерської звітності за 2001 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
 N |       Найменування бланка        |
з/п|                        |
---+-----------------------------------------------+--------------
1. |Баланс підприємства (форма N 1)        |( z0396-99 )
---+-----------------------------------------------+--------------
2. |Звіт про фінансові результати (форма N 2)   |( z0397-99 )
---+-----------------------------------------------+--------------
3. |Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва |( z0161-00,
  |(форми N 1-м, 2-м)               | z0218-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
4. |Звіт про рух грошових коштів (форма N 3)    |( z0398-99 )
---+-----------------------------------------------+--------------
5. |Звіт про власний капітал (форма N 4)      |( z0399-99 )
---+-----------------------------------------------+--------------
6. |Декларація про прибуток підприємства      |( z0313-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
7. |Додатки до декларації про прибуток підприємства|
  |(додатки А-Т)                 |( z0313-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
8. |Відомості про балансову вартість матеріальних |
  |ресурсів і малоцінних предметів (додаток N 1) |( z0417-98 )
---+-----------------------------------------------+--------------
9. |Відомості про балансову вартість товарних   |
  |запасів (додаток N 2)             |( z0417-98 )
---+-----------------------------------------------+--------------
10.|Податкова декларація з податку на додану    |
  |вартість                    |( z0250-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
11.|Розрахунок бюджетного відшкодування      |
  |(додаток N 1 до податкової декларації з ПДВ)  |( z0250-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
12.|Розрахунок коригування сум ПДВ (додаток N 2  |
  |до податкової декларації з ПДВ)        |( z0250-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
13.|Розрахунок частки бюджетного відшкодування   |
  |(додаток N 3 до податкової декларації з ПДВ)  |( z0250-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
14.|Податкова декларація з податку на додану    |
  |вартість (скорочена)              |( z0715-98 )
---+-----------------------------------------------+--------------
15.|Розрахунок коригування сум ПДВ (додаток до   |
  |скороченої податкової декларації з ПДВ)    |( z0715-98 )
---+-----------------------------------------------+--------------
16.|Розрахунок акцизного збору (додаток N 1)    |( z0295-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
17.|Звіт про суму нарахованого збору на розвиток  |
  |виноградарства, садівництва і хмелярства    |( z0534-99 )
---+-----------------------------------------------+--------------
18.|Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню |
  |в розрізі окремих видів податків і пільг щодо |
  |кожного виду податку (форма N 1-ПП)      |( z0753-96 )
---+-----------------------------------------------+--------------
19.|Розрахункова відомість по коштах Фонду     |
  |державного соціального страхування       |
---+-----------------------------------------------+--------------
20.|Звіт про нарахування збору на обов'язкове   |
  |державне пенсійне страхування й інших     |
  |надходжень та витрачання коштів Пенсійного   |
  |фонду                     |
---+-----------------------------------------------+--------------
21.|Звіт про фінансові результати і дебіторську та |
  |кредиторську заборгованість          |( z0524-00 )
---+-----------------------------------------------+--------------
22.|Розрахунок збору за спеціальне використання  |
  |водних ресурсів та збору за користування водами|
  |для потреб гідроенергетики           |( z0711-99 )
---+-----------------------------------------------+--------------
23.|Розрахунок збору за забруднення навколишнього |( z0544-99 )
  |природного середовища             |
---+-----------------------------------------------+--------------
24.|Декларація про валютні цінності, доходи та   |
  |майно, що належать резиденту України і     |
  |знаходяться за її межами            |( z0018-96 )
---+-----------------------------------------------+--------------
25.|Довідка про відсутність за межами України   |
  |валютних цінностей та майна (додаток N 2)   |(v-188500-98)
---+-----------------------------------------------+--------------
26.|Звіт про використання води           |( z0480-97 )
---+-----------------------------------------------+--------------
27.|Розрахунок плати за користування надрами в   |
  |цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних  |
  |копалин                    |( z0160-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
28.|Розрахункова відомість про нарахування і    |
  |перерахування страхових внесків до Фонду    |
  |загальнообов'язкового державного соціального  |
  |страхування України на випадок безробіття   |( z0030-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
29.|Звіт про використання РРО (форма N ЗВР-1)   |( z0108-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
30.|Довідка про використані розрахункові книжки  |( z0108-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
31.|Розрахунок суми податку з власників      |
  |транспортних засобів та інших самохідних    |
  |машин та механізмів              |( z0862-01 )
---+-----------------------------------------------+--------------
32.|Примітки до річної фінансової звітності    |( z0904-00 )
---+-----------------------------------------------+--------------
33.|Розрахункова відомість про нарахування і    |
  |перерахування страхових внесків та витрачання |
  |коштів Фонду соціального страхування від    |
  |нещасних випадків на виробництві та професійних|
  |захворювань України              |(v0012583-01)
------------------------------------------------------------------
 
 "Баланс", N 52 (зошит 2), 25.12.2001 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка