Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стягнення 1443214 грн. 69 коп.


         ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
             Р І Ш Е Н Н Я
              19.12.2002
 
        Про стягнення 1443214 грн. 69 коп.
 
 
За позовом   Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ"
до       Національної акціонерної страхової компанії "УУУ"
Третя особа   Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк
        "ААА"
Представники:
Від позивача  Присутні
Від відповідача Присутні
 
   Рішення винесено  відповідно  до  ст.  77  ГПК  України
( 1798-12 ).
   Обставини справи: Товариство з обмеженою відповідальністю
"ХХХ" (в подальшому - Позивач) звернувся до суду з позовом про
визнання страхового випадку та стягнення з Київської обласної
дирекції НАСК "УУУ" страхового відшкодування відповідно до умов
договору N 1 від ХХ.11.2000 р.
   Ухвалою господарського суду м. Києва від ХХ.10.2002  р.
проведена заміна неналежного відповідача належним - Національною
акціонерною  страховою  компанією  "УУУ"  (в  подальшому  -
"Відповідач").
   За заявою ВАТ "Комерційний банк "ААА" останній був залучений
до участі у справі в якості третьої особи з самостійними вимогами
(див. ухвалу господарського суду м. Києва від ХХ.11.2002 р.).
   Відповідач позову не визнав, посилаючись на те, що вимоги
Позивача не грунтуються на умовах договору страхування. Договір
страхування між Сторонами був укладений на підставі Заяви-анкети,
заповненої Позивачем. Позивач не вказав у Заяві-анкеті такого
ризику,  як  втрата  врожаю через захворювання. Окрім того,
Відповідач звертає увагу суду на те, що Позивач вже звертався до
суду з вимогами, що стосуються предмету спору, і що Позивачеві
було відмовлено у задоволенні вимог.
   Стосовно вимог ВАТ "Комерційний банк "ААА", як третьої особи
самостійними вимогами, відповідач також заперечує з тих підстав,
що договором не передбачалося страхування на випадок втрати
врожайності внаслідок захворювання рослин, і що ці обставини
встановлені рішенням господарського суду м. Києва у справі N 000.
   Розглянувши матеріали  справи,   заслухавши   пояснення
представників Сторін, суд встановив:
   Товариством з  обмеженою  відповідальністю "ХХХ" заявлені
вимоги про визнання страхового випадку та сплати страхового
відшкодування в загальній сумі 1443214,69 грн. (один мільйон
чотириста сорок три тисячі двісті чотирнадцять гривень 69 коп.), в
т.ч. 594994,51 грн. - заборгованості за кредитним договором перед
ВАТ "Комерційний банк "ААА".
   Відповідно до додаткової угоди від ХХ січня 2002 р. до
договору  страхування,  особою,  яка має право на одержання
страхового відшкодування, є ВАТ "Комерційний банк "ААА", що надав
кредит Позивачеві для фінансування проекту вирощування зернових
культур.
 
   ВАТ КБ "ААА" на підставі ст. 26 ГПК України ( 1798-12 )
заявив самостійні вимоги на предмет спору і просить стягнути з
Відповідача 594994,51 грн. - заборгованості за кредитним договором
та витрати сплати держмита та інформаційно-технічного забезпечення
судового процесу (1818 грн.), а всього - 596812,51 грн. Ухвалою
господарського суду м. Києва від ХХ.11.2002 р. ВАТ КБ "ААА"
залучено до участі у справі в якості третьої особи з самостійними
вимогами на предмет спору.
   Таким чином, суд констатує, що як за предметом спору, так і
за його учасниками судом розглядається зовсім інша справа, яка не
була предметом розгляду у господарському суді.
   Товариство з  обмеженою  відповідальністю  "ХХХ"  уклало
кредитний договір N 01 від ХХ січня 2001 р. з Комерційним банком
"ААА", згідно з яким Банк надав Позивачеві кредит на фінансування
проекту по вирощенню зернових культур і збору врожаю. Способом
забезпечення  Кредитного  зобов'язання  передбачена  застава
майбутнього врожаю 2001 року з площі 1062 га посівів озимої
пшениці та жита. Цей спосіб забезпечення зобов'язань регулюється
Законом України "Про заставу" ( 2654-12 ) від 2 жовтня 1992 р.
Внаслідок застави заставодержатель має право в разі невиконання
заставодавцем забезпеченого заставодавцем зобов'язання, одержати
задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими
кредиторами, в зв'язку з чим Банк і виступає в процесі з
самостійними вимогами. Відповідно до вимог кредитного договору
Позивач повинен був застрахувати майбутній врожай на користь
Банку. Виконуючи умови кредитного договору, Позивач та Київська
дирекція НАСК "УУУ" уклали Договір страхування N 1 від ХХ.11.2000
р., згідно з яким страхувальник - Товариство  з  обмеженою
відповідальністю "ХХХ" - застрахував майновий інтерес, пов'язаний
з прямими втратами,  понесеними  внаслідок  загибелі  врожаю
сільськогосподарських культур градом, зливою, бурею і так інше
(див. п. 1.1 Договору страхування N 131/21).
   Як зазначено в п. 1.2 Договору  страхування  розрахунок
страхової суми, франшизи, страхових платежів складено на підставі
інформації Страхувальника та Акту перевірки посівів та дотримання
агротехнічних вимог, складеного комісією в складі представників
НАСК "УУУ" і Страхувальника. При цьому в особливих умовах договору
передбачено,  що на страхування приймається майбутній врожай
елітних сортових зернових культур і розрахунок вартості врожаю,
страхової суми і страхових платежів здійснюється окремо по кожному
полю.
   Матеріали справи свідчать, що Позивач  сплатив  страхові
платежі, відповідно до умов договору страхування утримував посіви
сільськогосподарських  культур  з  дотриманням   комплексу
агротехнічних  вимог  щодо вирощування. Таким чином, з боку
Страхувальника зобов'язання виконані належним чином: своєчасно
внесені  страхові  платежі, належним чином зафіксовані факти
загибелі врожаю зернових культур та своєчасно повідомлено про це
Відповідача.
   За договором страхування НАСК "УУУ" Страховик зобов'язався
при настанні страхового випадку виплатити страхове відшкодування.
   Як вбачається із матеріалів справи, і ці обставини  не
оскаржуються Відповідачем, у червні - липні 2001 р. на території
Переяслав-Хмельницького району Київської області, де знаходяться
землі позивача, йшли зливи і як прямий їх наслідок - зернові на
полях були виснажені та вражені оливковою пліснявінню.
   Згідно з науково-дослідним обгрунтуванням  причин  втрати
врожаю на посівах озимої пшениці, виконаним Інститутом захисту
рослин Української Академії аграрних наук на замовлення НАСК
"УУУ", причиною втрати врожаю та його якості на посівах озимої
пшениці "ХХХ" в 2001 році є "ферментативно або ензимомікозне
виснаження насіння, що відбулося в результаті злив в період
молочної та воскової стиглості зерна".
   Тобто, в даному випадку мали місце абсолютні події - такі
явища, виникнення, розвиток і наслідки яких не пов'язані з
вольовою діяльністю суб'єктів, а саме - природні явища (зливи).
Викладені вище явища (абсолютні події) розцінюються судом як
страхові випадки.
   Відповідач визнав,  що  страхування  сільськогосподарських
культур проводилося згідно Правил страхування та у відповідності
ст. 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) - на випадок
настання подій, які мають ознаки випадковості.
   Відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) Страховик зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені
страхувальником  при  настанні  страхового випадку в строки,
передбачені договором.
   Відмовити у виплаті страхового відшкодування Страховик може
тільки у випадках, передбачених п.п. 2.5-2.6 укладеного договору.
Наявність таких підстав судом не встановлено.
   Враховуючи, що відповідно до додаткової угоди до договору
страхування від ХХ.11.2000 р. N 1, укладеного між Відповідачем та
ТОВ "УУУ", право на одержання страхового відшкодування має ВАТ КБ
"ААА", на підставі викладеного та керуючись ст. 24 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), ст. 9 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), ст.ст. 24, 26, 82 ГПК України ( 1798-12 ),
В И Р І Ш И В:
   1. Позови задовольнити.
   2. Визнати загибель врожаю ТОВ "ХХХ" в результаті злив як
страховий випадок.
   3. Стягнути з Національної акціонерної страхової компанії
"УУУ" на користь ВАТ КБ "ААА" суму позову 594494 (п'ятдесят
дев'ять тисяч чотириста сорок дев'ять) грн. 51 коп., та витрати по
сплаті  держмита  -  1700  (одна тисяча сімсот) грн. і на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 118 (сто
вісімнадцять) грн.
   4. Стягнути з Національної акціонерної страхової компанії
"УУУ" на користь ТОВ "ХХХ" суму позову 848720 (вісімсот сорок
вісім тисяч сімсот двадцять) грн. 18 коп., та витрати по сплаті
держмита  -  1700  (одна  тисяча  сімсот)  грн.  і  на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 118 (сто
вісімнадцять) грн.
   Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного
строку з дня його прийняття.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка