Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Європейським Союзом та Україною щодо участі України у Поліцейській Місії Європейського Союзу (ПМЄС) у Боснії і Герцеговині (БіГ)


               Угода
        між Європейським Союзом та Україною
       щодо участі України у Поліцейській Місії
   Європейського Союзу (ПМЄС) у Боснії і Герцеговині (БіГ)
 
                        Офіційний переклад
   ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ з одного боку та УКРАЇНА з іншого боку,
далі разом - "Сторони-учасники",
   БЕРУЧИ ДО УВАГИ
   - присутність Міжнародних поліцейських сил ООН (МПС) у Боснії
і Герцеговині з 1996 року, а також пропозицію Європейського Союзу
забезпечити продовження з 1 січня 2003 року виконання функцій,
покладених на МПС у Боснії і Герцеговині,
   - згоду Боснії і Герцеговини на цю пропозицію, шляхом обміну
листами 2 та 4 березня 2002 року, які передбачають, inter alia, що
групі планування ПМЄС буде надано статус, який зараз надано членам
Моніторинговій Місії ЄС (ММЄС) у Боснії і Герцеговині,
   - прийняття Радою Європейського Союзу 11 березня 2002 року
Плану спільних дій 2002/210/CFSP щодо Поліцейської Місії ЄС1 у
Боснії і Герцеговині, яким визнано, що держави-члени НАТО, які не
є членами ЄС, держави-кандидати до вступу у ЄС, а також країни, що
не входять до ЄС, але є членами ОБСЄ і у даний час надають
персонал для МПС, запрошуються до участі у ПМЄС,
   - угоду, укладену 4 жовтня 2002 року між ЄС та Боснією і
Герцеговиною щодо  діяльності  ПМЄС у Боснії і Герцеговині2,
включаючи положення про статус персоналу ПМЄС,
   ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
_______________
   1 OJ L 70, 13.3.2002, стор. 1
   2 OJ L 239, 29.10.2002, стор. 2
               Стаття 1
             Загальні засади
   Україна приєднується  до  положень  Плану  Спільних  Дій
2002/210/CFSP щодо Поліцейської Місії ЄС (ПМЄС) у Боснії і
Герцеговині, включаючи додаток, у якому сформульовано завдання
ПМЄС, прийнятого Радою Європейського Союзу 11 березня 2002 року,
відповідно до положень, викладених у наступних статтях.
               Стаття 2
         Персонал, направлений до ПМЄС
   1. Україна направляє до ПМЄС п'ять працівників міліції. Ці
працівники мають бути направлені на термін не менше одного року,
враховуючи, що має бути забезпечена належна ротація направленого
персоналу.
   2. Україна забезпечує виконання її персоналом, направленими
до ПМЄС, службових обов'язків відповідно до положень  Плану
спільних дій 2002/210/CFSP.
   3. Україна  своєчасно  повідомить  ПМЄС  та  Генеральний
секретаріат Ради Європейського Союзу про будь-які зміни її внеску
до ПМЄС.
   4. Персонал, направлений до ПМЄС, повинен пройти детальний
медичний огляд, вакцинацію та отримати відповідний сертифікат
компетентної установи України про можливість виконувати свої
обов'язки.  Копія  цього  сертифікату  надається  персоналу,
направленому до ПМЄС.
   5. Україна бере на себе видатки, пов'язані з направленням
працівників міліції та/або міжнародного цивільного персоналу,
направленого нею, які включають заробітну платню, добові, витрати
на медичне обслуговування, страхування, та проїзд до Боснії і
Герцеговини та у зворотному напрямку.
               Стаття 3
       Статус персоналу, направленого до ПМЄС
   1. Статус персоналу, направленого до ПМЄС Україною, до 31
грудня 2002 року визначається угодою, яка застосовується щодо
Групи планування ПМЄС, а з 1 січня 2003 року - Угодою між
Європейським Союзом та Боснією і Герцеговиною щодо діяльності ПМЄС
у Боснії і Герцеговині від 4 жовтня 2002 року.
   2. Україна несе відповідальність щодо будь-якої претензії,
пов'язаної з направленням до ПМЄС члена персоналу, як його
особисту, так і стосовно нього. Україна відповідає за порушення
будь-якої справи проти направленого члена персоналу.
   3. Персонал ПМЄС - неозброєний, у зв'язку з чим правила
використання зброї не розроблялися.
   4. Направлені працівники міліції працюють у національному
форменому одязі працівника міліції. Берети та знаки розрізнення
надаються ПМЄС.
               Стаття 4
           Система підпорядкування
   1. Направлення Україною персоналу до ПМЄС не впливає на
автономію у прийнятті рішень Союзом. Направлений Україною персонал
повинен  виконувати  свої  обов'язки та поводитися згідно з
інтересами ПМЄС.
   2. Всі працівники ПМЄС залишаються у повному розпорядженні
своїх національних органів влади.
   3. Відповідні національні органи влади повинні надати функції
оперативного управління Голові місії ПМЄС/Комісару поліції, який
здійснює  таке  управління  за допомогою ієрархічної системи
командування та управління.
   4. Голова  місії/Комісар поліції керує ПМЄС та здійснює
повсякденне управління.
   5. Відповідно до пункту 2 статті 8 Плану спільних дій
2002/210/CFSP, Україна має рівні з державами-членами Європейського
Союзу, що беруть участь в операції, права та зобов'язання щодо
поточного управління операцією.  Це  здійснюється  за  умови
нормального  перебігу  операції,  включаючи  діяльність штабу
поліцейської місії.
   6. Голова місії ПМЄС/Комісар поліції несе відповідальність за
дисциплінарний контроль персоналу місії. У разі необхідності
можуть  бути  вжиті  заходи  дисциплінарного  впливу з боку
відповідного національного органу влади.
   7. З метою представлення інтересів національного контингенту
у місії Україна визначає відповідального офіцера. Відповідальний
офіцер доповідає Голові місії ПМЄС/Комісару поліції про питання,
пов'язані з національним контингентом, та несе відповідальність за
щоденне дотримання дисципліни його членами.
   8. Рішення про припинення операції приймається Європейським
Союзом після консультацій з Україною у разі, якщо на дату
припинення операції ця держава все ще робить свій внесок до ПМЄС.
               Стаття 5
            Таємна інформація
   У разі якщо персонал, наданий Україною до ПМЄС, працює з
таємною інформацією ЄС, Україна вживає необхідних заходів для
забезпечення дотримання ним  вимог  щодо  режиму  таємності,
викладених у рішенні Ради 2001/264/ЄС від 19 березня 2001 року3.
_______________
   3 OJ L 101, 11.4.2001, стор. 1
               Стаття 6
          Внески на поточні витрати
   1. Україна вносить на поточні витрати ПМЄС суму у розмірі
25000 євро щорічно. Враховуючи рівень своєї участі та наявні
можливості, Україна розгляне можливість додаткових добровільних
внесків на ці поточні витрати.
   2. Голова місії ПМЄС/Комісар поліції підписує з відповідним
адміністративним відомством України угоду про внесок України на
поточні витрати ПМЄС. Ця угода включає наступні положення:
   a) розмір відповідної суми, включаючи розмір додаткового
внеску, якщо він є,
   b) порядок виплати та користування відповідною сумою,
   c) у разі потреби, порядок перевірки та аудиту відповідної
суми.
   3. Україна  офіційно  повідомляє  ПМЄС  та  Генеральний
секретаріат Ради Європейського Союзу про загальну суму своїх
внесків на поточні витрати до 15 листопада 2002 року, а в
подальшому - до 1 листопада кожного року та укладає фінансову
угоду до 15 грудня кожного року.
   4. Внески України на поточні витрати ПМЄС направляються до 31
березня кожного року на банківський рахунок, про який буде
повідомлено цій державі.
               Стаття 7
             Невиконання умов
   У разі невиконання однією із Сторін-учасниць зобов'язань,
викладених у попередніх статтях, інша Сторона має право припинити
дію цієї угоди після попередження за два місяця.
               Стаття 8
             Набуття чинності
   Ця угода набуває чинності з моменту підписання. Вона є чинною
впродовж періоду надання Україною внеску до ПМЄС.
   Вчинено у Брюсселі 23 грудня 2002 року англійською мовою у
чотирьох примірниках.
 
 За Європейський Союз                  За Україну
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка