Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Національної служби посередництва і примирення від 22 березня 2002 року N 107 "Про затвердження Положення про порядок проведення вивчення стану додержання законодавства про порядок вирішення колективних трудов...


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
            18.12.2002 N 410
 
   Про внесення змін та доповнень до наказу Національної
   служби посередництва і примирення від 22 березня 2002
    року N 107 "Про затвердження Положення про порядок
    проведення вивчення стану додержання законодавства
    про порядок вирішення колективних трудових спорів
             (конфліктів)"
 
   Відповідно до пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженого  Указом  Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ) "Про
утворення Національної служби посередництва і примирення", із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000
N 1393/2000  (  1393/2000  )  "Питання  Національної  служби
посередництва і примирення", Н А К А З У Ю:
   1. Внести до Положення про порядок проведення вивчення стану
додержання законодавства про  порядок  вирішення  колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 22
березня 2002 року N 107 ( v0107299-02 ), такі зміни та доповнення:
   1) підпункт 8.7. пункту 8 виключити;
   Підпункти 8.8. і 8.9. пункту 8 відповідно вважати підпунктами
8.7. і 8.8.
   2) у підпункті 12.1. пункту 12 слова "відділу правового
забезпечення НСПП" замінити на слова "юридичного відділу НСПП";
   3) у підпункті 12.2. слова "відділ правового забезпечення
НСПП" замінити на слова "юридичний відділ НСПП";
   4) підпункт 31.3. пункту 31 виключити.
   Пункт 31 доповнити частиною другою такого змісту:
   "В наказах голови НСПП, начальника відділення НСПП  про
проведення вивчення стану додержання законодавства про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) зазначаються
повноваження Комісії, необхідні для проведення вивчення стану
додержання законодавства про  порядок  вирішення  колективних
трудових спорів (конфліктів)";
   5) у підпункті 32.1. перед словом "завдання" додати слова
"мета і ..." далі за текстом;
   6) у підпункті 32.3. пункту 32 слово "строки" замінити на
слово "терміни";
   7) в частині другій пункту 34 слово "(програми)" виключити;
   8) пункт 35 після підпункту 35.1. доповнити підпунктом 35.2.
такого змісту:
   "35.2. надсилає,  у  разі  залучення  до складу Комісії
представників центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування,  структурних  підрозділів
Держнаглядпраці та Держнаглядохоронпраці, профспілок, об'єднань
профспілок і роботодавців, не пізніше ніж за 15 календарних днів
до початку вивчення стану додержання законодавства про вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) повідомлення про день
початку вивчення";
   Підпункти 35.2.,  35.3.,  35.4., 35.5., 35.6. пункту 35
відповідно вважати підпунктами 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.7.
   9) у пункті 60 слова "Відділ правового забезпечення НСПП"
замінити словами "Юридичний відділ НСПП".
   2. Пункт 3 наказу НСПП від 22 березня 2002 року N 107
( v0107299-02 ) викласти в новій редакції:
   "3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на юридичний
відділ НСПП".
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
юридичного відділу НСПП Кравченко О.В.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка