Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний кордон


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 20 жовтня 1994 р. N 785-р
                Київ
      Про проект Угоди між Урядом України і Урядом
     Словацької Республіки про пункти пропуску через
          спільний державний кордон
 
   1. Схвалити поданий Держкомкордоном за погодженням з МЗС та
іншими  заінтересованими  міністерствами  і   відомствами,
Закарпатським  облвиконкомом  і  попередньо  опрацьований  із
Словацькою Стороною проект Угоди мід Урядом України і Урядом
Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний
кордон (додається).
   2. Утворити Урядову  делегацію  України  для  проведення
остаточних переговорів і підписання зазначеної Угоди у такому
складі:
 
 БАННИХ         - виконуючий обов'язки Голови
 Віктор Іванович     Держкомкордону - Командуючого
             Прикордонними військами
             (керівник делегації)
 
 ВОРОНЦОВ        - начальник організаційно-оперативного
 Анатолій Дмитрович    відділу Держмиткому (член делегації)
 
 МЕЩЕРЯК        - заступник начальника договірно-
 Сергій Сергійович    правового управління МЗС
             (член делегації)
 
 ОСАВОЛЮК        - заступник начальника договірно-
 Леонід Васильович    правового відділу Держкомкордону
             (член делегації)
   Дозволити керівникові Урядові делегації України провадити
у разі потреби зміни у її складі, а також вносити до проекту
зазначеної Угоди зміни і доповнення, що не мають принципового
характеру.
 
   Прем'єр-міністр України      В. МАСОЛ
   Інд.39
                           Проект
               УГОДА
    між Урядом України і Урядом Словацької Республіки
    про пункти пропуску через спільний державний кордон
   Уряд України  і  Уряд  Словацької Республіки, які надалі
іменуються "Договірні Сторони", керуючись бажанням удосконалювати
двосторонні зв'язки в галузі пасажирського і вантажного сполучення
через спільний державний кордон, створювати належні умови для
осіб і контрольних служб, а також розширити пропускну спроможність
пунктів пропуску,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Перетинання спільного  державного кордону між Україною і
Словацької  Республіки  особами,  транспортними  засобами  і
переміщення вантажів будь-якої державної належності здійснюється
через пункти пропуску, перелік, статус та режим роботи яких
зазначено в додатку N 1 до цієї Угоди.
 
               Стаття 2
   Для розширення зв'язку в області пасажирських і вантажних
перевезень через спільний державний кордон Договірні  Сторони
будуть створювати відповідні умови для відкриття нових пунктів
пропуску.
               Стаття 3
   1. Створення нових, відкриття або закриття діючих пунктів
пропуску через спільний державний кордон, а також зміна статусу
пунктів  пропуску  будуть  здійснюватись  на основі взаємної
домовленості  між  Договірними  Сторонами  шляхом  обміну
дипломатичними нотами.
   2. Складовою частиною дипломатичної ноти буде новий текст
Додатку, зазначеного у ст.1 цієї Угоди.
               Стаття 4
   Зміна режиму роботи діючих пунктів пропуску здійснюється
уповноваженими органами Договірних Сторін за взаємною згодою.
              Стаття 5
   1. Договірні Сторони можуть тимчасово припинити або обмежити
прикордонний  рух в окремих пунктах пропуску через спільний
державний кордон внаслідок серйозних санітарно-епідеміологічних
причин причин, загрози громадській безпеці або у разі стихійного
лиха. Договірна Сторона, яка має намір тимчасово припинити або
обмежити прикордонний рух, повідомляє про це другу Договірну
Сторону не пізніше як за дві доби до запланованого припинення або
обмеження руху.
   2. У випадках, що не терплять зволікання, повідомлення, про
яке йдеться у пункті 1 цієї статті, має надійти не пізніше ніж за
п'ять годин  до  запланованого  припинення  або  обмеження
прикордонного руху.
   3. Про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху,
що пов'язані із запланованим ремонтом об'єктів того чи іншого
пункту пропуску  через  спільний  кордон,  Договірні  Сторони
інформують одна одну не пізніше, ніж за три місяці до початку
ремонтних робіт із зазначенням строку їх завершення.
              Стаття 6
   1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуде
чинності на тридцятий день після того, як Договірні Сторони шляхом
обміну дипломатичними нотами взаємно повідомлять одна одну про
виконання законодавчих процедур, необхідних для набуття чинності
цією Угодою.
   2. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши про це другу Договірну Сторону у письмовій формі. У
цьому разі ця Угода втрачає чинність через шість місяців після
дати отримання другою Договірною Стороною такого повідомлення.
   Здійснено у м.          "  "       199  року
у двох примірниках, кожний українською і словацькою мовами, при
цьому обидва тексти мають однакову чинність.
      За                    За
   Уряд України            Уряд Словацької Республіки
 
                    Додаток до Угоди
              між Урядом України і Урядом Словацької
              Республіки про пункти пропуску через
              спільний державний кордон
               Перелік
    діючих пунктів пропуску на українсько-словацькому
            державному кордоні
   А) Автодорожний пункт пропуску
    Ужгород - Вишнє Нємецьке - міжнародний;
                 - для пропуску пасажирського і
                  вантажного автотранспорту без
                  обмежень;
                 - цілодобовий режим роботи.
   В) Залізничні
    Чоп - Чієрна над Тисою  - міжнародний;
                 - для пропуску пасажирського і
                  вантажного залізничного
                  транспорту;
                 - цілодобовий режим роботи.
    Павлове - Матьовце    - міжнародний;
                 - для пропуску вантажного
                  залізничного транспорту;
                 - цілодобовий режим роботи.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка