Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виробництва пасажирських вагонів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 11 жовтня 1994 р. N 703
                Київ
       Про організацію виробництва пасажирських
               вагонів
 
   З метою забезпечення потреб  залізничного  транспорту  у
вітчизняних пасажирських  вагонах  Кабінет  Міністрів  України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Прийняти  пропозицію  Міністерства  транспорту  та
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії про  організацію  виробництва  у  1994-1998  роках
пасажирських вагонів у номенклатурі та обсягах згідно з додатком
N 1.
   Визначити Міністерство  транспорту  замовником, Акціонерне
товариство "Крюківський  вагонобудівний  завод"  -  головним
розробником конструкторської  документації  та  виготівником
пасажирських вагонів. Функції головної наукової організації з
питань  пасажирського  вагонобудування  покласти на Державний
Український науково-дослідний інститут вагонобудування.
   2. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії та Міністерству транспорту щорічно під час формування
проектів планів  соціально-економічного розвитку та державного
бюджету на 1995-1997 роки розглядати питання про визначення джерел
та виділення  коштів  для  фінансування  науково-дослідних,
конструкторських і проектних робіт, а також лімітів капітальних
вкладень та  пільгових  кредитів для створення потужностей і
підготовки виробництва пасажирських вагонів.
   3. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству промисловості, Українській
державній  корпорації  промисловості  будівельних  матеріалів,
забезпечити виготовлення комплектуючих виробів і матеріалів, що
необхідні для виробництва пасажирських вагонів, в обсягах і за
роками згідно з додатком N 2.
   4. Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час
формування проекту плану соціально-економічного  розвитку  та
державного бюджету на 1995 рік розглянути питання про виділення
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії коштів на закупівлю іноземної валюти для виконання
робіт, пов'язаних з розробленням конкурентоспроможної конструкції
пасажирського вагона, та придбання новітніх технологій з його
виготовлення.
   5. Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів  і
Міністерству транспорту щорічно, починаючи з 1996 року, під час
формування проектів плану соціально-економічного розвитку країни
та державного бюджету передбачати виділення необхідних коштів для
придбання пасажирських вагонів в обсягах згідно з додатком N 1.
   6. Міністерству      транспорту       передбачати
підприємствам-виготівникам пасажирських  вагонів  поквартальне
авансування обігових коштів у розмірі 40 відсотків від вартості
обсягів їх закупівлі.
 
   Прем'єр-міністр України           В. МАСОЛ
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.30
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 11 жовтня 1994 р. N 703
 
               ОБСЯГИ
    виробництва пасажирських вагонів у 1994-1998 роках
                           (штук)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
      Тип вагону      | Обсяги виробництва за роками
                |—————————————————————————————————
                | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |1998
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Пасажирські вагони локомотив-
 ної тяги, зокрема:         -   -   60  200  500
 суцільно-металевий купейний
 вагон:               -   -   60  100  220
   АТ "Крюківський вагоно-
   будівний завод"        -   -   30   60  150
   ВО "Південмаш"         -   -   30   40  70
 суцільно-металевий плацкарт-
 ний вагон:             -   -    -  100  250
   Стаханівське ВО вагоно-
   будування           -   -    -   50  120
   ВО "Південмаш"         -   -    -   50  130
 суцільно-металевий спальний,
 міжобласні та багажні вагони    -   -    -   -  30
   ВО "Південмаш"         -   -    -   -  30
   ————————————————————————————————————————
 Примітка: Виробництво пасажирських вагонів щорічно уточнюється
      під час розробки планів економічного і соціального
      розвитку.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 11 жовтня 1994 р. N 703
 
               ОБСЯГИ
      виробництва основних комплектуючих виробів
       і матеріалів для пасажирських вагонів
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування |Виготівник |Одиниця |Кіль-| Обсяги виробництва
         |      |виміру |кість|   за роками
         |      |    |на 1 |————————————————————
         |      |    |вагон| 1995|1996|1997|1998
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Сталь тонколисто- Підприємст-  тонн  1,5*  3  90  300 750
 ва із захисним  ва Мінпрому
 покриттям
 Сталь сортова     -"-    -"-  1,35* 2,7  81  270 675
 пружинна круг
 Ф 55-60 мм
 Алюмінієве литво Підприємст-  -"-  0,2*  0,4  12  40 100
          ва Мінмаш-
          прому
 
 Ударно-тягові     -"-   комп-   2   4  120  400 1000
 прилади            лектів
 
 Електрогенера-    -"-   штук   1   -  60  200 500
 тори
 Гальмове об-     -"-   комп-   1   -  60  200 500
 ладнання           лектів
 
 Системи:
 опалення, вен-  Підприємст- комп-   1   -  60  200 500
 тиляції і     ва Мінмаш- лектів
 кондиціювання   прому
 електрооблад-     -"-    -"-   1   -  60  200 500
 нання і радіо-
 фікації
 сантехнічне      -"-    -"-   1   -  60  200 500
 обладнання і
 водопостачання
 
 Внутрішнє опо-  Підприємст-  -"-   1   -  60  200 500
 рядження і не-  ва Мінмаш-
 механічне об-   прому та
 ладнання     Мінпрому
 (внутрішні пе-
 регородки,
 сидіння, ізоля-
 ція, шаруватий
 пластик, мета-
 лопласт, плівки
 поліхлорвініло-
 ві, алюмінієві
 профілі)
 
 Лакофарбові    Підприємст-  тонн  0,1*  -   6  20  50
 матеріали і    ва Мінпрому
 епоксидні фарби
 
 Скло віконне   Підпримст- кв.мет- 50,0  - 3000 10000 25000
 пасажирських   ва Укрбуд- рів
 вагонів      матеріалів
 
 Кузов суцільно-  Підприємст- штук    1  2   -  -   -
 металевого па-  ва Мінмаш-
 сажирського    прому
 вагону (для
 випробувань)
 ————————————————————
 * Кількість матеріалу уточнюється під час виготовлення
  експериментального зразка.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка