Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо впорядкування торговельного обслуговування населення


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 13 жовтня 1994 р. N 707
                Київ
       Про додаткові заходи щодо впорядкування
       торговельного обслуговування населення
 
   Кабінет Міністрів України відзначає,  що  незважаючи  на
активізацію дій на місцях правоохоронних органів та інших органів,
які здійснюють державний контроль (нагляд) за додержанням вимог
законодавства у  сфері  торгівлі  і  громадського харчування,
продовжують мати  місце  істотні  недоліки  в  організації
торговельного обслуговування  населення.  Виконавчі  комітети
місцевих Рад народних депутатів надто повільно вирішують питання
припинення продажу  товарів  у  невстановлених  місцях і без
відповідних дозволів. Значна частина підприємців, які займаються
продажем товарів, не мають елементарних знань і не створюють
відповідних умов для незалежного торговельного  обслуговування
населення.
   Вкрай незадовільно впроваджуються розрахунки із споживачами у
сфері торгівлі, громадського харчування і послуг з використанням
електронних контрольно-касових апаратів.
   За наявності   розгалуженої   мережі  стаціонарних  і
дрібно-роздрібних підприємств торгівлі і громадського харчування
набула невиправданого поширення виносна та виїзна торгівля. За
таких форм продажу товарів стали масовим явищем обрахунки і
обважування покупців, завищення роздрібних цін, продаж неякісних,
фальсифікованих і навіть небезпечних для життя людей товарів,
реалізація їх в антисанітарних умовах. Повсюдно грубо порушується
встановлений порядок продажу продуктів харчування, приховуються
від оподаткування доходи.
   Поповнення підприємств  товарними   ресурсами   нерідко
здійснюється за рахунок скуповування їх за готівку в роздрібній
торговельній мережі. Непоодинокі випадки реалізації  імпортних
товарів неналежної  якості, що створює умови для зловживань,
необгрунтованого завищення цін та обману покупців і держави.
   Не вжито належних заходів до впорядкування торгівлі на ринках
та до організації ефективної боротьби із спекуляцією товарами.
   Виконавчі комітети  місцевих  Рад  народних  депутатів,
відповідні міністерства і відомства недостатньо координують і
спрямовують дії підпорядкованих органів на проведення спільних
заходів щодо контролю за дотриманням законодавства  у  сфері
торгівлі і громадського харчування. До проведення цих заходів
майже не залучаються працівники ветеринарної медицини та споживчої
кооперації.
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Визнати недостатньою роботу Уряду Автономної Республіки
Крим, виконавчих комітетів Рад народних депутатів, Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків,
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства економіки, Державного
комітету у справах захисту прав споживачів, Державного комітету по
стандартизації, метрології та сертифікації, Головної державної
податкової інспекції щодо наведення порядку у сфері торгівлі.
   2. Урядові  Автономної  Республіки  Крим,  облвиконкомам,
Київському та Севастопольському міськвиконкомам:
   проаналізувати у  жовтні  1994  р.  хід виконання Указу
Президента України від 18 червня 1994 р. N 318 ( 318/94 ) "Про
невідкладні заходи щодо додержання вимог законодавства у сфері
торгівлі та посилення боротьби зі спекуляцією", визначити причини
низької ефективності проведеної роботи та вжити заходів до їх
усунення. Про результати доповісти Кабінетові Міністрів України до
1 листопада 1994 року;
   забезпечити чітку координацію дій місцевих правоохоронних
органів та  інших  органів, що здійснюють державний контроль
(нагляд) за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі і
громадського харчування, щодо наведення порядку в цій сфері та у
боротьбі із спекуляцією;
   терміново припинити виїзну та виносну торгівлю продовольчими
товарами на вулицях (площах) населених пунктів, де для цього
відсутні належні умови;
   забезпечити безумовне виконання рішень щодо  впровадження
розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг з
використанням електронних контрольно-касових апаратів;
   вжити заходів  до  припинення  в  установленому  порядку
діяльності підприємств  торгівлі  і  громадського  харчування,
незалежно від форм власності, громадян-підприємців, які не мають
відповідних дозволів на здійснення торгівлі або  систематично
порушують вимоги чинного законодавства;
   проаналізувати у жовтні ц.р. результати роботи  місцевих
органів, що здійснюють державний контроль (нагляд) за додержанням
вимог законодавства у сфері торгівлі і громадського харчування,
пов'язаної з виконанням Указу Президента України від 18 червня
1994 р. N 318, та в установленому порядку вживати заходів для
притягнення до  відповідальності  керівників  цих  органів за
бездіяльність у забезпеченні додержання вимог законодавства про
захист прав споживачів.
   3. Державному комітетові по сприянню малим підприємствам і
підприємництву за участю заінтересованих міністерств і відомств
підготувати проект Закону України "Про внесення доповнень до
статті 4 Закону України "Про підприємництво", в якому передбачити
ліцензування торговельної діяльності, та подати його Кабінетові
Міністрів України.
   4. Міністерству економіки, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків, Державному комітетові у справах захисту споживачів за
участю заінтересованих  міністерств  і  відомств  прискорити
підготовку проекту Положення про порядок заняття торговельною
діяльністю.
   5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
охорони здоров'я,  Міністерству  сільського  господарства  і
продовольства, Державному комітетові по стандартизації, метрології
та сертифікації,  Державному  митному  комітетові,  Державному
комітетові у справах захисту прав споживачів за участю інших
заінтересованих міністерств і відомств підготувати та подати до 1
січня 1995 р. Кабінетові Міністрів  України  пропозиції  про
вдосконалення порядку надходження в Україну товарів, насамперед
продуктів харчування та ліків, контролю за їхньою якістю.
   6. Державному комітетові у справах захисту прав споживачів,
Міністерству економіки,  Міністерству  зовнішніх  економічних
зв'язків, Державному комітетові по сприянню малим підприємствам і
підприємництву, Державному   комітетові  по  стандартизації,
метрології та сертифікації, Міністерству юстиції, Міністерству
внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров'я, Державній службі
ветеринарної медицини та Центральній спілці споживчих  товариств
(за згодою) подати до 1 грудня ц.р. Кабінетові Міністрів України
пропозиції про внесення до чинного законодавства змін і доповнень
щодо посилення  відповідальності  господарюючих  суб'єктів за
порушення правил обслуговування громадян  у  сфері  торгівлі,
громадського харчування і послуг.
   7. Міністерству внутрішніх справ:
   вжити заходів до кваліфікованого розслідування кримінальних
справ за фактами порушень правил торгівлі і справ, пов'язаних з
розкраданням, хабарництвом,  обманом  покупців,  проведенням
незаконної торговельної  діяльності, реалізацією недоброякісних
товарів, спекуляцією та притягнення винних до встановленої законом
відповідальності;
   зобов'язати керівників органів внутрішніх справ надавати без
зволікання допомогу органам, що здійснюють державний контроль
(нагляд) за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі і
громадського харчування, при виконанні ними своїх функцій.
   8. Міністерству  охорони здоров'я в тісній взаємодії із
заінтересованими міністерствами і відомствами з метою недопущення
виникнення масових інфекційних захворювань та спалахів харчових
отруєнь терміново здійснити комплекс додаткових  заходів  для
запобігання реалізації  населенню  бактеріально  забруднених і
недоброякісних продуктів харчування.
   9. Міністерству внутрішніх справ , Міністерству  охорони
здоров'я, Міністерству   економіки,  Міністерству  зовнішніх
економічних зв'язків, Державному комітетові у справах захисту прав
споживачів, Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації, Головній державній податковій  інспекції про хід
виконання Указу Президента України від 18 червня 1994 р. N 318
"Про невідкладні заходи щодо додержання вимог законодавства у
сфері  торгівлі  та  посилення  боротьби  зі  спекуляцією"
проінформувати Кабінет Міністрів України до 15 листопада 1994
року.
 
   Прем'єр-міністр України           В.МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.23
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка