Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки виконання Державного і місцевих бюджетів України за перше півріччя 1994 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 6 вересня 1994 р. N 623
                Київ
      Про підсумки виконання Державного і місцевих
      бюджетів України за перше півріччя 1994 року
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що виконання Державного
і  місцевих  бюджетів України в першому півріччі 1994 року
відбувалось у надзвичайно складній економічній ситуації.
   Незважаючи на  певне  поліпшення  роботи промисловості у
травні-червні, в цілому з початку поточного року в усіх галузях
народного  господарства  стався  різкий  спад виробництва. У
січні-червні випуск промислової продукції порівняно з відповідним
періодом минулого року зменшився на 36 відсотків. Скоротилося
виробництво 139 із 148 найважливіших видів продукції. Критичним
лишається стан справ з випуском товарів народного споживання.
Скоротили  обсяг  виробництва  споживчих  товарів  5,2  тис.
підприємств, або три чверті їх загальної кількості. Від 75 до 90
відсотків таких підприємств входять до сфери управління Державного
комітету  з легкої і текстильної промисловості, Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Державного комітету по рибному господарству і рибній промисловості
та до складу концерну "Укрмісцевпром", а також розміщені у
Закарпатській,  Рівненській,  Чернівецькій,  Дніпропетровській,
Одеській областях та в м.Києві. Продуктивність праці  проти
відповідного періоду минулого року знизилась на 29,6 відсотка.
   Зменшення обсягів виробництва не супроводжується позитивними
структурними змінами в економіці і відбувається за відсутності
цілеспрямованого державного впливу. Не знижується енергоємність,
матеріаломісткість продукції, зростає кількість нерентабельних
підприємств, неефективно використовується в інтересах структурної
перебудови  економіки  науково-технічний  потенціал. Внаслідок
недостатнього  стимулювання  іноваційної  діяльності  різко
скоротилося освоєння нової техніки та сучасних технологій.
   Тільки через зниження обсягів  промислового  виробництва,
перевезень вантажів, надання послуг населенню до бюджетів усіх
рівнів не надійшло близько 28 трлн. крб. доходів, з них лише
акцизного збору 6,3 трлн. крб., в тому числі через скорочення
обсягів виробництва лікеро-горілчаних виробів - 3,6 трлн. крб,
телевізорів, магнітофонів та радіоприймальних пристроїв - 0,2
трлн. карбованців. Стримували виробництво цих товарів також високі
ставки акцизного збору.
   Консолідований бюджет України по доходах у першому півріччі
поточного року виконано на суму 153,6 трлн. крб., що становить
36,7 відсотка річних призначень і 87 відсотків розрахункового
плану на перше півріччя. На покриття тимчасового касового розриву
між доходами і видатками бюджету Міністерство фінансів одержало
37,6 трлн. крб. кредитів Національного банку України.
   Державний бюджет України по доходах у першому  півріччі
поточного року виконано на суму 102,6 трлн. крб., що становить
30,6 відсотка річних призначень і 76 відсотків розрахункового
плану на перше півріччя.
   Значне недовиконання доходів бюджету є наслідком не тільки
різкого спаду виробництва у народному господарстві, а й недоліків
у здійсненні податкової політики та бюджетному плануванні.
   У першому півріччі поточного року до державного бюджету не
були залучені неподаткові доходи у загальній сумі 20 трлн. крб.,
які згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 1994
рік" ( 3898-12 ) передбачалося спрямувати в доход бюджету,
зокрема:
   4 трлн. крб. коштів від продажу військового майна, які
відповідно до Указу Президента України від 12 жовтня 1993 р. N 448
(  448/93  )  мали  бути  зараховані  до  Фонду  зміцнення
обороноздатності країни;
   3,5 трлн. крб. від транзиту нафти, газу, аміаку  через
територію України, оскільки кошти від транзиту газу спрямовувалися
на  здешевлення  газу,   що   споживається   населенням,
житлово-комунальним господарством і бюджетними установами; що ж до
доходів від транзиту нафти і аміаку, то коштів, які надходять за
угодами  з  постачальниками,  достатньо  лише  на  покриття
експлуатаційних витрат підприємств, що обслуговують трубопровідний
транспорт;
   5 трлн. крб. різниці в ціні на газ, що пов'язано  із
встановленням  ціни  на  природний  газ,  який відпускається
підприємствам  Міністерства  промисловості  і  Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
лише у квітні, а також несвоєчасністю розрахунків за спожитий газ
(заборгованість зазначених міністерств Укргазпрому за станом на 1
липня ц.р. становила відповідно 156,6 та 79,2 млн. доларів США);
   4 трлн.  крб.,  які  передбачалося  одержати  у вигляді
компенсації коштів за міжурядовими угодами і які згідно з рішенням
Уряду були спрямовані на створення державного запасу уранового
концентрату;
   3,5 трлн. крб., недоодержаних  через  неповне  виконання
додаткових заходів, спрямованих на збільшення реалізації через
торговельну мережу лікеро-горілчаних виробів та м'ясо-молочних
продуктів.
   Не було забезпечено зниження дебіторської і кредиторської
заборгованості, у зв'язку з чим за станом на 1 липня ц.р. до
бюджетів не надійшло 16 трлн. карбованців.
   Перевірками виявлено  численні  факти  незаконних витрат,
привласнення коштів і матеріальних цінностей. На перевірених 7,9
тис. підприємств, організацій і установ загальна сума збитків,
спричинених такими порушеннями,  становить  365  млрд.  крб.
Державними податковими інспекціями перевірено 156,4 тис. суб'єктів
господарської діяльності - платників податків і платежів, у 110,6
тис.  з  них, що становить 71 відсоток, виявлено порушення
податкового законодавства. При цьому додатково нараховано податків
і платежів 3417 млрд. крб., або 3 відсотки загальної суми
надходжень.  Найбільші  суми  платежів  донараховано   у
Дніпропетровській області (320 млрд. крб.), Донецькій (309 млрд.
крб.) та м.Києві (261 млрд. крб.).
   У зв'язку  із  значним  недовиконанням  доходної частини
державного бюджету фінансування заходів, передбачених на поточний
рік, здійснювалося в особливому режимі. Обмежувалось фінансування
практично всіх видів видатків, за винятком заробітної плати
працівників бюджетних установ і організацій, пенсійного, медичного
обслуговування та реалізації  соціальних  програм.  Субвенції
бюджетам областей профінансовано з державного бюджету лише на суму
7,1 трлн. крб., що становить 43 відсотка річних призначень і 73,8
відсотка розрахункового плану першого півріччя.
   Видатки консолідованого бюджету в першому півріччі поточного
року  становили 177,2 трлн. крб., або 42,4 відсотка річних
призначень і 81,9 відсотка розрахункового плану на півріччя. Із
загальної суми видатків на соціальний захист населення витрачено
19,8 трлн. крб., або 70,1 відсотка піврічних призначень, на
фінансування соціально-культурних закладів - 40,1 трлн. крб., або
102,4 відсотка.
   Видатки державного бюджету за цей період виконано в сумі 129
трлн. крб., або 38,5 відсотка річних призначень і 73,8 відсотка
розрахункового плану на перше півріччя, в тому числі витрачено на
фінансування соціально-культурних закладів 53,5 відсотка піврічних
призначень, на соціальний захист населення - 61,6, на народне
господарство - 67,3, на оборону - 82, на утримання органів
законодавчої  і  виконавчої влади - 70,1 відсотка піврічних
призначень.
   Викликає занепокоєння хід виконання завдань Чорнобильської
будівельної програми. У першому півріччі поточного року не були
забезпечені повне фінансування санаторного оздоровлення дітей,
виплата  пільг  на  компенсацій,  авансування  капітального
будівництва, не введено жодної школи, дитячого садка, лікарні,
об'єкта виробничого призначення. Разом з тим в ряді областей
перевірками встановлено факти нецільового використання коштів,
призначених на фінансування заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської  катастрофи,  на загальну суму понад 8 млрд.
карбованців.
   До Кабінету Міністрів України надходять численні звернення
від міністерств, відомств, підприємств стосовно гострої нестачі
оборотних  коштів,  необхідних  для  забезпечення  нормальної
фінансово-господарської діяльності. Тільки у першому півріччі
поточного року до Кабінету Міністрів України та Міністерства
фінансів надійшло звернень про виділення додаткових бюджетних
коштів на загальну суму понад 200 трлн. крб. та на 6 трлн. крб. -
про надання податкових пільг.
   Водночас більшість міністерств і відомств не забезпечили
виконання підприємствами та організаціями, що входять до сфери їх
управління, постанови Кабінету Міністрів України та Національного
банку України від 19 квітня 1993 р. N 279 ( 279-93-п ) "Про
нормативи  запасів  товарно-матеріальних  цінностей  державних
підприємств і організацій та джерела їх покриття" в частині
розробки та затвердження за погодженням з Міністерством економіки
та Міністерством фінансів норм запасів у днях  по  готовій
продукції,  загальних  матеріальних  ресурсах,  незавершеному
виробництву, тарі. Не вживається заходів щодо спрямування прибутку
підприємств і організацій на приріст у необхідних розмірах власних
оборотних коштів.
   Переважна частина прибутку підприємств використовується на
матеріальне заохочення і соціальний розвиток їх колективів. За
перше півріччя поточного року на зазначені цілі спрямовано 51,5
відсотка прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств, у
тому числі в промисловості 44,9 відсотка, у будівництві 56,5
відсотка.
   Великі суми оборотних коштів відволікаються у зайві запаси
готової продукції, інших товарно-матеріальних  цінностей.  Із
наявних на 1 липня ц.р. 588,8 трлн. крб. оборотних коштів 209,9
трлн. крб., або 35,6  відсотка,  сконцентровано  в  запасах
товарно-матеріальних цінностей.
   Значних розмірів досяг обсяг державних позабюджетних фондів,
залишки коштів яких на 1 липня ц.р. становили більше 4 трлн.
карбованців.
   З метою створення необхідних умов для виконання Державного і
місцевих бюджетів України у 1994 році Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Міністерствам і відомствам, Уряду Криму, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам:
   ретельно проаналізувати підсумки роботи відповідних галузей,
підприємств і організацій за період з початку поточного року,
розробити конкретні економічні та організаційно-технічні заходи,
спрямовані на зупинення падіння обсягів виробництва, поліпшення
фінансового стану підприємств і організацій, що входять до сфери
їх управління (перебувають у їх віданні);
   у зв'язку з дефіцитом бюджету проінвентаризувати розпочаті й
оголошені програми соціального розвитку, визначити  конкретні
напрями їх пріоритетності, а також джерела фінансування, посилити
контроль за своєчасним і повним внесенням до бюджету податків,
зборів та інших обов'язкових платежів підприємствами, установами і
організаціями, що входять до сфери їх управління (перебувають у їх
віданні), забезпечити ефективне використання бюджетних коштів;
   вжити термінових заходів  щодо  забезпечення  безумовного
виконання вимог чинного законодавства про відкриття розрахункових
рахунків суб'єктів господарської діяльності тільки в одному їх
обраних ними банків;
   посилити контроль за веденням первинного обліку та звітності,
дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19
вересня 1993 р. N 764 ( 764-93-п ) "Про затвердження Основних
положень  про склад витрат виробництва (обігу) і формування
фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України"
щодо обгрунтованості віднесення витрат на собівартість продукції.
   2. Зажадати від керівників міністерств і відомств терміново
провести роботу щодо визначення нормативів власних оборотних
коштів на підприємствах і в організаціях, що входять до сфери їх
управління.
   Міністерствам і  відомствам  разом  з  підприємствами та
організаціями, що входять до сфери їх управління, розробити
організаційно-технічні  заходи, які забезпечили б прискорення
оборотності оборотних коштів,  доведення  фактичних  залишків
оборотних коштів до встановлених нормативів, у першу чергу за
рахунок спрямування прибутку, що залишається в розпорядженні цих
підприємств і організацій, на їх поповнення (включаючи залишок
прибутку минулих років та банківських кредитів).
   3. Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству
фінансів  та  Міністерству  статистики  вивчити  ефективність
застосування постанови Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 29 січня 1994 р. N 49 ( 49-94-п ) "Про контроль
за видачею у 1994 році коштів, спрямованих на споживання" і до 15
жовтня ц.р. внести пропозиції Кабінету Міністрів України з цього
питання.
   4. Звернути увагу голів Рад народних депутатів на нерішучість
та повільність у внесенні ними відповідним Радам пропозицій щодо
запровадження місцевих податків і зборів, передбачених чинним
законодавством про оподаткування.
   5. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки
підготувати  пропозиції  про  включення  окремих  державних
позабюджетних фондів до складу державного бюджету.
   Установити, що порядок формування та  витрачання  коштів
галузевих цільових фондів визначається Кабінетом Міністрів України
за  поданням  Міністерства  фінансів  разом  з  відповідними
міністерствами та відомствами.
   6. Міністерству фінансів:
   при підготовці пропозицій про уточнення показників Державного
бюджету України на 1994 рік за підсумками роботи народного
господарства і виконання бюджету за перше півріччя ц.р. ретельно
розглянути всі видатки бюджету, маючи на увазі їх скорочення
залежно від стану надходження доходів бюджету;
   враховуючи наявність значних сум переплати податку на доходи
внаслідок сплати авансових платежів до бюджету та з  метою
поліпшення фінансового стану підприємств і організацій провести
перерахунки обчислених сум податку на доходи виходячи з фактично
одержаних доходів за вісім місяців 1994 року;
   посилити контроль за своєчасним надходженням податків, зборів
та інших обов'язкових платежів до державного бюджету;
   вживати суворих  заходів  до  суб'єктів  господарської
діяльності,  які  не  забезпечують  своєчасного  і  повного
перерахування податків та  інших  обов'язкових  платежів  до
державного бюджету;
   забезпечити своєчасне і рівномірне фінансування видатків на
невідкладні потреби, насамперед пов'язані з підготовкою до роботи
в зимовий період 1994/1995 років;
   разом з міністерствами та відомствами вживати заходів для
забезпечення цільового використання бюджетних коштів;
   прискорити виконання робіт щодо переходу на казначейську
систему виконання Державного бюджету України.
   7. Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю
посилити контроль за діяльністю і фінансовим станом страховиків,
використанням страхових фондів і резервів за їх призначенням,
активізувати  роботу  щодо  формування  конкурентоспроможного
страхового ринку, залучення  ресурсів  страхових  фондів  на
інвестиції.
   8. Міністерству   статистики,  Міністерству  економіки,
Міністерству фінансів, Державному комітетові у справах захисту
прав споживачів до 1 листопада ц.р. розробити і затвердити
координаційний план проведення спільних перевірок на підприємствах
і в організаціях усіх форм власності щодо стану обліку та
звітності,  повноти  сплати  податків,  дотримання  державної
дисципліни  цін  тощо.  Про  результати проведених перевірок
доповідати Кабінетові Міністрів України кожних півроку.
   9. Міністерству  статистики,  Міністерству   економіки,
Державному  комітетові  по  сприянню  малим  підприємствам і
підприємництву, Міністерству юстиції для  забезпечення  більш
повного обліку суб'єктів підприємницької діяльності до 1 листопада
ц.р. проаналізувати можливості вдосконалення порядку їх реєстрації
та у разі потреби подати пропозиції про внесення змін і доповнень
до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1994 р. N 276 ( 276-94-п ).
 
   Прем'єр-міністр України            В.МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.18
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка