Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку оподаткування податком на прибуток надходжень лікувально- профілактичних закладів від платних послуг у 2002 році


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
          20.11.2002 N 9047/5/15-2316
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
порядку  оподаткування  податком  на  прибуток  надходжень
лікувально-профілактичних закладів від платних послуг у 2002 році,
що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій, у разі
якщо вартість таких послуг формується з урахуванням граничних
розмірів рентабельності, і повідомляє.
   Абзацом "а" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону
України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-вр, 334/94-вр ) "Про
оподаткування прибутку підприємств", зі змінами і доповненнями
(далі - Закон), встановлено, щодо неприбуткових  установ  і
організацій відносяться органи державної влади України, органи
місцевого  самоврядування  та  створені  ними  установи  або
організації,  що  утримуються  за рахунок коштів відповідних
бюджетів.
   При цьому від оподаткування звільняються доходи зазначених
вище організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які
надходять  безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів
або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як
компенсація вартості отриманих державних послуг (підпункт 7.11.2
статті 7 Закону ( 283/97-вр, 334/94-вр ).
   Відповідно до  абзацу другого підпункту 7.11.8 статті 7
Закону ( 283/97-вр, 334/94-вр ), доходи неприбуткових організацій,
визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1, у тому числі доходи
закладів і установ охорони здоров'я, які утримуються за рахунок
бюджету, спрямовуються до складу кошторисів (на  спеціальний
рахунок)  на  утримання  таких  неприбуткових  організацій і
використовуються виключно  на  фінансування  видатків  такого
кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно
з їх статутами), розрахованого та затвердженого у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Пунктом 6  статті 2 Бюджетного кодексу  України  від
21.06.2002 р., N 2542-III ( 2542-14 ) передбачено, що бюджетна
установа  -  це  орган,  установа чи організація, визначена
Конституцією України ( 254к/96-вр ), а  також  установа  чи
організація, створена у встановленому порядку органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами
місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні
установи є неприбутковими.
   Згідно  з  постановою  Кабінету Міністрів  України  від
25.12.96 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" Раді міністрів Автономної Республіки
Крим надані повноваження щодо регулювання (встановлення) тарифів,
зокрема, на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні та
санітарно-профілактичні державні і комунальні заклади  охорони
здоров'я.
   Керуючись вказаними вище повноваженнями, Радою міністрів АР
Крим  встановлено  граничні розміри рентабельності на платні
послуги,   що   надають   лікувально-профілактичні   та
санітарно-профілактичні державні і комунальні заклади охорони
здоров'я (постанова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим від
25.06.2000  р. N 232, зі змінами, внесеними постановою від
12.12.2000 р. N 408).
   Пунктом 18 статті 8 та пунктом 4 статті 43 Закону України від
20.12.2001 р. N 2905-III ( 2905-14 ) "Про Державний бюджет України
на 2002 рік" визначено, що джерелами формування спеціального фонду
Державного бюджету України на 2002 рік є власні надходження
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного
бюджету та відповідних місцевих бюджетів.
   Таким чином, власні надходження лікувально-профілактичних та
санітарно-профілактичних державних і комунальних закладів охорони
здоров'я, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів, у разі
якщо такі надходження передбачено кошторисом, що затверджується у
встановленому порядку, в повному обсязі зараховуються у 2002 році
до спеціального фонду відповідних бюджетів без оподаткування. При
цьому вартість платних послуг, що надаються зазначеними вище
закладами,  передбачених кошторисом, формується з урахуванням
граничних  розмірів  рентабельності,  встановлених  чинними
законодавчими та нормативними актами.
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Бухгалтерія",
 N 9, 3 березня 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка