Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення експерименту зі спрощеного митного оформлення транзитних товарів та інших предметів у державному міжнародному аеропорту "Бориспіль"


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 801/751/696 від 19.11.2001
 
    Про проведення експерименту зі спрощеного митного
     оформлення транзитних товарів та інших предметів
     у державному міжнародному аеропорту "Бориспіль"
     ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
                 Державної митної служби
      N 751 ( va751342-02 ) від 29.12.2002 )
 
   З метою опрацювання порядку спрощеного митного оформлення
товарів та інших предметів, що переміщуються транзитом через митну
територію України повітряними суднами, Н А К А З У Є М О:
   1. Провести в період з 01.12.2001 по 28.02.2002 у державному
міжнародному  аеропорту "Бориспіль" та Бориспільській митниці
експеримент зі спрощеного митного оформлення транзитних товарів та
інших предметів, що переміщуються через митну територію України
авіаційним транспортом.
   2. Затвердити Порядок проведення експерименту зі спрощеного
митного контролю та митного оформлення транзитних товарів та інших
предметів, що переміщуються через  митну  територію  України
авіаційним транспортом, який додається.
   3. Координацію діяльності з проведення експерименту покласти
на  Державний  департамент  авіаційного  транспорту  України,
Управління організації митного контролю Державної митної служби
України та Управління прикордонного контролю Державного комітету у
справах охорони державного кордону України.
   4. За  результатами  експерименту Державному департаменту
авіаційного  транспорту  України  (Шкатюк  А.Г.),  Управлінню
організації митного контролю Державної митної служби України
(Терещенко С.С.) та Управлінню прикордонного контролю Державного
комітету у справах охорони державного кордону України (Марченко
Б.М.) підготувати до 01.04.2002 висновки для подання їх на розгляд
Комітету  з  питань  спрощення формальностей при міжнародних
повітряних перевезеннях.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Пашка П.В., заступника
Державного секретаря Міністерства транспорту України Демиденка
А.Ф., першого заступника Голови Державного комітету у справах
охорони державного кордону України Шишоліна П.А.
 
 Міністр транстпорту України            В.Пустовойтенко
 Перший заступник голови
 державної митної служби                 О.Єгоров
 
 Голова державного комітету
 у справах охорони державного
 кордону України                     М.Литвин
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   транспорту України,
                   Державної митної
                   служби України,
                   Державного комітету у
                   справах охорони державного
                   кордону України
                   19.11.2001 N 801/751/696
               Порядок
  проведення експерименту зі спрощеного митного контролю та
  митного оформлення транзитних товарів та інших предметів,
  що переміщуються через митну територію України авіаційним
              транспортом
           1. Загальні положення
   1.1. Порядок проведення експерименту зі спрощеного митного
контролю  та митного оформлення транзитних товарів та інших
предметів, що переміщуються через  митну  територію  України
авіаційним транспортом (далі - Порядок), визначає порядок і
механізм проведення експерименту зі спрощеного митного контролю й
митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються
транзитом через митну територію України повітряними суднами через
міжнародний пункт пропуску для авіаційного сполучення - державний
міжнародний аеропорт (далі - ДМА) "Бориспіль", за умови здійснення
авіакомпанією - резидентом України перевезення таких вантажів на
одному з етапів переміщення.
   1.2. Терміни, які вживаються в цьому Порядку, розуміються в
тому ж значенні, що й у чинному законодавстві.
   1.3. Під час проведення експерименту відповідно до умов цього
Порядку здійснюється митне оформлення товарів та інших предметів
(вантажів), які переміщуються транзитом: без вивантаження з борту
повітряного судна; з вивантаженням з борту повітряного судна
(повним чи частковим) і подальшим завантаженням на борт іншого
повітряного судна.
   1.4. Повітряне судно, яке перевозить  транзитний  вантаж
відповідно до умов цього Порядку, під час виконання транзитного
рейсу, що починається та закінчується за межами митної території
України, має здійснювати тільки одну посадку на митній території
України, а саме в ДМА "Бориспіль", та у виключних випадках -
аеродромі "Озерне - Житомир" (запасному аеродромі), за умови
погодження в кожному конкретному випадку між Бориспільською та
Житомирською  митницями та створення на аеродромі "Озерне -
Житомир" умов та виконання вимог, передбачених цим Порядком.
   1.5. Під час проведення експерименту відповідно до умов цього
Порядку здійснюється митне оформлення будь-яких товарів та інших
предметів, що переміщуються транзитом через митну  територію
України,  за  винятком  товарів та інших предметів, на які
законодавством України встановлено акцизний збір (крім випадків
транзиту без вивантаження з борту повітряного судна) і транзит
яких через митну територію України заборонено.
   1.6. У разі виявлення на борту повітряного судна (далі - ПС),
яке виконує транзитний рейс чи здійснило технічну посадку, товарів
та інших предметів, транзит яких через митну територію України
заборонено чи обмежено й на які не поширюється чинність цього
Порядку, митний контроль і митне оформлення їх здійснюються на
загальних підставах згідно з чинним законодавством.
   1.7. Учасниками експерименту зі спрощеного митного контролю й
митного оформлення транзитних товарів та інших предметів є: ДМА
"Бориспіль";
   авіаційна компанія "Аерочартер";
   авіаційна компанія "Міжнародні авіалінії України";
   авіаційна компанія "АероСвіт";
   авіаційна компанія "Ярославь";
   авіаційна компанія " Українсько-Середземноморські авіалінії";
   акціонерне товариство закритого типу "Транс Сервіс";
   товариство з обмеженою відповідальністю "Карго Сервіс Центр".
 
 2. Митний контроль і митне оформлення при транзиті товарів та
 інших предметів без вивантаження їх з борту повітряного судна
   2.1. Повітряне судно, що здійснило посадку під час виконання
транзитного рейсу чи технічну посадку в ДМА "Бориспіль", перебуває
під митним контролем з моменту його посадки й до вибуття за межі
митної території України.
   2.2. Під час виконання транзитного рейсу чи технічної посадки
без вивантаження товарів та інших предметів з борту повітряного
судна митний контроль і митне оформлення здійснюються шляхом
візуального контролю та перевірки відповідних документів на ПС і
на товари та інші предмети (міжнародних авіаційних накладних
(Airwaybill - AWB), вантажних описів (Cargo Manifest - CM)), що
перевозяться ним, та за наявності товаросупровідних документів, у
яких зазначено характеристики переміщуваних товарів та інших
предметів, необхідні для митного оформлення останніх.
   З метою організації обліку товарів та інших предметів, що
переміщуються  транзитом  без  вивантаження  з  борту  ПС,
рекомендується в одному з таких документів зазначати їх коди за
Гармонізованою системою опису та кодування товарів.
   2.3. У разі потреби тривалої стоянки ПС і неможливості
забезпечити силами посадових осіб митниці митний контроль за ПС,
товарами та іншими предметами, що перебувають на його борту, на
люки й двері цього ПС накладається посадовою особою митного органу
митне забезпечення. Після цього за погодженням з митницею ПС з
товарами та іншими предметами передається авіаційним перевізником
під охорону вповноваженій адміністрацією ДМА "Бориспіль" службі
охорони. При цьому складається акт довільної форми в трьох
примірниках про прийняття-передання ПС з товарами та іншими
предметами на зберігання під митним контролем. Один примірник акта
передається авіаперевізнику, другий - уповноваженій адміністрацією
ДМА "Бориспіль" службі охорони, третій - залишається в справах
митниці.
   2.4. Відправлення ПС, що виконує транзитний рейс або технічну
посадку без вивантаження вантажу з борту повітряного судна,
допускається тільки з дозволу митниці.
 
 3. Митний контроль і митне оформлення при транзиті товарів та
  інших предметів з вивантаженням їх з борту повітряного судна
   3.1. При виконанні транзитного рейсу з повним чи частковим
вивантаженням товарів та інших предметів з борту повітряного судна
товари та інші предмети, що переміщуються в режимі транзиту, під
контролем митних органів вивантажуються з борту ПС та розміщуються
на  спеціалізованому  транзитному складі (у терміналі), який
розташовано на території ДМА "Бориспіль" і на території якого
Бориспільською митницею встановлюється зона митного контролю.
   Митний контроль товарів та інших предметів, які залишаються
на борту ПС, здійснюється відповідно до пунктів 2.1 - 2.4 цього
Порядку.
   3.2. З  метою  забезпечення  повної  схоронності  й
недоторканності товарів та інших предметів, які перебувають під
митним контролем, забезпечення зберігання транзитних товарів та
інших предметів (як і товарів та інших предметів, помилково
надісланих до ДМА "Бориспіль") окремо від інших вантажів, а також
для  уніфікації процедури декларування й ведення бази даних
статистичного обліку товарів та інших предметів спеціалізований
транзитний склад (термінал) у частині його технічного обладнання
повинен відповідати вимогам пункту 2.2, абзаців 1, 2, 3, 4 пункту
2.4, пункту 2.6 Положення про відкриття та експлуатацію митних
ліцензійних складів, затвердженого наказом Держмитслужби України
від 31.12.96 N 592 ( z0005-97 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 20.01.97 за N 5/1809, а в частині процедури
декларування - вимогам, викладеним у відповідних пунктах цього ж
Положення, які стосуються функціонування  митних  ліцензійних
складів закритого типу.
   Зберігання товарів  та  інших  предметів  на  цьому
спеціалізованому транзитному складі (у терміналі) здійснюється під
митним контролем з накладенням митного забезпечення.
   3.3. Транзитні товари та інші  предмети,  розміщені  на
спеціалізованому  транзитному  складі  (у  терміналі), можуть
перебувати на ньому строком до 45 діб. При цьому, товари та інші
предмети будь-що повинні бути вивезені зі транзитного складу
(терміналу) не пізніше дати завершення експерименту.
   3.4. Бориспільська митниця (далі - митниця) здійснює контроль
за обліком руху товарів та інших предметів, що розміщуються на
спеціалізованому транзитному складі (у терміналі), та контроль за
ними протягом усього часу їх перебування під митним контролем.
   3.5. Учасник експерименту, на якого покладено функції зі
зберігання та декларування товарів та інших  предметів,  що
переміщуються транзитом з частковим або повним вивантаженням з
борту повітряного судна, згідно з установленими правилами та за
формою, погодженою з митницею, забезпечує ведення обліку руху
товарів та інших предметів, розміщених  на  спеціалізованому
транзитному складі (у терміналі), і на вимогу митниці надає їй для
звірення оперативні та зведені статистичні дані про ці товари та
інші предмети.
   3.6. ВМД на товари та інші предмети, що переміщуються в
режимі транзиту, може бути оформлена попередньо на підставі
відповідних товаросупровідних і товаротранспортних документів до
фактичного надходження товарів та інших предметів на  митну
територію України та розміщення їх на спеціалізованому транзитному
складі (у терміналі).
   3.7. ВМД на товари та інші предмети, що переміщуються в
режимі  транзиту,  оформлюється  на  підставі  відповідних
товаросупровідних і товаротранспортних документів,  за  якими
здійснено випуск цих товарів та інших предметів з метою вивезення
за межі митної території України під письмове  зобов'язання
декларанта - учасника експерименту про наступне декларування
товарів та інших предметів протягом трьох календарних днів.
   3.8. Рішення про можливість проведення митного оформлення
товарів та інших предметів, що переміщуються в режимі транзиту, з
використанням  механізму  попереднього   декларування   за
товаросупровідними й товаротранспортними документами, а також
випуску таких товарів за товаросупровідними й товаротранспортними
документами  під письмове зобов'язання декларанта - учасника
експерименту про наступне декларування протягом трьох календарних
днів приймається начальником митниці або посадовою особою митниці,
уповноваженою на це наказом митниці.
   3.9. Форма письмового зобов'язання декларанта - учасника
експерименту про наступне декларування товарів та інших предметів,
що переміщуються транзитом, визначається митницею за погодженням з
декларантом - учасником експерименту.
   3.10. У виняткових випадках за наявності об'єктивних обставин
митниця може дати дозвіл на проведення митного оформлення товарів
та інших предметів, що переміщуються транзитом з частковим або
повним вивантаженням з борту  ПС,  без  їх  розміщення  на
спеціалізованому транзитному складі (у терміналі).
   3.11. Рішення про можливість проведення митного оформлення
товарів та інших предметів, що переміщуються транзитом з частковим
або повним вивантаженням з борту ПС, без їх розміщення на
спеціалізованому транзитному складі (у терміналі), розташованому
на території ДМА "Бориспіль", приймається в кожному окремому
випадку начальником митниці або  посадовою  особою  митниці,
уповноваженою на це наказом митниці, на підставі письмового
звернення декларанта - учасника експерименту із  зазначенням
об'єктивних причин неможливості (недоцільності) розміщення товарів
та інших предметів на спеціалізованому транзитному складі (у
терміналі).
   Форма звернення визначається митницею за  погодженням  з
декларантом - учасником експерименту.
   У таких випадках охорона та супроводження товарів та інших
предметів здійснюються із залученням підрозділу митної варти.
   3.12. ВМД заповнюється на товари та інші предмети, митна
вартість яких становить в еквіваленті 100 і більше доларів США.
   3.13. ВМД заповнюється окремо на товари та інші предмети за
кожною AWB.
   3.14. Декларування  товарів  та  інших  предметів,  що
переміщуються транзитом з частковим або повним вивантаженням з
борту повітряного судна на спеціалізований транзитний склад (у
термінал), проводиться  шляхом  оформлення  вантажної  митної
декларації  із  застосуванням  уніфікованого адміністративного
документа форми МД-2 та формулярів-специфікацій форми  МД-8,
заповнених згідно з інструкцією про порядок заповнення вантажної
митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) і зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України  24.09.97  за  N  443/2247,  з  урахуванням
особливостей, наведених у додатках 1, 2 до цього Порядку.
   3.15. При митному оформленні товарів та інших предметів, що є
об'єктами експерименту, митні збори та платежі справляються в
установленому законодавством порядку.
   3.16. Статистична  інформація  про  переміщені  в  ході
експерименту  транзитні  вантажі  за  формою,  установленою
Держмитслужбою України, надається митниці декларантом - учасником
експерименту з установленою митницею періодичністю для опрацювання
та узагальнення.
   3.17. Під  час  перебування  транзитних  вантажів  на
спеціалізованому транзитному складі (у терміналі) з ними можуть
здійснюватися ті ж операції, що й на митному ліцензійному складі.
   3.18. Вивезення   товарів  та  інших  предметів  зі
спеціалізованого транзитного складу (терміналу) для навантаження
на борт ПС і відправлення за межі митної території України
здійснюється виключно з дозволу митниці відповідно до пунктів
3.2.3 - 3.2.5 Порядку здійснення митного контролю товарів та інших
предметів, що переміщуються через митний кордон  України  з
використанням   повітряних  суден,  затвердженого  наказом
Держмитслужби України від 29.08.2001 N 579 ( z0790-01 ) і
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 07.09.2001 за
N 790/5981.
 
 Начальник Управління розвитку та
 сертифікації аеропортів Укравіатрансу           В.Шило
 
 Начальник Управління організації
 митного контролю Держмитслужби України        С.Терещенко
                   Додаток 1
                   до п.3.14 Порядку проведення
                   експерименту зі спрощеного
                   митного контролю та митного
                   оформлення транзитних
                   товарів та інших предметів,
                   що переміщуються через
                   митну територію України
                   авіаційним транспортом
 
  Особливості заповнення ВМД при переміщенні товарів та інших
   предметів під час проведення експерименту зі спрощеного
   митного контролю й митного оформлення товарів та інших
    предметів, що переміщуються транзитом через митну
       територію України авіаційним транспортом
   1. Під час проведення експерименту зі спрощеного митного
контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що
переміщуються транзитом через митну територію України авіаційним
транспортом, декларантом заповнюються такі графи ВМД: А, В, 1, 2,
4, 5, 6, 8, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   2. Графи ВМД заповнюються відповідно до Інструкції  про
порядок  заповнення вантажної митної декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) і
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  України  24.09.97 за
N 443/2247, з урахуванням таких особливостей заповнення окремих
граф:
           Графа 1 "Тип декларації"
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ТР", у другому - код митного режиму
"80", у третьому підрозділі - символ "АВ".
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
   У графі зазначається прийнята при повітряних перевезеннях
скорочена назва аеропорту, звідки згідно з товаросупровідними
документами відправлено вантаж, і через похилу риску - скорочена
назва аеропорту призначення.
           Графа 33 "Код товару"
   У першому підрозділі зазначається чотиризначний код товару
(група та товарна позиція) згідно з УКТЗЕД. Структурно код
записується без пропусків та інших розподілювальних знаків.
                   Додаток 2
                   до п.3.14 Порядку проведення
                   експерименту зі спрощеного
                   митного контролю та митного
                   оформлення транзитних
                   товарів та інших предметів,
                   що переміщуються через
                   митну територію України
                   авіаційним транспортом
    Особливості заповнення формулярів-специфікацій форми
    МД-8 ( 574-97-п ) під час проведення експерименту зі
  спрощеного митного контролю та митного оформлення товарів
    та інших предметів, що переміщуються транзитом через
     митну територію України авіаційним транспортом
   Під час проведення експерименту  зі  спрощеного  митного
контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що
переміщуються транзитом через митну територію України авіаційним
транспортом, заповнюються такі графи формулярів-специфікацій форми
МД-8: А, 1, 3, 5, 14, 15, 15а, 17, 17а, 31, 33, 37, 44, 54.
   Графи C і D заповнюються інспектором митниці.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка