Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд Української РСР соціального захисту інвалідів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 вересня 1993 р. N 705
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1434 ( 1434-2002-п ) від 26.09.2002 )
 
         Про внесення змін і доповнень до
        Положення про Фонд Української РСР
         соціального захисту інвалідів
 
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Внести до Положення про Фонд Української РСР соціального
захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Української РСР від 18 липня 1991 р. N 92 ( 92-91-п ) "Про
створення Фонду Української РСР соціального захисту інвалідів" (ЗП
УРСР, 1991 р., N 7, ст.58) зміни і доповнення, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України               Л. КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Мінісирів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою  Кабінету Міністрів України
                 від 4 вересня 1993 р. N 705
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
     що вносяться до Положення про Фонд Української
      РСР соціального захисту інвалідів ( 92-91-п )
   1. У назві та в тексті Положення слова "Української РСР" і
"УРСР" замінити словом "України".
   2. У пункті 1:
   абзац перший доповнити реченням такого змісту:
   "Фонд підпорядкований Міністерству  соціального  захисту
населення України";
   абзац другий і третій викласти у такій редакції:
   "У своїй діяльності Фонд керується законами України, іншими
рішеннями Верховної Ради України, указами і  розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціального
захисту населення, а також цим Положенням.
   Фонд розв'язує покладені на нього завдання у тісній взаємодії
з центральними органами державної виконавчої влади  України,
органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а  також
об'єднаннями громадян, діяльність яких пов'язана із соціальним
захистом інвалідів".
   3. В абзаці третьому пункту 2 слова "республіканського
бюджету" замінити словами "державного бюджету".
   4. У пункті 3:
   в абзаці другому слова "органів соціального забезпечення"
замінити словами "органів соціального захисту населення";
   абзац восьмий викласти у такій редакції:
   "організує збір добровільних внесків від громадян, в тому
числі іноземних, підприємств і об'єднань громадян";
   в абзаці дев'ятому виключити слова "і середніх спеціальних".
   5. У пункті 4:
   в абзаці другому слова "республіканського бюджету" замінити
словами "державного бюджету";
   доповнити абзац п'ятий реченням такого змісту:
   "Порядок вкладення вільних коштів Фонду в підприємницьку
діяльність і витрачання доходів від цієї діяльності визначається
правлінням Фонду за погодженням з Міністерством фінансів".
   6. В абзаці четвертому пункту 5 виключити слова "і середніх
спеціальних".
   7. У пункті 6 слова "в Кримській АРСР" замінити словами "в
Республіці Крим".
   8. Пункт 7 викласти у такій редакції:
   "7. До складу правління Фонду соціального захисту інвалідів
входять представники органів державного управління в  особі
заступників Міністрів соціального захисту населення,  охорони
здоров'я, праці, фінансів, виконавчий директор Фонду, представники
громадських організацій інвалідів, Федерації профспілок України,
а також представники інших державних і громадських організацій,
діяльність яких пов'язана із соціальним захистом  інвалідів.
Правління Фонду очолює один із заступників Міністра соціального
захисту населення України.
   Склад правління Фонду і його голова за поданням Міністра
соціального  захисту  населення  України   затверджується
Віце-прем'єр-міністром України".
   9. Абзац п'ятий пункту 8 після слів "виконавчого директора
Фонду" доповнити словами "за поданням Міністерства соціального
захисту населення України".
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка