Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорт спеціальності 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 21-08/7 від 14.10.98
   м. Київ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії ВАК
                   України
                   14.10.98 N 21-08/7
 
           Паспорт спеціальності
        05.17.11 - технологія тугоплавких
           неметалічних матеріалів
 
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається дослідженнями  з
проблем хімії, фізико-хімії природної мінеральної сировини та
техногенних продуктів, напівпродуктів і готових матеріалів, а
також  включає  експериментальне  розроблення  і  теоретичне
обгрунтування   нових   ефективних   та   нетрадиційних
хіміко-технологічних процесів переробки природних і техногенних
матеріалів з метою одержання  в'яжучих  речовин,  керамічних
матеріалів, скла, створення композиційних матеріалів та захисних
покриттів.
           II. Напрямки досліджень:
   - Розроблення  поліфункціональних  покриттів  на  основі
кремнійорганічних сполук.
   - Одержання захисних плівок на силікатних та тугоплавких
неметалічних матеріалах.
   - Дослідження  та  комплексне  використання  природної
мінеральної  сировини, технічних і техногенних мінеральних й
органічних речовин у виробництві силікатних  та  тугоплавких
неметалічних матеріалів з метою розширення сировинної бази галузі.
   - Технології  одержання  і  застосування  силікатів  у
кристалічному, аморфному та колоїдному станах.
   - Використання високодисперсних силікатів  і  тугоплавких
неметалічних  речовин  як  активних  наповнювачів  полімерних
композицій, реологія та структуроутворення в композиціях.
   - Фізико-хімічні закономірності розвитку фазових рівноваг у
гетерогенних силікатних та тугоплавких неметалевих системах.
   - Одержання висококонцентрованих, концентрованих і рідких
дисперсних силікатних систем.
   - Технології  подрібнення  при виробництві силікатних та
тугоплавких неметалічних матеріалів.
   - Твердофазовий  синтез  у  виробництві  силікатних  і
несилікатних в'яжучих речовин (вапна,  гіпсу,  магнезіальних,
портландцементу та інших видів цементів), кераміки (будівельної,
тонкої, спеціальної, вогнетривів), скла, люмінофорів, твердих
електролітів,  абразивних  матеріалів при термічній переробці
природних сировинних матеріалів.
   - Процеси спікання в технології сілікатних і тугоплавких
неметалічних матеріалів.
   - Технологія в'яжучих речовин різних видів твердіння, грубої,
тонкої, технічної кераміки, вогнетривів, скла, склокристалічних
матеріалів та ін.
   - Створення безвідходних і екологічно чистих технологій при
виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів.
   - Наукові засади нових методів  досліджень  у  хімічній
технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        05.17.14 - хімічний опір матеріалів
           та захист від корозії
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається фундаментальними та
прикладними дослідженнями з  корозійної,  корозійно-механічної
стійкості металевих матеріалів, а також бетонів, полімерів та
інших матеріалів у різних середовищах і розробленням методів
захисту їх від корозії та корозійно-механічного руйнування.
   Розв'язання науково-технічних  проблем даної спеціальності
передбачає створення нових корозійностійких матеріалів і сплавів,
розроблення  технології  нанесення різних захисних покриттів,
технологій антикорозійного захисту  з  використанням  методів
корозійного контролю.
           II. Напрямки досліджень:
   - Теорія корозії та захист металевих матеріалів, хімічна й
електрохімічна корозія, пасивність.
   - Дослідження корозійної стійкості матеріалів у промислових
та природних умовах у різних агресивних середовищах залежно від
температури, складу і режиму.
   - Механізм електрохімічної та газової корозії металів і
сплавів  у  розчинах  електролітів,  промислових середовищах,
природних умовах та газах.
   - Дослідження  корозійно-механічної  стійкості матеріалів:
корозійна втома, корозійне розтріскування і фретінг-корозія в
широкому діапазоні механічних навантажень та агресивних середовищ.
Вивчення механізму корозійно-механічного руйнування конструкційних
матеріалів.
   - Розроблення ефективних засобів підвищення хімічного опору
матеріалів  в  агресивних  середовищах.  Розроблення  систем
інгібування і антикорозійної  обробки  корозивних  середовищ.
Антикорозійні покриття: металеві (гальванічні, термічні, дифузійні
тощо), неметалеві неорганічні та органічні.
   - Розроблення нових комбінованих методів захисту матеріалів.
   - Удосконалення електрохімічних методів захисту металів.
   - Дослідження анодного, катодного та протекторного захисту
металів від корозії.
   - Розроблення  й  удосконалення  методів  корозійного
моніторінгу.
   - Розроблення й удосконалення методів дослідження хімічної
стійкості, антикорозійних властивостей матеріалів і  захисної
здатності покриттів. Методи оцінки корозивності середовищ та
ефективності антикорозійного захисту.
   - Вивчення біокорозії металів у грунтах та морській воді,
створення ефективних методів захисту від біокорозії.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.17.15 - технологія хімічних волокон
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка включає дослідження з проблем
хімії та фізико-хімії процесів на різних технологічних стадіях
виробництва   хімічних    волокон,    розроблення    й
експериментально-теоретичне   обгрунтування   нових ефективних
процесів синтезу волокноутворюючих полімерів, методів формування,
подальшої  обробки, модифікації  хімічних  волокон, переробки
відходів.
           II. Напрямки досліджень:
   - Методи  та  закономірності  синтезу  волокноутворюючих
полімерів.
   - Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при приготуванні
розчинів і розплавів волокноутворюючих полімерів.
   - Загальні теоретичні основи процесів одержання хімічних
волокон, нові методи формування. Орієнтаційні та релаксаційні
процеси, що відбуваються при формуванні.
   - Взаємозв'язок  між  хімічною  природою,  властивостями
полімерів,  параметрами  формування і комплексом властивостей
хімічних волокон.
   - Фазові переходи у процесах формування хімічних волокон.
   - Методи та механізми стабілізації  розплавів,  розчинів
полімерів щодо термоокислюючої деструкції.
   - Фізико-хімічні закономірності формування волокон із сумішей
полімерів.
   - Одержання волокон із рідинно-кристалічних полімерів.
   - Суміщення процесів при формуванні хімічних волокон.
   - Взаємозв'язок між структурою та властивостями хімічних
волокон. Розроблення методів їх оцінки.
   - Нові методи дослідження тонкої та надмолекулярної структури
хімічних волокон.
   - Модифікація хімічних волокон  для  надання  їм  нових
властивостей.
   - Нові види хімічних волокон і матеріалів на їхній основі.
   - Волокна спеціального призначення. Вуглецеві волокна.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.17.18 - мембрани та мембранна технологія
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки  і  техніки,  яка  займається  теоретичними
дослідженнями та  прикладними  розробленнями  нових  процесів
формування полімерних і неорганічних мембран, вивченням їхньої
структури,  фізико-хімічних,  механічних  та   розділюючих
характеристик, мембранних процесів розділення розчинів і сумішей
речовин, а також розробленням нових типів мембранних елементів,
модулів, апаратів та установок.
           II. Напрямки досліджень:
   - Розроблення теоретичних основ мембранного масопереносу і
нових мембранних процесів. Розроблення мембранних  технологій
концентрування та фракціонування розчинів і сумішей, очищення
техногенних газових викидів. Розроблення мембранних технологій
одержання чистих та особливо чистих біологічно активних речовин і
лікувальних препаратів  зі  збереженням  їхніх  властивостей.
Створення  гібридних  мембранних  технологій та технологій з
використанням мембран із додатковими функціями.
   - Розроблення нових методів і технологій формування мембран,
нових типів мембран, зокрема синтетичних мембран та розширення
сировинної бази для формування мембран.
   - Молекулярна, надмолекулярна і  макроскопічна  структура
мембран та її взаємозв'язок із розділюючими властивостями мембран.
Дослідження взаємозв'язків між структурою розчинів і дисперсій та
структурою мембран і їх розділюючими характеристиками.
   - Вивчення міжфазних взаємодій мембрана-компоненти системи,
що  розділюється,  та  їх  вплив  на  процес  масопереносу.
Фізико-хімічні і механічні властивості мембран і їх зміна у
процесі експлуатації. Отруєння, забруднення мембран та розроблення
засобів і методів їх регенерації.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої Атестаційної Комісії України", N 8, 2002 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка