Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок N 5/18 про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Заступник Державного
                   секретаря
                   Л.М.Горбунова
                   23.10.2002
                   ЗГОДЕН
                   Директор Департаменту
                   В.В. Бутрименко
                   23 жовтня 2002 р.
 
             ВИСНОВОК N 5/18
     про скасування рішення про державну реєстрацію
          нормативно-правового акта
 
   Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
             політики України
  ___________________________________________________________
       (найменування органу, який видав акт)
 
Порядок визначення меж зон охорони пам'яток, затверджений наказом
         від 26.02.2001 N 41 ( z0234-01 )
  __________________________________________________________
  (найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер
     розпорядчого документа, яким він затверджений)
        15 березня 2001 року за N 234/5425
  __________________________________________________________
     (дата реєстрації й номер за державним реєстром)
   Постанова Кабінету  Міністрів України від 30 березня 2002 p.
N 446 ( 446-2002-п ) "Про утворення Державної служби охорони
культурної  спадщини", лист Міністерства культури і мистецтв
України від 06.08.2002 N 10-3962/18 щодо відкликання погодження
наказу Держбудархітектури від 26.02.2002 N 41 ( z0234-01 )
 ______________________________________________________________
     (підстави для розгляду питання щодо скасування
         рішення про державну реєстрацію)
   В И С Н О В О К:
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
2002 р. N 446 ( 446-2002-п ) у складі Міністерства культури і
мистецтв утворена Державна служба охорони культурної спадщини як
урядовий орган державного управління, основним із завдань якої є
участь у формуванні й реалізації державної політики у сфері
охорони культурної спадщини та координації діяльності органів
виконавчої влади у цій сфері.
   До її повноважень належить, у тому числі,  забезпечення
визначення  в  установленому  порядку меж територій пам'яток
національного значення, зон охорони, охоронюваних археологічних
територій,  історичних  ареалів  населених  місць. Зазначеною
постановою Міністерству культури і  мистецтв  та  Державному
комітетові з будівництва та архітектури доручено привести свої
нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.
   Крім того, згідно з Положенням про Державний комітет України
з будівництва та архітектури, затвердженим Указом Президента
України від 20.08.2002 N 725/2002 ( 725/2002 ), Держбуд не має
повноважень стосовно визначення зон охорони пам'яток.
   Міністерство юстиції  листом від 14.08.2002 N 35-30-2328
пропонувало  Держбуду України  переглянути  вказаний  Порядок
( z0234-01 ), оскільки окремі його положення не відповідають
вимогам чинного законодавства, зокрема: пункт 1.4, де встановлено,
що відповідальними за визначення та затвердження зон охорони
пам'яток є Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України та вповноважені ним органи охорони культурної
спадщини, та пункт 1.8, у якому визначено, що містобудівна
науково-проектна документація фіксує зони охорони пам'яток.
   Проте до цього часу Порядок не переглянутий та не приведений
у відповідність до чинного законодавства.
   На підставі викладеного та відповідно до пункту 17 Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із
змінами), Порядку  скасування  рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових  актів,  занесених до державного реєстру,
затвердженого наказом Міністерства юстиції від 31.07.2000 N 32/5
( z0458-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.07.2000 за
N 458/4679 (із змінами), рішення про державну реєстрацію наказу
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
від 26.02.2001 N 41 ( z0234-01 ) та затвердженого ним Порядку
(державний реєстр від 15.03.2001 N 234/5425) скасувати.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка