Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан та перспективи розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Києва на період 2003-2010 рр.


      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
             Р І Ш Е Н Н Я
             20.12.2002 N 26
 
         Про стан та перспективи розвитку
     і реформування житлово-комунального господарства
         м. Києва на період 2003-2010 рр.
 
   Основні напрями    реформування    житлово-комунального
господарства, схвалені Указом Президента України від 19 жовтня
1999 року N 1351/99 ( 1351/99 ), визначили діяльність Київської
міської державної адміністрації щодо реформування та розвитку
житлово-комунального господарства м. Києва.
   Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
07.08.2000 N 1348 затверджено "Заходи щодо виконання Програми
проведення житлово-комунальної  реформи  2000-2001  років  у
м. Києві". Створена та активно працює міська комісія з реалізації
реформи   житлово-комунального   господарства.   Затверджено
загальноміські програми "Мій дім, моє подвір'я", "Схема санітарної
очистки м. Києва", "Програма ремонту, реконструкції та розвитку
каналізаційного господарства м. Києва на період 2000-2005 рр."
   У рамках формування ринкових механізмів функціонування та
розвитку житлово-комунального комплексу здійснюється приватизація
державного (комунального) житлового фонду (близько 74 відсотків
житла перебуває у приватній власності), впроваджено конкурсний
відбір підрядних організацій для виконання ремонтно-будівельних
робіт  та окремих робіт і послуг, організовано роботу щодо
укладання з власниками, наймачами житлових та нежитлових приміщень
договорів на обслуговування будинків і прибудинкових територій,
введено диференційовану квартирну плату та плату за утримання
будинків і прибудинкових територій, створена і функціонує система
автоматизованого  нарахування  та  розщеплення  платежів  за
житлово-комунальні послуги.
   Система  соціального  захисту  малозабезпечених  верств
населення, що діє в місті Києві, дозволяє протягом останніх років
не тільки утримувати, але і зменшувати кількість сімей, що
отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (1999 р. -
151,7 тис. сімей, 2000 р. - 141,2 тис. сімей, 2001 р. - 116,5 тис.
сімей).
   Проте  відсутність комплексного підходу до запровадження
ринкових відносин у галузі житлово-комунального господарства,
недосконалість нормативно-правової  бази  та непослідовність у
прийнятті рішень, поряд з відсутністю інституційних перетворень,
не дозволили вирішити головні завдання щодо створення фінансово
спроможних,   організаційно    самостійних    підприємств
житлово-комунального господарства, суттєвого зменшення питомих
витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, підвищення рівня і
якості  надання  послуг.  Спостерігається  постійне зростання
дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств.
   У місті майже практично немає ринку організацій з утримання
житла (керуючих компаній), недосконала система конкурсного відбору
цих підприємств для утримання будинків і прибудинкових територій.
   Недостатньо активно розвивається процес передачі житлових
будинків в управління об'єднанням співвласників багатоквартирних
будинків. У місті створено 219 таких об'єднань, які об'єднують
251 будинок, в т.ч. на самообслуговуванні 94 будинки.
   Незважаючи на те, що київською міською владою з початку року
профінансовано робіт на суму 52649,1 тис. грн. в рамках виконання
загальноміської  програми  "Мій  дім,  моє  подвір'я", через
недостатність фінансового забезпечення роботи з ремонту житлового
фонду та об'єктів комунального господарства виконуються не в
повному  обсязі.  Регламентні роботи з експлуатації будинків
здійснюються частково, що суттєво впливає на якість обслуговування
населення.  Незадовільними  темпами  проводиться реконструкція
житлового фонду, особливо п'ятиповерхових будинків першого періоду
індустріального домобудування.  Не в повному обсязі виконується
Програма  оснащення наявного житлового фонду засобами обліку
споживання комунальних послуг.
   Розвиток реформи на місцях, в тому числі у м.Києві, стримує
відсутність низки законодавчих актів, насамперед Житлового кодексу
України, що мають регламентувати діяльність такої специфічної
галузі,  як житлово-комунальне господарство, і недосконалість
чинних.
   З метою поліпшення ефективності та надійності функціонування
житлово-комунального господарства постановою Кабінету Міністрів
України від 14 лютого поточного року за N 139 ( 139-2002-п )
схвалено Програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року.
   Комітетом підготовлено і рішенням  розширеного  засідання
колегії Комітету від 23.07.02 N 1 ( v0001508-02 ) схвалено
Стратегію та основні завдання підвищення ефективності роботи
житлово-комунального господарства України.
   Основними напрямами роботи є: створення чітко визначеної
законодавчо-інституційної  бази  у  сфері житлово-комунального
господарства,  удосконалення  системи  управління  галуззю,
забезпечення беззбиткового функціонування підприємств при прозорій
економічно обгрунтованій системі визначення рівня тарифів на
комунальні послуги, забезпечення адресного соціального захисту
населення  при  проведенні  повномасштабної  реформи  галузі,
підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних
ресурсів і підвищення якості та збільшення обсягу послуг до рівня,
визначеного Євросоюзом.
   Пріоритетним  напрямом подальшої роботи є розроблення і
затвердження  регіональних  програм  реформування та розвитку
житлово-комунального господарства з визначеним конкретним планом
дій   з   реформування  галузі  в  розрізі  підгалузей
житлово-комунального господарства і населених пунктів регіону,
основних показників, яких планується досягти в ході реформування,
необхідних обсягів фінансування, запланованих заходів та джерел
фінансування.
   Розглянувши стан та перспективи розвитку і реформування
житлово-комунального господарства м. Києва на період 2003-2010 рр.
і враховуючи невідкладність та соціальну значимість інституційних
та  економічних перетворень на шляху інтегрування галузі до
ринкових умов господарювання, колегії Держжитлокомунгоспу України
та Київської міської державної адміністрації В И Р І Ш И Л И:
   1. Відзначити позитивні результати роботи міської комісії з
реформування  житлово-комунального  господарства  з реалізації
"Заходів щодо виконання Програми проведення житлово-комунальної
реформи 2000-2001 років у м.Києві", затверджених розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 07.08.2000 N 1348.
   2.  Відзначити відсутність станом на 20.12.02 достатньо
обгрунтованої  цілісної  Програми  реформування  та  розвитку
житлово-комунального господарства м. Києва.
   3. Київській міській державній адміністрації:
   розробити Комплексну      програму     реформування
житлово-комунального господарства міста Києва на 2003-2005 роки та
на  період  до  2010  року з урахуванням базових принципів
реформування житлово-комунального  господарства,  визначених  у
Стратегії та основних завданнях підвищення ефективності роботи
житлово-комунального господарства України, схвалених  рішенням
колегії Держжитлокомунгоспу  України  від  23.07.02  N  1
( v0001508-02 ), у першому кварталі наступного року та затвердити
її в установленому порядку;
   вжити  заходів  щодо забезпечення у встановлені терміни
виконання завдань Програми оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку  споживання  комунальних  послуг,  Програми
реконструкції житлових будинків перших масових серій ( 820-99-п ),
Галузевої  програми  енергозбереження,  Комплексної  програми
ліквідації наслідків підтоплення території в містах і селищах
України тощо;
   запровадити  разом  з Держжитлокомунгоспом демонстраційні
проекти за стратегічними напрямами реформування галузі, зокрема
щодо  реформування  системи  управління  житлово-комунальним
господарством  Оболонського  району  м.  Києва,  заходи щодо
стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків, конкурсного відбору підприємств для обслуговування житла
тощо;
   до  30.01.03  підготувати  та надати Держжитлокомунгоспу
пропозиції  стосовно  розроблення  та  удосконалення  чинних
нормативно-правових    актів    регулювання    діяльності
житлово-комунального  господарства  та  передбачити спільне з
Держжитлокомунгоспом  фінансування  у  2003  році розроблення
проектів нормативно-правових актів, що потребують першочергового
впровадження;
   запровадити проведення громадських слухань щодо рівня і
якості послуг, інформування киян через засоби масової інформації
про хід проведення житлово-комунальної реформи та впровадження
заходів  щодо розвитку міського господарства та забезпечення
соціального захисту населення.
   4. Державному   комітетові   України   з   питань
житлово-комунального господарства:
   забезпечити супроводження у Верховній Раді України нової
редакції проекту Житлового кодексу України, Закону України "Про
внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану
вартість" стосовно включення до переліку підприємств - платників
податку на додану вартість за  касовим  методом  підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства;
   підготувати у 2003 році як першочергові проекти Законів
України: "Про теплопостачання населених пунктів України", "Про
благоустрій населених пунктів в Україні", "Про порядок утримання
та поводження з тваринами в населених пунктах", "Про міський
електротранспорт";
   до 01.07.03 розробити та ввести в дію нормативно-правові акти
щодо реалізації основних положень Законів України "Про об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків" ( 2866-14 ) та "Про питну
воду та питне водопостачання" ( 2918-14 );
   протягом наступного року внести необхідні зміни і доповнення
до нормативної бази, що регулюють діяльність підприємств сфери
житлово-комунального   господарства,  з  метою  ліквідації
неузгодженості,  дублювання,  суперечності  окремих  положень
нормативно-правових  актів,  передбачивши при цьому пріоритет
інтересів споживачів;
   розробити та  апробувати  в регіонах України, зокрема в
м. Києві,  системи  індикаторів  реформування  і  розвитку
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту
України станом на 01.07.03 та 01.01.04;
   розглянути доцільність проведення економічного експерименту
щодо фінансового оздоровлення ВАТ АК "Київводоканал"  шляхом
впровадження єдиного податку;
   підготувати нормативні акти щодо запровадження договірних
відносин    між    власниками    основних    фондів,
підприємствами-виробниками (постачальниками) послуг,  надавачами
послуг та споживачами;
   розробити та затвердити Порядок формування тарифів на послуги
централізованого теплопостачання та інші комунальні послуги, що
підлягають регулюванню;
   розробити  Положення  про  порядок  надбудови мансардних
приміщень та заміни дахів на мансардні поверхи, визначивши в ньому
права  та  обов'язки  органів місцевої влади, інвесторів та
мешканців.
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступників Голів Держжитлокомунгоспу України та Київської міської
державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 2/2003, лютий
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка