Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Монголії про торговельно-економічне співробітництво


               Угода
        між Урядом України і Урядом Монголії
      про торговельно-економічне співробітництво
 
   Уряд України  і  Уряд  Монголії,  які надалі іменуються
Договірними  Сторонами,  в  цілях  укріплення  та  розвитку
торговельно-економічних відносин між обома країнами,
   керуючись при здійсненні  взаємних  економічних  зв'язків
принципами рівноправності, взаємної вигоди та нормами міжнародного
права,
   домовилися про нижчевикладене:
               Стаття 1
   Договірні Сторони  будуть  активно  сприяти  розвитку
взаємовигідних двосторонніх торговельно-економічних відносин між
учасниками зовнішньоекономічних зв'язків своїх країн відповідно з
їх потребами і можливостями.
               Стаття 2
   Договірні Сторони надають один одному режим  найбільшого
сприяння у відношенні всіх питань товарообміну і других форм
економічних зв'язків між обома країнами.
               Стаття 3
   Передбачений статтею 2 цієї Угоди режим найбільшого сприяння
не розповсюджується на привілеї і пільги:
   a) які одна із Договірних Сторін надала або надасть будь-якій
сусідній державі в цілях полегшення прикордонної торгівлі;
   b) які одна із Договірних Сторін  надала  або  надасть
державам-членам митних союзів, зон вільної торгівлі або інших форм
економічної інтеграції.
               Стаття 4
   Договірні Сторони в рамках законодавства, яке діє в кожній з
країн, будуть заохочувати учасників зовнішньоекономічних зв'язків
своїх країн здійснювати різні форми економічного співробітництва і
створять для цього належні умови.
               Стаття 5
   Ціни на товари і послуги в торговельно-економічних зв'язках
між обома країнами будуть узгоджені в контрактах, укладених
учасниками  зовнішньоекономічних зв'язків, на основі поточних
світових цін.
               Стаття 6
   Розрахунки і  платежі  за  товари  і  послуги   в
торговельно-економічних зв'язках  між  обома  країнами будуть
здійснюватись у вільно конвертованій валюті через уповноважені
банки  Договірних  Сторін,  по  узгодженню Договірних Сторін
припускаються інші форми розрахунків і платежів, включаючи бартер.
               Стаття 7
   Уповноважені банки Договірних Сторін не пізніше 1 місяця з
дня підписання Платіжної Угоди ( 496_010 ) укладають Міжбанківську
Угоду про порядок ведення розрахунків і платежів при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій по цій Угоді.
               Стаття 8
   Товари, що поставляються відповідно до цієї Угоди, можуть
реекспортуватися до третіх країн лише за попередньою письмовою
згодою експортера.
               Стаття 9
   З метою сприяння розвитку торговельно-економічних стосунків
між двома країнами Договірні Сторони будуть надавати взаємне
сприяння в організації на території своїх країн торговельних
ярмарків, виставок, техніко-економічних  семінарів,  а  також
прибуваючим торговим делегаціям і групам другої Сторони.
              Стаття 10
   Для розгляду  ходу  виконання  цієї  Угоди  уповноважені
представники Договірних Сторін будуть зустрічатися почергово в
Києві і Улан-Баторі та в разі необхідності прийматимуть відповідні
рішення.
              Стаття 11
   Спори по тлумаченню та застосуванню цієї  Угоди  будуть
вирішуватись шляхом переговорів.
              Стаття 12
   Ця Угода набирає чинності 19 травня 1992 р. і буде діяти
протягом 5 років.
   Строк її дії буде в наступному автоматично продовжуватись на
річні періоди, якщо жодна із Договірних Сторін письмово не
сповістить іншу про своє бажання припинити дію цієї Угоди не
пізніше, як за шість місяців до закінчення строку її дії.
   Після припинення  дії  положення  цієї  Угоди  будуть
застосовуватись до всіх контрактів, зобов'язання по яких виникли в
період дії і не виконані до моменту припинення строку дії Угоди.
   ВЧИНЕНО в м. Києві 19 травня 1992 р. в двох примірниках,
кожний українською та монгольською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За повноваженням                 За повноваженням
 Уряду України                  Уряду Монголії
  (підпис)                     (підпис)
                   Додаток N 1
                   до Угоди
                   від 19 травня 1992 р.
            Індикативний список
    товарів і надаваємих послуг, визначених для експорту
        з Монголії до України в 1992 році
 
 N    Найменування товару     Одиниця   Кількість
п/п                  виміру    або сума
 
1.  Мідний концентрат 35%       тонн     5000
 
2.  Вовна               тонн     500
 
3.  Трикотажні вироби        тис.дол.    2000
                    США
 
4.  Взуття               -       -
 
5.  Козячий пух            тонн      -
 
6.  Козяча вовна           тонн      -
 
7.  Верблюжа вовна          тонн      -
 
8.  Шкіряні вироби          тис.дол.     -
                    США
                   Додаток N 2
                   до Угоди
                   від 19 травня 1992 р.
            Індикативний список
    товарів і надаваємих послуг, визначених для експорту
        з України до Монголії в 1992 році
 
 N    Найменування товару     Одиниця   Кількість
п/п                  виміру    або сума
 
1.  Масло і мастила          тонн
 
2.  Екскаватори і запасні частини  тис.дол.    1000,0
   до них               США
 
3.  Гірничо-шахтне устаткування і  тис.дол.    600,0
   запасні частини до них       США
 
4.  Вогнетривка шамотня цегла     тонн     1800
 
5.  Молоко згущене          тонн
 
6.  Молоко сухе            тонн
 
7.  Триполіфосфатнатрій        тонн     30
 
8.  Крани і запасні частини до них  тис.дол.    400,0
                    США
 
9.  Труби сталеві          тис.тонн
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка