Законы Украины

Новости Партнеров
 

Платіжна угода між Урядом Монголії і Урядом України             Платіжна угода
        між Урядом Монголії і Урядом України
 
   Уряд Монголії і Уряд  України,  які  надалі  іменуються
Договірними Сторонами,
   відповідно до Угоди між Урядом Монголії і Урядом України про
торговельно-економічне співробітництво від 19 травня 1992 року
( 496_022 ) (надалі - Угода від 19 травня 1992 р.),
   домовились про нижчевикладене:
               Стаття 1
   Розрахунки й платежі між Монголією і Україною здійснюються з
усього комплексу торговельно-економічних  зв'язків  у  вільно
конвертованій валюті відповідно до принципів, які застосовуються у
міжнародній торгівлі та фінансовій практиці.
               Стаття 2
   Розрахунки й платежі за поставки товарів і надання послуг за
контрактами, укладеними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
Договірних Сторін на основі індикативних списків за  цінами
світового ринку, будуть здійснювати через спеціальні банківські
рахунки у доларах США, відкриті з цією метою в уповноважених
банках.
   Уповноваженим банком з боку Монголії є Банк Торгівлі і
Розвитку  (надалі  іменуємий Банк Монголії), з боку України
Державний Експортно-імпортний банк України (надалі  іменуємий
Укрексімбанк).
               Стаття 3
   Сальдо рахунку, вказано у Статті 2 цієї Угоди, за станом на
кінець поточного року погашається за узгодженням між Договірними
Сторонами, додатковими поставками товарів або переводом вільно
конвертованої валюти у погоджені між  Договірними  Сторонами
строками, але не пізніше 1 квітня наступного року.
   Зобов'язання по врегулюванню поточного сальдо розрахунків з
монгольського боку покладається на Банк Монголії, а з боку України
- Укрексімбанк.
   Зобов'язання по врегулюванню поставок товарів з боку Монголії
покладається на Міністерство торгівлі і промисловості, з боку
України - на Міністерство економіки України.
               Стаття 4
   Платежі й розрахунки за поставки товарів і надання послуг за
контрактами, укладеними поза індикативними  списками,  будуть
здійснюватися у вільно конвертованій валюті.
               Стаття 5
   Платежі з усіх видів торговельних операцій здійснюються у
вільно конвертованій валюті.
   У разі взаємної домовленості, компетентні органи Договірних
Сторін будуть розглядати можливості використання національних
валют у розрахунках по окремим видам платежів неторговельного
характеру.
               Стаття 6
   Банк Монголії і Укрексімбанк протягом 1 місяця  з  дня
підписання цієї Угоди укладуть відповідну Міжбанківську угоду про
технічний порядок розрахунків і ведення рахунків.
               Стаття 7
   До цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення за
погодженням Договірних Сторін.
               Стаття 8
   Ця Угода укладається на невизначений строк, причому кожна із
Договірних Сторін може його розірвати, повідомивши про це у
письмовій формі іншу Договірну Сторону. У такому разі Угода
втрачає чинність після закінчення шести місяців з дня отримання
такого повідомлення.
   У разі розірвання цієї Угоди її положення застосовуватимуться
щодо усіх платежів, зобов'язання по яким виникли у період її дії й
не були виконані до моменту розірвання. Зобов'язання по погашенню
залишкового сальдо покладаються на Уряди Договірних Сторін.
   Ця Угода набирає чинності від дати її підписання.
   Вчинено в м.Києві 19 травня 1992 року у двох  дійсних
примірниках кожний монгольською та українською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За повноваженням                 За повноваженням
 Уряду Монголії                  Уряду України
 
  (підпис)                      (підпис)
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка