Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Румунії


               Угода
       про співробітництво між Міністерством
      внутрішніх справ України та Міністерством
           внутрішніх справ Румунії
 
   Дата підписання: 18.05.92 р.
   Дата набуття чинності: 18.05.92 р.
   Міністерство внутрішніх  справ  України  та  Міністерство
внутрішніх справ Румунії, далі іменовані "Сторони",
   керуючись прагненням розвивати і зміцнювати відносини дружби
та співробітництва в дусі Заключного Акта Наради з безпеки та
співробітництва в Європі ( 994_055 ),
   визнаючи, що злочинність є важливою проблемою, вирішення якої
потребує взаємодії на міжнародному рівні,
   прагнучи об'єднати свої зусилля у проведенні спільних дій,
спрямованих на забезпечення громадського порядку,
   керуючись принципами  рівноправності,  взаємопорозуміння,
взаємної вигоди, поважання державного суверенітету,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   1. Сторони, керуючись положеннями цієї Угоди, зобов'язуються
працювати  і  надавати  один одному допомогу в забезпеченні
громадської безпеки і порядку, у запобіганні, розкритті  та
розслідуванні злочинів, насамперед у таких сферах:
   a) боротьби з тероризмом;
   b) боротьби з міжнародною організованою злочинністю;
   c) боротьби  з  незаконними  діяннями,  пов'язаними  із
вогнепальною зброєю, боєприпасами, радіоактивними матеріалами,
вибуховими, отруйними та іншими шкідливими речовинами;
   d) незаконного  обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин;
   e) виготовлення і збуту підроблених грошей та цінних паперів;
   f) протиправної діяльності відносно власності, а також в
економіці, фінансово-банківських операціях;
   g) захисту життя, здоров'я, честі і свободи особи, а також
власності громадян від злочинних посягань;
   h) проведення дій для встановлення місця знаходження  й
ідентифікації осіб, що пропали безвісти, та осіб, які підозрюються
у вчиненні злочинів;
   i) розшуку  осіб,  які  ухиляються  від  кримінальної
відповідальності та покарання;
   j) розшуку  предметів, які мають відношення до вчинення
злочинів;
   k) злочинних  посягань стосовно культурних та історичних
цінностей, дорогоцінних металів і каменів, інших цінних предметів;
   l) крадіжок та угонів автомототранспортних засобів, підробки
посвідчень водіїв, технічних паспортів автомобілів та  інших
документів, що мають відношення до цього транспорту;
   m) контролю з іншими компетентними державними органами руху
через кордон людей, вантажів, товарів та цінностей;
   n) боротьби з підробкою документів, що дають право на перехід
(пересічення) державного кордону;
   o) торгівлі людьми;
   p) забезпечення безпеки дорожнього руху;
   q) гасіння пожеж, а також усунення наслідків стихійного лиха
та катастроф.
   2. Взаємне  співробітництво  Сторін здійснюється у таких
формах:
   a) обміну   оперативно-розшуковими,   криміналістичними
матеріалами та інформацією;
   b) виконання запитів;
   c) обміну правовою інформацією, а також відомостями про
наявні  системи  обліків поліції, міліції, засоби проведення
експертиз та можливості їх застосування;
   d) поставки технічних засобів, що застосовуються у боротьбі
із злочинністю;
   e) обміну досвідом роботи, сприяння професійній підготовці
кадрів і науковим дослідженням.
   3. Ця Угода не перешкоджає Сторонам у розробці та розвитку
інших взаємоприйнятних форм співробітництва.
   4. Запити, що передбачені цією Угодою, повинні бути належним
чином оформлені і мати такі реквізити:
   a) найменування органу (установи), від якого виходить запит,
та найменування органу (установи), до якого він звернений;
   b) найменування справи чи матеріалу, у яких направляється
запит;
   c) прізвища свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених,
розшукуваних, підсудних чи  засуджених,  їх  постійне  місце
проживання чи місцеперебування, а при необхідності, прізвища та
адреси їх законних представників;
   d) зміст запиту, а також необхідні відомості по його суті і
опис складу злочину.
   Запит повинен  бути  підписаний  керівником і скріплений
печаткою органу (установи).
   Запит та відповідь на нього виконуються у письмовій формі. У
невідкладних випадках запит може бути зроблений в усній формі з
негайним підтвердженням його у письмовій формі.
               Стаття 2
   Сторони співпрацюють у розвитку спорту, культурних зв'язків,
охороні здоров'я своїх співробітників та членів їх сімей.
               Стаття 3
   1. Безпосереднє співробітництво в рамках реалізації цієї
Угоди здійснюють органи (установи) і структурні підрозділи кожної
із Сторін, які можуть укладати протоколи, визначаючи у них зміст,
способи і галузі співробітництва.
   2. Органи (установи) і структурні підрозділи, які мають
повноваження на здійснення співробітництва, вказані в додатку* до
цієї Угоди.
               Стаття 4
   1. У  ході  співробітництва  на  підставі  цієї  Угоди
застосовуються правові норми держави, на території якої вони
здійснюються.  На  прохання  Сторони можуть бути застосовані
нормативні положення її держави, якщо вони не суперечать правовому
порядку держави, на території якої здійснюється співробітництво.
   2. Сторони можуть здійснювати спільні, заздалегідь погоджені
слідчі та розшукові дії у відповідності із законодавством держави
тієї Сторони, на території якої вони проводяться.
               Стаття 5
   1. Кожна із Сторін має право відмовити в допомозі, виконанні
запиту, якщо це загрожує суверенітету, безпеці чи іншим інтересам
її держави або коли здійснення співробітництва суперечить її
законодавству.
   2. Про відмову в допомозі або виконанні запиту кожна із
Сторін негайно повідомляє іншу в письмовій формі.
               Стаття 6
   1. Запити  та  інші дії, пов'язані із співробітництвом,
виконуються кожною із Сторін в оптимально можливі строки. Кожна із
Сторін визнає дійсність документів, виконаних іншою Стороною.
   2. Сторони забезпечують секретність одержаної інформації,
якщо Сторона, яка її надала, визначила, що ця інформація має
секретний характер.
   3. Інформація,  технічні  та  інші  засоби, що одержані
відповідно до цієї Угоди, можуть бути передані третій Стороні
тільки за згодою Сторони, яка їх надала.
               Стаття 7
   Витрати, що  виникатимуть у ході реалізації цієї Угоди,
Сторони покриватимуть за свій рахунок, якщо ними не буде прийнятий
інший порядок покриття витрат.
               Стаття 8
   Ця Угода  не порушує зобов'язань, що прийняті державами
Сторін, а також самими Сторонами в інших міжнародних договорах
(угодах).
               Стаття 9
   Сторони при   здійсненні  співробітництва  користуються
українською, румунською, а також, за взаємною  домовленістю,
російською чи іншою погодженою мовою.
              Стаття 10
   1. Ця Угода набуває чинності в день її підписання.
   2. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
письмового повідомлення про це іншої Сторони. Угода втрачає
чинність через три місяці з дня надходження такого повідомлення.
   Укладено в   м. Бухаресті  18 травня 1992 року в двох
примірниках, кожний українською і румунською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
--------------
   * Додаток не наводиться.
 
 Міністр внутрішніх справ України           А.ВАСИЛИШИН
 
 Міністр внутрішніх справ Румунії             В.БАБЮК
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка