Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання недійсним рішення N 24 від 15.05.2002 р. про припинення права користування земельною ділянкою


       ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
             Р І Ш Е Н Н Я
           23.12.2002 N 13/114-н
 
        Про визнання недійсним рішення N 24
       від 15.05.2002 р. про припинення права
         користування земельною ділянкою
 
   Господарський суд  Хмельницької  області  у складі судді
Матущака О.І.
   За участю представників:
   позивача: Козловський Ю. К. - директор
   Плющ Л. П. - за довіреністю N 75 від 19.06.2002 р.
   відповідача: Олійник Г. М. - за довіреністю від 09.08.2002 р.
   Розглянувши справу за позовом: приватної науково-технічної
фірми "Союз" м. Хмельницький
   до: Хмельницької міської ради м. Хмельницький
   Позивач у  позові  просить  визнати  недійсним  рішення
Хмельницької міської ради N 24 від 15.05.2002 р. про припинення
права користування земельною ділянкою у м. Хмельницькому по вул.
Геологів, 15, яка була виділена у користування під виробничу базу
позивачу розпорядженням Хмельницької міської адміністрації N 1575
від 14.06.94 р., зважаючи на те, що ним не порушувалися вимоги п.
"а" ст.  143  Земельного  кодексу України ( 2768-14 ) щодо
невикористання за призначенням земельної ділянки, а також вважає,
що  ним спірна земельна ділянка використовувалася за прямим
призначенням під виробничу технічну базу.
   Представники позивача в засіданнях суду підтримали позовні
вимоги, а також додатково подавши відповідні докази, повідомили,
що  два  рішення  Хмельницького  місцевого  суду,  постанови
Хмельницького міського відділу земельних ресурсів Держкомзему
України про притягнення до адміністративної  відповідальності
керівника позивача за невикористання спірної земельної ділянки за
призначенням і які стали підставою винесення оспорюваного рішення,
скасовані як незаконні.
   Відповідач у відзиві на позов від 18.06.2002 р. повідомив, що
оспорюване рішення ради винесено на підставі подання заступника
начальника  міського  відділу  земельних ресурсів Держкомзему
України, згідно з яким  позивачем  не  використовується  за
призначенням під виробничу базу вказана земельна ділянка більше
семи років, а також, що ним ведеться  на  ній  самовільне
будівництво, тому рішення вважає законним і просить у позові
відмовити. Доказів самовільного будівництва не подано.
   Його представник в засіданнях суду заперечення, викладені у
відзиві,  підтримав,  заперечень  щодо  проведеної  судової
будівельно-технічної експертизи не висунув.
   Ухвалою господарського суду про відкладення розгляду справи
від 21.06.2002 р. в порядку ст. 38 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) було зобов'язано Хмельницький міський
відділ земельних ресурсів Держкомзему України подати суду до дня
наступного розгляду справи матеріали, які ним подавалися на сесію
ради від 16.05.2002 р., проте такі матеріали суду так і не були
подані.
   Зокрема, розглядом матеріалів справи встановлено наступне.
   Рішенням відповідача N 56 від 15.03.90 р. позивачу відведено
земельну ділянку площею 1,2 га, яка прилягає до будинку, що йому
належить по вул. Геологів, 15, а розпорядженням адміністрації
Хмельницької міської ради N 1575 від 14.06.94 р. йому ж відведено
цю ж земельну ділянку під виробничу базу по вул. Геологів, 15,
площею 1,33 га.
   Рішенням другої сесії Хмельницької міської ради N 24 від
15.05.2002 р. п. 1 припинено право користування частиною земельної
ділянки приватною науково-технічною фірмою "Союз" площею 1,07 га
із загальної 1,33 га по вул. Геологів, 15, яка надана в постійне
користування розпорядженням міської адміністрації N 1575 від
14.06.94 р. "Про відведення в користування земельних ділянок
підприємствам,  організаціям  та  установам"  в  зв'язку  з
невикористанням її за цільовим призначенням, а п. 2 внесено зміни
до розпорядження міської адміністрації N 1575 від 14.06.94 р. "Про
відведення в користування  земельних  ділянок  підприємствам,
організаціям та установам", змінивши площу, вказану в п. 7 додатка
з "1,33 га" на "0,26 га". Іншими пунктами оспорюваного рішення
вирішено подальше використання вилученої земельної ділянки.
   Під час прийняття оспорюваного рішення відповідач керувався
ст. 144 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
   Згідно з поданим відповідачем витягом з протоколу другої
сесії від 15.05.2002 р. та продовження сесії від 16.05.2002 р.
єдиною підставою винесення оспорюваного рішення став акт перевірки
земельної ділянки на предмет використання від 15.05.2002 р.,
складений та підписаний членами постійної депутатської комісії з
питань містобудування, архітектури та землеустрою Хмельницької
міської ради без присутності представника позивача.
   Згідно з цим ж протоколом на сесії не були предметом розгляду
будь-які інші матеріали державного інспектора по охороні та
використанні земель, як визначено ст. 144 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ).
   За наслідками колективного огляду земельної ділянки комісія
встановила, що ділянка площею 1,07 га по вул. Геологів, 15, не
використовується за її цільовим призначенням, під виробничу базу.
Способу та предметів вимірювання не зазначено, на чому грунтується
висновок про невикористання за призначенням під виробничу базу не
вказано.
   Крім цього, відповідачем до відзиву на позов подано звернення
до  міського  голови  заступника начальника міського відділу
земельних ресурсів N 6 від 22.04.2002 р. про вирішення питання про
припинення користування спірною земельною ділянкою ВНТФ "Союз" та
додано до нього додаткові документи, серед яких протокол про
порушення земельного законодавства директором позивача Козловським
Ю. К. у вигляді невикористання вказаної вище земельної ділянки
площею 1,0 га за цільовим призначенням від 18.02.2002 р. та
постанова у справі про адміністративне правопорушення земельного
законодавства  N 6 від 19.03.2002 р., винесена на підставі
вказаного протоколу заступником начальника Хмельницького міського
відділу  земельних  ресурсів  про  притягнення  його  до
адміністративної відповідальності за ознаками  правопорушення,
передбаченого  ст.  53  Кодексу  України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) з накладенням штрафу у сумі 170 грн.,
а також вказівка службової особи Хмельницького міського відділу
земельних ресурсів від 19.03.2002 р. про забезпечення позивачем
використання землі за цільовим призначенням у місячний термін.
   На підставі вище перелічених документів виконавчим комітетом
Хмельницької міської ради прийнято рішення N 331 від 25.04.2002 р.
про внесення пропозицій на розгляд міської ради щодо припинення
позивачем у частині права на користування земельною ділянкою у м.
Хмельницькому по вул. Геологів, 15, хоча предметом розгляду на
сесії згідно з протоколом вони не були.
   Дослідивши усі обставини справи в сукупності з доводами та
запереченнями  представників сторін, приймаючи рішення, судом
враховується наступне.
   У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ст. 144 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) із змінами та доповненнями, у разі виявлення
порушення земельного  законодавства  державний  інспектор  по
використанню та охороні земель складає протокол про порушення та
видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у
30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного
законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки
державного  інспектора  щодо  припинення порушення земельного
законодавства, державний інспектор по використанню та охороні
земель відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне
стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення
чи усунення його наслідків у 30-денний строк.
   У разі  неусунення  порушення земельного законодавства у
30-денний строк державний інспектор по використанню та охороні
земель звертається до відповідного органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права
користування земельною ділянкою.
   Рішення органу  виконавчої  влади  або  органу місцевого
самоврядування про припинення  права  користування  земельною
ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку.
   Згідно з  належним  чином  завіреною  копією  рішення
Хмельницького місцевого суду від 17.05.2002 р. вказана вище
постанова заступника начальника Хмельницького міського відділу
земельних ресурсів від 19.03.2002 р. про притягнення громадянина
Козловського Ю. К. до адміністративної відповідальності скасована
як незаконна, хоча, як зазначалося вище, вона згідно з протоколом
сесії і не була підставою винесення оспорюваного рішення ради.
   Крім цього, позивачем подано господарському суду копію іншого
рішення Хмельницького місцевого суду від 10.06.2002 р.  без
матеріалів адміністративного провадження, яким скасовано іншу
постанову заступника начальника Хмельницького міського відділу
земельних ресурсів Держкомзему України від 24.05.2002 р. про
притягнення  до  адміністративної  відповідальності  того  ж
громадянина Козловського Ю. К. за самовільне зайняття частини
земельної ділянки за тією ж адресою, м. Хмельницький, вул.
Геологів, 15.
   Також згідно з рішенням господарського суду Хмельницької
області від 16.01.2002 р. у справі N 9/1046-н, яке вступило в
чинність  26.02.2002 р. після винесення постанови Львівським
апеляційним господарським судом,  визнано  недійсним  рішення
Хмельницької міської ради N 697 від 13.09.2001 р., яким внесено
зміни до вищезазначеного розпорядження міськадміністрації N 1575
від 14.06.94 р. та фактично цю ж земельну ділянку площею 1,07 га
за адресою вул. Геологів, 15, без вилучення передано у постійне
користування іншому суб'єкту підприємницької діяльності і фактично
встановлено законність постійного землекористування ПНТФ "Союз".
   Згідно з  п.  п.  6,  7  розділу  "ВИСНОВКИ"  висновку
судової-будівельно-технічної експертизи N 4386 від 06.11.2002 р.,
проведеної експертом Київського  науково-дослідного  інституту
судових експертиз, який судом оцінюється в порядку ст. ст. 42, 43
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) як
належний та допустимий доказ, уся земельна ділянка, яка відведена
приватній науково-технічній фірмі "Союз", використовується за
призначенням  у  відповідності  до  затвердженої  технічної
документації та статутної діяльності. Використання  земельної
ділянки на час проведення дослідження не за цільовим призначенням
не встановлено.
   І на завершення, під час прийняття рішення судом враховується
та обставина, що у відповідності до ст. 143 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ), лише п. "а" передбачено як підставу для
примусового припинення прав на земельну ділянку використання
земельної ділянки не за цільовим призначенням, а не невикористання
за цільовим позначенням, як зазначено у вказаних вище протоколі
про порушення земельного законодавства від 18.02.2002 р., вказівці
посадової особи від 19.03.2002 р., а також наявна різниця у площі
невикористовуваної земельної ділянки між оспорюваним рішення,
актом депутатської комісії та вказаними документами - 1,0 га та
1,07 га.
   З огляду  на  викладене  позов  обгрунтований  чинним
законодавством, підтверджений належними доказами, тому підлягає
задоволенню, а оспорюване рішення - визнанню недійсним.
   Керуючись ст. ст. 143, 144 Земельного  кодексу  України
( 2768-14  ),  ст.  ст. 42, 43, 44, 49, 82, 84, 85, 116
Господарського процесуального кодексу  України  (  1798-12  )
В И Р І Ш И В:
   Позов задовольнити.
   Визнати недійсним рішення другої сесії Хмельницької міської
ради N 24 від 15.05.2002 р. про припинення права користування
земельною ділянкою площею 1,07 га із загальної площі 1,33 га по
вул. Геологів, 15, у м. Хмельницькому приватною науково-технічною
фірмою "Союз" м. Хмельницький.
   Стягнути з Хмельницької міської ради м. Хмельницький (вул.
Гагаріна, 3) на користь приватної науково-технічної фірми "Союз"
м.  Хмельницький,  вул.  Геологів,  15  (поточний  рахунок
26005300102360 в Хмельницькій філії Укрсоцбанку, код 14130451)
суму 85 (вісімдесят п'ять) грн. витрат по оплаті державного мита
та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат по оплаті послуг на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
   Видати наказ.
 
 Суддя                         О.І.Матущак
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка