Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності по соціальному захисту населення України


         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            08.09.1994 N 201
     ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
                   комітету статистики
      N 433 ( v0433202-02 ) від 10.12.2002 )
      Про затвердження форм державної статистичної
    звітності по соціальному захисту населення України
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         статистики
    N 287 ( v0287207-95 ) від 03.11.1995 )
 
 
   1. За поданням Міністерства соціального захисту населення
України затвердити форми  державної  статистичної  звітності,
інструкції до них і ввести їх в дію зі звіту за 1994 рік:
   ( Наказ скасовано в частині форми N 94-РВК (річна) згідно з
Наказом Мінстату N 287 ( v0287207-95 ) від 03.11.1995 ) N 94-рвк
"Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених їм місячних
пенсій", річна;
   N 2 "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми", річна;
   N 7  "Звіт  про  надання  цільової  грошової  допомоги
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами", квартальна.
   2. Установити, що забезпечення інструментарієм, збір  та
розробка інформації здійснюється органами соціального захисту
населення України.
   3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінстату
України про затвердження форм державної статистичної звітності по
соціальному захисту населення України: від 11.08.93 N 179 в
частині  форм NN 94-рвк, 2 та від 25.10.93 N 233 в частині форми
N 7.
   4. Міністерству  соціального  захисту  населення  України
забезпечити  подання Міністерству статистики України зведеної
інформації   в цілому по Україні, Республіці Крим (включаючи
м. Севастополь, а  також окремо по  м. Севастополю), областях,
м. Києву по формах:
   N 94-рвк - 10 квітня;
   N 2 - 10 березня;
   N 7 - 25 числа після звітного періоду.
 
 Заступник Міністра                  В.П.Арендар
 
 
   ( Форму N 94-рвк (річна) скасовано на  підставі Наказу
Мінстату N 287 ( v0287207-95 ) від 03.11.1995 )
 
 
 
   ( Інструкцію про складання статистичного звіту по формі
N 94-рвк (річна) "Звіт про  чисельність пенсіонерів і суми
призначених їм місячних пенсій" скасовано на підставі Наказу
Мінстату N 287 ( v0287207-95 ) від 03.11.1995 )
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
-----------------------------------------------------------------------------
|               КОДИ                     |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Форми|Органі- |  |Терито-|Галузі|  |Форми |Міністер- |Вище- |Контро-|
|доку-|зації - |  |рії за |за  |  |власно-|ства   |стоящої|льна  |
|мента|складача |  |СПАТО |ЗКГНГ |  |сті за |(відомс- |органі-|сума  |
| за |документа|  |    |   |  |СКФВ  |тва), МДО,|зації |    |
|ЗКУД |за ЗКПО |  |    |   |  |    |концерну, |за ЗКПО|    |
|   |     |  |    |   |  |    |асоціації |    |    |
|   |     |  |    |   |  |    |за СПОДУ |    |    |
|-----+---------+----+-------+------+----+-------+----------+-------+-------|
| 1 |  2   | 3 |  4  | 5  | 6 | 7  |  8   |  9  | 10  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Кому надсилається ____________     Форма N 2
 ______________________________
 (назва і адреса одержувача)      ЗАТВЕРДЖЕНА
 ______________________________  наказом Мінстату України
                  від 08.09.94 р. N 201
 Ким складається ______________
 ______________________________    Поштова - річна
 (назва організації)
 ______________________________ Надсилають: 20   січня   -
                рай(міськ)відділи соціального
                захисту населення, 1 лютого -
                центри  по  нарахуванню  і
                виплаті  пенсій  -  відділу
                соціального забезпечення Ради
                міністрів  Республіки  Крим,
                управлінням    соціального
                захисту населення  обласних,
                Київської і Севастопольської
                міських       державних
                адміністрацій.
                Відділ       соціального
                забезпечення  Ради міністрів
                Республіки Крим,  управління
                соціального захисту населення
                обласних,   Київської   і
                Севастопольської    міських
                державних  адміністрацій  -
                Міністерству    соціального
                захисту населення України і
                обласному      управлінню
                статистики 16 лютого.
                Міністерство    соціального
                захисту населення України -
                Міністерству    статистики
                України - зведену інформацію
                по Україні і регіонах - 10
                березня.
 
                ЗВІТ
   про державну допомогу сім'ям з дітьми по району (місту)
        ____________ області ____________
          станом на 1 січня 199_ р.
 
-----------------------------------------------------------------------
|         |NN  |Чисельність |Кількість |Загальна |Середній|
|         |рядків|одержувачів |дітей,  |сума   |розмір |
|         |   |допомоги,  |на яких  |призначе- |допомоги|
|         |   |які     |призначена|ної    |(крб.) |
|         |   |знаходяться |допомога |місячної |гр. 3: |
|         |   |на обліку в |     |допомоги |гр. 1  |
|         |   |органах   |     |(тис.крб.)|    |
|         |   |соціального |     |     |    |
|         |   |захисту   |     |     |    |
|         |   |населення  |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|     А    | Б  |   1   |  2   |  3   | 4   |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|Всього      |1   |      |  х   |     |    |
|одержувачів    |   |      |     |     |    |
|допомоги,     |   |      |     |     |    |
|призначеної    |   |      |     |     |    |
|згідно із     |   |      |     |     |    |
|Законом України  |   |      |     |     |    |
|"Про державну   |   |      |     |     |    |
|допомогу сім'ям  |   |      |     |     |    |
|з дітьми"     |   |      |     |     |    |
|( 2811-12 )    |   |      |     |     |    |
|(рядки 2 + 7   |   |      |     |     |    |
|+ 8 + 15 + 18   |   |      |     |     |    |
|+ 19 + 20 + 21  |   |      |     |     |    |
|+ 22)       |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
| в тому числі:  |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|1. Допомога по  |   |      |     |     |    |
|вагітності і   |   |      |     |     |    |
|пологах (за    |   |      |     |     |    |
|звітний рік)   |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|- всього (рядки  |2   |      |  х   |     |    |
|3 + 4 + 5)    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|   з них:    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|жінки, які    |3   |      |  х   |     |    |
|звільнені з    |   |      |     |     |    |
|роботи у зв'язку |   |      |     |     |    |
|з ліквідацією   |   |      |     |     |    |
|підприємства,   |   |      |     |     |    |
|установи,     |   |      |     |     |    |
|організації    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|жінки, які    |4   |      |  х   |     |    |
|зареєстровані у  |   |      |     |     |    |
|державній службі |   |      |     |     |    |
|зайнятості як   |   |      |     |     |    |
|безробітні    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|жінки із числа  |5   |      |  х   |     |    |
|військовослужбов- |   |      |     |     |    |
|ців, звільнених  |   |      |     |     |    |
|із служби у    |   |      |     |     |    |
|зв'язку з     |   |      |     |     |    |
|вагітністю та   |   |      |     |     |    |
|пологами     |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|Із загального   |6   |      |  х   |     |    |
|числа       |   |      |     |     |    |
|одержувачів    |   |      |     |     |    |
|допомоги (рядок  |   |      |     |     |    |
|2) - потерпілі  |   |      |     |     |    |
|від Чорнобильської|   |      |     |     |    |
|катастрофи    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|2. Одноразова   |7   |      |     |     |    |
|допомога при   |   |      |     |     |    |
|народженні    |   |      |     |     |    |
|дитини (за    |   |      |     |     |    |
|звітний рік)   |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|3. Допомога по  |8   |      |     |     |    |
|догляду за    |   |      |     |     |    |
|дитиною до    |   |      |     |     |    |
|досягнення нею  |   |      |     |     |    |
|віку двох     |   |      |     |     |    |
|(трьох) років   |   |      |     |     |    |
|(рядки 9 + 10 +  |   |      |     |     |    |
|11 + 12 + 13)   |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|   з них:    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|непрацюючим    |9   |      |     |     |    |
|жінкам      |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|жінкам,      |10  |      |     |     |    |
|звільненим з   |   |      |     |     |    |
|роботи у     |   |      |     |     |    |
|зв'язку з    |   |      |     |     |    |
|ліквідацією    |   |      |     |     |    |
|підприємства,   |   |      |     |     |    |
|установи,     |   |      |     |     |    |
|організації    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|жінкам, які    |11  |      |     |     |    |
|зареєстровані у  |   |      |     |     |    |
|державній службі |   |      |     |     |    |
|зайнятості як   |   |      |     |     |    |
|безробітні    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|жінкам із числа  |12  |      |     |     |    |
|військовослужбов- |   |      |     |     |    |
|ців, звільнених  |   |      |     |     |    |
|із служби у    |   |      |     |     |    |
|зв'язку з     |   |      |     |     |    |
|вагітністю та   |   |      |     |     |    |
|пологами     |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|іншим       |13  |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|Із загального   |14  |      |     |     |    |
|числа       |   |      |     |     |    |
|одержувачів    |   |      |     |     |    |
|допомоги (рядок  |   |      |     |     |    |
|8) - одержувачі  |   |      |     |     |    |
|допомоги по    |   |      |     |     |    |
|догляду за    |   |      |     |     |    |
|потерпілою    |   |      |     |     |    |
|дитиною      |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|4. Грошові    |15  |      |     |     |    |
|виплати матерям  |   |      |     |     |    |
|(батькам),    |   |      |     |     |    |
|зайнятим     |   |      |     |     |    |
|доглядом трьох і |   |      |     |     |    |
|більше дітей   |   |      |     |     |    |
|віком до 16    |   |      |     |     |    |
|років (рядки   |   |      |     |     |    |
|16 + 17)     |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|   з них:    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|матерям      |16  |      |     |     |    |
|(батькам),    |   |      |     |     |    |
|зайнятим     |   |      |     |     |    |
|доглядом трьох  |   |      |     |     |    |
|дітей       |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|матерям      |17  |      |     |     |    |
|(батькам),    |   |      |     |     |    |
|зайнятим     |   |      |     |     |    |
|доглядом     |   |      |     |     |    |
|чотирьох і    |   |      |     |     |    |
|більше дітей   |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|5. Допомога по  |18  |      |     |     |    |
|догляду      |   |      |     |     |    |
|за дитиною-    |   |      |     |     |    |
|інвалідом     |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|6. Допомога на  |19  |      |     |     |    |
|дітей віком до  |   |      |     |     |    |
|16 років (учнів  |   |      |     |     |    |
|- до 18 років)  |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|7. Допомога на  |20  |      |     |     |    |
|дітей одиноким  |   |      |     |     |    |
|матерям      |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|   з них:    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|одиноким матерям |21  |      |     |     |    |
|(удовам,     |   |      |     |     |    |
|удівцям) з числа |   |      |     |     |    |
|дітей-сиріт і   |   |      |     |     |    |
|дітей, які    |   |      |     |     |    |
|залишилися без  |   |      |     |     |    |
|піклування    |   |      |     |     |    |
|батьків,     |   |      |     |     |    |
|колишніх     |   |      |     |     |    |
|вихованців    |   |      |     |     |    |
|дитячих будинків |   |      |     |     |    |
|(шкіл-інтернатів) |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|іншим одиноким  |22  |      |     |     |    |
|матерям      |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|8. Допомога на  |23  |      |     |     |    |
|дітей       |   |      |     |     |    |
|військовослуж-  |   |      |     |     |    |
|бовців строкової |   |      |     |     |    |
|служби      |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|9. Тимчасова   |   |      |     |     |    |
|допомога на    |   |      |     |     |    |
|неповнолітніх   |   |      |     |     |    |
|дітей, батьки   |   |      |     |     |    |
|яких ухиляються  |   |      |     |     |    |
|від сплати    |   |      |     |     |    |
|аліментів, або  |   |      |     |     |    |
|коли стягнення  |   |      |     |     |    |
|аліментів     |   |      |     |     |    |
|неможливе     |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|- всього (сума  |24  |      |     |     |    |
|рядків 25; 26)  |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|   з них:    |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|одержувачі    |25  |      |     |     |    |
|допомоги в    |   |      |     |     |    |
|мінімальному   |   |      |     |     |    |
|розмірі      |   |      |     |     |    |
|аліментів (25 %  |   |      |     |     |    |
|мінімальної    |   |      |     |     |    |
|заробітної    |   |      |     |     |    |
|плати)      |   |      |     |     |    |
|------------------+------+------------+----------+----------+--------|
|інші одержувачі  |26  |      |     |     |    |
-----------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 199_ р.      Керівник
 
 _________________________________
 (прізвище і N телефону виконавця)
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   08.09.1994 N 201
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     про складання статистичного звіту по формі N 2
      "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми"
 
   1. Облік чисельності одержувачів допомоги провадиться по
особистих рахунках, виплатних документах.
   В графу 1 Звіту включаються дані про загальну чисельність
одержувачів допомоги, які знаходяться на обліку у  відділах
соціального захисту населення на 1 січня року, слідуючого за
звітним періодом (крім рядків 2, 3, 4, 5, 6, 7). При підрахунку
чисельності одержувачів разової допомоги (по вагітності та пологах
- рядки 2, 3, 4, 5, 6 та при народженні дитини - рядок 7)
враховуються особи, яким виплачена допомога протягом звітного
року.
   2. В  рядок  13  включаються  жінки,  які  займаються
індивідуальною трудовою діяльністю та інш.
   3. В  рядки  5,  12  включаються  жінки  із  числа
військовослужбовців,  звільнених  із  Збройних  Сил  України,
Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Служби
безпеки  України, військ цивільної оборони, інших військових
формувань у зв'язку з вагітністю та пологами.
   4. В рядок 24 включаються одержувачі тимчасової допомоги на
неповнолітніх дітей, батьки яких зобов'язані сплачувати аліменти,
розшукуються органами внутрішніх справ у разі ухилення від сплати
аліментів,  притягнуті  до  кримінальної відповідальності або
відбувають покарання у виправно-трудових установах, де не мають
заробітку, з якого можуть бути стягнуті аліменти, або перебувають
у лікувальних закладах без виплати допомоги по  соціальному
страхуванню, постійно проживають на території іноземних держав, з
якими Україна не уклала договору про надання правової допомоги, а
також не виплачують аліменти з інших причин або виплачують менше
встановленого мінімального розміру.
   5. В рядок 25 виділяються одержувачі допомоги в мінімальному
розмірі аліментів (25 % мінімальної заробітної плати).
   6. В рядок 24 графу 3 в суму призначеної місячної тимчасової
допомоги на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе, включаються
також кошти для відшкодування додаткових витрат,  зумовлених
винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво дитини тощо).
   7. При складанні звіту необхідно перевірити правильність
підрахунків у рядках 1, 2, 8, 15.
   8. В графі 3 по рядках 2-7 проставляється загальна сума
допомоги, виплаченої за рік, по рядках 8-26 - загальна сума
призначеної місячної допомоги.
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
-----------------------------------------------------------------------------
|               КОДИ                     |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Форми|Органі- |  |Терито-|Галузі|  |Форми |Міністер- |Вище- |Контро-|
|доку-|зації - |  |рії за |за  |  |власно-|ства   |стоящої|льна  |
|мента|складача |  |СПАТО |ЗКГНГ |  |сті за |(відомс- |органі-|сума  |
| за |документа|  |    |   |  |СКФВ  |тва), МДО,|зації |    |
|ЗКУД |за ЗКПО |  |    |   |  |    |концерну, |за ЗКПО|    |
|   |     |  |    |   |  |    |асоціації |    |    |
|   |     |  |    |   |  |    |за СПОДУ |    |    |
|-----+---------+----+-------+------+----+-------+----------+-------+-------|
| 1 |  2   | 3 |  4  | 5  | 6 | 7  |  8   |  9  | 10  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Кому надсилається ____________    Форма N 7
 ______________________________
 (назва і адреса одержувача)      ЗАТВЕРДЖЕНА
 ______________________________  наказом Мінстату України
                  від 08.09.94 р. N 201
 Ким складається ______________
 ______________________________    Поштова - квартальна
 (назва організації)
 ______________________________ Подається рай(міськ)відділами
                 соціального захисту населення 10
                 числа  після  звітного періоду
                 Міністерству соціального захисту
                 населення   Криму,  обласним,
                 Київському і  Севастопольському
                 міським управлінням соціального
                 захисту населення.
                 Міністерство соціального захисту
                 населення   Криму,   обласні,
                 Київське і Севастопольське міські
                 управління соціального  захисту
                 населення  -  15  числа після
                 звітного періоду - Міністерству
                 соціального  захисту  населення
                 України і обласному управлінню
                 статистики.
                 Міністерство соціального захисту
                 населення України 25 числа після
                 звітного періоду - Міністерству
                 статистики   України  зведену
                 інформацію по Україні і регіонах.
 
                ЗВІТ
   про надання цільової грошової допомоги непрацездатним
        громадянам з мінімальними доходами
           на ____________ 199_ р.
 
----------------------------------------------------------------------
|           |NN  |Всього,|в тому   |Сума   |Середній |
|           |рядків|чоловік|числі   |призначе-|розмір  |
|           |   |    |проживають |ної   |допомоги |
|           |   |    |в сільській|допомоги,|(крб.)  |
|           |   |    |місцевості |тис. крб.|гр. 5 : |
|           |   |    |      |     |гр. 3  |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|     А     |Б   |  1  |   2  |  3  |  4   |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|Всього        |1   |    |      |     |     |
|непрацездатних    |   |    |      |     |     |
|громадян, яким    |   |    |      |     |     |
|призначена цільова  |   |    |      |     |     |
|грошова допомога   |   |    |      |     |     |
|(рядки 2 + 10 + 13) |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|  в тому числі:   |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|1. Пенсіонерам, які |2   |    |      |     |     |
|одержують пенсію   |   |    |      |     |     |
|згідно з Законом   |   |    |      |     |     |
|України "Про     |   |    |      |     |     |
|пенсійне       |   |    |      |     |     |
|забезпечення"    |   |    |      |     |     |
|( 1788-12 )     |   |    |      |     |     |
|(рядки 3 + 4 + 5 +  |   |    |      |     |     |
|6 + 7 + 8)      |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|   із них:    |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- за віком при    |3   |    |      |     |     |
|повному стажі    |   |    |      |     |     |
|роботи        |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- за віком при    |4   |    |      |     |     |
|неповному стажі   |   |    |      |     |     |
|роботи        |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- по інвалідності  |5   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- в разі втрати   |6   |    |      |     |     |
|годувальника     |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- за вислугу років  |7   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- пенсіонерам, які  |8   |    |      |     |     |
|одержують соціальну |   |    |      |     |     |
|пенсію        |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|в тому числі     |9   |    |      |     |     |
|інвалідам      |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|2. Пенсіонерам, які |10  |    |      |     |     |
|одержують пенсію   |   |    |      |     |     |
|згідно з Законом   |   |    |      |     |     |
|України "Про     |   |    |      |     |     |
|пенсійне       |   |    |      |     |     |
|забезпечення     |   |    |      |     |     |
|військовослужбо-   |   |    |      |     |     |
|вців" ( 2262-12 )  |   |    |      |     |     |
|(рядки 11 + 12)   |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|   із них:    |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- по інвалідності  |11  |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|- в разі втрати   |12  |    |      |     |     |
|годувальника     |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|Особам, які мають  |13  |    |      |     |     |
|право на пенсію,   |   |    |      |     |     |
|але не звернулись  |   |    |      |     |     |
|за її призначенням  |   |    |      |     |     |
|---------------------+------+-------+-----------+---------+---------|
|Із загального числа |14  |    |      |     |     |
|непрацездатних    |   |    |      |     |     |
|громадян, яким    |   |    |      |     |     |
|призначена цільова  |   |    |      |     |     |
|грошова допомога (з |   |    |      |     |     |
|рядка 2) - самотнім |   |    |      |     |     |
|пенсіонерам     |   |    |      |     |     |
----------------------------------------------------------------------
   Довідка:
   Всього виплачено цільової       ___________ млн. крб.
   грошової допомоги за звітний період
 
 
 "___" ____________ 199_ р.          Керівник
 
 Виконавець __________________________
      (номер телефону, прізвище)
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   08.09.1994 N 201
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         про складання звіту по ф. N 7
      "Звіт про надання цільової грошової допомоги
    непрацездатним громадянам з мінімальними доходами"
 
   Звіт складається рай(міськ)відділами  соціального  захисту
населення і подається Міністерству соціального захисту населення
Криму,  обласним,  Київському  і  Севастопольському  міським
управлінням соціального захисту населення 10 числа після звітного
періоду.
   Міністерство соціального захисту населення Криму, обласні,
Київське і Севастопольське міські управління соціального захисту
населення зведений звіт разом з пояснюючою запискою до нього
подають Міністерству соціального захисту населення України 15
числа  після  звітного  періоду  та  відповідному управлінню
статистики.
   Міністерство соціального захисту населення України зведений
звіт подає Мінстату України 25 числа після звітного періоду.
   Звіт складається щоквартально.
   При складанні звіту необхідно керуватись Положенням  про
порядок  призначення  і виплати щомісячної цільової грошової
допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними
доходами, затвердженим Мінсоцзахистом, Мінпраці, Мінфіном України
25.06.93 N 84/41/13-306 ( z0082-93 ).
   В графу  3  включаються  непрацездатні  громадяни,  яким
призначена цільова грошова допомога, на звітну дату (1 квітня, 1
липня, 1 жовтня, 1 січня), в графі 5 враховуються суми призначеної
їм місячної допомоги.
   В графі 4 враховуються особи, які постійно проживають в
сільській місцевості. Особи, які проживають у селищах міського
типу, в графу 4 не включаються.
   В довідці показується загальна сума виплаченої  цільової
допомоги усім категоріям непрацездатних громадян за звітний період
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка