Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2002 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
         Про присудження щорічних премій
       Президента України для молодих вчених
      Національної академії наук України 2002 року
 
   На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
   1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих
вчених Національної академії наук України 2002 року:
   - за цикл робіт "Методи дослідження якісних та аналітичних
характеристик динамічних систем та їх застосування:
   ЯНЧУКУ Сергію    Володимировичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук, старшому  науковому  співробітникові
Інституту математики НАН України
   РОНТУ Андрію Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України
   ПРИКАРПАТСЬКОМУ Яремі   Анатолійовичу   -   кандидатові
фізико-математичних  наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України;
   - за математичні методи та програмне  забезпечення  для
розв'язання деяких класів задач захисту навколишнього середовища:
   АКСЬОНОВІЙ Людмилі   Олександрівні   -   кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Науково-дослідного інституту інформаційних процесів Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
   КАЛИНЮК Наталії  Анатоліївні  -  аспірантці  Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
   - за розробку методів дослідження статичних і динамічних
характеристик космічних апаратів  із  просторово  розвиненими
периферійними елементами:
   ХОРОШИЛОВУ Сергію Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
науковому співробітникові Інституту технічної механіки НАН України
і Національного космічного агентства України
   БІЛОНОЖКУ Павлу   Петровичу   -  молодшому  науковому
співробітникові Інституту технічної механіки НАН  України  і
Національного космічного агентства України
   ВОЛОШЕНЮК Оксані  Леонідівні  -  молодшому  науковому
співробітникові Інституту технічної механіки НАН  України  і
Національного космічного агентства України
   ХРАМОВУ Дмитру  Олександровичу  -  молодшому  науковому
співробітникові Інституту технічної механіки НАН  України  і
Національного космічного агентства України;
   - за цикл робіт "Динаміка магнітного потоку в масивних
надпровідниках":
   КОРДЮКУ Олександру   Анатолійовичу    -    докторові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Інституту металофізики НАН України;
   - за цикл наукових праць "Роль структурного фактора при
формуванні пасток і покладів вуглеводнів Чорноморського шельфу":
   САВЧАК Олесі  Зіновіївні - кандидатові геологічних наук,
виконуючій обов'язки старшого наукового співробітника Інституту
геології і геохімії горючих копалин НАН України та Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України";
   - за розробку формоутворюючої кінематики високоефективної
обробки керамічних куль підвищеної прецизійності для машино- та
приладобудування:
   ПАСІЧНОМУ Олегу  Олеговичу  -   молодшому   науковому
співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля
НАН України;
   - за розробку та дослідження цеолітів, каталізаторів та
композиційних матеріалів на їх основі:
   ШВЕЦЮ Олексію  Васильовичу  - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені
Л.В. Писаржевського НАН України
   СМІЛІЙ Зінаїді  Володимирівні  -  інженерові I категорії
Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
   ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні - кандидатові хімічних наук,
науковому  співробітникові  Інституту  біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України
   ЛІХНЬОВСЬКОМУ Руслану Володимировичу - кандидатові хімічних
наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України;
   - за цикл  робіт  "Нові  підходи  подолання  лікарської
резистентності пухлинних    клітин    шляхом    індукції
CD 95-опосередкованого апоптозу":
   ШВЕЦЬ Юлії Вікторівні -  кандидатові  біологічних  наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту експериментальної
патології, онкології і радіобіології  імені  Р.Є.  Кавецького
НАН України;
   - за  цикл  праць  "Збереження  in  situ  ma  ex situ
біорізноманіття рідкісних видів рослин":
   ДІДЕНКО Світлані Яківні - кандидатові біологічних  наук,
науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені
М.М. Гришка НАН України
   ІВАННІКОВУ Роману Вікторовичу - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені
М.М. Гришка НАН України
   ДЗЮБІ Оксані Іванівні -  кандидатові  біологічних  наук,
молодшому науковому співробітникові Національного ботанічного саду
імені М.М. Гришка НАН України
   ЯРОСЛАВСЬКІЙ Жанні Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
молодшому науковому співробітникові Національного ботанічного саду
імені М.М. Гришка НАН України;
   - за монографію "Чорне море: проблеми і пошуки їх вирішення":
   КОРЖУНОВІЙ Наталії Володимирівні - кандидатові економічних
наук,  старшому  науковому  співробітникові Ради по вивченню
продуктивних сил України НАН України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 грудня 2002 року
     N 1209/2002
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка